Snøskredvarsel for Sør-Troms onsdag 02.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjoner i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nysnø og sterk vind fornyer skredproblemer av fokksnøflak. Særlig finnes skredproblemene i fjellet hvor det ligger mer snø og i sørvendte fjellsider som er i le for vinden. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke og vi kan vente oss middels-store skred i de mest utsatte områdene.
Tykkelsen på snødekket varierer mye. Den siste uka har det vært mildvær og regn og kaldt og snø om hverandre. De siste dagene er det kommet 20-30 cm nysnø med kraftig vind. Der vinden har tatt ligger mildværsskaren i overflaten. Det ligger mest snø i øst- og sørvendte leformasjoner.
I Harstad ble det lørdag fortsatt observert kantkorn under et skarelag fra 400moh og opp. Skaren (og da kantkornlaget) er begrenset til ca 600moh som var øvre høyde på mildværet før jul som dannet skaren. Vi mottar gjerne observasjoner i regObs som bekrefter eller avkrefter disse lagene.
3 - 7 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra nord., endring til liten kuling fra nord om kvelden.
-13 °C til -5 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-17 °C til -6 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

02.01.2019 kl. 18:44

189 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173656

Sør-Troms / LENVIK

Snø

02.01.2019 kl. 17:38

576 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

115 cm totalt Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Det var tørr løssnø fra start på ca 100 moh til toppen på 950 moh. Løs fokksnø etter siste snøfall i sør vendte helninger.

Faretegn

Drønn i snøen Drønn i snøen opp til rett over tregrensen. Det var liten utbredelse av kolapsen i snødekket

Stort snøfall det er kommet ytterligere 15 cm snø siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det virker som om fokksnøen har stabilisert seg de siste dagene. Svakt lag av nedføyket nysnø er ikke særlig potent. Værsituasjonen i dag tilsier at det har vært moderat transport av løssnø inn i leheng i sør, sørøstlige heng etter nord nordvest vind. Samt i øst/nordøstlige og nordvestlige heng etter sør vestlig vind tidligere denne uka Det vil bli betydelig transport av løs nysnø i fjellet i morgen da det er meldt minusgrader og sterk vind av kuling styrke i høyereliggende områder i regionen. Det vil medføre mye lagring av vindtransportert snø i øst/nordøstlige leheng. Varslet faregrad er riktig Jeg ser at faregraden for i morgen 3. januar er satt til 3. Det er jeg enig i ut fra at det er mye løs nysnø som vil transporteres inn i leheng med kommende kulingvarsel. Det at faregraden går ned til 2 på fredag 4. januar er jeg ikke helt enig i da jeg ikke tror at den kommende fokksnøen neste døgn vil stabilisere seg så fort. Det er relativt store mengder løs nysnø (20-30 cm) som vil transporteres inn i leheng der løs ubunden snø vil begraves under hardere fokksnølag. Vil forvente at det tar tid før de svake lagene i fokksnøen vil stabilisere seg.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh De er mye løs snø i fjellet som kan transporteres av vind.

Tester

CTN

Vær

Snø -6 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer En god del snøfokk over snøgrensen

Skredaktivitet

2. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dårlig sikt og mørke medførte få observasjonsmuligheter for skred i område

Snøprofil

8 cm F PP 2 mm/0 mm D, 75 cm P RG 1 mm/0 mm D, 2 cm 1F DF/DFbk 1 mm/1 mm D, 25 cm P RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 1 mm/0 mm D Ingen utslag på CT. Den lille blokktesten ga brudd i nedføyket delvis nedbrutte nysnøkrystaller på 83-85 cm dybde. Ikke gjennomført ECT da CT ikke ga noen utslag. Det ligger et kantkornlag nederst i snødekket ned mot bakken.

ObsID: 173662

Sør-Troms

Snø

02.01.2019 kl. 15:13

460 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Løs ubunden snø i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Lite snø på tærne. Bindinger i snøen på åpne områder. Kraftig vind i natt.

Snødekke

80 cm totalt Moderat snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Under skoggrensen finner man opptil 45 cm med løs ubunden snø der hvor vinden ikke har fått tak. Åpne områder og glissen skog har snøen begynt å få bindinger, noe som indikerer kraftig vind gjennom natten. Over skoggrensen har det meste av snøen blåst over i østlige lesidervog formasjoner.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind fra NV-V har blåst fersk snø over i Østlige lesider.

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøbyger gjennom siste døgn. Store variasjoner i regionen. I omr fir observasjon har det kommet ca 30 cm siste døgn.

Vær

Snø -2 °C 5 m/s fra V → 70% skyer Vinden minker fra 15-20 mps i natt til 5-7 mps fra ca kl 12 i dag. Snøbyger gir variasjoner innad i regionen på akkumulert snømengde.

Skredaktivitet

2. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 173645

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

02.01.2019 kl. 09:40

141 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt stabilt ver idag.. Uforandret skredfare neste døgn: I natt og morgen Melder økning opptil stiv kuling fra s/sv mye nedbør sludd/regn..

ObsID: 173547

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

01.01.2019 kl. 17:05

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Endel vind/fåkk N/NV. Uforandret skredfare neste døgn: Lite nedbør. Dreie mer til nv.

ObsID: 173466

Sør-Troms

Snø

01.01.2019 kl. 14:33

435 moh

saaj@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  saaj@forsvaret

Snødekke

101 cm totalt Moderat snøfokk Snøgrense på 430 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter

Tester

CTM11@10cmQ2 Brudd i svakt lag i fokksnøen

Vær

-3 °C 10 m/s fra NØ ↙ 100% skyer

ObsID: 173510

Sør-Troms / BERG

Snø

31.12.2018 kl. 15:14

357 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  Skare løsner lett når spaden legges bak blokk
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  Vinden blåser fra Øst. Over 450 moh er det kun skaresnø og betraktelig mer vind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms

Snødekke

110 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 450 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø I heng i NV retning er det lagt seg mer snø nå.

Skredfarevurdering

2 Moderat På dette stedet i dag vil jeg si en FG2. Ingen oversakelser på ECT. Så lenge en er obs på hvor den transporterte snøen har lagt seg som i dette tilfellet i i NV heng. Vinden skal fortsette, men tror det svake laget lengre ned i dekke vil stabilisere seg over neste dager. Forventer ingen utvikling i FG, men at den kan ligge på 2. Varslet faregrad er for høy Synes ut i fra mine obs i dag at FG i dag er for høy. Så lenge en velger riktig stivalg bør en fint ferdes trygt. Ikke gå i heng i NV retnig ut i fra vindretning i dette området.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, V, NV mellom 500 moh og 200 moh Ved dette området har det blåst fra Øst og lagt endel snø i NV retning. Over 500 meter er det lit snø, men det meste er blåst bort. Opplever at skarlag løsner lett ved spade bak blokk, så en kan se at flakskred forekommer av toppskaren i bratte heng ved belastning.

Tester

ECTN11@5cmQ3 Middels Bryter ikke glatt, men det er skarelag som kolapser som forventet. Forventet det skulle skje litt mer lengre ned også. Det skjer først etter slag 22. Da bryter laget nede under skarelag midt i profil.

Notater

Problemer med regob app på tlf i dag. Fikk ikke til å sende inn obs, trolig pga dekningproblem. Men når jeg fikk dekning igjen var det jeg hadde skrevet og observet borte. Heldivis lagret bilder på tlf. Men tungvint å laste de over på nytt senere.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 7 m/s fra Ø ← 100% skyer Mye vind og dårlig sikt. Kastene er over 7 m/s. Meget kaldt å grave i dag.

Snøprofil

5 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 35 cm 4F-1F DF 0 mm/0 mm D, 7 cm 4F MFcl/RGxf 1 mm/0 mm D, 7 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm D, 21 cm 4F RGsr 0 mm/0 mm D, 14 cm P FCxr 2 mm/0 mm D, 25 cm K MFcl 2 mm/0 mm D -2,8 °C @ 10 cm, -2,6 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -1,3 °C @ 40 cm, -1,1 °C @ 50 cm, -0,6 °C @ 70 cm, -0,6 °C @ 90 cm, -0,5 °C @ 105 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 173377

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

31.12.2018 kl. 09:38

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Endel vind i gårkveld /natt noe nysnø. Uforandret skredfare neste døgn: Melder mindre vind, litt kaldere.

ObsID: 173317

Sør-Troms

Snø

30.12.2018 kl. 22:28

522 moh

fred@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  fred@obskorps Kommentar:  Vinden har tatt godt over skoggrensen. Vind fra NV/V
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Faretegn

Drønn i snøen Drønner i snøen i fra ca 300moh og opp.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vis varsomhet i terreng brattere en 30 grader med fersk fokksnø. Vis varsomhet i bevegelse fra tynt til tykt snødekke. Det aktive skredproblemet er nedføyka nysnø. I områder med fersk fokksnø vil skredproblemet være aktiv i minimum 48 timer. Kantkornlaget vil være en utfordring i regionen fremover. Dette må følges nøye. Varslet faregrad er riktig Faregrad 3 bør opprettholdes også 01.01.2019

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 400 moh Skredproblemet finnes i leområder der snøen har blitt blåst inn av vinden.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Utbredelsen er hele fjellet fra 400moh og opp.

Tester

ECTP4@47cmQ2 Dårlig Etter kollapset i nysnølaget på 20cm ble det tatt nytt skag med hånden da kollapset det i kantkornlaget ved 47cm og bruddet forplantet seg igjennom hele søylen

ECTN3@20cmQ2 Dårlig Hadde drønn i snøen da jeg gikk ut på laket. Kolapset i nedføyka nysnø, bruddet under snøen forplantet seg 30-40 meter. Dette trolig grunn til det ikke forplantet seg på ECTen

Vær

Snø -1 °C 6 m/s fra V → 60% skyer Byggeraktivitet, med 6-8 m/s vind i skogen. Over skoggrensen jevn vind på 8-9m/s

Snøprofil

20 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 5 cm 4F PP 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F RGxf 0 mm/1 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm F FC 1 mm/1 mm D, 10 cm 1F RGxf/FC 0 mm/1 mm D-M, 5 cm 4F DH 1 mm/2 mm D-M 2 tester knyttet til snøprofilen Profilen er typisk for der le-områder der vinden har lagt snø. Der vinden har fått tatt er de øverste 25 cm i profilen blåst bort. Resten under skaren er lik over hele fjellet fra ca 400moh og opp

ObsID: 173272

Sør-Troms / LENVIK

Snø

30.12.2018 kl. 19:36

328 moh

David@midttroms (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  Kommet mye snø siden siste obs
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  David@midttroms
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David@midttroms Kommentar:  Fang ikke noe kant. Temp i snødekke fra -1.7 på 10 cm og ned til -0.5På 30 cm. Nede på 70cm var det -0.1

Snødekke

78 cm totalt Lett snøfokk 7 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Vind fra SV legger mye snø i Østlige heng og NØ. Stort snøfall og my vind vil gjøre det krevende og ferdes I fjellet

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt N, NØ, Ø mellom 700 moh og 400 moh Skogen oppleves tryggere enn når jeg ferdes over tregrensa

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

3 Betydelig FG i dag er 3. Til dels enig i det. Oppleves trygt å ferdes i dag så lenge en holder seg unna sider der det har fått tid å legge seg snø. Mye vind er satt på de senere timer så en opplever at det er dårlig sikt og vanskelig å vurdere hvor skredterrenget er. Ut i fra været som er nå og som meldes er jeg enig i at dagens varsel er en sterk FG 2 og at den bør opp på 3 fra i morgen. Mer snø og mere vind. Mye vindtransportert snø forventes. FG3 Varslet faregrad er riktig Enig I at FG skal opp til 3 fra i morgen.

Tester

ECTN16@18cmQ3 Middels

Vær

Snø -1,4 °C 3 m/s fra SV ↗ 100% skyer

ObsID: 173265

Sør-Troms

Snø

30.12.2018 kl. 15:19

478 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 150 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøbyger gjennom dagen. Økende nedbør på ettermiddagen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -3 °C 6 m/s fra SV ↗ 100% skyer Snøbyger

Skredaktivitet

30. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 173240

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

30.12.2018 kl. 11:25

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Endel vind NV kveld/natt . Minkende skredfare neste døgn: Avtatt med vind..

ObsID: 173189

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org