Snøskredvarsel for Sør-Troms mandag 14.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær varsom i områder med fokksnø som sprekker opp.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Etter noen dager med mye vær får nå regionen et lite pusterom. Fokksnøen som har lagt seg opp etter kraftig vind fredag vil stabilisere seg og nysnøen som kom lørdag vil også få tid til å sette seg. Vedvarende svake lag med kantkorn og rim kan fortsatt være til stede over 800 moh i indre strøk, men er vanskelig å påvirke. Det gamle snødekket med smelteformer vil gradvis fryse igjen og anses som stabilt.
Snøfallet lørdag ventes å ha lagt opp noen områder med ustabil fokksnø. I høyfjellet er snødekket ujevnt fordelt og det er lagt opp mye fokksnø i leområder etter kraftig vind fredag. Etter mildværet forrige uke er mye av snødekket gjennomfuktet og stabil opptil 700-800 moh.
Fredag 4. januar ble overflaterimet fra jula observert langt nede i snødekket i indre deler av regionen, men laget er svært vanskelig å påvirke. Det er tidligere observert kantkorn i bunnen av snødekket, men laget er ikke aktivt. Disse lagene har ikke gitt fra seg åpenbare faretegn, og det er heller ingen ferske observasjoner av de på grunn av dårlig vær i fjellet. Det kan antas at lagene fremdeles er tilstede, men der er vanskelige å påvirke og utbredelsen er noe begrenset..
2 - 6 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-16 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra øst.
-15 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Nedbør vesentlig på kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sør-Troms / LAVANGEN

Snø

14.01.2019 kl. 14:55

1233 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av Høgtind. Mot S.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Sølvfjellet, Lavangen kommune. Tatt på 1000moh mot NV. Tydelige vindtegn fra helgens vind. Vindyner og vindskavler.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Tatt på ca. 1100moh mot v-sv. Læigas og Høgtind til venstre i bildet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Tatt på ca. 1280moh på Sølvfjellet i SØ vendt heng. Ganske tynt snødekke akkurat her, men rett i nærheten over 2m.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket myk Det har blåst mye før og i helgen. En del variasjon i snøoverflaten, fra helt ubunden til fokksnø (myk) og tidvis et tynt skarelag (dette er å finne til i alle fall 1100moh).

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Tester

ECTX God Mer markert fokksnø i toppen andre steder på fjellet.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ over 500 moh

Vær

Ikke nedbør -12 °C 0 m/s 30% skyer Kaldere og klarere vær.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Snøen har stabilsert seg ganske bra etter været i/før helgen som var og moderat skredfare. Vil holde seg på samme nivå de neste dagene ut i fra det værvarselet som er. Varslet faregrad er riktig Litt uenig i forventet skredstørrelse.

ObsID: 175658

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

14.01.2019 kl. 13:55

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Varsom. No. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 175638

Sør-Troms / GRATANGEN

Snø

14.01.2019 kl. 13:13

993 moh

Alexander@sbo.nu (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Alexander@sbo.nu
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Alexander@sbo.nu Kommentar:  Sluttning i SO aspekt. Ca 20cm mjuk fokksnö som binder väl.

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 10 °C 2 m/s 5% skyer Inversion i området. Minus 18 grader på parkering. Ca 10 minusgrader fra 300möh.

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Rimfrostkristaller (SH) observert på ca 700möh och uppåt till 1000möh på västlig aspekt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Inge tecken på instabilitet i snödekket. Facetterat snötäcke där det är tunt (ryggformationer) men ingen tydlig lagdelning på desse steder. Mfcr (mildvädersskaren) är tydlig i framförallt västliga/sydliga aspekter där vinden har fört den fram. Dock ligger nu på många städer (N-SO) samt alla aspekter under tredgrense ett fint lager med mjuk fokksnö ovanpå. Detta lager verkar väl bundet med skarelagret och visar inga tendenser på propagering (ej känt snödekket i N till O aspekt) kun V, S og SO . Mycket fin skidåkning.

ObsID: 175677

Sør-Troms / LAVANGEN

Snø

14.01.2019 kl. 10:32

424 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Spanstinden, Lavangen kommune. Fra parkeringen.

Vær

Ikke nedbør -13 °C 0 m/s 30% skyer

ObsID: 175576

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

14.01.2019 kl. 06:43

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kommet ned noe, kaldt og lite vind. Uforandret skredfare neste døgn: Melder kaldt og stabilt dagene fremover .

ObsID: 175531

Sør-Troms

Snø

13.01.2019 kl. 18:08

807 moh

HåTo (**)

Tester

ECTX God Fjerna regnskaren, men fikk likevel ingen brudd. Enkel blokktest identifiserte svakt lag ca 40-50cm av hagl og ubunden snø (3-4cm), men altså ingen aktivitet på ECT. Dybde på svakt lag kan antas å variere med avstand fra eggen. 25-30cm løs ubunden snø på toppen av skara gir meget godt skiføre i Trolltindbollen.

ObsID: 175483

Sør-Troms / Trolltinden

Snø

13.01.2019 kl. 15:54

814 moh

fred@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  fred@obskorps Kommentar:  Bilde tatt inn Bjørnådalen sør mot nord
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX Ingen resultat.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh Vanskelig å angi som skredproblem da det kommer fram på lille blokktest, men visser ingen evner på ECT. Tar det med her, men tror ikke det er et skredproblem som bør komme med i varslet.

Vær

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Mellom 10 - 20cm løs ubundet snø over mildværskaren gjør det til fine skiforhold. Mildværet tidligere i uken har gått helt opp til 800-900moh. Der vinden har fått tatt er det is. I le-områder ligger det mye snø, varierer mellom 130 -170cm. Men regn skaren er tykk og hard, må bruke mye kraft for å få sparket støvelen igjennom. Eventuelle sjiktoverganger i fokksnøen har stabilisert seg og er ikke aktiv. Ikke mulig med liten tilleggsbelastning og påvirke svake lag under skarelag på ca 75cm, men der snødekket er tynt kan dette laget påvirkes. Med en kuldeperiode nå vil fuktigheten i snøen opp til ca 600moh være en motor for utvikling av kantkorn nede i snødekket. Over ca 600moh er det ikke mye fuktighet i snøen, og de stabile forhold vi ser nå vil vedvare. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

7 lagdelinger observert Snøprofil tatt ca 800moh med sørøstlig retning. Fikk lagdeling på lille blokktest i regnskaren på 75cm. Bruddet gikk i selve skarelaget "splittet seg". Gjennomførte ECT men fikk ikke brudd eller forplantning. Hadde en lignende profil på ca 400 med samme resultat.

ObsID: 175395

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

13.01.2019 kl. 13:50

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175446

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

12.01.2019 kl. 13:24

189 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175267

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

12.01.2019 kl. 13:24

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175268

Sør-Troms / Berg

Snø

12.01.2019 kl. 01:42

21 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

12. jan 01:42 (+01:00) Snø på FV. 862 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 182962

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

11.01.2019 kl. 17:49

189 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 175159

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

11.01.2019 kl. 13:35

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175118

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

11.01.2019 kl. 13:34

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 175117

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

11.01.2019 kl. 11:49

189 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 175095

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

11.01.2019 kl. 11:36

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nv sterk kuling., noe sny byger. Uforandret skredfare neste døgn: Avtar noe med vind utover morgen dagen..

ObsID: 175092

Sør-Troms / LENVIK

Snø

11.01.2019 kl. 09:40

212 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  Profil mot SØ
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  David engen Kommentar:  Lagt ved bilde av en profil da jeg ikke fikk til å definere cm i lag gjennom regobs sin snøprofil funksjon

Snødekke

135 cm totalt Moderat snøfokk 8 cm nysnø Våt løssnø Tørr Overflaten er enda tørr, men temp går opp og vil bli vått i løpet av dagen. Vinden har økt fra morgentimene. Hadde et ønske å komme høyere opp i terrenget, men dagens vær tillater det ikke. Sikt ble meget dårlig og besluttet derfor grave lengre ned i litt mer le for vind

Tester

ECTN7@20cmQ3 Dårlig Ikke noe glatt brudd, men en ser at det bryter ved liten belastning. Ser ut til at dette lille laget med sammensmeltede avrundede korn har endel luft rundt seg og at det derfor ved liten belastning bryter. Bindingene vil bli bedre på sikt, men enda er det dårlig bindinger

Skredproblem

Våte flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 600 moh Vanskelig å definere en gitt eksosisjon ut i fra vind som har vært, da det ser ut til at snø er transportert i forskjellige himmelretninger. Pr nå på dette stedet blåser det fra Nord og mye snø vil nok legge seg i S, SV og SØ. Velger å tro at det ikke er så utsatt i høyden med tanke på økt vind, men har ikke vært høyt nok opp i dag til å kunne si noe om dette.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Mye vind og det ligger mye transport snø i terrenget. Ser ikke ut til å ligge i fast himmelretning, men litt spredt rundt om. På dette stedet nå blåser det fra nord så pass spesielt på sørlige sider ved denne fjellsiden

Vær

Snø -1,2 °C 9 m/s fra N ↓ 100% skyer Dårlig sikt og vind øker

Skredfarevurdering

3 Betydelig Enig i dagens varsel FG3. Dårlige bindinger nede i snødekket. Gravde lengre ned i terrenget og ved dette obspunkt. Begge viser det samme at bindinger er dårlig. Servant stabilitet også er et problem. Hører ingen drønn i dekket, men dette er nok format snøen er såpass pakket sammen og tung. En merker at snødekket gir etter når en går uten at en hører drønn. Tror bindingene vil bli bedre i dekket etter dette døgn, men tror også det vil være et vått snødekket da grader har økt siden i morgen timene. Det er mye vind og mye av den snøen som kom i morges vil transporteres. Tror vi bør ligge på FG3 også i morgen. Muligens vil det stabiliseres noe utover dagen i morgen og FG kan kanskje senkes søndag. Dette avhenger naturligvis av temp og vind. Varslet faregrad er riktig Enig i dagens varsel.

Notater

Snøen er blitt tung også i overflaten i løpet av timene på morgenen. Snøen som falt var lett og fin, men været påvirker snøen kjapt. Ekstremt tung snø å kjøre i. Dårlige forhold å ferdes i fjellet nå. Vind øker, og har sterke kast. Sikt er derfor dårlig. Ikke legg ut på tur i ukjent terreng. Vet hvor du ferdes

Snøprofil

4 lagdelinger observert

ObsID: 175051
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.