Snøskredvarsel for Romsdal torsdag 13.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Våte løssnøskred kan løses ut naturlig eller av skiløpere. Flakskred i vedvarende svake lag kan ikke utelukkes. Hold avstand til skavler og glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Regn onsdag har økt belastningen på snødekket og opprettholder skredproblemene. Våte løssnøskred kan løses ut naturlig eller av skiløpere i bratte heng. Våt og tung snø gjør at selv små skred kan få alvorlig konsekvens. Våte flakskred kan løsne naturlig på gamle vedvarende svake lag som aktiveres eller der vann samles over skarelag. Noen få store skred kan ikke utelukkes. Faren for glideskred og skavelbrudd opprettholdes og gjør det krevende å ferdes i høyfjellet med mange ulike problemer å ta hensyn til.
Snøoverflata er våt etter varmt vær de siste dagene. Høye temperaturer og mangel på nattefrost fra mandag har fuktet fokksnøen i høyfjellet, men lagdeling kan fortsatt være intakt. Mot sør og i lavereliggende terreng er hele snødekket smelteomdannet. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på rundt 300-700 moh. Lavest i nordvendt terreng.
I det gamle snødekket ligger vedvarende svake lag som nå gradvis kan bli aktive når den overliggende snøen blir våt. Dybden på lagene og eventuelle overliggende skarelag kan gi ustabilitet til varierende tidspunkt.
Det er observert mange løssnøskred og noen glideskred de siste dagene. På Nonstinden i Rauma ble det observert et naturlig utløst str. 3. vått flakskred tirsdag.
Det har ikke vært nattefrost onsdag.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nordøst.
-5 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-1 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

13.05.2021 kl. 15:28

1280 moh

Anders@forsvaret (***)

Snødekke

Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 1500 moh Våt løssnø Gjennomsmelting har fjernet store deler av bindingene i snøen og smeltet gjennom tidligere svakheter, på 1400moh er snøen fuktig ned til bakken. Overflaten er myk våt ubunden snø så det er en del utfl8dninger ved kjøring i brattere heng og vær spesielt obs under terreng med klippeformasjoner med snø på.

Tester

ECTX God Ingen bindinger i løssnø, svake lag smeltet til dels gjennom

ObsID: 272231

Romsdal / RAUMA

Snø

13.05.2021 kl. 12:50

1000 moh

jonas (Ukjent)

Skredhendelse

13. mai 12:54 Sørpeskred 1 - Små Personutløst S-vendt Skredet startet på 997 moh og sluttet på 874 moh Våt snø løsnet etter skikjører. Ingen personer tatt av skredet. Tung og våt snø i hele bollen.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 272223

Romsdal / RAUMA

Snø

13.05.2021 kl. 10:50

776 moh

Anders@forsvaret (***)

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Våte skred i alle eksponeringer, sansynlig gått under gårsdagens vær.

Snødekke

Snøgrense på 350 moh Våt løssnø Fuktig

Vær

Ikke nedbør 10 °C 1 m/s fra SØ ↖ 70% skyer

ObsID: 272193

Romsdal / RAUMA

Snø

13.05.2021 kl. 10:35

846 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Mot smørbottfjellet. Fortsatt godt med snø i store skåler og slake partier. Lite snø i brattere partier og i skogen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Mot isfjordsfjella. Varierende tykkelse på snødekket.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Lavt skydekke nå i morges.

Snødekke

Fuktig luft og vått snødekke fra bunn til topp i dag. På tynt snødekke er hele snøpakka smelteomvandlet og storkornet. På tykt snødekke og nordvendte sier finnes fortsatt finkornet snø og tydelige lagdelinger.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fortsatt høy temperatur og overskyet vær gir høyt vanninnhold i snøen og fare for våte skred. I bratte heng kan det være lett å løse ut skred og i utsatte heng kan skred løsne av seg selv. situasjonen Vedvarer med samme værtype Varslet faregrad er riktig

Vær

Varmt til topps og mye fuktighet i luften.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

ObsID: 272197

Romsdal / RAUMA

Snø

11.05.2021 kl. 12:10

1426 moh

Robert (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Robert Kommentar:  Større snøskred i sørøsthellingen i øverste bollen. Mye skispor inn og ut, disse er antakeligvis fra sist søndag. Vi var første på ski i dag, ingen skiløpere før oss. Skredet er kanskje en dag gammelt eller yngre. Ingen nattefrost, svært våte forhold helt til topps.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Robert Kommentar:  Skredet ble løst ut rett under bratthenger.der snøen er tynnest. Skredet er flere hundre meter langt.
ObsID: 272039

Romsdal / RAUMA

Snø

11.05.2021 kl. 11:32

45 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Pent og varmt

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Glideskred-sprekkene på Setnesfjellet blir større og større.

ObsID: 271998

Romsdal / RAUMA

Snø

11.05.2021 kl. 10:01

1096 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Innsynk med ski 5 cm. 20 cm fot
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Det røyner hardt på snødekket her under skoggrensen.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Lettskyet pent vær. Ser tettere ut i sør og vest.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Har gått noen glideskred fra svarene på tarløysa.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Stort, ferskt skred i østsiden på smørbottfjellet. Flere skredløp har samlet seg. Str 3+
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Flere løssnøskred i sørsiden på kvassetind. Vanskelig å si når de har gått, men første virkelig varme dag var i går. Stor medrivning gir noen steder store skredmasser.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh Fuktig Stor snøsmelting siste døgn. Elver og bekker er blitt store. under tregrensen forsvinner snøen fort, spesielt i bratt sør. Mer eller mindre smelteomvandlet snøoverflate helt til 1100 moh her i sør. Over dette stedvis innblandet finkornet snø.

Vær

7 °C 8 m/s fra SØ ↖ 7 varmegrader her på 1100 moh frisk vind fra sø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Våte skred er hovedproblemet nå. Etter en lang periode med kaldt vær ble det i går varme med på til 17 grader ved fjorden. Fortsatt varm natt og dag gir smelting dypt i snødekket og fare for våte løssnøskred. Glidekred og flakskred kan også være problem, men jeg fant ikke svake lag i snødekket her som skulle tilsi noe stort problem. Der vinden tar vil snøen kunne tørke noe ut og virke stabiliserende. Vedvarer med samme været. Varslet faregrad er riktig Ut i fra skredaktivitet var vi nok på en fg 3 i går. Vil anta at vi er over toppen etter første oppvarming og jevn temperatur utover.

Tester

LBT@65cmQ2 Bryter helt ved bakken her på stor belastning.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Varme gjennom hele døgnet gir smelting dypere i snødekket og fare for våte skred. I utsatte heng kan skred også bli store.

Skredaktivitet

11. mai. I løpet av dagen Glideskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S

Snøprofil

5 cm 1F MF/RG 1 mm M, 5 cm 4F MF 2 mm W, 15 cm P MF M, 20 cm P RG M, 20 cm K MF/RG Sv vendt. Hele snøpakka isotermt her.

ObsID: 271988

Romsdal / RAUMA

Snø

11.05.2021 kl. 08:16

79 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Jevn snøsmelting også i høyden i natt. Fossen her var i morges omtrent like stor som i går kveld.

Vær

13 °C 50% skyer Det er varmt her nede ved fjorden. 13 grader kl 06 i dag tidlig.

ObsID: 271969

Romsdal / RAUMA

Snø

10.05.2021 kl. 20:27

1050 moh

Audun Bugge (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Audun Bugge Kommentar:  Fortopper til Kjøvskartind
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Audun Bugge Kommentar:  Ryggen mot Helvetestind

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mange ferske naturlig utløste våtskred. Vi så to skred i sørhellingene til fortoppene til Kjøvskartind. Ferske skred overalt i nordhellingene fra ryggen til Helvetestind.

Skredhendelse

10. mai 17:50 Sørpeskred Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 1043 moh og sluttet på 551 moh Brattheng

Skredaktivitet

10. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 1000 moh

ObsID: 271933

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org