Snøskredvarsel for Romsdal lørdag 04.12.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Et neføyka svakt lag kan utløses av skiløper og føre til store skred. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ustabil fokksnø vil finnes i de fleste himmelretninger og den kan lett løses ut av skiløper. Kraftig vind fra sørøst og snøvær på fredag og lørdag vil føre til pålagring av fersk fokksnø i nord- og vestvendte leområder. Både fokksnøen som ble dannet på torsdag av nordvestlig vind og senere i uka av sørøtlig vind kan ha lagt seg over vedvarende svakt lag av rim og kantkorn. Vedvarende svakt lag ventes å ha størst utbredelse i indre strøk av regionen. Enkelte skred kan bli store og fjernutløsning vil være mulig.
Nedbør som snø og vind fra nordvest har flytta snø til øst- og sørvendte leområder på torsdag. På fredag rapporteres det om vind fra sørøst med snøføyke fra toppene. Snøfordelinga er ujevn og i områder der det ikke ligger fersk vindtransportert snø er det avblåst med skare og fremstikkende steiner. I skogen ligger 20-40 cm løssnø, mange steder rett på bar bakke.
Før snøvær og vind på torsdag ble det observert vedvarende svakt lag av rim og kantkorn, med antatt stor utbredelse, i snødekket. Laget ble dannet i kuldeperioden i slutten av november. Torsdagens og fredagens vind har ført til flakdannelser som kan ha lagt seg over dette svake laget. Om det vedvarende svake laget er intakt, dets egenskaper og evnetuell utbredelse er usikkert. Noen steder finnes det også kantkorn ved bakken i søkk og forsenkninger under en såle av eldre smelteomvandla snø.
Fredag ble det observert to naturlig utløste str.2 skred i sørøstlig terreng på Snortungen i Isfjorden. Torsdag løsnet et str. 2-3 skred i sørvendt terreng på Kvasstinden i Skorgedalen i Rauma kommune. Skredet var naturlig utløst og svakt lag er ukjent.
Det rapporteres om kraftig sørøstlig vind og snøføyke fra toppene i Romsdalen på fredag formiddag.
Ingen nedbør av betydning.
Liten kuling fra sørøst.
-24 °C til -10 °C på 1400 moh.
Klarvær.
Tilskyende om kvelden

For oppdatert værvarsel se yr.no
Oppholdsvær.
Stiv kuling fra sørøst.
-14 °C til -7 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

04.12.2021 kl. 13:06

904 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Fint vær her, tettere skydekke i sv. Frisk Vind over skoggrensen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her fra smørbottn. Vindpåvirket snøoverflate. Myke og hardere flak etter som hvordan vinden har tatt. Ut mot ryggen er det nå mindre snø enn i går.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Det er fortsatt mye terreng som ikke er delt av snø..

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Mye snø har flyttet på seg siste døgn og jeg fant ikke kantkorn eller rim i dag. Bare ferske flakdannelser over løsere snølag.

Vær

Snødekke

Over skoggrensen er snøoverflaten preget av kraftig vind siste døgn. Mange steder består overflaten av flak av varierende hardhet etter som hvordan vinden har tatt.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Over skoggrensen er snøen generelt preget av kraftig vind siste døgn og består av flakdannelser av ulik hardhet. Mange stede ligger ferske flak over løsere snø og kan være ustabil. Det kan heller ikke utelukkes at det finnes vvsl i snødekket. Mange steder blindet være aktuelt med skredstr 2, men i større leheng er det også aktuelt med str 3. Gradvis stabiliserende etter hvert som det blir mindre løs snø å flytte på. Varslet faregrad er riktig Fint varsel.

ObsID: 279223

Romsdal / RAUMA

Snø

03.12.2021 kl. 13:17

832 moh

Silje@svv (****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Nedføyket løs nysnø. Mulig d ee rim iblandet men d var vanskelig å se
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Silje@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Vinden dekket sporene kjapt(minutter)
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Løs ubundet snø i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Myke flak umiddelbart over skogen. Disse varierer etter terrengformasjon og høyde

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Ser vndpåvirket ut i alle himmelretninger. Muligens med unntak av godt skjermet sør?

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Dagens vind lager nye fokksnøflak

Snødekke

Lett snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Løst kaldt og lett i skogen. Også i skjermede formasjoner. Men vi den har tatt de fleste steder og dannet myke flak(stirt sett 4F)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fremtredende skredproblem er myke flak av fokksnø over nedføyket nysnø/rim/kant og disse finnes nok i de fleste himmelretninger med dagens vinddreining. Forventer ikke mer enn str 2 skred etter det jeg så i dag(fant ikke rim/kant i bruddet og ikke propagering på ect). Nysnøflakene er lette å løse ut og gir respons med oppsprekking men ingen skytende sprekker på Skarven i dag. Men utfra nye ADAM , der rim/kant er innvolvert kan str 3 skred skje. Kaldt og klart og relativt løs snø(myke flak) i overflaten tilsier kanting og rimdannelse. Nysnøflak stabiliseres sakte i kulda, rim/kant forblir. Evt Mer snø flytter skredproblemet et hakk høyere opp i snødekket og kan påvirke VVSL Varslet faregrad er riktig Responsen i flakene på Skarven i dag tilsier kanskje lavere FG men jeg fant ikke flak på rim/kant.

Notater

ObsID: 279120

Romsdal / RAUMA

Snø

03.12.2021 kl. 13:00

819 moh

ThomasN (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -10 °C 6 m/s Klart og kaldt. Gunstige forhold for oppbyggende forvandling

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm)

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabile forhold opp mot Skarven. Lite spenninger i snøen, men noe oppsprekkene flak. Lbt bryter på lag i i fokksnøen. Kaldt temperatur, fuktig snø, tynt snødekke gir gunstige forhold for kantkornvekst selv om kant eller lagdeling ikke ble observert på dette stedet. Økende vind gir vindtransportert snø Varslet faregrad er for høy Konservativ men trolig riktig for regionen.

Skredaktivitet

3. des. I løpet av dagen Ett gammel skred str. 1 fra torsdag/fredag i henget under Skarven

Snøprofil

Handpits: fuktig snø nede ved bakken. Homogent myke flak over. Bryter på sjikt i fokksnøen.

ObsID: 279117

Romsdal / RAUMA

Snø

03.12.2021 kl. 12:16

943 moh

kruse@nortind (***)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S

ObsID: 279156

Romsdal / Molde

Snø

03.12.2021 kl. 12:03

317 moh

solveig@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Lokal snøfokk

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Lokalt kraftig snøfokk fra SØ (særlig rundt Romsdalen). Store lokale variasjoner i vindstyrke, mange steder uten synlig snøfokk herfra.

ObsID: 279103

Romsdal / RAUMA

Snø

03.12.2021 kl. 11:08

466 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  To ca str 2 flakskred fra snortungen. Det ene ser ferskt ut. Det andre litt eldre. Begge steder er utsatte plasser for nordvesten.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Langs romsdalen blåser det spesielt godt. Mye føyk på utsatte rygger og topper.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Litt roligere vind i Isfjorden, men ser at der fyker godt fra vestryggen på kjøvskardtinden.

Vær

Ikke nedbør fra SØ ↖

Skredaktivitet

3. des. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Lett å løse ut Få bratte heng. Ø, SØ, S. Over 800 moh

ObsID: 279094

Romsdal / D1503(CKA10) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

03.12.2021 kl. 10:44

54 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 279088

Romsdal / RAUMA

Snø

02.12.2021 kl. 13:46

1029 moh

lisaSB (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  lisaSB

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 3 - Store

Vær

Ikke nedbør 0 °C 5 m/s fra NØ ↙ 30% skyer snøbyger siste daget, minusgrader, en del vind i området

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Ferske skred

Snødekke

Lett snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredhendelse

2. des 08:46

Skredaktivitet

2. des. 6-12 Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ

ObsID: 279014

Romsdal / RAUMA

Snø

02.12.2021 kl. 13:45

1041 moh

Tor-Einar (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Tor-Einar Kommentar:  Gått i natt eller i formiddag

Skredproblem

Tørre løssnøskred Svært lett å løse ut

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Bundet snø til myke flak. Sprekker opp rundt skia

ObsID: 278992

Romsdal / GJEMNES

Snø

02.12.2021 kl. 12:15

647 moh

solveig@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Tre knøttsmå naturlig utløste flakskred i nysnøen, vanskelig å se på bildet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Mot Harstadfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Siste snøfall har dannet flak over kaldere løsere snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Fra toppryggen mot S
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Blokktest ga brudd i innblåst snø. Dårlige lupeforhold i blåsten men så ut som det løsna på nysnøpartikler
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  solveig@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store SØ, S, SV, V over 700 moh Antar dette problemet er større høyere til fjells og i indre deler enn der jeg var.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Så tre bittesmå str 1-skred i helt fersk innblåst snø.

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Periodevis kraftig snøfokk, vindretningen var N/NØ mens jeg var på ryggen

Snødekke

60 cm totalt Kraftig snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Pågående bygevær, vinden er i ferd med å flytte rundt på snøen. Tydelige dyner og vindpåvirket snøoverflate. Det har kommet ca 20 cm nysnø innblandet hagl. Snøen overflata er litt fuktig (akkurat mulig å lage snøball) og bundet i myke flak, særlig der vinden har tatt men også ellers. Ca 4F hardt. Myke flak også på dem brede toppryggen, hardt foreløpig bare på de aller mest vindutsatte rabbene. Avblåst helt ned på stein pg lyng en del steder. Det er et tydelig skille mellom siste døgns snøfall mot forrige runde nysnø som er løsere og tørrere (knyttneve hardt). Mot bakken under der igjen er det ca 10-15 cm tykt knyttneve mykt lag med tidligere små kantkorn som nå er avrundet og fuktig pga fukt fra bakken som ikke har tele. Fant ikke gammel smelteomvandla snø, hadde vært interessant å se om kantkorn er mer intakt på slike steder. Fikk ingen drønn eller skytende sprekker her. Kun lokal oppsprekking rundt skia. Antar snødekket er tørrere og mer potent i indre deler av regionen og høyere til fjells.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Her på dette fjellet virket ikke snødekket veldig ustabilt. Ugunstig oppbygging med løse lag helt ned til bakken og flak på toppen, men lite oppsprekking å finne. Fukt fra bakken ødelegger her kantkorn som ble dannet i slutten av november. Over tregrensa og i indre deler av regionen antar jeg skredfaren er større og at det kan gå noen naturlig utløste skred str 3 pga periodevis kraftig snøfokk. Klarte ikke finne ustabilt kantkornlag på denne obsturen men dette i indre deler av regionen kan være mer aktuelt der snødekket generelt er kaldere og der det ligger gammelsnø under nysnøen? Faregraden setter jeg for regionen, lokalt virket det mer som fg2. Om skredfaren for regionen vil reduseres raskt eller sakte etter vind og bygevær gir seg, avhenger om nedsnødd overflatekant viser seg å være aktive. Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@20cmQ2 Bryter under innblåst nysnø fra siste døgn. Trolig nysnøpartikler i bruddet, tok ikke fram lupa.

Snøprofil

20 cm 4F RG D, 15 cm F RG D, 15 cm 4F RG D-M, 15 cm 4F FCxr 1 mm D-M

ObsID: 278991

Romsdal / D1503(CKA10) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

02.12.2021 kl. 10:56

54 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør i form av snø siste døgn. FV191 Eikesdalsvegen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes forsatt store mengder snø utover kvelden og natten.

ObsID: 278933

Romsdal / GJEMNES

Snø

02.12.2021 kl. 10:00

278 moh

solveig@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE

Snødekke

Foreløpig rolig vind. Snøbyger. Akkurat mulig å lage snøball av den siste nysnøen. Nysnø iblandet sprøhagl i siste snøfall. Ligger totalt ca 50 cm løs snø på flatmark (myr) her. Kommet 15-20 siste døgn. Mykere snø mor bakken enn det siste som er litt 'varmere'. Null gammel såle her så langt ned.

ObsID: 278905

Romsdal / RAUMA

Snø

01.12.2021 kl. 10:36

843 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  I litt mer vindutsatt område har det lagt seg myke flak over løs nysnø. Flakene er fra snøbygene tirsdag kveld. Løsner lett og bryter glatt.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Kan skimte litt rim innimellom i den løse snøen.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh I bratte, skjermede sider er det mye løs snø med varierende bindinger, spesielt i den siste snøen.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 800 moh Er nok en blanding av løs nysnø og rim dette. Kan skimte nåler og det glinser i bruddplanet, men ingen drønn eller skytende sprekker.

Vær

Ikke nedbør -11 °C 2 m/s fra SV ↗ 50% skyer Pent og klart vær med høye skyer.

Snødekke

15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Kommet 15 cm kald nysnø siste døgn. Denne har lagt seg over løssnø fra før helgen. Ved skoggrensen er det ca 40 cm løssnø tilgjengelig. Høyere opp varierende etter som vinden har tatt.

Faretegn

Ingen faretegn observert Bortsett fra at det er mye løs snø i terrengert er det ingen faretegn observert.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det ligger nå 40-60 cm løs snø i terrenget. det har vært relativt lite vind og snøen har i liten grad jevnet ut terrenget. Den siste snøen (10-20 cm tirsdag kveld) kom med byger og det vil være svake lag av løs snø under flakdannesler. enkelte steder kan den nye snøen også ha lagt seg over svakt lag av overflatekantkorn eller rim. Jeg fikk ingen slike indikasjoner i dag. Det blåste en del på mandag og dette kan ha begrenset utstrekningen til dette svake laget. Økende tendens med økende nedbør og vind. Varslet faregrad er riktig Fint varsel

Skredaktivitet

1. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

15 cm F DF D, 5 cm 4F RG/FC D, 1 cm 4F FC 1 mm D, 30 cm 4F RG/RGxf, 5 cm P MF D Sø vendt helning på stor ryggformasjon

ObsID: 278779

Romsdal / RAUMA

Snø

01.12.2021 kl. 08:48

32 moh

Silje@svv (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  8cm På flatmark siden i går kl 18
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  -8, ingen vind innover Romsdalen(Gjuratind midt i bildet)

Snødekke

Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm)

ObsID: 278756

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org