Snøskredvarsel for Romsdal tirsdag 30.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng der nysnøen har bundet seg i mjuke flak til nysnøen har stabilisert seg.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøfall og vind frå sørvest vil danne mjuke fokksnøflak i nordaustvendte leformasjonar der ein skikøyrar kan løyse ut skred. Skredproblemet er truleg mest aktuelt høgt til fjells over mildvêrsgrensa frå i går. Der nysnø legg seg på fuktig overflate vil stabilisering gå relativt raskt. Høgt til fjells kan det i enkelte heng framleis vere svakt lag av kantkorn djupt i snødekket. Det er usikkert i kor stor grad laget framleis er eit aktuelt problem.
Mandag formiddag var det nedbør og stigande temperatur som fukta snødekket. Mildvêr fredag har truleg fukta snøoverflata opp til 1200 moh. Høgare oppe var det fokksnøflak i leformasjonar mot nord, men elles skare eller avblåst på ryggar. Det er framleis lite snø for årstida i regionen og begrensa skiføre under skoggrensa mange stadar.
Vedvarande svake lag frå kuldeperioda i januar/februar kan framleis vere eit problem nokre stadar over 1200 moh.
Laurdag vart det observert små naturleg utløyste skred i bratte heng pga. solinnstråling i Innfjorden i Rauma.
10 - 15 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til sterk kuling fra sørvest om formiddagen.
-6 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til bris fra vest om formiddagen.
-5 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Lavere temperatur om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

29.03.2021 kl. 12:54

953 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Er vel litt føyk på Finnan .
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra ca.960 Ø
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 8 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Lite snø mot Molde
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 8 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mørke lave skyer kommer fra sørvest
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 8 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V under 1100 moh Jeg fant egentlig bare dette problemet. Det kan være aktuelt med våte flakskred i skyggen over 10-1100 , men det er foreløpig komt lite regn og er litt usikker på om plussgrader alene er nok. Nysnøproblem til i morgen da det ser ut til å snø kanskje helt ned til 3-4-500.

Tester

LBT Ingenting gikk i brudd her. Mulig med løssnøskred hvis våt nok.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Så litt føyk på de høgaste fjelltoppene, cirka over 15-1600.

Skredaktivitet

29. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen dagsferske å se , men flere noen dager gamle løssnøskred i bratter .

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh Våt løssnø Våt Fuktig til topps her. Stort sett skibærende smelteomvandlet her. Innsynking med fot 10-20 cm. Aldri råtten mens jeg var ute. Den lille snøen som kom natt til lørdag kan gi litt sugeføre i få skjerma formasjoner over ca.900. Ganske klassiske vårsnøforhold og snøen har smeltet en del , mest der tynn snødekke og på kuler , rabber og rundt steiner . Lite snø mot ytre .

Skredfarevurdering

1 Liten Varmt i dag på mandag, og vind i høyden. Etterhvert også vind lengre ned. Lite nedbør her, men kanskje komt mer andre steder i regionen. Snøen minker, og det er ikke lenge gjennomslagsføre som det var mer av i helgen. Snøen er generelt sett ganske mye fastere nå. Fant ingen markante skrelag her så forventer grei drenering hvis nedbør som regn. Og hvis nedbør som snø, så kan det forventes gode bindinger til den nå våre eller fuktige overflaten. Men hvis plutselig veldig kaldt, så kan det dannes kantkorn på kort tid. Inntrykk av fg 1 her , men kan vel være 2 i regionen som helhet. Stigende og nytt nysnøproblem med meldt snøvær. Varslet faregrad er for høy Er nok en del forskjeller i regionen nå. Snillere vær i formiddag , men det ble veldig vindfullt ved fjorden og ser litt røft ut i fjellet nå i ettermiddag i 15-tiden.

Snøprofil

5 cm F MF/RG W, 1 cm P MFcr M, 10 cm 1F RG/MF M Snøen som kom 20.- 21.mars., 10 cm P MFcr D-M, 10 cm 1F MF D, 40 cm P-/4F+ MF/MFcr D-M Fra ca. 960 Ø

ObsID: 264606

Romsdal / RAUMA

Snø

29.03.2021 kl. 11:29

514 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot sørvest
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot øst
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot sør.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Smeltehull nede
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Skibærende vårsnø, men innsynking med fot 10-20 cm rundt tregrensa

Vær

Ikke nedbør 8 °C 1 m/s fra SV ↗ 80% skyer Varmt og fint enn så lenge . Litt regn i lufta innimellom, men ikke mye. Bedre vær enn meldt, men det kan jo komme seinere. Det er vår . Forventer god drenering hvis regn , og gode, fuktige bindinger hvis snø .

Faretegn

Rask temperaturstigning Kanskje ikke veldig rask, men stigende.

ObsID: 264570

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org