Snøskredvarsel for Romsdal lørdag 03.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Vind og litt snø gir fersk fokksnø i leformasjonar. Skred er lettast å løyse ut der fokksnøflaka er tynne eller mjuke. Svake kantkornlag finst i høgfjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nysnø og vind frå vest kan danne små fokksnøflak i leformasjonar. Område der det ligg laus snø frå før er spesielt utsett. Høgt til fjells kan det i enkelte heng framleis finnast svakt lag av kantkorn djupt i snødekket. Det er usikkert kor stort problem dette er, men skred som lausnar på slik lag kan bli store.
I indre og høgareliggande strøk ligg det nysnø i overflata. Tidlegare i veka vart snødekket fukta av regn og stigande temperatur opp til 1200 moh. Høgare oppe finst fokksnøflak i nordvendte leformasjonar. Elles er overflata prega av skare og avblåste ryggar. Det er framleis lite snø for årstida i regionen og mange stader begrensa skiføre under skoggrensa.
Kantkornlag djupt i snødekket frå kuldeperioden i februar kan framleis vere eit problem nokre stadar høgt til fjells over 1200 moh. Kantkorn ser også ut til utvikle seg nær snøoverflata i fleire høgdenivå som følgje av temperatursvingingar gjennom døgnet.
Onsdag vart det rapportert opp eit skiløparutløyst flakskred ved Trolltinden (1347 moh) på grensa mellom Molde og Sunndal. Det vart også rapportert om fersk skredaktivitet i våt snø rundt Isfjorden i Rauma.
Fredag morgon var det på Reinsfjellet (1291 moh) i Gjemnes -4 °C og stiv kuling frå nordvest. I løpet av dei tre siste dagane kom det inntil 15 cm nysnø høgt til fjells, sør for Romsdalsfjorden/Langfjorden.
3 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest.
-9 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-9 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

03.04.2021 kl. 17:00

1258 moh

tore@svv (*****)

Notater

Viser til artikkel i Romsdals Budstikke om skredhendelse. Usikkert om det er snakk om Måsvasstinden mellom Måndalen og Bøstølen (her) eller Måsvasstinden ved Måssvassbu i Mittettdalen/Langadalen. Artikkel i Romsdals Budstikke

ObsID: 265536

Romsdal / Molde

Snø

03.04.2021 kl. 17:00

moh

Hermann (Ukjent)

Ulykke/hendelse

Ingen skadde Snø Topptur

Skredhendelse

3. apr 17:04 2 - Middels Personutløst SØ-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 30 cm høy og 25 m bred bruddkant Brattheng Fokksnø med dårlig binding. Ski løste ut og førte til fall som løste ut skred. Ski ble med skred,men ingen bevegelse på løper.

ObsID: 265411

Romsdal / RAUMA

Snø

03.04.2021 kl. 14:26

1305 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Klarner opp utover dagen og etter hvert pent vær.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her i leheng på 1300 moh svikter det ved middels belastning i den nye snøen. (Nedføyket nysnø over mildbærsskare)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snødekke

Ikke snøfokk Jevnt påfyll med snø i høyden de siste dagene. Opp mot 20 cm på det meste her. Har lagt seg mest ny snø mot ø. En liten mildværssnerk på toppen av snødekket fra i formiddag. Varm snø under ca 700 moh i dag. Nydelig skiføre.

Tester

LBT@30cmQ2 Middels belastning. Svakt lag av nysnø over mildværsskare her.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 1000 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat I høyden finnes fortsatt svake lag av nysnø som ikke er stabiliserte ennå og det er fortsatt mulig å løse ut middels store skred i noen heng. Mest utsatt et heng mot østlige sektorer. Økende med mer nedbør og vind. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

2 cm 4F DF D, 1 cm P MFcr D, 10 cm 4F DF D, 2 cm P MFcr D, 15 cm 1F RG D, 2 cm 4F DF D, 30 cm 1F RG D, 10 cm K MF D

ObsID: 265410

Romsdal / RAUMA

Snø

02.04.2021 kl. 14:44

1039 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Sørover. Dårlig sikt i dag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot vest , Kjøsen.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra ca.1040 Ø
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 8 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra ca 1000 N
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 8 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Naturlig kunst
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 8 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  En del vann i elva
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 8 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Lett sprekking over tregrensa
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

2. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det var for dårlig sikt til å se om det har gått skred i siste snøen , og det betyr jo ikke at det ikke har gått skred. ..

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 400 moh Vindpakket myk Tørr Komt nye 10-15 cm snø siste døgnet. Løs, lett bunden i skogen, vindpakket mjuk over 900 her . Kram opp til 5-600 . Det har vært mye smelting i gamlesnøen her i dalen den siste uken, og det er ikke særlig såle under 4-500 her. Det er nå en del snø tilgjengelig for vinden , og det var lett eller moderat transport i høyden midt på dagen .

Tester

LBT@16cmQ2 Nedføyket nysnø svikter lett, men lite forplanting her.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Lett å finne dette problemet over tregrensa. Nedføyket nysnø sviktet stort sett lett på flere LBT , men ellers lite og kort sprekking eller forplanting .

Skredfarevurdering

2 Moderat Kald værtype og snøbyger fra nordvest hele dagen i dag på fredag . Lite faretegn bortsett fra lett og kort sprekking i vindpakket mjuk , og føyk i høyden . En god del fuktighet i nysnøen da den klister seg fast på steiner og busker . Snøfallet i dag er komt med mer vind enn snøfallet tidligere i uke (tirsdag) . Her i dalen er den generelle snøgrensen og gamlesnøen høgare oppe enn i Isfjorden , men greit med snø i høyden enda den har minket også der den siste uken. Det er begynnende kant i snøen fra tirsdag, kan være mer markant høgare oppe. Inntrykk av at det er fullt mulig med str 2 skred nå , enten i noen eller få heng . Også våte løssnøskred til i morgen hvis sol og varme. Men faregradeb vil nok holde seg på 2 Varslet faregrad er riktig Bra. Det har skjedd ganske mye den siste tiden !

Snøprofil

15 cm F/4F DFbk D, 5 cm F-/F+ PP/PPgp D Øvre del, 5 cm 4F DF/RGxf D Snøen fra 30.mars. Vært fuktig, tørr nå ., 1 cm K IF D, 5 cm P MFcr D-M, 20 cm 1F MF M, 30 cm MFcr Gravde ikke Fra ca.1040 Ø

ObsID: 265259

Romsdal / RAUMA

Snø

02.04.2021 kl. 12:28

459 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot Kjøsen
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Vær

Snø 0 °C 4 m/s fra NV ↘ 95% skyer Snøbyger i dag på fredag. Ca.2cm nysnø på bar bakke ved 200. Her ved ca.450 er det lite gammelsnø og rundt 5 cm kram nysnø. Mer nysnø herfra og opp. Begrenset sikt foreløpig.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Ser det føyker i høyden.

ObsID: 265209

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org