Snøskredvarsel for Sør-Troms torsdag 18.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Snødekket er stabilt på formiddagen, men svekkes gradvist utover dagen pga. sola. Mot de høyeste toppene finnes det ustabile lag i skyggesidene.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren øker gjennom dagen. Nattefrost gjør at snødekket er hardt og stabilt først på dagen, men utover dagen vil sola og høye lufttemperaturer myke opp snøoverflaten. Der sola tar mest vil det være lett for skikjører å løse ut mindre skred, enkelte små naturlig utløste skred kan også forekomme. Mot de høyeste toppene er det fortsatt tørrsnø igjen og her ligger det vedvarende svakt lag med kantkorn høyt i snødekket. Problemet er trolig begrenset, men likefullt reelt. Det gamle laget med kantkorn fra slutten av februar lurer fortsatt i snødekket, men vurderes ikke som aktivt ennå.
Snøen er smelteomvandlet opptil 600 moh i alle himmelretninger. Det finnes lommer med fokksnø i mange himmelretninger etter vind siste dager. Størst ansamling av fersk fokksnø er i nordøstvendte heng over 700 moh. Sør og vestvendte fjellsider som får sol på seg blir mykere utover dagen.
Det ble tidligere dannet små kantkorn nært overflata. Kantkornlaget kan være føyka ned og befinne seg under lommer med fokksnø over 700 moh. Fra slutten av februar har vi et vedvarende svakt lag av kantkorn dybt i snødekket, men laget er godt beskyttet av solide skarelag. Laget er trolig mest utbredt over min. 500 moh.
Det er observert flere mindre våte løssnøskred i sør og vestvendte fjellsider etter soloppvarming de siste dagene.
Det har vært nattefrost i regionen de siste dagene. Vekslingen mellom smelting på dagtid og frost på natta virker gunstig på snødekket.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørvest.
-2 °C til 6 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest.
-2 °C til 6 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sør-Troms / BERG

Snø

18.04.2019 kl. 15:38

820 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 0,8 °C 2 m/s fra SV ↗ dagen startet med skyfri himmel. Ca kl 1430 skyer fra vest. Overskyet kl 1500

Skredaktivitet

18. apr. 18-24 Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Under 900 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Nede i snødekket der snøen ikke er påvirket av smelteomvandlig er stabilt. Snøoverflaten er smeltepåvirket ned til ca 35 cm på 820moh. Fare for våte løssnø og flakskred opp til ca 1000moh. Det er observert et vått naturlig utløst flakskred i Svandalen. Antas utløst siste 24 timer. Stigende temperatur og nedbør ifa regn opp til ca 800-1000moh vil gi økt smelteomvandling av snødekket og øke faren for våte løssnø og flakskred. Økt belastning av snødekket grunnet større vannmengde i snøen vil øke faren for brudd i kantkornlaget dybt i snødekket og skredene kan bli store til svært store Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1000 moh

Våte flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1000 moh

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Våt løssnø Fuktig Det er våt snøoverflate opp til ca 700moh. Opp til ca 900moh er overflaten våt/fuktig i vest til østlige eksposisjoner

Tester

ECTN26@28cmQ3 God

Snøprofil

7 lagdelinger observert 11 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 191763

Sør-Troms / SKÅNLAND

Snø

18.04.2019 kl. 14:00

1030 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Mye solskare- bilde viser nordvendt heng på ca. 950moh (Skorvetind)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 8 m/s fra SV ↗ 40% skyer Met overskyet utover dagen. Økende vindstyrke, men ingen transport siden overflate er smelteomvandlet.

Snødekke

Skare Fuktig Overflate er generelt smelteomvandlet opp til ca. 1000moh. De steder med kald, tørr snø ovenfor dette høyde virker generelt vindpakket. Finnes noen små lomme med myk FCsf, ganske diffus utbredelse.

ObsID: 191764

Sør-Troms

Snø

18.04.2019 kl. 13:09

883 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Bildet viser været.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Bildet viser snødekket på 770 moh. Mye skravler i N og Ø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Bildet er tatt mot SV. Viser glidesprekker (Venstre for senter i bildet).
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Bildet viser fravær av kantkorn over skare på steder med tykk snøpakke. Østvendt på ca 700 moh

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra SØ har hatt en kjølende effekt på snødekket og dermed bidratt til mindre varmepåvirkninf gjennom dagen. Områder i le for vinden har derimot sol og varme stor påvirkning på snødekket.

Vær

Ikke nedbør 4 °C 8 m/s fra SØ ↖ 20% skyer

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Over 400 moh Str 1-2

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fortsatt mye snø i fjellet. Solinnstråling og oppvarming av snødekket gir mange våte løssnø skred gjennom dagen. Timing er viktig for god og trygg skikjøring. Noe usikkerhet rundt omfang, belastning og hvor store skred kan bli mtp kantkornlaget vi har i fjellet. Trolig mer potent i Nordlige og Østlige brattheng. Regn og varme til topps vil gi økt skredfare neste dagene. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Hersker usikkerhet rundt dette laget mtp forplantningsevne. Laget finnes over alt, men steder med mindre påvirkning av sol og varme er det nok sprekere en hva jeg har sett i dag.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 10 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Våt løssnø Fuktig Førefall til ca 400 moh. Her begynner rester av gammelt kantlag over skare å dukke opp. Dette kantlaget er på vei til å bli smelteformer. Ingen respons på dette laget opp til 850 hvor jeg var i dag. Finner ikke kantkornlaget på steder med tykk snøpakke. På 700 moh begynner snødekket å bestå av tørrsnø og topplaget er mindre påvirket av sol og varme. Observert glidesprekker (østvendt - se bilde). Er også svært mye og store skavler i år.

ObsID: 191873

Sør-Troms

Snø

18.04.2019 kl. 12:15

632 moh

Charlotte (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Charlotte
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Charlotte
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett: 

Faretegn

Rask temperaturstigning Solen varmer godt og det var myk snø hele veien opp til toppen.

Vær

Ikke nedbør 6 °C 7 m/s fra V → 10% skyer Relativt varm vind. Økende skydekke utover dagen.

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. V. Over 1000 moh To skred har gått i de vestvendte rennene på Nona, observert på avstand

Skredfarevurdering

2 Moderat Fant skarelag med kantkorn over på ca 25 cm dybde i snøpakken (gravde ca 1 m ned), på god vei til å bli fullstendig smelteomvandlet. Gikk ikke til brudd. Ovenfor var det våt og myk homogen snø. Snøen var myk hele veien til toppen, grense for lagdelning er mest sannsynlig høyere enn på gravestedet. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

210 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 650 moh Våt løssnø Våt

ObsID: 191710

Sør-Troms / SKÅNLAND

Snø

18.04.2019 kl. 11:45

568 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Mye smelting de siste dagene. Bilde tatt på 50moh i kystnærstrøk,
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Pf6 i våte MF

Vær

Ikke nedbør 2 °C 2 m/s fra S ↑ 10% skyer Fortsatt nydelig oppholdsvær. Sterk solinnstråling. Temperatur er antatt, ikke målt.

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Tidlig på morgen var det skare etter nattefrost. Etter noen timer med sol innstråling er det nå blitt god og myk, på overflate er det grov kornet MF 3-5mm som er våt. Bra skikjøring! Snødekke er homogent på dette høyde.

ObsID: 191702

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

18.04.2019 kl. 05:32

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Varsom . Uforandret skredfare neste døgn: Varsom .

ObsID: 191618

Sør-Troms / KVÆFJORD

Snø

17.04.2019 kl. 20:48

643 moh

Havard berg (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Havard berg
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Havard berg
ObsID: 191781

Sør-Troms / SKÅNLAND

Snø

17.04.2019 kl. 17:55

725 moh

JL (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  JL Kommentar:  Blaute laussnøskred i SV side av Keipen

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. S, SV, V Mykje skredaktivitet i S-V vendte heng utløyst av sola og høg temperatur idag.

Snødekke

Skare

ObsID: 191597

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

17.04.2019 kl. 14:25

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Varsom . Uforandret skredfare neste døgn: Varsom .

ObsID: 191579

Sør-Troms

Snø

17.04.2019 kl. 14:00

616 moh

stigf (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  stigf Kommentar:  Flere våte løssnøskred i området i terreng brattere en 35grd
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  stigf

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Våte løssnøskred i bratte (+35grd) helninger

Vær

Ikke nedbør 4 °C 0 m/s Sol fra skyfri himmel. Varmt i sola. Kaldt (skare) i skygge partier

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. NV

Skredproblem

Våte løssnøskred Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 1 - Små NV

ObsID: 191611

Sør-Troms

Snø

17.04.2019 kl. 13:12

731 moh

fred@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  fred@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  fred@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  fred@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Solen varmer opp snøen

Vær

Ikke nedbør 4 °C 2 m/s fra SV ↗ Flått påskevær

Skredfarevurdering

2 Moderat Ingen lagdeling opp til 620moh, snøen er våt og homogen. Videre opp er det tydelig lagdeling med et kantkorn over skare som hoved skredproblem. Den nedføkke nysnøen som jeg så i helgen var blitt helt sintret med RG laget. må bruke stor kraft for å få svar fra kantkornlaget. Dette selv på tynt snødekke. Solen hadde ikke klart å løse opp bindingene i fokksnøen over kantkornlaget i nevneverdig grad. Imorgen vil vi få en ny soldag og lagdelingsgrensen vil nok krype videre opp i hoyden. Dagene videre inneholder regn og høye temperaturer som også vil sende grensen for lagdeling videre opp. Med mye nedbør og høye temperaturer så kan bindingene svekkes i laget over kantkornet og således være mulig å aktivere dette laget i en kort periode inntil laget blir våtet fullstendig. Utvikling av overflatenær kantkorn kan forekomme i natt men vil nok bli smeltet av solen imorgen, slik det ser ut nå skal morgendagen gå over i regn utover ettermiddagen. Så da er ikke dette ett sannsynlig senario for kveld og natt i morgen. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Lagdelingen er fra 620moh og opp. Fra denne høyden er snøen tørr. Stor kraft må til for å påvirke laget, selv ved en isolert blokk. Ingen tegn til å ha evne til å forplante et brudd heller.

Snødekke

180 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 20 moh. Grense for lagdelt snø er på 620 moh Vindpakket hard Tørr Tør snø over 620moh. Under dette er snøen smelteomvandlet fra topp til bunn av snøpakken. Lagdeling videre opp

Snøprofil

6 lagdelinger observert Kantkornlaget visser ikke evne til åforplante brudd, må også bruke noe kraft for å få dette fram på lille blokktest. ECTX. Grov denne profilen på grunt snødekke, rett ved siden av var snødekket 180cm med samme lagdeling bare mer RG over kantkornet.

ObsID: 191570

Sør-Troms / BERG

Snø

17.04.2019 kl. 12:30

725 moh

Karin (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Karin
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Karin

Vær

Ikke nedbør Pent vær med mye varm sol idag, litt vind på toppene.

Skredaktivitet

17. apr. 18-24 Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø Flakskred på øst-sidan av Stormoa. Antagelig gått for noen dager siden.. Bruddkant ca 20-30cm?

ObsID: 191608

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

17.04.2019 kl. 11:52

42 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 191545

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

17.04.2019 kl. 11:52

106 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 191546

Sør-Troms / LENVIK

Snø

17.04.2019 kl. 00:44

418 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  islag nede ved den blå platen, ca 55cm fra toppen.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  Brudd på ECT 10 cm fra topp på slag 16
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  ECT16@10cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -2 °C 3 m/s fra N ↓ 20% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat FG 2 i dag er jeg enig i. Skal mye til å påvirke ned til kantkornlag. varmere vær og trolig vil det kunne utløses sørpeskred. Ser av ECT at en får et brudd kun 10 cm ned i dekket. Dette er et smeltelag som er moist og kun 4f hardt. Med mer mildvær på dette vil det kunne gå naturlige skred. Enig i å sette opp grad til 3 fra i morgen. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 700 moh og 500 moh Kantkornet er fortsatt å finne. men ikke utviklet seg større. Skjer ingenting i dette laget verken i blokktest eller ect. det har dannet seg en hard pakke over kantkorn som grenser over til moist. denne pakken skal mye belastning til for å påvirke

Snødekke

185 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr Tørr i overflate, men rett under overflater er det blitt moist. Dette laget får et brudd i ECT, og dette laget er mykt. Kan tenke seg at det kan gå små sørpeskred her når dette blir varmet opp av solen.

Tester

ECTN16@10cmQ3 God

ECTN16@10cmQ3 God

Snøprofil

11 lagdelinger observert 10 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 191472

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

16.04.2019 kl. 13:56

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Varsom . Uforandret skredfare neste døgn: Varsom .

ObsID: 191439

Sør-Troms / LENVIK

Snø

16.04.2019 kl. 12:48

28 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps

Snødekke

Vindpakket myk

ObsID: 191432

Sør-Troms / BERG

Snø

16.04.2019 kl. 12:15

786 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Det er ikke observert noen faretegn i denne høyden 790moh. Opp til 500moh er det tidvis mye vann i snøen seint på dagen grunnet høy temperatur og solpåvirkning

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C 1 m/s fra SV ↗ 95% skyer Skydekke rundt 1500moh. Solpåvirkning av snødekket opp til ca 500moh gir vått snødekke fra rundt kl 1200.

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er ikke observert ferske skred på strekningen fra Sørreisa til Keipen i dag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er ikke observert skredaktivitet på strekningen fra Sørreisa til Kvænan på Senja i dag. Snødekket virker å være stabilt, men sint på dagen er snødekket iunder 600moh vått og det er fare for våte løssnø og flakskred seint på dagen. Været de neste 24 timer tilsier en stabilisering av snødekket ila kveld/natt, med detsabilisering av snødekket utpå dagen grunnet høy temperatur og solpåvirkning av snødekket spesielt i SØ-SV eksposisjoner Været fremover vil stabilisere de svake lagene i fokksnøen. Høy temperatur og solpåvirkning av snødekket vil detsabilisrer det øverste snødekket under 600moh med fare for våte løssnø og flakskred Varslet faregrad er riktig Varslet faregrad for 17 april stemmer. Kan virke som om faregrad for 18 april er noe høy (faregrad 3)

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V under 600 moh Grunnet høye temperaturrer utover dagen og solpåvirkning av snøen i SØ-SV eksposisjoner vil det være mulighet for våte løssnø og flakskred opp til ca 600moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Kantkorn lag over skare er fortsatt aktivt men det skal stor tillegsbelastning tl for å påvirke det svake laget. Evt skred vil kunne bli store.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ over 600 moh Dårlig binding i fokksnøen grunnet nedføyket løs snø med stort innslag av sprøhagl

Snødekke

115 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket myk Fuktig Snødekket er vått opp til ca 500moh, fuktig opp til ca 850moh og tørt over 850moh.

Tester

ECTN28@57cmQ2 God brudd i kantkornlag uten bruddforplantning

ECTN20@46cmQ2 brudd i sprøhagllag uten bruddforplantning

Snøprofil

7 lagdelinger observert 10 temperaturpunkter observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 191428

Sør-Troms / BERG

Snø

16.04.2019 kl. 11:42

743 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Våt sammenhengende flak går til brudd opp på skare 20cm fra overflate (trolig fra 23e feb)

Faretegn

Mye vann i snøen Mildvær høyt til fjells.

Vær

Ikke nedbør 3 °C 0 m/s 95% skyer Mildt! Plussgrader på 870moh til og med. Nede ved fjorden er det +11 grader i skyggen. Helt vindstille.

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 800 moh og 200 moh

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt Snødekke er smelteomvandlet på dette høyde. 20-30cm fuktig/ våt fokksnø opp på gammel skare (fra 23e feb tipper jeg). Resten av snødekke består av MFcl

Tester

ECTP12@20cm I overgang mellom våt/fuktig fokksnø og skare

ObsID: 191438

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

15.04.2019 kl. 20:15

42 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 191342

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

15.04.2019 kl. 20:15

106 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 191343

Sør-Troms / GRATANGEN

Snø

15.04.2019 kl. 17:17

794 moh

Lommelun (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Lommelun

Skredhendelse

15. apr 17:20 Ukjent 1 - Små Naturlig utløst V-vendt Brattheng Naturlig utløst. Sett fra avstand.

ObsID: 191329

Sør-Troms / kvænan

Snø

15.04.2019 kl. 16:30

907 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie Kommentar:  Bildene viser snødekket ved ca 750moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 0 °C 1 m/s fra SV ↗ 95% skyer Lett yr/snø ila dagen.

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er ikke observert ferske skred på strekningen Sørreisa-Kvænan i dag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabiliteten i snødekket virker å være god. Det er ikke observert ferske skred i fjellene rundt Kvænan. Heller ikke observert skredpå strekningen Sørreisa-Kvænan. Fortsatt temperaturer over 6 grader på dagtid vil bidra til mer fuktighet i snødekket under 600moh. Kan forvente økning i faren for våte flak og løssnøskred under 600moh. Fokksnøen vil stabilisere seg ved gitte temperaturer. Minusgrader om natten vil stabilisere snødekket under 600moh tidlig på dagen. Temperaturer opp mot 6 plussgrader vil føre til vått snødekke og øke mulighetetn for våte flak og løssnøskred opp til 600moh seint på dagen. Svake lag i fokksnøen vil stabilisere seg over 600moh. Det vil ikke danne seg nye svake lag i fokksnøen grunnet lite vind og ingen nedbør. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 600 moh De øverste 20-30 cm av snødekket under 600moh er våt. Det er mulig å løse ut våte flakskred i angitt høyde. Terrengfeller i skoggrensen kan være kritisk ved våte flak og løssnøskred.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 700 moh Det finnes svake lag i fokksnøen, men de er vanskelig å påvirke.

Snødekke

300 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Våt løssnø Våt Det er våt løs snø opp til ca 550moh. Fra 550moh opp til 800moh er det fuktig snødekke. Over 800moh er det kram/tørr snø. Snøoverflaten er myk

Tester

ECTN25@26cmQ2 God Får utslag på ECT på 26 cm fra toppen uten bruddforplantning. Det indikerer at det er flere lag i fokksnøen, men ingen av de gir bruddforplantning ved ECT

ECTN9@12cmQ2 Middels ECT gir ingen bruddforplantning. Det er et lag med nedføyket løs ubunden snø i fokksnøen, men det gir ingen bruddforplantning.

CTE5@12cmQ2 Middels

Snøprofil

4 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert 3 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 191363

Sør-Troms

Snø

15.04.2019 kl. 14:04

709 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Bildet viser været
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Bildet viser snøpakken, med hardhet og svakt lag av kant på vei til smelt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Svært stor belastning på LB gå brudd i kant på vei til smelt. Liten forplantningsevne. Ca 500 moh, Østlig
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  F, 4F til 1F over kantkornlag. Knivhard smeltepakke i bunn. Ingen beger eller kant i bunn her.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 8 °C 1 m/s fra V → 100% skyer Var meldt sol og fint, men forble varmt og overskyet. Skyer/ tåke ned til ca 750 moh. Ingen avkjøling/ gjenfrysing av snødekket på natten.

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Usikkerhet rundt forplantningsevne videre oppover i høyden (kaldere).

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Våt løssnø Våt Gikk kun østside i dag. Førefall til ca 300 moh. Gradvis fastere/ kaldere snø oppover. Kald snø fra 600 moh. Kantkorn over skare (gammel smeltepakke) dukker opp på 500 moh, men der er de på tur å bli smelteformasjoner. Svært stor tillegsbelastning må til. Lite evne til forplantning.

ObsID: 191335

Sør-Troms / TORSKEN

Snø

15.04.2019 kl. 13:00

579 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på ca. 700moh mot SV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Mange små våt løsskred observert fra veien.

Skredaktivitet

12. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 700 moh og 200 moh Mange små våt løsskred observert fra veien. Uklart nårtid alle gikk, tipper det var størst fare i forbindelse med dette problem for et par dager siden når det var ordentlig mild for første gang (og fravær av nattefrost)

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Snødekke gjennomvåt og isoterm opp til ihvertfall 500moh. Ovenfor dette høyde finnes det 5cm fuktig nysnø som virker å ha bunnet seg bra til gammel overflate.

ObsID: 191326

Sør-Troms

Snø

15.04.2019 kl. 12:56

665 moh

Charlotte (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Charlotte Kommentar:  Toppskavel på Slåttheia.

Faretegn

Vær

5 °C 90% skyer Overskyet, lette skyer kommer og går.

Snødekke

Våt løssnø Våt Generelt våt snø hele veien opp, noe tørrere siste 50 høydemeter.

ObsID: 191307

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

15.04.2019 kl. 09:29

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Varsom . Uforandret skredfare neste døgn: Varsom .

ObsID: 191259

Sør-Troms / BERG

Snø

15.04.2019 kl. 09:24

9 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Vær

Regn 3 °C 100% skyer Mildt. Ingen nattefrost i lavlandet. Lett regn på ytterside av Senja under morgentimene. Ser ut som nysnøgrense er ca. 600moh

ObsID: 191258
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.