Snøskredvarsel for Sør-Troms torsdag 03.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Kortvarig, kraftig mildvær og regn på snødekket gir fare for naturlig utløste skred. Ustabile områder med fokksnø ventes over mildværsgrensen.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og kraftig vind vil danne ustabile fokksnøflak i høyden. Disse flakene vil være lette å løse ut og det kan gå noen naturlig utløste skred. I lavlandet er det fare for naturlig utløste våte skred.
Den siste uka har det vært mildvær og regn og kaldt og snø om hverandre. De siste dagene er det kommet 20-30 cm nysnø med kraftig vind. Der vinden har tatt ligger mildværsskaren i overflaten. Det ligger mest snø i øst- og sørvendte leformasjoner.
I Harstad ble det lørdag fortsatt observert kantkorn under et skarelag fra 400moh og opp. Skaren (og da kantkornlaget) er begrenset til ca 600moh som var øvre høyde på mildværet før jul som dannet skaren. Vi mottar gjerne observasjoner i regObs som bekrefter eller avkrefter disse lagene.
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-17 °C til -6 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra vest om kvelden.
-11 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Økende nedbør og snøgrense om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

03.01.2019 kl. 14:24

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 173823

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

03.01.2019 kl. 13:25

18 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Regn 1 °C Strætelia Hilleshamn (0moh) kl 13:25 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv825 Hilleshamn - Tjuvskjær, Også Strætelia. Lite snø og se i fjellsiden

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vær og temperatur, men ikke fare for store skred pga snømengden.. FV825 Hilleshamn - Tjuvskjær er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vær og temperatur, snømengde..

ObsID: 173812

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

03.01.2019 kl. 11:34

83 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Regn 1 °C Nødsfjellet (100moh) kl 11:34 20 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Stort snøfall

Ferske skred

Skredaktivitet

3. jan 11:45 - 2. jan 11:45 Tørre løssnøskred 3 - Store. Naturlig utløst NV. Under 100 moh Gjelder Fv829 Nødsfjellet - , Middels stort ca 10m der det dekker nesten hele veibredden, men totalt ca 100m der det er kommet litt inn på veien. Dette fordi der ikke er noe grøft, men fjellside/skjæring som går helt inn til veien

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vær og tempratur. FV829 Nødsfjellet - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vær og temperatur .

ObsID: 173780

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

03.01.2019 kl. 09:53

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kortvarig, kraftig mildvær sludd og regn.fokksnø ventes over i høyden.. Uforandret skredfare neste døgn: Ser ut som det vil gi seg utover kvelden/natt. Forsatt mildvær. .

ObsID: 173754

Sør-Troms / SØRREISA

Snø

03.01.2019 kl. 09:31

173 moh

danielT@forsvaret (***)

Vær

Snø 0,5 °C 7,1 m/s fra S ↑ 100% skyer Ca 25 cm snø siste døgn. Temperatur har gått fra -6 til 0,5 grader. Gått fra 1-2 m/s til 7 m/s vind.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Vind 7 m/s og mye snø i lufta. Mye vindtransportert snø. Bygger skavler på kort tid. Brøytet for 1 time siden og skavelen går allerede 2 meter ut fra en 1,8 m høy brøytekant.

Snødekke

Kraftig snøfokk

ObsID: 173732

Sør-Troms / Nødsfjellet

Snø

03.01.2019 kl. 07:20

82 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

3. jan 07:20 Snø på FV. 829 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 50-100m. Stengt for all trafikk på FV. 829 mellom 03.01.2019 kl. 07:33 og 03.01.2019 kl. 13:33.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 173776

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

02.01.2019 kl. 18:44

189 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173656

Sør-Troms / LENVIK

Snø

02.01.2019 kl. 17:38

576 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -6 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer En god del snøfokk over snøgrensen

Tester

CTN

Faretegn

Drønn i snøen Drønn i snøen opp til rett over tregrensen. Det var liten utbredelse av kolapsen i snødekket

Stort snøfall det er kommet ytterligere 15 cm snø siste døgn.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh De er mye løs snø i fjellet som kan transporteres av vind.

Skredaktivitet

2. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dårlig sikt og mørke medførte få observasjonsmuligheter for skred i område

Snøprofil

8 cm F PP 2 mm/0 mm D, 75 cm P RG 1 mm/0 mm D, 2 cm 1F DF/DFbk 1 mm/1 mm D, 25 cm P RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 1 mm/0 mm D Ingen utslag på CT. Den lille blokktesten ga brudd i nedføyket delvis nedbrutte nysnøkrystaller på 83-85 cm dybde. Ikke gjennomført ECT da CT ikke ga noen utslag. Det ligger et kantkornlag nederst i snødekket ned mot bakken.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det virker som om fokksnøen har stabilisert seg de siste dagene. Svakt lag av nedføyket nysnø er ikke særlig potent. Værsituasjonen i dag tilsier at det har vært moderat transport av løssnø inn i leheng i sør, sørøstlige heng etter nord nordvest vind. Samt i øst/nordøstlige og nordvestlige heng etter sør vestlig vind tidligere denne uka Det vil bli betydelig transport av løs nysnø i fjellet i morgen da det er meldt minusgrader og sterk vind av kuling styrke i høyereliggende områder i regionen. Det vil medføre mye lagring av vindtransportert snø i øst/nordøstlige leheng. Varslet faregrad er riktig Jeg ser at faregraden for i morgen 3. januar er satt til 3. Det er jeg enig i ut fra at det er mye løs nysnø som vil transporteres inn i leheng med kommende kulingvarsel. Det at faregraden går ned til 2 på fredag 4. januar er jeg ikke helt enig i da jeg ikke tror at den kommende fokksnøen neste døgn vil stabilisere seg så fort. Det er relativt store mengder løs nysnø (20-30 cm) som vil transporteres inn i leheng der løs ubunden snø vil begraves under hardere fokksnølag. Vil forvente at det tar tid før de svake lagene i fokksnøen vil stabilisere seg.

Snødekke

115 cm totalt Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Det var tørr løssnø fra start på ca 100 moh til toppen på 950 moh. Løs fokksnø etter siste snøfall i sør vendte helninger.

ObsID: 173662

Sør-Troms

Snø

02.01.2019 kl. 15:13

460 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Løs ubunden snø i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Lite snø på tærne. Bindinger i snøen på åpne områder. Kraftig vind i natt.

Vær

Snø -2 °C 5 m/s fra V → 70% skyer Vinden minker fra 15-20 mps i natt til 5-7 mps fra ca kl 12 i dag. Snøbyger gir variasjoner innad i regionen på akkumulert snømengde.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind fra NV-V har blåst fersk snø over i Østlige lesider.

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøbyger gjennom siste døgn. Store variasjoner i regionen. I omr fir observasjon har det kommet ca 30 cm siste døgn.

Skredaktivitet

2. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

80 cm totalt Moderat snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Under skoggrensen finner man opptil 45 cm med løs ubunden snø der hvor vinden ikke har fått tak. Åpne områder og glissen skog har snøen begynt å få bindinger, noe som indikerer kraftig vind gjennom natten. Over skoggrensen har det meste av snøen blåst over i østlige lesidervog formasjoner.

ObsID: 173645

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

02.01.2019 kl. 09:40

141 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt stabilt ver idag.. Uforandret skredfare neste døgn: I natt og morgen Melder økning opptil stiv kuling fra s/sv mye nedbør sludd/regn..

ObsID: 173547

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

01.01.2019 kl. 17:05

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Endel vind/fåkk N/NV. Uforandret skredfare neste døgn: Lite nedbør. Dreie mer til nv.

ObsID: 173466

Sør-Troms

Snø

01.01.2019 kl. 14:33

435 moh

saaj@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  saaj@forsvaret

Vær

-3 °C 10 m/s fra NØ ↙ 100% skyer

Tester

CTM11@10cmQ2 Brudd i svakt lag i fokksnøen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter

Snødekke

101 cm totalt Moderat snøfokk Snøgrense på 430 moh

ObsID: 173510

Sør-Troms / BERG

Snø

31.12.2018 kl. 15:14

357 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  Skare løsner lett når spaden legges bak blokk
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  Vinden blåser fra Øst. Over 450 moh er det kun skaresnø og betraktelig mer vind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms

Vær

Ikke nedbør -2 °C 7 m/s fra Ø ← 100% skyer Mye vind og dårlig sikt. Kastene er over 7 m/s. Meget kaldt å grave i dag.

Tester

ECTN11@5cmQ3 Middels Bryter ikke glatt, men det er skarelag som kolapser som forventet. Forventet det skulle skje litt mer lengre ned også. Det skjer først etter slag 22. Da bryter laget nede under skarelag midt i profil.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø I heng i NV retning er det lagt seg mer snø nå.

Notater

Problemer med regob app på tlf i dag. Fikk ikke til å sende inn obs, trolig pga dekningproblem. Men når jeg fikk dekning igjen var det jeg hadde skrevet og observet borte. Heldivis lagret bilder på tlf. Men tungvint å laste de over på nytt senere.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, V, NV mellom 500 moh og 200 moh Ved dette området har det blåst fra Øst og lagt endel snø i NV retning. Over 500 meter er det lit snø, men det meste er blåst bort. Opplever at skarlag løsner lett ved spade bak blokk, så en kan se at flakskred forekommer av toppskaren i bratte heng ved belastning.

Snøprofil

5 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 35 cm 4F-1F DF 0 mm/0 mm D, 7 cm 4F MFcl/RGxf 1 mm/0 mm D, 7 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm D, 21 cm 4F RGsr 0 mm/0 mm D, 14 cm P FCxr 2 mm/0 mm D, 25 cm K MFcl 2 mm/0 mm D -2,8 °C @ 10 cm, -2,6 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -1,3 °C @ 40 cm, -1,1 °C @ 50 cm, -0,6 °C @ 70 cm, -0,6 °C @ 90 cm, -0,5 °C @ 105 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Skredfarevurdering

2 Moderat På dette stedet i dag vil jeg si en FG2. Ingen oversakelser på ECT. Så lenge en er obs på hvor den transporterte snøen har lagt seg som i dette tilfellet i i NV heng. Vinden skal fortsette, men tror det svake laget lengre ned i dekke vil stabilisere seg over neste dager. Forventer ingen utvikling i FG, men at den kan ligge på 2. Varslet faregrad er for høy Synes ut i fra mine obs i dag at FG i dag er for høy. Så lenge en velger riktig stivalg bør en fint ferdes trygt. Ikke gå i heng i NV retnig ut i fra vindretning i dette området.

Snødekke

110 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 450 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 173377

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

31.12.2018 kl. 09:38

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Endel vind i gårkveld /natt noe nysnø. Uforandret skredfare neste døgn: Melder mindre vind, litt kaldere.

ObsID: 173317

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org