Snøskredvarsel for Sør-Troms onsdag 09.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Selv om det forbigående blir noe mindre vind og nedbør, vil det fortsatt være pålagring av fokksnøflak i leheng og disse vil være lette å løse ut. Men faren for at det skal løsne større skred naturlig vil forbigående være mindre.
Søndag var det mildt i regionen med regn opp til 800-1000 moh. Mandag ble det kaldere igjen, og de siste dagene har det kommet en god del snø sammen med kuling fra SV-V. I høyfjellet er snødekket ujevnt fordelt og det finnes trolig større ansamlinger av fokksnøflak i leområder.
Fredag 5. januar ble overflaterimet fra jula observert langt nede i snødekket i indre deler av regionen, men laget er svært vanskelig å påvirke. Det er tidligere observert kantkorn i bunnen av snødekket, men laget er ikke aktivt.
8 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til liten kuling fra nord om formiddagen.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Bygevær med lokale variasjoner i nedbørmengde.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-9 °C til -3 °C på 1100 moh.
Skyet.
Forbigående mindre vind om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

09.01.2019 kl. 15:15

189 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kommet litt klepper ned, fylles opp på kjente plasser. Uforandret skredfare neste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv2 Aunfjellet - Aunelia, Ingen sett aktivitet, men vanskelig å se. Tåke.

ObsID: 174781

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

09.01.2019 kl. 15:12

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174775

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

09.01.2019 kl. 09:50

18 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Regn 0 °C Hilleshamn (0moh) kl 09:50 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Temperatur stigning og regn. Men lite snø å se i fjellsiden, så ikke store mengder. FV825 Hilleshamn - Tjuvskjær er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær,

ObsID: 174688

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

09.01.2019 kl. 09:01

83 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Snø -2 °C Nødsfjellet (100moh) kl 09:01 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snøfall og temperatur . FV829 Nødsfjellet - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Snøfall og temperatur vil stige og det er meldt regn.

ObsID: 174682

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

09.01.2019 kl. 07:35

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Pga lite snø har vinden ikke flyttet så mye snø di siste dager. Mildver, sludd og regn. Økende skredfare neste døgn: Kraftige snøbyger no på morgen. Melder kraftig vind sv/v i morgen med nedbør..

ObsID: 174675

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

08.01.2019 kl. 08:01

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mild ver nede i lavlandet kaldere i høyden. mye vind sv/v i går/natt endel ned nedbør våtsnø i lavlandet. Uforandret skredfare neste døgn: Mindre vind,lite nedbør men holdet seg mild.

ObsID: 174510

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

07.01.2019 kl. 13:57

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174443

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

07.01.2019 kl. 08:24

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Flere dager med mildver og reng noe vind. Temp har sunket litt til rundt 0 . Kuling og snø fra vest. Uforandret skredfare neste døgn: Skal avta med vind kveld /morgen. .

ObsID: 174382

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

06.01.2019 kl. 14:09

189 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv2 Aunfjellet - Aunelia,

ObsID: 174306

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

06.01.2019 kl. 10:17

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Endel mildvær og regn i flere dager. 3-5 pluss grader.. Uforandret skredfare neste døgn: Samme vermeldingen videre. Mildt og noe regn..

ObsID: 174257

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org