Snøskredvarsel for Sør-Troms mandag 11.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden, ellers stabile forhold.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt snøfokk søndag kan ha transportere snø og dannet små fokksnøflak i leheng, spesielt i høyden. Litt nysnø og frisk bris utover kvelden kan bygge opp små nysnøflak, men det er ikke ventet at dette vil bli et skredproblem av særlig betydning. På grunn av kaldt vær har stabiliseringen av nysnøen fra forrige uke gått sakte, men denne snøen begynner nå trolig å ha stabilisert seg mange steder. Det finnes flere lag av kantkorn og begynnende kantkorn som kan utgjøre et problem der de er mest velutvikla, men det har vært meldt inn få faretegn fra dette den siste tiden.
Før helgen besto snøoverflata mange steder av vindpakka myk snø etter at det kom opp mot 30 cm nysnø onsdag/torsdag forrige uke. Litt vind opp i frisk bris styrke fra SØ søndag har trolig jobbet mer med snøoverflaten mange steder. Fra før finnes det også hard, vindpakka snø og mange steder er det avblåst ned til skare.
Under mildværsskara fra mildværet 10. januar har det begynt å danne seg kantkorn.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-14 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra nordvest om kvelden.
-12 °C til -6 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

11.02.2019 kl. 14:27

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 180370

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

11.02.2019 kl. 11:50

141 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Endel vind og snøfokk nv/v i fjellene. Melder noe nedbør utover dagen.. Uforandret skredfare neste døgn: Litt roligere ver, men mildt litt regn utpå dagen..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180330

Sør-Troms / GRATANGEN

Snø

10.02.2019 kl. 14:04

636 moh

Sondrewenaas (Ukjent)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten sannsynlighet for skred, evt. skred blir små og det må stor belastning til. Så etter kantkornet snø som skal være under utvikling. Fant ingen kantkornete krystaller. Noe nedbør da vi kom til bilen. Underliggende fokksnø som har blitt dannet ila. den siste uken var i denne skråningen generelt hardt. Gikk sjeldent igjennom med skia. Varslet faregrad er for høy

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng SØ, S, SV over 0 moh Gravde, og gikk kun i sørvendt skråning. Svært stabilt snødekke.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 2 m/s 70% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX God Stabilt snødekke, rett under nysnølager er det et fokksnølag på 5-10 cm med lett «nysnø» under. Ingen propagering i fokklaget, eller andre lag ved ectx. Svært stabilt snødekke.

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 180197

Sør-Troms / SØRREISA

Snø

10.02.2019 kl. 09:34

382 moh

Eirik@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Eirik Fjær
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Eirik Fjær Kommentar:  Tok ut blokk med hende

Vær

Ikke nedbør 2 m/s 95% skyer

Tester

ECTN26@42cmQ1 Middels

Snødekke

130 cm totalt Lett snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 180069

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

08.02.2019 kl. 14:03

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179777

Sør-Troms / LENVIK

Snø

08.02.2019 kl. 13:11

410 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jonas.hansen@live.no

Skredaktivitet

8. feb. 18-24 Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst SØ, S

ObsID: 179761

Sør-Troms

Snø

08.02.2019 kl. 12:36

420 moh

saaj@nortind (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  saaj@nortind
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  saaj@nortind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne dalen. Beskrivelse: 5mm store overflaterim som står oppreist på snøoverflaten på alle åpne områder over , ved og rett over trengrensen i denne dalen. Har kun vært i østlig terreng.

Tester

ECTN23@14cmQ3 God

Snøprofil

0,1 cm F SH 1 mm/0 mm D, 4,9 cm F DF 1 mm/0 mm D, 0,5 cm K RG 0 mm/0 mm D, 3,5 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 27,5 cm P RG 0 mm/0 mm D, 77 cm K MF 0 mm/0 mm D -7,5 °C @ 0 cm, -9,4 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -7,3 °C @ 30 cm, -6 °C @ 40 cm, -5,1 °C @ 50 cm, -4,3 °C @ 60 cm, -3,7 °C @ 70 cm, -3 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 179749

Sør-Troms / KVÆFJORD

Snø

08.02.2019 kl. 11:45

311 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Flakdannelse med snø som er på vei å bli små kantkorn under. Maks tykkelse på flak er 5 cm og er kun på små felt. Totalt sett stabile forhold.

Snødekke

ObsID: 179814

Sør-Troms / Torsken

Snø

08.02.2019 kl. 04:09

9 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

8. feb 04:09 Snø på FV. 243 løsnet fra ur 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: >100m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 180362

Sør-Troms / Torsken

Snø

08.02.2019 kl. 01:11

212 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

8. feb 01:11 Snø på FV. 232 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 50-100m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 180364

Sør-Troms / Torsken

Snø

08.02.2019 kl. 00:15

87 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

8. feb 00:15 Snø på FV. 232 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 180363

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org