Snøskredvarsel for Sør-Troms søndag 10.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden, ellers stabile forhold.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rolig vær gjør at det blir liten endring i skredfaren. På grunn av kaldt vær har stabiliseringen av nysnøen fra onsdag trolig gått sakte, men det kreves nå mer belastning for å løse ut skred, og eventuell bruddforplantning ventes å bli mindre slik at eventuelle skred ikke vil bli store. Litt sterkere vind rundt toppene kan transportere snø og danne små, ferske fokksnøflak der, men dette er ikke ventet til å bli særlig utbredt. Det gamle snødekket er stort sett stabilt, men det finnes flere lag av kantkorn og begynnende kantkorn som kan utgjøre et problem der de er mest velutvikla.
Snøoverflata består mange steder av vindpakka myk snø. Men det finnes også hard, vindpakka snø og mange steder er det avblåst ned til skare.
Under mildværsskara fra mildværet 10. januar har det begynt å danne seg kantkorn.
Fredag ble det observert et lite, naturlig utløst skred ved Finnsnes
Torsdag melder observatør om at det har kommet 30 cm nysnø siste døgn på Senja. Litt mindre i indre strøk av regionen. Det har danna seg overflaterim på snødekket.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-14 °C til -8 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra øst.
-14 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sør-Troms / GRATANGEN

Snø

10.02.2019 kl. 14:04

636 moh

Sondrewenaas (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -7 °C 2 m/s 70% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Tester

ECTX God Stabilt snødekke, rett under nysnølager er det et fokksnølag på 5-10 cm med lett «nysnø» under. Ingen propagering i fokklaget, eller andre lag ved ectx. Svært stabilt snødekke.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng SØ, S, SV over 0 moh Gravde, og gikk kun i sørvendt skråning. Svært stabilt snødekke.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten sannsynlighet for skred, evt. skred blir små og det må stor belastning til. Så etter kantkornet snø som skal være under utvikling. Fant ingen kantkornete krystaller. Noe nedbør da vi kom til bilen. Underliggende fokksnø som har blitt dannet ila. den siste uken var i denne skråningen generelt hardt. Gikk sjeldent igjennom med skia. Varslet faregrad er for høy

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 180197

Sør-Troms / SØRREISA

Snø

10.02.2019 kl. 09:34

382 moh

Eirik Fjær (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Eirik Fjær
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Eirik Fjær Kommentar:  Tok ut blokk med hende

Vær

Ikke nedbør 2 m/s 95% skyer

Snødekke

130 cm totalt Lett snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

ECTN26@42cmQ1 Middels

ObsID: 180069

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

08.02.2019 kl. 14:03

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179777

Sør-Troms / LENVIK

Snø

08.02.2019 kl. 13:11

410 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jonas.hansen@live.no

Skredaktivitet

8. feb. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst SØ, S

ObsID: 179761

Sør-Troms

Snø

08.02.2019 kl. 12:36

420 moh

saaj@nortind (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  saaj@nortind
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  saaj@nortind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN23@14cmQ3 God

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne dalen. Beskrivelse: 5mm store overflaterim som står oppreist på snøoverflaten på alle åpne områder over , ved og rett over trengrensen i denne dalen. Har kun vært i østlig terreng.

Snøprofil

0,1 cm F SH 1 mm/0 mm D, 4,9 cm F DF 1 mm/0 mm D, 0,5 cm K RG 0 mm/0 mm D, 3,5 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 27,5 cm P RG 0 mm/0 mm D, 77 cm K MF 0 mm/0 mm D -7,5 °C @ 0 cm, -9,4 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -7,3 °C @ 30 cm, -6 °C @ 40 cm, -5,1 °C @ 50 cm, -4,3 °C @ 60 cm, -3,7 °C @ 70 cm, -3 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 179749

Sør-Troms / KVÆFJORD

Snø

08.02.2019 kl. 11:45

311 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Flakdannelse med snø som er på vei å bli små kantkorn under. Maks tykkelse på flak er 5 cm og er kun på små felt. Totalt sett stabile forhold.

Snødekke

ObsID: 179814

Sør-Troms / Torsken

Snø

08.02.2019 kl. 04:09

9 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

8. feb 04:09 (+01:00) Snø på FV. 243 løsnet fra ur 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: >100m.

ObsID: 180362

Sør-Troms / Torsken

Snø

08.02.2019 kl. 01:11

212 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

8. feb 01:11 (+01:00) Snø på FV. 232 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 50-100m.

ObsID: 180364

Sør-Troms / Torsken

Snø

08.02.2019 kl. 00:15

87 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

8. feb 00:15 (+01:00) Snø på FV. 232 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 180363

Sør-Troms / Kvittind

Snø

07.02.2019 kl. 15:06

580 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

-6 °C 4 m/s fra SØ ↖ 40% skyer Vindstille i skog. Betraktelig mer straks en er over skoggrense

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

ECTN18@27cmQ3 God

Skredfarevurdering

2 Moderat Opplever ingen faresignaler på turen, men det har vært stort snøfall og dette må en ta med i vurdering av hvor skredterreng kan oppstå nå. Heng der snøen har fått lagt seg vil være utsatt Kaldere, ikke mye vind og heller ikke snøfall er det som venter av vær. Tror dette vil være med å stabilisere snødekket nå. Tror uansett en fg2 vil være lurt med tanke på at det fortsatt kan ligge svakt lag i enkelte heng. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Stort snøfall Nedføket nysnø

Snøprofil

18 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 12 cm F DFbk 0 mm/0 mm, 22 cm 4F RGlr 0 mm/1 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm 1F RGxf 0 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm P MF 0 mm/0 mm D, 12 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 50 cm K/K-I MFcl 0 mm/0 mm D -6 °C @ 0 cm, -7,8 °C @ 5 cm, -7,4 °C @ 20 cm, -6,9 °C @ 30 cm, -6,1 °C @ 40 cm, -5,8 °C @ 50 cm, -5,3 °C @ 60 cm, -4,4 °C @ 80 cm, -4,3 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 179619

Sør-Troms / LENVIK

Snø

07.02.2019 kl. 15:03

421 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  David@midttroms

Ulykke/hendelse

Trolig pga stort snøfall og vind på stedet. Bratt heng det alltid går skred, vært år Snø

Skredhendelse

6. feb 22:03 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt

ObsID: 179618

Sør-Troms / LENVIK

Snø

07.02.2019 kl. 14:48

357 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  David@midttroms

Faretegn

Stort snøfall Område: For kommunen. Beskrivelse: På dette observasjonsted kommer vind inn fra sør, men virker som retning har variert da det ser ut til å ligge transport snø i nordlige og vestlig heng.

Ulykke/hendelse

Vet ikke årsak, men kan vel tenkes at det er nedføket nysnø da det har vært stort snøfall siste døgn og vind. Dette er et heng det alltid går skred, vært år Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 179616

Sør-Troms / Trolltinden/storfjellet

Snø

07.02.2019 kl. 12:45

442 moh

Eirik_jo@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 20 cm nysnø under skoggrensen. over skoggrense ca 10 cm. lite vindpåvirket i NØ-retning. rim-krystaller godt opp i høyden, også over skoggrense

Tester

ECTP24@40cmQ2 Middels

Faretegn

Rimkrystaller

Snøprofil

1 cm F SH 0 mm/0 mm, 9 cm F PP 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG/MF 0 mm/0 mm, 1 cm F DF 0 mm/0 mm, 17 cm 4F RG/MF 0 mm/0 mm, 2 cm F FC/DH 2 mm/2 mm Skarelag, 40 cm P MF 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 179640

Sør-Troms / TORSKEN

Snø

07.02.2019 kl. 07:59

397 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Jonas.hansen@live.no

Vær

-10 °C 0 m/s 85% skyer

Snødekke

215 cm totalt Ikke snøfokk 30 cm nysnø Snøgrense på 900 moh Vindpakket myk Tørr Kom ca 30 cm snø igår. Er mykt pakket

Tester

CTM11@65cmQ2 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N over 0 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Pålagret ca 50 cm nysnø siste døgn. Overliggende lag er mykt. Ligger skjikt overgang med nedføyket nysnø på ca 60 cm. Ct11 @2, ved ytrligere krefter på ny blokk q1. Kan være lett og påvirke det snødekket er tynt. Utviklende kantkorn dypere i snødekket. Som er observert tidligere Kulde perioden kan utvikle kantkorn. Temp gradient på 5 grader. Nedføyket. Nysnø stabiliserer seg nokk ila neste dagene. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredaktivitet

7. feb. 18-24 (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. N. Over 0 moh

ObsID: 179664

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

07.02.2019 kl. 07:12

780 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

7. feb 07:26 (+01:00) - 6. feb 07:26 (+01:00) Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst N. Under 50 moh Gjelder Fv243 Sifjordbotn - Sifjordskaret, Lite ras, stoppet i grøft

ObsID: 179496

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

07.02.2019 kl. 07:12

141 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og stabilt etter stort snøfall. Uforandret skredfare neste døgn: Grei melding, kaldt og stabilt.

ObsID: 179497
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.