Snøskredvarsel for Sør-Troms søndag 06.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Først på dagen kan det være fare for naturlig utløste våte skred. Etterhvert blir det kaldere og det kan danne seg ustabile nysnøflak.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket opptil skoggrensen er stabilt. Fokksnøen etter mildværet torsdag ventes å ha stabilisert seg, så skredfaren er stor grad knyttet til den nye nedbøren som kommer. Kortvarig ventes mildværet å gå helt til 800-1000 moh og det kan gå enkelte naturlig utløste våte skred fra skoggrensen og til mildværsgrensen. Etterhvert som nedbør går over til snø kan det danne nysnøflak som kan være lett å løse ut.
Mildværet torsdag har fuktet snødekket opptil ca 500 moh og trengt 30-40 cm ned i snødekket på denne høyden. Kortvarig har mildværet nok gått høyere, men ikke påvirket mer enn at det er gunstig for stabiliseringen. Under skoggrensen er snødekket tynt. Over mildværsgrensen ventes det tørre forhold og fokksnøflak. Lørdag formiddag er det kaldere og nysnø i fjellet fra ca 400 moh.
Fredag er overflaterimet fra jula observert dybt i snødekket, men laget er svært vanskelig å påvirke.
Det er rapportert om stor skredaktivitet i lavlandet under mildværet. Dårlig sikt forhindrer observasjoner i høyden.
Det er kantkorn i bunnen av snødekket, men laget er ikke aktivt.
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest.
-10 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Høyest snøgrense fra ettermiddagen

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest.
-5 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Synkende snøgrense, 100 meter om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

06.01.2019 kl. 14:09

189 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv2 Aunfjellet - Aunelia,

ObsID: 174306

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

06.01.2019 kl. 10:17

141 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Endel mildvær og regn i flere dager. 3-5 pluss grader.. Uforandret skredfare neste døgn: Samme vermeldingen videre. Mildt og noe regn..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 174257

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

05.01.2019 kl. 13:55

189 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv2 Aunfjellet - Aunelia,

ObsID: 174181

Sør-Troms

Snø

05.01.2019 kl. 11:17

429 moh

fred@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  fred@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  fred@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Yr 2 °C 6 m/s fra SV ↗ 100% skyer Tåke, ligger nede på ca 400moh. Måtte snu på 550moh da forsvant all sikt grunnet tåke

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredproblemet nedføyka nysnø finner jeg ikke da mildværet har gått høyt. Finner heller ikke kantkorn under skaren der ligger det nå MF som er i grenseland mot våt fra fuktig. Ikke tele i bakken opp til 550moh. At jeg ikke finner skredproblem gir ikke at de ikke finnes. Høyere opp der mildværet ikke har fått tatt er det nok utviklet seg kantkorn med bakken. Fikk ikke sett dette da tett tåke stoppet meg. Det ligger jevnt fordelt ca 70-100cm snø over hele fjellet. I leformasjoner mot Ø/NØ er det samlet mer Det varsles mer nedbør i uken fremover med temperaturer rundt 0. Dette vil mest sannsynlig gi god binding mot toppskaren. Med vinden kan det lages sjiktoverganger i fokksnøen men med lave temperaturer vil disse stabilisere seg snart. Varslet faregrad er riktig Uvisshet rundt hva som skjer i høyden(over 700moh)

Snøprofil

10 cm K IFrc 0 mm/0 mm M, 20 cm P RGwp 1 mm/1 mm M, 2 cm K IFrc 0 mm/0 mm, 40 cm 1F MF 1 mm/0 mm W Profil tatt ca 450moh. Østvendt. Gjennomførte flere små profiler fra ca 300 opp til 550. Samme lagdeling.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Ubunden snø Finner ikke skredproblem opp til 550moh. Kom ikke høgere da tett tåke ga ingen sikt. Men snøen er fuktig helt opp dit

Snødekke

70 cm totalt 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Skare Fuktig Snøpakken fuktig topp til bunn hele veien opp til ca 550moh

ObsID: 174122

Sør-Troms / Spanstinden

Snø

04.01.2019 kl. 15:55

1087 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde av profil
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde av overflaterim på rutekort.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde av overflaterim i plan.
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde av snøoverflaten på ca. 700moh på Spanstinden. Flatt lys i dag og veldig vanskelig å få tatt godt bilde, men det er vindskavler og fokksnø over hele fjellet.
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde av Høgtind, Lavangen kommune.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde av Melkefjellet, Lavangen kommune.

Tester

ECTN24@30cmQ3

Vær

-5,9 °C 4 m/s fra V → 100% skyer

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er mye fersk vindpåvirket snø i høyden (over tregrensa). Det er noe usikkert hvor lett det er å påvirke svale lag/løse ut skred, men siden det er mye vindpåvirket snø og kort til siden denne værsituasjonen, vurderes skredfaren til betydelig. Det er meldt en god del nedbør i løpet av helga og høyere temperaturer, samt en del vind. Avhengig av hvor høyt regnet går og/eller hvor kraftig vind det blir skredfaren gå noe ned eller holde seg på samme nivå. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

15 cm P RG 0 mm/0 mm D, 6 cm 1F RG/DFbk 0 mm/1 mm D, 10 cm F DF 2 mm/0 mm D, 24 cm P RG 0 mm/0 mm D, 4 cm 1F RG/DFbk 1 mm/1 mm D, 33 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F SH 5 mm/0 mm D, 44 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F MF/RGwp 1 mm/2 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Det ble observert et lag med overflaterim ganske dypt i profilen (ca. 95cm under overflaten). Ved blokktesten var det veldig vanskelig å få dette til å gå i brudd og det måtte en serie med svært harde slag til (og da etter at den øvrige blokken hadde gått i brudd i flere andre lag og stort sett var slått i stykker).

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Det har kommet mye snø de siste to-tre dagene, men så og si all snøen har blitt vindpåvirket og er fokket til.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 400 moh Usikker på om man skal vurdere det som "lett" eller "vanskelig" å løse ut.

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 150 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket myk Tørr Det har kommet mye snø de siste dagene, men mye vind i høyden siste døgnet kombinert med mildere vær. Snøen er fuktet til ca. 500moh+ og ca. 30-40cm ned. Snøoverflaten er enten kraftig vindpåvirket eller har et skarelag på opptil et par centimeter. Denne sammensetningen ble observert helt til der turen stoppet (ca. 1100moh).

ObsID: 174035

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

04.01.2019 kl. 14:15

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174001

Sør-Troms / SØRREISA

Snø

04.01.2019 kl. 10:51

560 moh

Sondre@SkredAS (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekkethistorikk 03.01 etterlyste obser som kunne bekrefte eller avkrefte lagdeling. På 550 moh. var kantkornlaget under skarelaget, som antas å være fra før jul, delvis runda. Ved isolering går det lett i brudd og det viser bruddforplantningsevner. Kantkornlaget vurderes likevel å være svært vanskelig å påvirke da det ligger under et ca. 5 cm skarelag fra før jul og et ca. 5 cm skarelag fra i går (03.01). Mildværsskare fra i går har minst nådd opp til 600 moh (var ikke høyere)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Smelteskare fra mildværet i går som sprekker opp rundt skiene. Mykere under tregrensa og ca. 20 cm innsynkning i fuktig snø. Hardere over tregrensa og begrenset innsynkning/bærende skare.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Smelteriller under tregrensa tyder på mye nedbør som regn og snøsmelting i går
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Lite flak som har sklidd ut. Bruddkant og ende av flak ses på bilde. Preget av mildværet, og har derfor gått før temperaturen økte
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Snøbyger over 750-800 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Smelteriller i skogen, noe snøtransport i høyden

Vær

Yr -2 °C 100% skyer Nedbør som snø over 750-800 meter. På gravepunkt (550 moh.) var det tidvis yr og tidvis snø. Ubetydelige mengder.

Skredfarevurdering

1 Liten Under 600 moh.: Mildværspreget uten faretegn og spenninger i snøen. Eneste skredproblem er kantkornlag, men dette er delvis runda og ligger under to relativt tykke skarelag. Vurderes å være svært vanskelig å påvirke. Ingen naturlig utløsende faktorer som f.eks tempøkning, nedbør eller vind i dag. Over 600 moh (snudde på 600, så kun basert på visuelle observasjoner): Tipper mildværet har tatt hvertfall opp til 700 moh., så mulig fokksnøflak i toppen av snødekket over dette. Idag lette snøbyger over 750-800, gir noe pålagring. Mildværet som er meldt vil ikke påvirke snødekket under 600 moh. i stor grad, da det er smelteomvandlet fra før. (Faregrad for under mildværsgrensen).

Faretegn

Ingen faretegn observert Fokksnøen pålagret de siste dagene er sterkt preget av mildværet i går. Mildværsskare på snøoverflaten hvertfall opp til 600 moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 600 moh

Skredaktivitet

2. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst V Under tregrensa.

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 750 moh Skare

ObsID: 173943

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

04.01.2019 kl. 07:47

141 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Noe regn på snø i gårkveld. Synkende temeratur utover natta.. Uforandret skredfare neste døgn: Lite nedbør, litt lavere temperatur på pluss siden i lavlandet på kysten.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 173883

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

03.01.2019 kl. 14:24

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 173823

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

03.01.2019 kl. 13:25

18 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Regn 1 °C Strætelia Hilleshamn (0moh) kl 13:25 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vær og temperatur, men ikke fare for store skred pga snømengden.. FV825 Hilleshamn - Tjuvskjær er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vær og temperatur, snømengde..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær, Også Strætelia. Lite snø og se i fjellsiden

ObsID: 173812

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

03.01.2019 kl. 11:34

83 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Regn 1 °C Nødsfjellet (100moh) kl 11:34 20 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vær og tempratur. FV829 Nødsfjellet - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vær og temperatur .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Stort snøfall

Ferske skred

Skredaktivitet

3. jan 11:45 - 2. jan 11:45 Tørre løssnøskred 3 - Store. Naturlig utløst NV. Under 100 moh Gjelder Fv829 Nødsfjellet - , Middels stort ca 10m der det dekker nesten hele veibredden, men totalt ca 100m der det er kommet litt inn på veien. Dette fordi der ikke er noe grøft, men fjellside/skjæring som går helt inn til veien

ObsID: 173780

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

03.01.2019 kl. 09:53

141 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kortvarig, kraftig mildvær sludd og regn.fokksnø ventes over i høyden.. Uforandret skredfare neste døgn: Ser ut som det vil gi seg utover kvelden/natt. Forsatt mildvær. .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 173754

Sør-Troms / SØRREISA

Snø

03.01.2019 kl. 09:31

173 moh

danielT@forsvaret (***)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Vind 7 m/s og mye snø i lufta. Mye vindtransportert snø. Bygger skavler på kort tid. Brøytet for 1 time siden og skavelen går allerede 2 meter ut fra en 1,8 m høy brøytekant.

Vær

Snø 0,5 °C 7,1 m/s fra S ↑ 100% skyer Ca 25 cm snø siste døgn. Temperatur har gått fra -6 til 0,5 grader. Gått fra 1-2 m/s til 7 m/s vind.

Snødekke

Kraftig snøfokk

ObsID: 173732

Sør-Troms / Nødsfjellet

Snø

03.01.2019 kl. 07:20

82 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

3. jan 07:20 Snø på FV. 829 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 50-100m. Stengt for all trafikk på FV. 829 mellom 03.01.2019 kl. 07:33 og 03.01.2019 kl. 13:33.

ObsID: 173776

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org