Snøskredvarsel for Sør-Troms onsdag 06.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Stort sett stabile forhold, men snøbyger i fjellet og varierende vindforhold vil gi lokale forskjeller. Følg med på hvor det danner seg flak av innblåst nysnø.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nysnø og vindauke frå SV fører til at det vert danna ferske nysnøflak i austvendte leheng. Somme stader vil nysnøflaka legge seg på skare. Storeleiken på flaka er avhengig av nedbørsmengder. Det gamle snødekket er stort sett stabilt, men det finst fleire lag av kantkorn og byrjande kantkorn som kan utgjere eit problem der dei er mest velutvikla.
Den siste veka har det periodevis vore sterk vind frå sør-aust. Snøoverflata er no vindpåverka og i vindutsatt terreng mange stader avblåst ned til skare.
Under mildværsskaren frå mildvêret 10. januar har det byrja å danne seg kantkorn, men dei utgjør ikkje noko problem enno.
Det vart søndag observert skred i vestvendt skålformasjon frå Middagstinden v/Gullesfjorden, sannsynligvis i den ferske fokksnøen.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-18 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 - 13 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-17 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Usikker nedbørprognose. Nedbør vesentlig i vestlige områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / KVÆFJORD

Snø

06.02.2019 kl. 14:44

607 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  3 cm flakdannelse med antydninger til kantkorn under. Stabile forhold nå men kan være greit å være klar over fremover.

Snødekke

ObsID: 179412

Sør-Troms / KVÆFJORD

Snø

06.02.2019 kl. 13:51

508 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Hardpakket sne, måtte bruke stegjern. Noen lokale steder med flakdannelse men bare små felt. Stabile forhold.

Snødekke

ObsID: 179411

Sør-Troms / KVÆFJORD

Snø

06.02.2019 kl. 11:43

386 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Flakdannelse helt øverst i tregrensa. Ca 5 cm tykt vindpåvirket kartongsne med ca 5 cm løs sne under. Under det igjen er det et hardt lag. Er ikke ustabilt nå men greit å vite om dette hvis d snør mye oppå dette i nærmeste fremtid.

Snødekke

ObsID: 179368

Sør-Troms / KVÆFJORD

Snø

06.02.2019 kl. 10:53

529 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  All løssnø er blåst bort over tregrensa. Hard MF overflate og ned til bakken. Stabile forhold.

Snødekke

ObsID: 179345

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

04.02.2019 kl. 13:38

13 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør -5 °C Svarthammarn (0moh) kl 13:38 Snøfokk siste 3 døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snø har fått stabilisere seg over litt tid. Mindre vintransportert snø da det ikke har kommet på påfyll av fersk snø på flere dager.. FV152 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen større forandring i forholdene. .

ObsID: 179131

Sør-Troms

Snø

03.02.2019 kl. 12:40

405 moh

Sondrewenaas (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -10 °C 15 m/s fra S ↑ 70% skyer Kraftig vind, svært lett snødrev da nesten alt av snø er pakket til panserskare, rufle-, og knottesnø

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

Generelt panserskare, is, rufle-, og knottesnø over tregrensen grunnet kraftig vind siste dagene og ukene. I øvre del av tregrensen er snøen pakket sammen til fokksnø, men ingen tegn til propagering ved å gå over med ski.

Skredfarevurdering

1 Liten Svært lav, 1. Snøen vil holde set stabil til det evt. Kommer mer snø. Varslet faregrad er for høy

ObsID: 179048

Sør-Troms / KVÆFJORD

Snø

03.02.2019 kl. 11:24

346 moh

marista (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  marista
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Snødekke

ObsID: 178985

Sør-Troms / Hemmestadfjellet

Snø

03.02.2019 kl. 11:16

679 moh

fred@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  fred@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  fred
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Fred
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 500 moh Problemet ligger i fokksnøen. Forskjellen i tettheten i fokksnøen har gitt et sjikt med kantpåbegynning på RG. Ikke utviklet mye.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Problemet finnes der det ligger snø over skaren som ble laget under mildværet for ca 1mnd siden. der vinden har blåst av all snø er ikke dette problemet tilstede. Problemet er ikke fult utviklet, ingen evne til brudd eller forplanting av brudd. Problemet tas med for å ha en tidlig varsling på noe som må holdes oppsyn med.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 5 m/s fra SØ ↖ 70% skyer Vinden ujevn mellom 5m/s og opp til12m/s

Skredhendelse

1. feb 15:05 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 840 moh og sluttet på 523 moh Nær rygg Skred gått fra vestsiden av Middagstinden i Kvæfjord, usikker hvor gammelt dette er.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr I skogen opp til 450moh N/NV ligger det ca 15cm løs bundet snø. Denne snøen kan transporteres hvis vinden snur. over skoggrensen er det hardt og meget vindpåvirket. Fin skikjøring i skogen, over skogen hardt og til tider avblåst.

Tester

ECTN Ingen resultat på denne testen

Skredfarevurdering

2 Moderat Gode bindinger i fokksnøen, og selve fokksnøen har bundet seg til underlaget godt. Det ligger ett lag med RGxf nede i fokksnøen, men det har ikke fåt tid/temperatur nok til å ha evne hverken til å skape brudd eller sågar forplante brudd. finner også ett samme RGxf lag over sist mildværskare, samme kvalitet som det over. Disse to lagene må følges med nå framover for å se an utviklingen. Løs snø under skoggrensen med fin skikjøring. Over skoggrensen er det sterkt vindpåvirket og ikke godt skiføre. Men stabilt og greit. Kantkorlaget over skare vil fortsette å utvikle seg. Dette laget må holdes under oppsikt. Vil nok fortsette og gro her. Fortsatt kaldt og vind fra SØ vil ikke øke skredfaren da det ikke er mye snø å hente, mer snø ventes midt i uken. Dette kan tilføre økt snø i leområder. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

15 cm 4F/F RGwp/RGxf 1 mm/0 mm D Tiltagende oppbygging nede i snøen. , 20 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 2 cm F RGxf 0 mm/0 mm D Også oppbygging i dette RG laget ned mot skare. Ikke fult utviklet kantkorn. , 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 25 cm K MF 1 mm/0 mm D, 33 cm 1F MF 1 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Får ingen resultat på ECT og må bruke mye kraft for å framprovosert lagdelingen med LBT Gode bindinger i fokksnøen, samt mot skare.

ObsID: 178984

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

03.02.2019 kl. 11:01

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Endel vind fra sørøst/øst noe snøfokk på utsatte steder.. Uforandret skredfare neste døgn: Kaldt, ingen nedbør. Endel vind SØ..

ObsID: 178981

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org