Snøskredvarsel for Sør-Troms mandag 04.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Der overflaten er hard og avblåst er skredfaren 1-liten.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind opptil kuling styrke kan fortsatt flytte på litt snø noen steder, men pga at vindretningen har vært så stabil over en lang periode så forventes det jevnt over at det nå er svært begrenset med løssnø tilgjengelig for transport. Eldre fokksnøflak vil stort sett ha stabilisert seg, og det vil trolig kreves stor tilleggsbelastning for å påvirke større fokksnøflak. Men vær fortsatt oppmerksom i leheng der vinden har dannet nye fokksnøflak de siste par dagene. Husk også at kaldt vær gir grobunn for videre utvikling av kantkornlag. Dette må følges med på fremover, men er per nå ikke ansett som et skredproblem.
Den siste uken har det periodevis vært sterk vind fra sørøst, og snøoverflaten er nå vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng. Det er blåst ned til mildværsskare på utsatte rygger, og fokksnø av varierende hardhet finnes mange steder. I skogen og i skjermet terreng finner man derimot fortsatt mange steder løs snø og godt skiføre.
Under mildværsskaren fra mildværet 10. januar har det begynt å danne seg kantkorn, men de utgjør ikke noe problem per nå.
Det ble søndag observert skred i vestvendt gryteformasjon fra Middagstinden v/Gullesfjorden, sannsynligvis i den ferske fokksnøen.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-16 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-20 °C til -11 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

04.02.2019 kl. 13:38

13 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snø har fått stabilisere seg over litt tid. Mindre vintransportert snø da det ikke har kommet på påfyll av fersk snø på flere dager.. FV152 Håkavik - Lavangsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen større forandring i forholdene. .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -5 °C Svarthammarn (0moh) kl 13:38 Snøfokk siste 3 døgn.

ObsID: 179131

Sør-Troms

Snø

03.02.2019 kl. 12:40

405 moh

Sondrewenaas (Ukjent)

Skredfarevurdering

1 Liten Svært lav, 1. Snøen vil holde set stabil til det evt. Kommer mer snø. Varslet faregrad er for høy

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

Generelt panserskare, is, rufle-, og knottesnø over tregrensen grunnet kraftig vind siste dagene og ukene. I øvre del av tregrensen er snøen pakket sammen til fokksnø, men ingen tegn til propagering ved å gå over med ski.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 15 m/s fra S ↑ 70% skyer Kraftig vind, svært lett snødrev da nesten alt av snø er pakket til panserskare, rufle-, og knottesnø

ObsID: 179048

Sør-Troms / KVÆFJORD

Snø

03.02.2019 kl. 11:24

346 moh

marista (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  marista
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Snødekke

ObsID: 178985

Sør-Troms / Hemmestadfjellet

Snø

03.02.2019 kl. 11:16

679 moh

fred@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  fred@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  fred
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Fred
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Gode bindinger i fokksnøen, og selve fokksnøen har bundet seg til underlaget godt. Det ligger ett lag med RGxf nede i fokksnøen, men det har ikke fåt tid/temperatur nok til å ha evne hverken til å skape brudd eller sågar forplante brudd. finner også ett samme RGxf lag over sist mildværskare, samme kvalitet som det over. Disse to lagene må følges med nå framover for å se an utviklingen. Løs snø under skoggrensen med fin skikjøring. Over skoggrensen er det sterkt vindpåvirket og ikke godt skiføre. Men stabilt og greit. Kantkorlaget over skare vil fortsette å utvikle seg. Dette laget må holdes under oppsikt. Vil nok fortsette og gro her. Fortsatt kaldt og vind fra SØ vil ikke øke skredfaren da det ikke er mye snø å hente, mer snø ventes midt i uken. Dette kan tilføre økt snø i leområder. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN Ingen resultat på denne testen

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr I skogen opp til 450moh N/NV ligger det ca 15cm løs bundet snø. Denne snøen kan transporteres hvis vinden snur. over skoggrensen er det hardt og meget vindpåvirket. Fin skikjøring i skogen, over skogen hardt og til tider avblåst.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 500 moh Problemet ligger i fokksnøen. Forskjellen i tettheten i fokksnøen har gitt et sjikt med kantpåbegynning på RG. Ikke utviklet mye.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Problemet finnes der det ligger snø over skaren som ble laget under mildværet for ca 1mnd siden. der vinden har blåst av all snø er ikke dette problemet tilstede. Problemet er ikke fult utviklet, ingen evne til brudd eller forplanting av brudd. Problemet tas med for å ha en tidlig varsling på noe som må holdes oppsyn med.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 5 m/s fra SØ ↖ 70% skyer Vinden ujevn mellom 5m/s og opp til12m/s

Snøprofil

15 cm 4F/F RGwp/RGxf 1 mm/0 mm D Tiltagende oppbygging nede i snøen. , 20 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 2 cm F RGxf 0 mm/0 mm D Også oppbygging i dette RG laget ned mot skare. Ikke fult utviklet kantkorn. , 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 25 cm K MF 1 mm/0 mm D, 33 cm 1F MF 1 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Får ingen resultat på ECT og må bruke mye kraft for å framprovosert lagdelingen med LBT Gode bindinger i fokksnøen, samt mot skare.

Skredhendelse

1. feb 15:05 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 840 moh og sluttet på 523 moh Nær rygg Skred gått fra vestsiden av Middagstinden i Kvæfjord, usikker hvor gammelt dette er.

ObsID: 178984

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

03.02.2019 kl. 11:01

141 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Endel vind fra sørøst/øst noe snøfokk på utsatte steder.. Uforandret skredfare neste døgn: Kaldt, ingen nedbør. Endel vind SØ..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178981

Sør-Troms

Snø

02.02.2019 kl. 13:42

970 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Vindpåvirket sne.

Snødekke

ObsID: 178844

Sør-Troms

Snø

02.02.2019 kl. 12:40

773 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  15 cm DF 4F med god binding til gammel MF under. Stabile forhold

Snødekke

ObsID: 178833

Sør-Troms

Snø

02.02.2019 kl. 11:52

449 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Vindpåvirket overflate.

Snødekke

ObsID: 178830

Sør-Troms

Snø

02.02.2019 kl. 11:27

286 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  10 cm ubunden sne øverst. Nedenfor er det gradvis hardere DF. Ingen ustabile lag.

Snødekke

ObsID: 178826

Sør-Troms / BERG

Snø

02.02.2019 kl. 11:10

851 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket i losider har gode bindinger. Noen lesider kan ha fersk innblåst fokksnø og derfor være ustabil. Med mindre det kommer mer nedbør vil skredfaren endres lite de neste dagene. De begynnende kantkornlagene må følges med da de kan utvikle seg hvis det kalde været vedvarer. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX God

Snødekke

190 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Notater

Sans Senja Skimo. Del av sikkerhetsteam. 55 løpere i fjellet. Ca 10 crew i fjellet.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 5 m/s fra SØ ↖ 20% skyer På toppem av Keipen blåste det rundt 12-14s/m SØ.

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

2 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 21 cm F DF 1 mm/0 mm D, 7 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F PPgp 2 mm/0 mm D, 6 cm 1F/1F RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 18 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 38 cm P RG 0 mm/0 mm D -10,5 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -7,4 °C @ 40 cm, -5,9 °C @ 60 cm, -4,5 °C @ 80 cm, -3,5 °C @ 100 cm Total snødybde 190cm.

ObsID: 178890

Sør-Troms / IBESTAD

Snø

02.02.2019 kl. 11:00

619 moh

Eirik@forsvaret (Ukjent)

Tester

CTE3@15cmQ1 Middels

ObsID: 178821

Sør-Troms

Snø

01.02.2019 kl. 19:00

536 moh

Birke (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Bildet fra losiden av fjellet
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Bruddkanten

Tester

ECTP22@30cmQ3 God

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut V

Vær

Ikke nedbør -4,1 °C 6 m/s fra Ø ←

Snøprofil

6 cm F DF 0 mm/0 mm, 10 cm P DF 0 mm/0 mm, 18 cm 1F PP 0 mm/0 mm, 60 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 4F MF 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 178745

Sør-Troms / BERG

Snø

01.02.2019 kl. 14:28

741 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  Funn av RGxf på 80 cm dybde. Her bryter det når en legger spade bak blokk og legger trykk på. ECTX
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  Vindpåvirket overflate flere steder med hard overflate. Men i mange heng der inne vind har fått tatt tak er det meget fin kjøresnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  Vind fra Ø her de siste dagene
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Vurderes til FG 2 i dag. i enkelte heng vil det være mer nedføket snø enn i andre heng. Utsatte områder vil trolig vær NV sider da vinden ved dette området har stått på fra SØ. Enkelte plasser ved dette stedet er det mye fin kjøresnø. Men er variert føre med overganger av god/dårlig snø og omvendt. Klarværet fortsetter. Mer vind bli satt på fra i morgen. Vil trolig holde seg på Fg2. Spennende å se om RGxf utvikles til noe mer. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX God

ECTX God Funn av RGxf på 80cm dybde

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Eneste plass det skjer et tydelig brudd i snøprofil er på 80cm fra toppen på RGxf. Det skjer ikke lett, men med mye tilleggsbelastning. Eksposisjon vil trolig være flere plasser. I tillegg vil det i NV heng være nedføket snø som er problemet, og sikkert ikke RGxf. Om RGxf kan utvikles til kant med det kalde været såm kommer er sannsynlig.

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C 1 m/s fra SØ ↖ 40% skyer Fra start var temp -13. Høyere opp k terrenget helt vindstille og -1 grad. Stor forskjell fra bunn av terrenget

Snøprofil

1 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 12 cm F DF 1 mm/0 mm D, 18 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 20 cm P RGsr 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 1 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 7 cm K MF 1 mm/0 mm D, 19 cm P RGsr 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 9 cm K MF 1 mm/0 mm D -1,5 °C @ 0 cm, -4,5 °C @ 3 cm, -7 °C @ 10 cm, -6,6 °C @ 20 cm, -5,3 °C @ 40 cm, -3,6 °C @ 60 cm, -2,4 °C @ 75 cm, -1,5 °C @ 90 cm

ObsID: 178719

Sør-Troms / BERG

Snø

01.02.2019 kl. 12:53

667 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabil snø i denne fjellsiden. Leformasjoner som har innelåst fokksnø kan være farlig. Lite utvikling vil skje de neste dagene med det været som er meldt. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Mye avblåst og hardt i høyden. Områder som var mindre utsatt for vind hadde 5-30cm fin løssnø. Fin løssnø under skoggrensa.

Tester

ECTX Ble gjennomført to ganger på denne plassen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV Så ikke dette skredproblemet men basert på generell vindretning de siste dager som har vært SØ. Observasjoner i snøoverflaten bekrefter at det har blåst fra SØ.

Notater

Skredvurdering for Sans Senja Skimo konkurranse.

Vær

-1,5 °C 1 m/s fra SØ ↖

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 11 cm F DF 1 mm/0 mm D, 22 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 20 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 1 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm D, 7 cm K RG 0 mm/0 mm, 21 cm K MF 1 mm/0 mm, 1 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm, 10 cm K MF 0 mm/0 mm, 0 mm/0 mm -4,5 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -6,6 °C @ 20 cm, -5,3 °C @ 40 cm, -3,6 °C @ 60 cm, -2,4 °C @ 80 cm, -1,5 °C @ 100 cm

ObsID: 178700

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org