Snøskredvarsel for Sør-Troms fredag 04.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold i høyfjellet. Vær svært varsom i leheng over mildværsgrensen. Snødekket i lavlandet vil raskt stabilisere seg.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren vil avta noe når uværet gir seg. Regnet har trolig gitt snødekket skikkelig juling og det vil være lite spenninger igjen i snødekket under 600-700 moh. Over mildværsgrensen kan det være noen ustabile fokksnøflak som fortsatt kan være lette å løse ut.
Torsdag er et mildvær på tur igjennom regionen og snøoverflaten er i rask endring. Før mildværet det kommet mye nysnø med kraftig vind i fjellet. Nysnøen er ujevnt fordelt i terrenget, men med største snømengder mot NØ-SV. Enkelte steder er den gamle mildværsskare fremme i snøoverflaten.
20 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra vest om kvelden.
-11 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Økende nedbør og snøgrense om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-12 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sør-Troms / Spanstinden

Snø

04.01.2019 kl. 15:55

1087 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde av profil
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde av overflaterim på rutekort.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde av overflaterim i plan.
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde av snøoverflaten på ca. 700moh på Spanstinden. Flatt lys i dag og veldig vanskelig å få tatt godt bilde, men det er vindskavler og fokksnø over hele fjellet.
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde av Høgtind, Lavangen kommune.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde av Melkefjellet, Lavangen kommune.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 400 moh Usikker på om man skal vurdere det som "lett" eller "vanskelig" å løse ut.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Det har kommet mye snø de siste to-tre dagene, men så og si all snøen har blitt vindpåvirket og er fokket til.

Tester

ECTN24@30cmQ3

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er mye fersk vindpåvirket snø i høyden (over tregrensa). Det er noe usikkert hvor lett det er å påvirke svale lag/løse ut skred, men siden det er mye vindpåvirket snø og kort til siden denne værsituasjonen, vurderes skredfaren til betydelig. Det er meldt en god del nedbør i løpet av helga og høyere temperaturer, samt en del vind. Avhengig av hvor høyt regnet går og/eller hvor kraftig vind det blir skredfaren gå noe ned eller holde seg på samme nivå. Varslet faregrad er riktig

Vær

-5,9 °C 4 m/s fra V → 100% skyer

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

15 cm P RG 0 mm/0 mm D, 6 cm 1F RG/DFbk 0 mm/1 mm D, 10 cm F DF 2 mm/0 mm D, 24 cm P RG 0 mm/0 mm D, 4 cm 1F RG/DFbk 1 mm/1 mm D, 33 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F SH 5 mm/0 mm D, 44 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F MF/RGwp 1 mm/2 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Det ble observert et lag med overflaterim ganske dypt i profilen (ca. 95cm under overflaten). Ved blokktesten var det veldig vanskelig å få dette til å gå i brudd og det måtte en serie med svært harde slag til (og da etter at den øvrige blokken hadde gått i brudd i flere andre lag og stort sett var slått i stykker).

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 150 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket myk Tørr Det har kommet mye snø de siste dagene, men mye vind i høyden siste døgnet kombinert med mildere vær. Snøen er fuktet til ca. 500moh+ og ca. 30-40cm ned. Snøoverflaten er enten kraftig vindpåvirket eller har et skarelag på opptil et par centimeter. Denne sammensetningen ble observert helt til der turen stoppet (ca. 1100moh).

ObsID: 174035

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

04.01.2019 kl. 14:15

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174001

Sør-Troms / SØRREISA

Snø

04.01.2019 kl. 10:51

560 moh

Sondre@SkredAS (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekkethistorikk 03.01 etterlyste obser som kunne bekrefte eller avkrefte lagdeling. På 550 moh. var kantkornlaget under skarelaget, som antas å være fra før jul, delvis runda. Ved isolering går det lett i brudd og det viser bruddforplantningsevner. Kantkornlaget vurderes likevel å være svært vanskelig å påvirke da det ligger under et ca. 5 cm skarelag fra før jul og et ca. 5 cm skarelag fra i går (03.01). Mildværsskare fra i går har minst nådd opp til 600 moh (var ikke høyere)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Smelteskare fra mildværet i går som sprekker opp rundt skiene. Mykere under tregrensa og ca. 20 cm innsynkning i fuktig snø. Hardere over tregrensa og begrenset innsynkning/bærende skare.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Smelteriller under tregrensa tyder på mye nedbør som regn og snøsmelting i går
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Lite flak som har sklidd ut. Bruddkant og ende av flak ses på bilde. Preget av mildværet, og har derfor gått før temperaturen økte
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Snøbyger over 750-800 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Smelteriller i skogen, noe snøtransport i høyden

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 600 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert Fokksnøen pålagret de siste dagene er sterkt preget av mildværet i går. Mildværsskare på snøoverflaten hvertfall opp til 600 moh.

Skredfarevurdering

1 Liten Under 600 moh.: Mildværspreget uten faretegn og spenninger i snøen. Eneste skredproblem er kantkornlag, men dette er delvis runda og ligger under to relativt tykke skarelag. Vurderes å være svært vanskelig å påvirke. Ingen naturlig utløsende faktorer som f.eks tempøkning, nedbør eller vind i dag. Over 600 moh (snudde på 600, så kun basert på visuelle observasjoner): Tipper mildværet har tatt hvertfall opp til 700 moh., så mulig fokksnøflak i toppen av snødekket over dette. Idag lette snøbyger over 750-800, gir noe pålagring. Mildværet som er meldt vil ikke påvirke snødekket under 600 moh. i stor grad, da det er smelteomvandlet fra før. (Faregrad for under mildværsgrensen).

Vær

Yr -2 °C 100% skyer Nedbør som snø over 750-800 meter. På gravepunkt (550 moh.) var det tidvis yr og tidvis snø. Ubetydelige mengder.

Skredaktivitet

2. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst V Under tregrensa.

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 750 moh Skare

ObsID: 173943

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

04.01.2019 kl. 07:47

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Noe regn på snø i gårkveld. Synkende temeratur utover natta.. Uforandret skredfare neste døgn: Lite nedbør, litt lavere temperatur på pluss siden i lavlandet på kysten.

ObsID: 173883

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

03.01.2019 kl. 14:24

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 173823

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

03.01.2019 kl. 13:25

18 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vær og temperatur, men ikke fare for store skred pga snømengden.. FV825 Hilleshamn - Tjuvskjær er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vær og temperatur, snømengde..

Vær

Regn 1 °C Strætelia Hilleshamn (0moh) kl 13:25 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær, Også Strætelia. Lite snø og se i fjellsiden

ObsID: 173812

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

03.01.2019 kl. 11:34

83 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Stort snøfall

Ferske skred

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vær og tempratur. FV829 Nødsfjellet - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vær og temperatur .

Vær

Regn 1 °C Nødsfjellet (100moh) kl 11:34 20 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

3. jan 11:45 - 2. jan 11:45 Tørre løssnøskred 3 - Store. Naturlig utløst NV. Under 100 moh Gjelder Fv829 Nødsfjellet - , Middels stort ca 10m der det dekker nesten hele veibredden, men totalt ca 100m der det er kommet litt inn på veien. Dette fordi der ikke er noe grøft, men fjellside/skjæring som går helt inn til veien

ObsID: 173780

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

03.01.2019 kl. 09:53

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kortvarig, kraftig mildvær sludd og regn.fokksnø ventes over i høyden.. Uforandret skredfare neste døgn: Ser ut som det vil gi seg utover kvelden/natt. Forsatt mildvær. .

ObsID: 173754

Sør-Troms / SØRREISA

Snø

03.01.2019 kl. 09:31

173 moh

danielT@forsvaret (***)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Vind 7 m/s og mye snø i lufta. Mye vindtransportert snø. Bygger skavler på kort tid. Brøytet for 1 time siden og skavelen går allerede 2 meter ut fra en 1,8 m høy brøytekant.

Vær

Snø 0,5 °C 7,1 m/s fra S ↑ 100% skyer Ca 25 cm snø siste døgn. Temperatur har gått fra -6 til 0,5 grader. Gått fra 1-2 m/s til 7 m/s vind.

Snødekke

Kraftig snøfokk

ObsID: 173732

Sør-Troms / Nødsfjellet

Snø

03.01.2019 kl. 07:20

82 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

3. jan 07:20 Snø på FV. 829 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 50-100m. Stengt for all trafikk på FV. 829 mellom 03.01.2019 kl. 07:33 og 03.01.2019 kl. 13:33.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 173776

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

02.01.2019 kl. 18:44

189 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173656

Sør-Troms / LENVIK

Snø

02.01.2019 kl. 17:38

576 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh De er mye løs snø i fjellet som kan transporteres av vind.

Faretegn

Drønn i snøen Drønn i snøen opp til rett over tregrensen. Det var liten utbredelse av kolapsen i snødekket

Stort snøfall det er kommet ytterligere 15 cm snø siste døgn.

Tester

CTN

Skredfarevurdering

2 Moderat Det virker som om fokksnøen har stabilisert seg de siste dagene. Svakt lag av nedføyket nysnø er ikke særlig potent. Værsituasjonen i dag tilsier at det har vært moderat transport av løssnø inn i leheng i sør, sørøstlige heng etter nord nordvest vind. Samt i øst/nordøstlige og nordvestlige heng etter sør vestlig vind tidligere denne uka Det vil bli betydelig transport av løs nysnø i fjellet i morgen da det er meldt minusgrader og sterk vind av kuling styrke i høyereliggende områder i regionen. Det vil medføre mye lagring av vindtransportert snø i øst/nordøstlige leheng. Varslet faregrad er riktig Jeg ser at faregraden for i morgen 3. januar er satt til 3. Det er jeg enig i ut fra at det er mye løs nysnø som vil transporteres inn i leheng med kommende kulingvarsel. Det at faregraden går ned til 2 på fredag 4. januar er jeg ikke helt enig i da jeg ikke tror at den kommende fokksnøen neste døgn vil stabilisere seg så fort. Det er relativt store mengder løs nysnø (20-30 cm) som vil transporteres inn i leheng der løs ubunden snø vil begraves under hardere fokksnølag. Vil forvente at det tar tid før de svake lagene i fokksnøen vil stabilisere seg.

Vær

Snø -6 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer En god del snøfokk over snøgrensen

Skredaktivitet

2. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dårlig sikt og mørke medførte få observasjonsmuligheter for skred i område

Snøprofil

8 cm F PP 2 mm/0 mm D, 75 cm P RG 1 mm/0 mm D, 2 cm 1F DF/DFbk 1 mm/1 mm D, 25 cm P RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 1 mm/0 mm D Ingen utslag på CT. Den lille blokktesten ga brudd i nedføyket delvis nedbrutte nysnøkrystaller på 83-85 cm dybde. Ikke gjennomført ECT da CT ikke ga noen utslag. Det ligger et kantkornlag nederst i snødekket ned mot bakken.

Snødekke

115 cm totalt Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Det var tørr løssnø fra start på ca 100 moh til toppen på 950 moh. Løs fokksnø etter siste snøfall i sør vendte helninger.

ObsID: 173662

Sør-Troms

Snø

02.01.2019 kl. 15:13

460 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Løs ubunden snø i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Lite snø på tærne. Bindinger i snøen på åpne områder. Kraftig vind i natt.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind fra NV-V har blåst fersk snø over i Østlige lesider.

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøbyger gjennom siste døgn. Store variasjoner i regionen. I omr fir observasjon har det kommet ca 30 cm siste døgn.

Vær

Snø -2 °C 5 m/s fra V → 70% skyer Vinden minker fra 15-20 mps i natt til 5-7 mps fra ca kl 12 i dag. Snøbyger gir variasjoner innad i regionen på akkumulert snømengde.

Skredaktivitet

2. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

80 cm totalt Moderat snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Under skoggrensen finner man opptil 45 cm med løs ubunden snø der hvor vinden ikke har fått tak. Åpne områder og glissen skog har snøen begynt å få bindinger, noe som indikerer kraftig vind gjennom natten. Over skoggrensen har det meste av snøen blåst over i østlige lesidervog formasjoner.

ObsID: 173645

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

02.01.2019 kl. 09:40

141 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt stabilt ver idag.. Uforandret skredfare neste døgn: I natt og morgen Melder økning opptil stiv kuling fra s/sv mye nedbør sludd/regn..

ObsID: 173547

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

01.01.2019 kl. 17:05

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Endel vind/fåkk N/NV. Uforandret skredfare neste døgn: Lite nedbør. Dreie mer til nv.

ObsID: 173466

Sør-Troms

Snø

01.01.2019 kl. 14:33

435 moh

saaj@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  saaj@forsvaret

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Tester

CTM11@10cmQ2 Brudd i svakt lag i fokksnøen

Vær

-3 °C 10 m/s fra NØ ↙ 100% skyer

Snødekke

101 cm totalt Moderat snøfokk Snøgrense på 430 moh

ObsID: 173510

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org