Snøskredvarsel for Romsdal onsdag 05.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Denne kan ligge på kantkorn og rim. Våte laussnøskred kan løses ut i brattheng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ferske flak kan være svært lette å løse ut dersom de legger seg oppå kantkorn eller rim. Mandag kom det noen få cm nysnø i høyden som nå blir flyttet av vind fra øst. Dette forventes danne små til middels store fokksnøflak i vestvendte leheng. Der det ikke ligger ferske flak er snødekket relativt stabilt med kald snø i skyggesider og solpåvirket snø i solvendte heng. Dersom solen kommer frem er det fare for våte løssnøskred i solvendte heng. Gradvis høyere temperaturer kan gi økt skredfare også i skyggesider. Det kan gå flakskred på dypere vedvarende svake lag og glideskred når varme og vann trenger ned i snødekket. Det er svært vanskelig å vite når disse går.
Det er stor forskjell i snødekket etter høydenivå, himmelretning, bratthet, solinnstråling og tid på dagen. I nordvendt terreng er det fortsatt tørr snø og flott skiføre mange steder, mot sør har sola fått virke og laget skare. I lavereliggende terreng er hele snødekket smelteomvandlet. I nord ligger det sammenhengende snødekke ned til rundt 200 moh men i solvendte sider må man fort opp til 500 moh før det blir sammenhengende snødekke.
Klarvær den siste uken har gitt gode forhold for dannelse av vedvarende svake lag. I skyggesider er det observert kantkorn i overflaten og lenger ned i snødekket. I høyden i solvendte heng er det observert kantkorndannelse rundt solskare. I tillegg er det observert overflaterim i mange himmelretninger. Mandag kom det noen få cm nysnø i høyden med lite vind, som vi må forvente la seg oppå disse lagene. Dypereliggende kantkornlag kan bli reaktivert ved temperaturstigning.
Det er observert et glideskred og tidligere en god del våte løssnøskred i soleksponerte heng.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-11 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra øst om ettermiddagen.
-8 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / Molde

Snø

05.05.2021 kl. 15:00

1213 moh

Marie (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Marie Nygård Kommentar:  Skred fra vestsiden av Åbittinden

Ulykke/hendelse

Naturlig utløst skred på vestsiden av Åbittind. Ingen observerte personer i området. Snø Påvirket ingenting Ski offpist

Skredhendelse

5. mai 14:00 Naturlig utløst Skredet startet på 1258 moh og sluttet på 1149 moh

ObsID: 271350

Romsdal / RAUMA

Snø

04.05.2021 kl. 14:25

1305 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 16 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Romsdalen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 16 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Vestvendt fjellside
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Obs store skavler
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Noen cm nysnø over 800.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Råtten snø under tregrensa
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 16 Av:  Tester Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra 1310 NØ
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 16 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra 1310 NØ
Bilde Av Skredproblem
Bilde 11 av 16 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Kantkorn under et porøst skarelag.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 12 av 16 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 13 av 16 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 14 av 16 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 15 av 16 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 16 av 16 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV over 800 moh Det er små, begynnende kant i det svake laget . Kan muligens også være "få bratte heng". Også løssnøskred-problem solvendt. Det muligens str 2 i noen bratte heng.

Skredfarevurdering

1 Liten Det var ganske pent vær i dag på tirsdag , og sola varmer til topps når den titter fram. Lite faretegn bortsett fra noen små løssnøskred. Det kom noen få cm nysnø igår, men ikke nok til et problem her. Egentlig inntrykk av fg 1 i dag , men kanskje varmen i ettermiddag drar den opp til fg 2. Det er noen sjikt i fokksnøen skyggevendt over ca 1200 , med begynnende kant , men det måtte stort sett en stor tilleggslast til å få brudd. Mest og større kantkorn der tynn snødekke. Obs ved eventuelt neste snøfall eller feks. rask temperaturstigning. Skavler er ganske store. Stigende hvis varm natt , men ellers lite endringer . Varslet faregrad er riktig Bra beskrivelse.

Snøprofil

3 cm F PP/SH D, 4 cm 1F MFcr/FC D-M Porøs, 5 cm F/4F DF/RGxf M Øvre del Fuktighet fra igår? Eller solvarme idag?, 42 cm 1F/P- RG/RGxf D, 3 cm 1F RG/RGxf D, 15 cm P MFcr/RG D Blanding, 20 cm P- RG D Gravde ikke mer -0,5 °C @ 2 cm, 0 °C @ 6 cm, 0 °C @ 10 cm, -0,8 °C @ 20 cm, -1 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm, -2 °C @ 50 cm, -2,2 °C @ 60 cm, -2,1 °C @ 70 cm, -1,8 °C @ 80 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Fra 1310 NØ

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Overflate var fuktig eller våt i alle himmelretninger opp til ca. 800, i solvendt er det fuktig til topps. Skare på morgenen. Råtten, våt , gjennomsmelteomvandlet snø under tregrensa i ettermiddag. Noen få cm nysnø fra i går over ca.800. Litt lett føyk på ryggen , men ikke nok nysnø til å danne flak her. Det var en porøs skare under nysnøen til topps her , og klarte bare såvidt finne et lite skyggevendt sted på toppen som ikke hadde dette porøse skarelaget. Virker som det har vært varme / fuktighet i går opp til toppen her . Det minker med snøen i skogen. I høyden er det bra med snø .

Skredaktivitet

4. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst S, SV Hørte 2 mindre skred som gikk solvendt ned i Romsdalen. Ellers ikke så mange dagsferske skred å se , men mange fra forrige uke og helg.

Faretegn

Ferske skred Hørte 2 mindre skred som gikk solvendt ned i Romsdalen. Ellers lite eller ingen faretegn av betydning.

Tester

LBT@55cmQ3 Overgang fra gammel smelteomvandlet til smuldrete fokksnø svikter med stor tilleggslast.

LBT@8cmQ3 Begynnende kant under et porøst skarelag svikter med middels tilleggslast. Anelse fuktig her.

ObsID: 271248

Romsdal / RAUMA

Snø

04.05.2021 kl. 11:12

39 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Pent vær i dag.

Vær

Ikke nedbør 8 °C 2 m/s fra V → 50% skyer Pent vær og ganske varm formiddag i dag. Mer seinere.

ObsID: 271216

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org