Snøskredvarsel for Sør-Troms lørdag 16.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Nedbør som regn vil svekke snødekket under mildværsgrensen. I fjellet vil vind og nysnø legge opp fokksnøflak. Naturlig utløste skred er sannsynlig.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes en ny runde med skikkelig ruskevær. Lavere enn 500 - 600 moh vil det igjen ventes økt hyppighet av våte skred, særlig dersom nysnøen fra torsdagsværet fuktes opp. Naturlig utløste våte skred kan ventes. I høyden, der nedbøren kommer som snø, vil vinden legge opp flak av fokksnø i leområder. Merk at vindretningen endres i løpet av dagen, så leområder i flere himmelretninger er utsatt. Med så sterk vind er det også mulig at en del av snøen også bare blåser på havet. Det er likevel ikke utenkelig med større naturlig utløste tørre skred i fokksnøen som på sin vei nedover fjellet vil bli våtere og ender som våte skred. Det ventes mest nedbør sør i regionen. Skredfaren vil derfor være høyest her.
Torsdag kom det mye nedbør i regionen. Over 400 moh kom nedbøren som snø, i lavlandet dominerte plaskregnet og snøen i lavlandet er våt og uten nevneverdig lagdeling. I høyden har kraftig vind torsdag og tidligere i uken lagt opp massive flak av fokksnø i østvendte leformasjoner.
Trolig må en nå høyt til fjells for å finne intakte lag av kantkorn.
Torsdag gikk det mange middels store og store naturlig utløste skred i regionen som følge av ruskeværet. Fredag er flere veier i regionen fremdeles stengt på grunn av skred og fare for skred.
10 - 14 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-4 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Skyet.
Minkende vind utover formiddagen. Dreiende mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
18 mm i døgnet, opp mot 45 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørøst., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-4 °C til 2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Forbigående mindre vind midt på dagen med skiftende retning. Mest i sør.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

16.02.2019 kl. 18:23

22 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom. No. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 181435

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

16.02.2019 kl. 17:29

14 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Skredaktivitet

16. feb 17:33 - 15. feb 17:33 Sørpeskred 2 - Middels. Naturlig utløst NØ. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Fv825 Strætelia - Hilleshamn,

ObsID: 181428

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

16.02.2019 kl. 17:29

14 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

17. feb 10:18 - 16. feb 10:18 Sørpeskred 1 - Små. Naturlig utløst NØ. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Fv825 Strætelia - Hilleshamn,

ObsID: 181499

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

16.02.2019 kl. 13:51

22 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom. No . Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 181398

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

16.02.2019 kl. 13:48

moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Skredaktivitet

16. feb 23:58 - 15. feb 23:58 Sørpeskred 2 - Middels. Naturlig utløst SØ. Mellom 400 moh og 300 moh Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia, På samme plass som i går på kråkerø

ObsID: 181443

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

16.02.2019 kl. 13:48

13 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Regn 2 °C Fornes (0moh) kl 23:49 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Været med regn i lavlandet og snø og fokk i høyden tilsier stor snøskredfare, men vurderer det til betydelig da det allerede er gått ras i de skredløpene som er mest utsatt.. FV152 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Avtakende nedbør og vind mot natten. Kaldere..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Ferske skred

ObsID: 181444

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

16.02.2019 kl. 05:34

22 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom. No. Økende skredfare neste døgn: Mye vind og regn Varsom. No .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 181313

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

15.02.2019 kl. 18:26

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom. No. Økende skredfare neste døgn: Varsom. No Melder mye regn og vind .

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 181276

Sør-Troms / LENVIK

Snø

15.02.2019 kl. 14:25

172 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  ECT2@12cm og videre på slag 25 nede på 45cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms

Vær

Snø -1,2 °C 0 m/s 90% skyer Ingen vind, snør litt nå

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Ligger et lite nysnølag på toppen, men dette bryter en lett gjennom og like under er det vått

Skredfarevurdering

3 Betydelig FG3, enig i dagens varsel. Merker at dekket er svakt og lett gir etter. Dårlig bæring i snøen og øverste lag bryter lett. Ligger endel tørr snø ca 45cm ned i dekket. Det laget iver dette vil lett kunne gi etter med belastning og i terreng over 30grader Mye dårlig vær i vente. Regn og kraftig vind. Trolig vil det øverste laget som allerede er moist bli skikkelig vått og det vil kunne skli ut naturlige skred Enig med dagens varsel og samme gjelder for morgensdagens varsel pga kommende vær

Tester

ECTN2@12cmQ3 Middels Bryter også på 45 cm men etter slag 25.

Notater

Pass på over elver. Veldig farlig å krysse elver og andre heng/overganger/ konvekse partier pga snødekkets evne til bæring nå er dårlig

Skredproblem

Våte løssnøskred Lett å løse ut Meget sannsynlig 3 - Store Ikke gitt N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen

ObsID: 181252

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

15.02.2019 kl. 14:08

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom. No Regn på sne. Økende skredfare neste døgn: Varsom. No Melder mye regn og vind .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 181236

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

15.02.2019 kl. 13:24

moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

16. feb 07:37 - 15. feb 07:37 Sørpeskred 2 - Middels. Naturlig utløst SØ. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia, Ved kråkerø.

ObsID: 181315

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

15.02.2019 kl. 13:24

13 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 8 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 8 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 8 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 8 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 8 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 8 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 7 av 8 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 8 av 8 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Sludd 1 °C Fornes (0moh) kl 11:25 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Vind og nedbør har avtatt betraktelig. Kaldere. . FV152 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vind og nedbør som regn og snø i høyden skal ta seg opp lørdag..

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Ferske skred

Skredaktivitet

16. feb 07:37 - 15. feb 07:37 Sørpeskred 2 - Middels. Naturlig utløst NV. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Fv152 Håkavik - Lavangsnes, Ett har gått over veien, men veien var stengt pga. Rasfare.

ObsID: 181316

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

15.02.2019 kl. 13:02

83 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør 0 °C Nødsfjellet (100moh) kl 13:02 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mildvær og mye regn og vind. FV829 Nødsfjellet - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø og se i fjellside, det meste er kommet ned..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Gjelder Fv829 Nødsfjellet - , Flere ras ikke så veldig store, men gikk over veien pga at berget går helt inntil veien.

ObsID: 181201

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

15.02.2019 kl. 12:10

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 181182

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

15.02.2019 kl. 10:04

18 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Småras stoppet i grøft. To stk. FV825 Hilleshamn - Tjuvskjær er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

Faretegn

Ferske skred

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

15. feb 10:08 - 14. feb 10:08 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst SV. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær,

ObsID: 181127

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

15.02.2019 kl. 09:01

780 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

15. feb 09:07 - 14. feb 09:07 Tørre flakskred 3 - Store. Naturlig utløst N. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Fv243 Sifjordbotn - Sifjordskaret, 2 ras stortind

ObsID: 181098

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

15.02.2019 kl. 09:01

13 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

15. feb 09:07 - 14. feb 09:07 Tørre flakskred 3 - Store. Naturlig utløst SV. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Fv263 Bjorelvnes - Aglapsvik, 2-3 ras 8ver vei

ObsID: 181099

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

15.02.2019 kl. 09:01

12 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

15. feb 09:07 - 14. feb 09:07 Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst NV. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv862 Mefjordbotn - Grashopen, Noen små ras på vei

ObsID: 181100

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

15.02.2019 kl. 09:01

141 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Lite nedbør idag, øker mot kveld .. Økende skredfare neste døgn: Øker på med vind og regn i natt og morgen.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 181101

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

15.02.2019 kl. 07:24

22 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom. No Vanskelig å se da det er veldig mørkt. . Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 181071

Sør-Troms / Berg

Snø

15.02.2019 kl. 03:30

13 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

15. feb 03:30 Snø på FV. 862 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 182972

Sør-Troms / Salangen

Snø

15.02.2019 kl. 03:23

4 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

15. feb 03:23 Snø på FV. 152 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft. Stengt for all trafikk på Fv. 152 mellom 15.02.2019 kl. 09:00 og 17.02.2019 kl. 13:00.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 182915

Sør-Troms / Salangen

Snø

15.02.2019 kl. 02:35

8 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

15. feb 02:35 Snø på FV. 152 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft. Stengt for all trafikk på Fv. 152 mellom 14.02.2019 kl. 12:00 og 17.02.2019 kl. 11:00.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 182912

Sør-Troms / Berg

Snø

15.02.2019 kl. 01:18

8 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

15. feb 01:18 Snø på FV. 862 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 182971

Sør-Troms / Berg

Snø

15.02.2019 kl. 01:16

21 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

15. feb 01:16 Snø på FV. 862 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: >1000m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 182969

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

14.02.2019 kl. 18:25

22 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye regn og vind . Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 181014

Sør-Troms / Salangen

Snø

14.02.2019 kl. 17:55

13 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. feb 17:55 Snø på FV. 152 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på Fv. 152 mellom 14.02.2019 kl. 08:50 og 17.02.2019 kl. 12:59.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 181741

Sør-Troms / Ibestad

Snø

14.02.2019 kl. 14:41

18 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. feb 14:41 Snø på FV. 848 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 181767

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

14.02.2019 kl. 13:29

moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Skredaktivitet

14. feb 19:44 - 13. feb 19:44 Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst SØ. Mellom 600 moh og 500 moh Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia, Ved kråkerø

ObsID: 181019

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

14.02.2019 kl. 13:29

moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Skredaktivitet

14. feb 19:44 - 13. feb 19:44 Sørpeskred 2 - Middels. Naturlig utløst SØ. Under 100 moh Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia, Kommet inn på vei. Lite.

ObsID: 181020

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

14.02.2019 kl. 13:29

13 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Vær

Regn 5 °C Fornes (0moh) kl 13:31

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Svært mye regn høyt til fjells. . FV152 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Mindre nedbør etterhvert. Litt kaldere..

Faretegn

Ferske skred

Fersk vindtransportert snø

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredaktivitet

14. feb 19:44 - 13. feb 19:44 Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst NV. Mellom 500 moh og 400 moh Gjelder Fv152 Håkavik - Lavangsnes, Stoppet et lite stykke oppfor veien. Veien var allerede stengt pga. Rasfare.

ObsID: 181021

Sør-Troms / Lenvik

Snø

14.02.2019 kl. 13:09

10 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. feb 13:09 Snø på FV. 263 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 182968

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

14.02.2019 kl. 12:39

22 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kommet litt sne fra skjæring ved vei ned på vei. Dekket litt av kjørefelt. Kastet vekk med plog. Følger med, ligger mer sne lenger opp i siden. EV10 Fiskefjorden - Fiskefjorden er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Regner, ligger mer sne som ikke løsney.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Ferske skred

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev10 Fiskefjorden - Fiskefjorden,

ObsID: 180961

Sør-Troms / Lenvik

Snø

14.02.2019 kl. 10:00

4 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 7 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. feb 10:00 Snø på FV. 263 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 182965

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

14.02.2019 kl. 08:56

12 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mildvær, mye regn og sv sterk kuling. . FV862 Mefjordbotn - Grashopen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Noe roligere/stabilere vær i morgen..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180906

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

14.02.2019 kl. 07:50

22 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen synlig aktivitet i skråning. EV10 Fiskefjorden - Fiskefjorden er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev10 Fiskefjorden - Fiskefjorden, Lite å se, men ingen aktivitet observert

ObsID: 180893

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

14.02.2019 kl. 06:14

189 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 0 °C Aun (200moh) kl 06:14 Snøfokk i øyeblikket.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180884

Sør-Troms

Snø

13.02.2019 kl. 18:44

447 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Litt vindpåvirket sne men ingen svake lag under.

Snødekke

ObsID: 180840

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

13.02.2019 kl. 15:24

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180780

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

13.02.2019 kl. 15:15

189 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -6 °C Aunfjellet (200moh) kl 15:20 Snøfokk siste 3 døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Usikkert. Mye sne i fjellet, lite overheng men varslet mye regn i morgen formiddag. Fare for at sneen da kommer ned på vei. . Økende skredfare neste døgn: Se ovenfor. .

Faretegn

Stort snøfall

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv2 Aunfjellet - Aunelia, Fint vintervær - nå

ObsID: 180779

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

13.02.2019 kl. 12:25

13 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør -4 °C Lavangsnes (0moh) kl 12:19 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Etter snøfokk og store nedbørsmengder i går, er det blitt Kaldt, Klarvær, Lite eller ingen snøfokk de siste 12 timene .. FV152 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Rask temperaturøkning, regn opp i høyden ut på dagen i morgen. Vind og store nedbørsmengder der en del også vil komme som snø i høyden tidligere på dagen..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180813

Sør-Troms / BERG

Snø

13.02.2019 kl. 11:15

561 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  3cm RG 1F 30cm RG 4F 1cm DF F (lille blokktest gir lett brud) 0,5cm Islag K 5 cm MFcr 3cm FC F (2mm grain) 60cm MFcr veklsende med lag av kantkorn Bakken
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Fortsatt pålagring i leheng.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Helikopterbefaring over Mefjordbotn og Skalandtunneln. Profil gravd på sørsiden av skaland. En del ferske skred av str 3 observert i leheng. Skredproblem antas å være fersk fokksnø. Gammel snø er hard og stabil. Derfor vurderes størrelsen på eventulle skred være begrenset og bare kunne nå vei der det er veldig bratt. Når mildværet treffer antas gammelsnøpakke og påvirkes minimalt. Faren for skred ligger da nokk i fokksnøen og riskio for våte løssnøskred da fremst i veldig bratte fjellsider, og fare for skavlbrudd som kan ta med seg våtløssnøskred. Våte flakskred i fokksnøen kan ikke utelukkes men forventes ikke. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng Ø, SØ, S Vind fra S-SØ

Skredaktivitet

13. feb. 6-12 Tørre flakskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, SV, V, NV En del naturlig str 2-3 skred. I leheng fra SØ.

ObsID: 180710

Sør-Troms / LENVIK

Snø

13.02.2019 kl. 09:48

425 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jonas.hansen@live.no

Skredaktivitet

13. feb. 12-18 Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Over 0 moh

ObsID: 180678

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

13.02.2019 kl. 07:04

291 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

13. feb 07:12 - 12. feb 07:12 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst NØ. Mellom 400 moh og 300 moh Gjelder Fv862 Straumsbotn - Skaland, Krokelvdalen

ObsID: 180654

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

13.02.2019 kl. 07:04

141 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Endel nysnø, kaldt og stabilt. Økende skredfare neste døgn: Mye regn og vind i vente i morgen. .

ObsID: 180655

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org