Snøskredvarsel for Sør-Troms fredag 29.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.11.2019 kl. 14:27

42 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 199900

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

29.11.2019 kl. 14:27

106 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 199901

Sør-Troms / Senja

Snø

29.11.2019 kl. 12:28

521 moh

Line (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flakdannelse, 20 cm bruddkant. Ikke bratt nok til å løsne.

Skredhendelse

29. nov 12:34 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst SØ-vendt Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 20 cm høy og 3 m bred bruddkant Leområder

ObsID: 199853

Sør-Troms / Harstad

Snø

27.11.2019 kl. 20:59

534 moh

fred@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Snøfall tirsdag 26.nov etter mildværsperiode. Det kom da ca 10 cm snø, denne snøen har over tregrensen blitt transportert inn i sørlige le-områder. Henteområdene i nord er helt avblåst og er isete eller bar bakke. I le-områdene i sør ligger fokksnøen over ett lag med nedføyka nysnø. Dette laget er tykt og har liten evne til brud. Overliggende lag er bundet men tynt og vil ikke frambringe noen størrelse hvis det går til brudd. Fikk ikke fram dette laget ved bruk av LBT. Med mye kraft kom laget med MF og avrundet FC fram nede med bakken. Under skoggrensen ligger det 10cm nysnø løs og ubundet i alle kardinalretningene. Denne ligger over en homogen masse med smelteomvandlet snøpakke. Den nedføyka nysnøen har gode muligheter for en rask sintring. Dette grunnet høy temperatur i snøen, samt tilgang på fuktighet. Var høyere opp på lørdag 23.nov(ca800moh) Her hadde ikke mildværet fått tak og snøpakken var tørr fra ca 650moh og opp. Dette vil nok gjøre at nedbrytingen av FC nede i snøpakken ikke har vært like effektiv. Fikk ikke noen kat.1 svar fra snøpakken på den turen. Tilnærmet lik lagdeling som idag, foruten fuktigheten og topplagene som kommer av snøfallet på tirsdag.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -6 °C 4 m/s fra SV ↗ 35% skyer

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V over 500 moh Nysnø som falt i tirsdags formiddag har blitt flyttet i leområder mot sør.

Snøprofil

15 cm F/4F DFbk/PPgp 0 mm/3 mm D, 5 cm F PP 1 mm/0 mm D, 10 cm P MFcr 1 mm/0 mm D, 40 cm 1F MF 2 mm/0 mm M, 10 cm 4F/4F- MF/FCxr 1 mm/1 mm M Skiktovergang LBT løsnet her. -6,5 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -1,6 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm Gode bindinger mellom lagdelingen. Isoterm under mildværskaren på 30 cm dybde. Her var også snøen godt fuktet. FC ved bakken var godt smeltet.

ObsID: 199726

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.11.2019 kl. 10:29

42 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 199695

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.11.2019 kl. 10:29

106 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 199696

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.11.2019 kl. 10:29

42 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 199892

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.11.2019 kl. 10:29

106 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 199893

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.11.2019 kl. 10:29

42 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 199895

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

27.11.2019 kl. 10:29

106 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 199896

Sør-Troms / kvittind

Snø

26.11.2019 kl. 12:26

561 moh

HåvardKreyHansen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Vindpakket nysnø løsner ved skiløper belastning i små helninger.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 199600

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org