Snøskredvarsel for Sør-Troms tirsdag 05.02.2019

1
Liten
Publisert:

Snøen og skredproblemet er å finne i enkelte forsenkinger, renner og små botner.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Se etter områder der vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rolige vind- og værforhold fører til at fokksnøen stabiliseres ytterligere, og skredfaren er avtagende. Vær oppmerksom på at man trolig fortsatt kan finne ustabile fokksnøflak i noen få leformasjoner, men utbredelsen vil nå være svært begrenset. Husk at kaldt vær gir grobunn for videre utvikling av kantkornlag. Dette må følges med på fremover, men er per nå ikke ansett som et skredproblem.
Den siste uken har det periodevis vært sterk vind fra sørøst, og snøoverflaten er nå vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng. Det er blåst ned til mildværsskare på utsatte rygger, og fokksnø av varierende hardhet finnes mange steder. I skogen og i skjermet terreng finner man derimot fortsatt mange steder løs snø og godt skiføre.
Under mildværsskaren fra mildværet 10. januar har det begynt å danne seg kantkorn, men de utgjør ikke noe problem per nå.
Det ble søndag observert skred i vestvendt gryteformasjon fra Middagstinden v/Gullesfjorden, sannsynligvis i den ferske fokksnøen.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-20 °C til -11 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-18 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

04.02.2019 kl. 13:38

13 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snø har fått stabilisere seg over litt tid. Mindre vintransportert snø da det ikke har kommet på påfyll av fersk snø på flere dager.. FV152 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen større forandring i forholdene. .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -5 °C Svarthammarn (0moh) kl 13:38 Snøfokk siste 3 døgn.

ObsID: 179131

Sør-Troms

Snø

03.02.2019 kl. 12:40

405 moh

Sondrewenaas (Ukjent)

Notater

Generelt panserskare, is, rufle-, og knottesnø over tregrensen grunnet kraftig vind siste dagene og ukene. I øvre del av tregrensen er snøen pakket sammen til fokksnø, men ingen tegn til propagering ved å gå over med ski.

Skredfarevurdering

1 Liten Svært lav, 1. Snøen vil holde set stabil til det evt. Kommer mer snø. Varslet faregrad er for høy

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -10 °C 15 m/s fra S ↑ 70% skyer Kraftig vind, svært lett snødrev da nesten alt av snø er pakket til panserskare, rufle-, og knottesnø

ObsID: 179048

Sør-Troms / KVÆFJORD

Snø

03.02.2019 kl. 11:24

346 moh

marista (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  marista
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Snødekke

ObsID: 178985

Sør-Troms / Hemmestadfjellet

Snø

03.02.2019 kl. 11:16

679 moh

fred@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  fred@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  fred
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Fred
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Gode bindinger i fokksnøen, og selve fokksnøen har bundet seg til underlaget godt. Det ligger ett lag med RGxf nede i fokksnøen, men det har ikke fåt tid/temperatur nok til å ha evne hverken til å skape brudd eller sågar forplante brudd. finner også ett samme RGxf lag over sist mildværskare, samme kvalitet som det over. Disse to lagene må følges med nå framover for å se an utviklingen. Løs snø under skoggrensen med fin skikjøring. Over skoggrensen er det sterkt vindpåvirket og ikke godt skiføre. Men stabilt og greit. Kantkorlaget over skare vil fortsette å utvikle seg. Dette laget må holdes under oppsikt. Vil nok fortsette og gro her. Fortsatt kaldt og vind fra SØ vil ikke øke skredfaren da det ikke er mye snø å hente, mer snø ventes midt i uken. Dette kan tilføre økt snø i leområder. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN Ingen resultat på denne testen

Vær

Ikke nedbør -5 °C 5 m/s fra SØ ↖ 70% skyer Vinden ujevn mellom 5m/s og opp til12m/s

Snøprofil

15 cm 4F/F RGwp/RGxf 1 mm/0 mm D Tiltagende oppbygging nede i snøen. , 20 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 2 cm F RGxf 0 mm/0 mm D Også oppbygging i dette RG laget ned mot skare. Ikke fult utviklet kantkorn. , 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 25 cm K MF 1 mm/0 mm D, 33 cm 1F MF 1 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Får ingen resultat på ECT og må bruke mye kraft for å framprovosert lagdelingen med LBT Gode bindinger i fokksnøen, samt mot skare.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 500 moh Problemet ligger i fokksnøen. Forskjellen i tettheten i fokksnøen har gitt et sjikt med kantpåbegynning på RG. Ikke utviklet mye.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Problemet finnes der det ligger snø over skaren som ble laget under mildværet for ca 1mnd siden. der vinden har blåst av all snø er ikke dette problemet tilstede. Problemet er ikke fult utviklet, ingen evne til brudd eller forplanting av brudd. Problemet tas med for å ha en tidlig varsling på noe som må holdes oppsyn med.

Skredhendelse

1. feb 15:05 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 840 moh og sluttet på 523 moh Nær rygg Skred gått fra vestsiden av Middagstinden i Kvæfjord, usikker hvor gammelt dette er.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr I skogen opp til 450moh N/NV ligger det ca 15cm løs bundet snø. Denne snøen kan transporteres hvis vinden snur. over skoggrensen er det hardt og meget vindpåvirket. Fin skikjøring i skogen, over skogen hardt og til tider avblåst.

ObsID: 178984

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

03.02.2019 kl. 11:01

141 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Endel vind fra sørøst/øst noe snøfokk på utsatte steder.. Uforandret skredfare neste døgn: Kaldt, ingen nedbør. Endel vind SØ..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178981

Sør-Troms

Snø

02.02.2019 kl. 13:42

970 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Vindpåvirket sne.

Snødekke

ObsID: 178844

Sør-Troms

Snø

02.02.2019 kl. 12:40

773 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  15 cm DF 4F med god binding til gammel MF under. Stabile forhold

Snødekke

ObsID: 178833

Sør-Troms

Snø

02.02.2019 kl. 11:52

449 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Vindpåvirket overflate.

Snødekke

ObsID: 178830

Sør-Troms

Snø

02.02.2019 kl. 11:27

286 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  10 cm ubunden sne øverst. Nedenfor er det gradvis hardere DF. Ingen ustabile lag.

Snødekke

ObsID: 178826

Sør-Troms / BERG

Snø

02.02.2019 kl. 11:10

851 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Notater

Sans Senja Skimo. Del av sikkerhetsteam. 55 løpere i fjellet. Ca 10 crew i fjellet.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket i losider har gode bindinger. Noen lesider kan ha fersk innblåst fokksnø og derfor være ustabil. Med mindre det kommer mer nedbør vil skredfaren endres lite de neste dagene. De begynnende kantkornlagene må følges med da de kan utvikle seg hvis det kalde været vedvarer. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

2 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 21 cm F DF 1 mm/0 mm D, 7 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F PPgp 2 mm/0 mm D, 6 cm 1F/1F RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 18 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 38 cm P RG 0 mm/0 mm D -10,5 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -7,4 °C @ 40 cm, -5,9 °C @ 60 cm, -4,5 °C @ 80 cm, -3,5 °C @ 100 cm Total snødybde 190cm.

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX God

Vær

Ikke nedbør -8 °C 5 m/s fra SØ ↖ 20% skyer På toppem av Keipen blåste det rundt 12-14s/m SØ.

Snødekke

190 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

ObsID: 178890

Sør-Troms / IBESTAD

Snø

02.02.2019 kl. 11:00

619 moh

Eirik@forsvaret (Ukjent)

Tester

CTE3@15cmQ1 Middels

ObsID: 178821

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org