Snøskredvarsel for Sør-Troms lørdag 09.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden, ellers stabile forhold.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnøen frå onsdag vil raskt stabilisere seg. Det krevst meir belastning for å løyse ut skred, og brotforplantninga vert mindre. Skredfaren er avtakande, men det kan framleis vere mogeleg å løyse ut små skred i områder med ferskast fokksnø. Det gamle snødekket er stort sett stabilt, men det finst fleire lag av kantkorn og byrjande kantkorn som kan utgjere eit problem der dei er mest velutvikla. Roleg vêr gjer at det vert liten endring i skredfaren.
Snøoverflata består mange stader av vindpakka mjuk snø. Men det finst også hard vindpakka snø og mange stader er det avblåst ned til skare.
Under mildværsskaren frå mildvêret 10. januar har det byrja å danne seg kantkorn, men dei utgjer ikkje noko problem enno.
Fredag vart det observert eit naturleg utløyst skred ved Finnsnes
Torsdag melder observatør om at det har kome 30 cm nysnø siste døgn på Senja. Litt mindre i indre strøk av regionen. Det har danna seg overflaterim på snødekket.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-19 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-14 °C til -8 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

08.02.2019 kl. 14:03

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179777

Sør-Troms / LENVIK

Snø

08.02.2019 kl. 13:11

410 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jonas.hansen@live.no

Skredaktivitet

8. feb. 18-24 Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst SØ, S

ObsID: 179761

Sør-Troms

Snø

08.02.2019 kl. 12:36

420 moh

saaj@nortind (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  saaj@nortind
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  saaj@nortind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN23@14cmQ3 God

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne dalen. Beskrivelse: 5mm store overflaterim som står oppreist på snøoverflaten på alle åpne områder over , ved og rett over trengrensen i denne dalen. Har kun vært i østlig terreng.

Snøprofil

0,1 cm F SH 1 mm/0 mm D, 4,9 cm F DF 1 mm/0 mm D, 0,5 cm K RG 0 mm/0 mm D, 3,5 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 27,5 cm P RG 0 mm/0 mm D, 77 cm K MF 0 mm/0 mm D -7,5 °C @ 0 cm, -9,4 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -7,3 °C @ 30 cm, -6 °C @ 40 cm, -5,1 °C @ 50 cm, -4,3 °C @ 60 cm, -3,7 °C @ 70 cm, -3 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 179749

Sør-Troms / KVÆFJORD

Snø

08.02.2019 kl. 11:45

311 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Flakdannelse med snø som er på vei å bli små kantkorn under. Maks tykkelse på flak er 5 cm og er kun på små felt. Totalt sett stabile forhold.

Snødekke

ObsID: 179814

Sør-Troms / Torsken

Snø

08.02.2019 kl. 04:09

9 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

8. feb 04:09 Snø på FV. 243 løsnet fra ur 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: >100m.

ObsID: 180362

Sør-Troms / Torsken

Snø

08.02.2019 kl. 01:11

212 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

8. feb 01:11 Snø på FV. 232 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 50-100m.

ObsID: 180364

Sør-Troms / Torsken

Snø

08.02.2019 kl. 00:15

87 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

8. feb 00:15 Snø på FV. 232 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 180363

Sør-Troms / Kvittind

Snø

07.02.2019 kl. 15:06

580 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN18@27cmQ3 God

Vær

-6 °C 4 m/s fra SØ ↖ 40% skyer Vindstille i skog. Betraktelig mer straks en er over skoggrense

Skredfarevurdering

2 Moderat Opplever ingen faresignaler på turen, men det har vært stort snøfall og dette må en ta med i vurdering av hvor skredterreng kan oppstå nå. Heng der snøen har fått lagt seg vil være utsatt Kaldere, ikke mye vind og heller ikke snøfall er det som venter av vær. Tror dette vil være med å stabilisere snødekket nå. Tror uansett en fg2 vil være lurt med tanke på at det fortsatt kan ligge svakt lag i enkelte heng. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Stort snøfall Nedføket nysnø

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Snøprofil

18 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 12 cm F DFbk 0 mm/0 mm, 22 cm 4F RGlr 0 mm/1 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm 1F RGxf 0 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm P MF 0 mm/0 mm D, 12 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 50 cm K/K-I MFcl 0 mm/0 mm D -6 °C @ 0 cm, -7,8 °C @ 5 cm, -7,4 °C @ 20 cm, -6,9 °C @ 30 cm, -6,1 °C @ 40 cm, -5,8 °C @ 50 cm, -5,3 °C @ 60 cm, -4,4 °C @ 80 cm, -4,3 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 179619

Sør-Troms / LENVIK

Snø

07.02.2019 kl. 15:03

421 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  David@midttroms

Ulykke/hendelse

Trolig pga stort snøfall og vind på stedet. Bratt heng det alltid går skred, vært år Snø

Skredhendelse

6. feb 22:03 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt

ObsID: 179618

Sør-Troms / LENVIK

Snø

07.02.2019 kl. 14:48

357 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  David@midttroms

Faretegn

Stort snøfall Område: For kommunen. Beskrivelse: På dette observasjonsted kommer vind inn fra sør, men virker som retning har variert da det ser ut til å ligge transport snø i nordlige og vestlig heng.

Ulykke/hendelse

Vet ikke årsak, men kan vel tenkes at det er nedføket nysnø da det har vært stort snøfall siste døgn og vind. Dette er et heng det alltid går skred, vært år Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 179616

Sør-Troms / Trolltinden/storfjellet

Snø

07.02.2019 kl. 12:45

442 moh

Eirik_jo@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP24@40cmQ2 Middels

Faretegn

Rimkrystaller

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 20 cm nysnø under skoggrensen. over skoggrense ca 10 cm. lite vindpåvirket i NØ-retning. rim-krystaller godt opp i høyden, også over skoggrense

Snøprofil

1 cm F SH 0 mm/0 mm, 9 cm F PP 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG/MF 0 mm/0 mm, 1 cm F DF 0 mm/0 mm, 17 cm 4F RG/MF 0 mm/0 mm, 2 cm F FC/DH 2 mm/2 mm Skarelag, 40 cm P MF 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 179640

Sør-Troms / TORSKEN

Snø

07.02.2019 kl. 07:59

397 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Jonas.hansen@live.no

Tester

CTM11@65cmQ2 Middels

Vær

-10 °C 0 m/s 85% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N over 0 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Pålagret ca 50 cm nysnø siste døgn. Overliggende lag er mykt. Ligger skjikt overgang med nedføyket nysnø på ca 60 cm. Ct11 @2, ved ytrligere krefter på ny blokk q1. Kan være lett og påvirke det snødekket er tynt. Utviklende kantkorn dypere i snødekket. Som er observert tidligere Kulde perioden kan utvikle kantkorn. Temp gradient på 5 grader. Nedføyket. Nysnø stabiliserer seg nokk ila neste dagene. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

215 cm totalt Ikke snøfokk 30 cm nysnø Snøgrense på 900 moh Vindpakket myk Tørr Kom ca 30 cm snø igår. Er mykt pakket

Skredaktivitet

7. feb. 18-24 Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. N. Over 0 moh

ObsID: 179664

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

07.02.2019 kl. 07:12

780 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

7. feb 07:26 - 6. feb 07:26 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst N. Under 50 moh Gjelder Fv243 Sifjordbotn - Sifjordskaret, Lite ras, stoppet i grøft

ObsID: 179496

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

07.02.2019 kl. 07:12

141 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og stabilt etter stort snøfall. Uforandret skredfare neste døgn: Grei melding, kaldt og stabilt.

ObsID: 179497

Sør-Troms / KVÆFJORD

Snø

06.02.2019 kl. 14:44

607 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  3 cm flakdannelse med antydninger til kantkorn under. Stabile forhold nå men kan være greit å være klar over fremover.

Snødekke

ObsID: 179412

Sør-Troms / KVÆFJORD

Snø

06.02.2019 kl. 13:51

508 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Hardpakket sne, måtte bruke stegjern. Noen lokale steder med flakdannelse men bare små felt. Stabile forhold.

Snødekke

ObsID: 179411

Sør-Troms / KVÆFJORD

Snø

06.02.2019 kl. 11:43

386 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Flakdannelse helt øverst i tregrensa. Ca 5 cm tykt vindpåvirket kartongsne med ca 5 cm løs sne under. Under det igjen er det et hardt lag. Er ikke ustabilt nå men greit å vite om dette hvis d snør mye oppå dette i nærmeste fremtid.

Snødekke

ObsID: 179368

Sør-Troms / KVÆFJORD

Snø

06.02.2019 kl. 10:53

529 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  All løssnø er blåst bort over tregrensa. Hard MF overflate og ned til bakken. Stabile forhold.

Snødekke

ObsID: 179345

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org