Snøskredvarsel for Sør-Troms lørdag 02.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratt terreng med fokksnø, spesielt i leheng som har samlet mye snø.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes økende vind om ettermiddagen. Dette kan føre til dannesle av ferske fokksnøflak, særlig over skoggrensen. Flakene ventes å være små, men kan stedvis være lett å løse ut. Fokksnøflakene dannet i helgen stabiliseres gradvis, men på grunn av lav temperatur tar dette lengre tid enn vanlig.
Nysnøen som kom for en uke siden har blitt flyttet på av sterk vind fra sørøst den siste uka. Nå er snøoverflaten vindbanket og hardpakket i vindutsatt terreng, særlig mot S og Ø, og fokksnø av varierende hardhet finnes flere steder. I skogen og i skjermet terreng kan det fortsatt mange steder finnes løs snø og godt skiføre.
Under mildværsskaren fra mildværet 10. januar har det begynt å danne seg kantkorn, men de utgjør ikke noe problem per nå.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-19 °C til -3 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-16 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms

Snø

02.02.2019 kl. 13:42

970 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Vindpåvirket sne.

Snødekke

ObsID: 178844

Sør-Troms

Snø

02.02.2019 kl. 12:40

773 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  15 cm DF 4F med god binding til gammel MF under. Stabile forhold

Snødekke

ObsID: 178833

Sør-Troms

Snø

02.02.2019 kl. 11:52

449 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Vindpåvirket overflate.

Snødekke

ObsID: 178830

Sør-Troms

Snø

02.02.2019 kl. 11:27

286 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  10 cm ubunden sne øverst. Nedenfor er det gradvis hardere DF. Ingen ustabile lag.

Snødekke

ObsID: 178826

Sør-Troms / BERG

Snø

02.02.2019 kl. 11:10

851 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX God

Snødekke

190 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør -8 °C 5 m/s fra SØ ↖ 20% skyer På toppem av Keipen blåste det rundt 12-14s/m SØ.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket i losider har gode bindinger. Noen lesider kan ha fersk innblåst fokksnø og derfor være ustabil. Med mindre det kommer mer nedbør vil skredfaren endres lite de neste dagene. De begynnende kantkornlagene må følges med da de kan utvikle seg hvis det kalde været vedvarer. Varslet faregrad er riktig

Notater

Sans Senja Skimo. Del av sikkerhetsteam. 55 løpere i fjellet. Ca 10 crew i fjellet.

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

2 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 21 cm F DF 1 mm/0 mm D, 7 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F PPgp 2 mm/0 mm D, 6 cm 1F/1F RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 18 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 38 cm P RG 0 mm/0 mm D -10,5 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -7,4 °C @ 40 cm, -5,9 °C @ 60 cm, -4,5 °C @ 80 cm, -3,5 °C @ 100 cm Total snødybde 190cm.

ObsID: 178890

Sør-Troms / IBESTAD

Snø

02.02.2019 kl. 11:00

619 moh

Eirik@forsvaret (Ukjent)

Tester

CTE3@15cmQ1 Middels

ObsID: 178821

Sør-Troms

Snø

01.02.2019 kl. 19:00

536 moh

Birke (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Bildet fra losiden av fjellet
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Bruddkanten

Tester

ECTP22@30cmQ3 God

Vær

Ikke nedbør -4,1 °C 6 m/s fra Ø ←

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut V

Snøprofil

6 cm F DF 0 mm/0 mm, 10 cm P DF 0 mm/0 mm, 18 cm 1F PP 0 mm/0 mm, 60 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 4F MF 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 178745

Sør-Troms / BERG

Snø

01.02.2019 kl. 14:28

741 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  Funn av RGxf på 80 cm dybde. Her bryter det når en legger spade bak blokk og legger trykk på. ECTX
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  Vindpåvirket overflate flere steder med hard overflate. Men i mange heng der inne vind har fått tatt tak er det meget fin kjøresnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  Vind fra Ø her de siste dagene
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX God

ECTX God Funn av RGxf på 80cm dybde

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C 1 m/s fra SØ ↖ 40% skyer Fra start var temp -13. Høyere opp k terrenget helt vindstille og -1 grad. Stor forskjell fra bunn av terrenget

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Eneste plass det skjer et tydelig brudd i snøprofil er på 80cm fra toppen på RGxf. Det skjer ikke lett, men med mye tilleggsbelastning. Eksposisjon vil trolig være flere plasser. I tillegg vil det i NV heng være nedføket snø som er problemet, og sikkert ikke RGxf. Om RGxf kan utvikles til kant med det kalde været såm kommer er sannsynlig.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vurderes til FG 2 i dag. i enkelte heng vil det være mer nedføket snø enn i andre heng. Utsatte områder vil trolig vær NV sider da vinden ved dette området har stått på fra SØ. Enkelte plasser ved dette stedet er det mye fin kjøresnø. Men er variert føre med overganger av god/dårlig snø og omvendt. Klarværet fortsetter. Mer vind bli satt på fra i morgen. Vil trolig holde seg på Fg2. Spennende å se om RGxf utvikles til noe mer. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

1 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 12 cm F DF 1 mm/0 mm D, 18 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 20 cm P RGsr 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 1 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 7 cm K MF 1 mm/0 mm D, 19 cm P RGsr 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 9 cm K MF 1 mm/0 mm D -1,5 °C @ 0 cm, -4,5 °C @ 3 cm, -7 °C @ 10 cm, -6,6 °C @ 20 cm, -5,3 °C @ 40 cm, -3,6 °C @ 60 cm, -2,4 °C @ 75 cm, -1,5 °C @ 90 cm

ObsID: 178719

Sør-Troms / BERG

Snø

01.02.2019 kl. 12:53

667 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX Ble gjennomført to ganger på denne plassen.

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Mye avblåst og hardt i høyden. Områder som var mindre utsatt for vind hadde 5-30cm fin løssnø. Fin løssnø under skoggrensa.

Vær

-1,5 °C 1 m/s fra SØ ↖

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV Så ikke dette skredproblemet men basert på generell vindretning de siste dager som har vært SØ. Observasjoner i snøoverflaten bekrefter at det har blåst fra SØ.

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabil snø i denne fjellsiden. Leformasjoner som har innelåst fokksnø kan være farlig. Lite utvikling vil skje de neste dagene med det været som er meldt. Varslet faregrad er riktig

Notater

Skredvurdering for Sans Senja Skimo konkurranse.

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 11 cm F DF 1 mm/0 mm D, 22 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 20 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 1 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm D, 7 cm K RG 0 mm/0 mm, 21 cm K MF 1 mm/0 mm, 1 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm, 10 cm K MF 0 mm/0 mm, 0 mm/0 mm -4,5 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -6,6 °C @ 20 cm, -5,3 °C @ 40 cm, -3,6 °C @ 60 cm, -2,4 °C @ 80 cm, -1,5 °C @ 100 cm

ObsID: 178700

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

31.01.2019 kl. 13:40

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 178567

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

30.01.2019 kl. 13:45

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 178394

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

30.01.2019 kl. 13:30

83 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -11 °C Nødsfjellet (100moh) kl 13:30 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø og se i fjellside, stabilt kaldt. . Uforandret skredfare neste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv829 Nødsfjellet - ,

ObsID: 178390

Sør-Troms

Snø

30.01.2019 kl. 13:27

728 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Mer enn 10 cm ubunden sne over gradvis hardere sne. Stabile forhold og også bra skikjøring.

Snødekke

ObsID: 178389

Sør-Troms

Snø

30.01.2019 kl. 13:14

844 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Vindpåvirket sne med noen lag med skare men god binding. Stabile forhold.

Snødekke

ObsID: 178383

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

30.01.2019 kl. 12:40

18 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær, Og strætelia

ObsID: 178374

Sør-Troms

Snø

30.01.2019 kl. 11:38

744 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Meget vindpåvirket

Snødekke

ObsID: 178357

Sør-Troms

Snø

30.01.2019 kl. 11:05

546 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  5-10 cm snø som er lite bundet på topp. Under er et flak med blyanthard sne. Denne er ca 1-5 cm tykk. Under der igjen er d myk nysne som kan danne ustabile forhold. Siden dette laget er varierende tykkelse fra 3-10 cm vil nok en utglidning absorberes.

Snødekke

ObsID: 178351

Sør-Troms

Snø

30.01.2019 kl. 10:22

269 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  10 cm ubunden sne oppå gradvis hardere sne helt ned til gammel smeltesne. Ingen ustabile lag.

Snødekke

ObsID: 178335

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org