Snøskredvarsel for Romsdal fredag 12.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Unngå leområder med fokksnø. Enkelte steder ligger fokksnøen på et vedvarende svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mindre vind enn forventa natt til torsdag gjer at faregraden blir sett ned igjen til 2 moderat. Skredproblemet er knytt til ferske fokksnøflak som ligg over vedvarande svake lag av kantkorn i områder som er vindpåverka. Der snøen ligg ubunden er skredfaren lågare. Ein lyt framleis også vere merksam på svakt kantkornlag djupare i snødekket, men dette er vanskeleg å påverke.
Snøoverflata består av fokksnøflak av ulik hardleik der vinden har tatt, mens det i skjerma områder ligg ubunden snø. Kaldt og stabilt vêr har danna kantkorn i overflata mange stadar.
Det er no to svake lag av betydning. Eit kantkornlag i overflata som stadvis er dekka av innblesen fokksnø og er det mest kritiske. Og eit kantkornlag djupare i snødekket som no er vanskeleg å påvirke. Dette er mest framtredande rundt skoggrensa opp til ca 800 moh. I skjerma formasjonar kan kantkorn finnast til fjelltopphøgde.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sørøst om formiddagen.
-23 °C til -14 °C på 1400 moh.
Klarvær.
Store lokale variasjoner i vindstyrke

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
-21 °C til -11 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / GJEMNES

Snø

12.02.2021 kl. 12:07

668 moh

solveig@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Stedvis løs snø også på ryggene. Tatt mot nord.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Varierende grad av vindpåvirkning på ryggen. Tatt mot NØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Første gravepunkt
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Første gravepunkt Blokktest her ga brudd i dypt kantkornlag på første klask. Men ECT ga ikke utslag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Andre gravepunkt
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Andre gravepunkt

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Så ett skred på lang avstand i svært bratt østhelling. Trolig ikke helt ferskt. Ellers ingen faretegn eller tegn på særlig spenninger i snøen der jeg gikk, fikk dekket alle himmelretninger med unntak av vest.

Skredfarevurdering

2 Moderat En litt 'ekkel' faregrad 2, med få faretegn og fint skiføre men der worst case scenario ikke kan utelukkes når man planlegger tur. Skal mye til for å løse ut store skred men det er mulig. Antar det er store lokale variasjoner i hvor lett det er å løse ut litt mindre (men store nok) skred. Vind vil raskt øke skredfaren hvis den flytter snø. Det kalde været gjør at svake lag bare blir mer ustabile. Kan ikke uttale meg om indre deler av regionen men inntrykket her i ytre er fg2.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Dryss av lett tørr nysnø på toppen fra siste snøfall uten bind. Også denne siste snøen har 'kantet' seg mange steder. Ligger nesten urørt også oppe på ryggen. Snølaget under det siste drysset er preget av at vinden har tatt fra skoggrensa og opp i varierende grad. Ned mot gammel snø/bakken er det et tydelig lag med løs kantkornet snø.

Tester

ECTN Samme resultat i begge gravepunkter. ECT ga ingen propagering men ved stor belastning med spaden løsner det mot gammel snø/bakken i det forventede kantkornlaget. Q3

Vær

Ikke nedbør -17 °C fra SV ↗ Pent kaldt vær. Trekk fra sv på ryggen men ikke nok til å flytte på snøen.

Skredproblem

Tørre flakskred Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Skal nok mye til å løse ut men har man uflaks kan skredet bli stort.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Fant det ikke i dag men antar det stedvis kan ligge lommer av fokksnø på nedføyket kantkornet snø som kan være lett å løse ut. Hovedinntrykket her i dag var lite spenninger i nysnøen men med det været vi har hatt er det trolig store lokale variasjoner.

Snøprofil

3 cm F DF, 20 cm 4F RGxf, 50 cm 1F RGxf 0 mm, 20 cm P FC 0 mm, 5 cm 4F FC 0 mm, 20 cm K MF første gravepunkt

ObsID: 254927

Romsdal / RAUMA

Snø

11.02.2021 kl. 15:42

943 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Sørover . Gamle vindtegn her.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot Molde og ytre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Begynner å bli oppkjørt her.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra Ø/NØ på ca 950
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  130 cm snø her.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 9 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fokksnøen her var smuldrete og porøs , så ingen forplanting der jeg gikk .
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Nordover
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Snøoverflate er kald !
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 9 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Pinner og nåler kantkorn som det svake laget.

Faretegn

Ingen faretegn observert Ikke noe spesielt i dag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kaldt og pent vintervær idag på torsdag. Ingen vindtransport og føyk å se . Snødekke er kald og virker spenningsløs , fokksnøen fra forrige helg eller tidligere i uke er smuldrete . Det er kanskje mulig å løse ut str 2 skred i få eller noen bratte heng der vindpåvirket snø over kantkornlaget . Men kanskje mer sannsynlig med str 1 skred . Hvis mer vind så er det en del løs snø tilgjengelig for vinden. Og da kan flakene bli liggende på enda et nytt lag av kantkorn. Uansett så er problemet kantkorn . Holder seg. Varslet faregrad er for høy Ble ikke noe særlig vind her.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Overflate (noen få cm snø fra natt til onsdag) er på god veg til å bli overflatekantkorn. Også "mye tørr kantkorn-løssnø" der vinden ikke har tatt, men innsynking med ski stort sett maks 15cm. Nesten ikke vind idag , bare littegrann på ryggen . Generelt sett ganske lite snø , men formasjoner som samler snø har over 1 meter. Steinete på rygger og kuler .

Tester

LBT@15cmQ2 Nedføyket kantkorn (eller kantkorn under fokksnø) svikter med middels tilleggslast.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 500 moh Kunne også vært "få bratte heng" . Kanskje også mest stor 1 skred . En finner det gamle kantkorn-problemet eller laget også men klarte ikke påvirke det der jeg gravde da det var over 1 m snø.

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen dagsferske skred å se.

Snøprofil

4 cm F- DFdc/RGxf D Kaldt !, 10 cm 1F RGxf/RGlr D Porøs og smuldrete, 30 cm F/1F FC/RGxf 2 mm D Øvre del Svikter øverst med middels tilleggslast, Q2, 10 cm P- RG/RGxf D, 20 cm 4F+/1F+ RGxf/FC D, 5 cm 4F FC 2 mm D Det gamle kantkorn-laget, 50 cm P- MFcr/FC D Smuldrete -14 °C @ 0 cm, -21,2 °C @ 2 cm, -16 °C @ 15 cm, -11 °C @ 20 cm, -8 °C @ 30 cm, -6 °C @ 60 cm, -4,2 °C @ 75 cm, -3 °C @ 90 cm Fra ca 950 Øst/nordøst liten kant med litt vindpåvirket snø.

ObsID: 254776

Romsdal / RAUMA

Snø

11.02.2021 kl. 13:55

549 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Vær

Ikke nedbør -7 °C 2 m/s 1% skyer Kaldt og fint i dag på torsdag. Kan ikke se føyk foreløpig. Noen få cm snø fra natt til onsdag ligger pent og pyntelig i overflaten og omdanner til kantkorn. -13'c i snøoverflaten her. Har letet etter drønn men ikke fått noe.

ObsID: 254712

Romsdal / Molde

Snø

11.02.2021 kl. 13:29

1366 moh

Krogvig (Ukjent)

Skredhendelse

11. feb 13:29 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Fjernutløst Skredet startet på 1369 moh og sluttet på 1287 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 25 cm høy og 40 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Flaksred av hardpakket fokksnø fjernutløst på vei opp til Klauva. Ingen ble tatt med massene nedover. Ca 25cm bruddkant. Nord-Øst retning, ca 35 grader bratt og 200m lengde

ObsID: 254872

Romsdal / RAUMA

Snø

11.02.2021 kl. 13:23

1113 moh

Kjetil@nortind (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kjetil@nortind
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@nortind

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) I sørsiden av Skarven var det en liten tynn snerk der sola har fått virke.

Vær

Vindstille. Den friske brisen som var meldt i fjellværet var ikke tilstede her vi var på tur.

ObsID: 254700

Romsdal / Molde

Snø

11.02.2021 kl. 13:00

538 moh

aen (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  aen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vindpakk over tregrensa . Dominerende fra øst. Ett dryss på 2-3 cm natt til i går

Tester

LBT@53cmQ3 Det krevde mye kraft, og bruddet er veldig ujevnt.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 0 m/s fra Ø ← Stabilt kaldt ver. Litt nysnø 1 dag siden

Snøprofil

2 cm 4F DF, 4 cm 4F FC 0 mm, 33 cm 1F RG 0 mm, 30 cm P RG 0 mm, 10 cm 4F FC 2 mm

ObsID: 254731

Romsdal / Hustadvika

Snø

11.02.2021 kl. 09:57

825 moh

ØyvindD (Ukjent)

Notater

Kantkorn under fokksnølaget

ObsID: 254632

Romsdal / Molde

Snø

10.02.2021 kl. 15:01

295 moh

Frode (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Frode
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Frode

Skredfarevurdering

2 Moderat Initierer lett men ingen forplantning.

Snødekke

60 cm totalt Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm)

Tester

LBT@60cmQ2 Løsnet ved frigjøring på kantkornlag ved bakken.

Vær

-5 °C 0 m/s

Skredproblem

Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. NV

Snøprofil

4 cm F PP, 50 cm 4F RG, 5 cm F FC 1 mm

ObsID: 254533

Romsdal / RAUMA

Snø

10.02.2021 kl. 13:25

34 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  5 cm nysnø oppå store rimkrystaller her ved fjorden.

Snødekke

5 cm nysnø

Vær

Ikke nedbør -4 °C 0 m/s 50% skyer Komt 5 cm tørr og luftig nysnø her ved Isfjorden . Fortsatt kald værtype men ikke helt så kaldt som i går og før det. Kan ikke se føyk , men ser ikke alt heller.

ObsID: 254512

Romsdal / VESTNES

Snø

09.02.2021 kl. 15:59

669 moh

PetterHorthe (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  PetterHorthe
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  PetterHorthe Kommentar:  Vanskelig å se laget under det tynne islaget i skyggen.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  PetterHorthe Kommentar:  LBT overflate
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  PetterHorthe
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Blanding av vindpakket hard snø og løssnø. Tydelig at vinden har tatt godt på utsatte plasser. Sprekker opp lett der det er fokksnø i overflaten.

Tester

ECTX God

LBT@41cmQ3 Brudd under tynt islag.

Vær

Ikke nedbør -6 °C

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter

Snøprofil

20 cm F DF D, 20 cm 4F RG D, 1 cm I MFcr, 0,5 cm 4F RGxf 1 mm D, 60 cm P RG Varierende snødekke. Gravde der hvor overflaten var løs.

ObsID: 254398

Romsdal / RAUMA

Snø

09.02.2021 kl. 13:15

876 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Vi tipper skred her har gått på søndag da det var første dagen med litt mer vind her og massene er så tydelige. Men kan være eldre også.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot Blånebbs.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Typisk overflate over tregrensa.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra ca 900 NV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Kantkorn under fokksnøflak .
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Faretegn

Ingen faretegn observert Stille og bare kaldt i dag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kaldt og pent vær i dag på tirsdag . Kantkorning går sin gang her , og her var det generelt sett tynn snødekke , rundt 50cm. Lett å finne 2-3mm store men også større kantkorn over skare , midt eller nede i snødekke (det gamle kantkorn-problemet) , men det var overraskende lite respons i det laget i dag og her i området. Det var ofte ganske tykt lag da, ca.10cm. Fokksnøflakene fra helgen er 1F eller P harde her , og disse ligger på løs snø som nå er også omdannet til kantkorn. Fokksnøen virker tørr, stiv og har lite spenninger. Inntrykk av faregrad 2 med mulig str 2 skred i noen heng , med middels eller stor tilleggslast. 2 forskjellige lag av kantkorn som problem. Det er nok også store forskjeller i regionen ift lagene i snødekke , og mengde snø . Lite endringer før været endrer seg , men det blir mer kantkorn når det er så kaldt som nå . Varslet faregrad er riktig Bra

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket hard Tørr Snøoverflate også løs vaffel-riffel-snø eller vindpakket mjukt. Nokså lite snø her i forhold til lengre ut i regionen. Steiner og kratt stikker fram , men greit med snø i søkk og formasjoner som har samlet snø .

Tester

ECTP12@16cmQ2 Middels 1mm kantkorn (tidlig nedføyket nysnø) svikter ganske lett under P hard og kald fokksnø flak. Se profil til Knut Inge .

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 600 moh 1. Egentlig " kantkorn under fokksnø". Eller " nedføyket kantkorn ". Flaket over er stiv , tørr , kald og ganske spenningsløs. Må stort sett stor eller middels tilleggslast til at det skjer noe. 2. Det andre problemet er det gamle kantkorn problemet som er å finne i alle himmelretninger. Lite respons i det laget her i dag .

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen ferske å se , men en cirka. 2 dager (tipper vi) gammel flakskred .

Snøprofil

10 cm 1F-P RG/RGxf D, 8 cm F+/4F FC/RGxf 1 mm D Øvre del, 2 cm 1F+ RGxf/FC D Porøs gammel fokksnø, 8 cm F+/4F FC 2 mm D, 5 cm F FC 3 mm D Hele laget Lite respons i dette nå, men kan våkne til liv ved feks neste mildvær, 15 cm P MFcr/FC D Smuldrete, gammel skare Fra ca.900 NV . Ikke samme som testene, men 3 meter rett i nærheten .

ObsID: 254380

Romsdal / RAUMA

Snø

09.02.2021 kl. 12:17

890 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  knutinge@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  knutinge@svv Kommentar:  Snøprofil 900 moh NV

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Vi prøvde å oppsøkte vindpåvirka terreng i dag. Fra skoggrensa og opp har vinden påvirka overflata. Tynne knallharde fokksnøflak 1-10 cm tykkelse ligger i små lommer. Lett errodert riffelsnø innimellom. På vindutsatte steder i høyden (over 900moh) er gammel hard skare kommet til syne. Fokksnøen virker død men med bittesmå drønn og små oppsprekking rundt ski ved stor belastning. Under fokksnøen er det det tykke kantkornlag. Det har nok blitt vanskeligere å løse ut de harde fokksnøflakene etter noen runder med vind, men snødekket er ugunstig oppbygd og store lokale variasjoner gjør at forholdene fortsatt er noe krevende. Liten endring basert på gjeldende vær. Vind fra annen retning vil raske kunne endre forholdene. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Overflatekantkorn Tørr

Tester

ECTP12@10cmQ2 Middels

Vær

Ikke nedbør -12 °C 1 m/s fra Ø ← Alt for kaldt

Notater

Det er betydelig mindre ny snø i Vengedalen enn lengre ut. Anslår at nysnømengdene var 3 ganger høyere langs kysten

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt.

Snøprofil

10 cm P 1 mm, 15 cm 4F FC 1 mm, 6 cm F FC 3 mm, 15 cm K MFcr -15 °C @ 0 cm, -17 °C @ 3 cm, -14 °C @ 15 cm, -9 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -2 °C @ 50 cm

ObsID: 254363

Romsdal / RAUMA

Snø

09.02.2021 kl. 10:39

661 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  knutinge@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  knutinge@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@10cmQ2

Snøprofil

10 cm P RGxf 0 mm, 20 cm 4F FC 1 mm, 5 cm F FC 3 mm, 50 cm I MFcr -18 °C @ 0 cm, -12 °C @ 10 cm, -8 °C @ 40 cm, -4 °C @ 60 cm

ObsID: 254334

Romsdal / RAUMA

Snø

09.02.2021 kl. 10:27

644 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Vær

Ikke nedbør -15 °C 1 m/s 1% skyer Kaldt og pent idag på tirsdag. Kan ikke se føyk foreløpig. Snøen er kald og små fokksnøflakene er stive og døe på en måte. Ingen faretegn enda. .

ObsID: 254327

Romsdal / Molde

Snø

09.02.2021 kl. 09:00

433 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torehum@svv Kommentar:  I skjermede formasjoner: Store rimkrystaller på mykt underlag
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torehum@svv Kommentar:  Rett over tregrensa: Snøoverflata er myk på tross av tidligere vindpåvirkning
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torehum@svv Kommentar:  Ved snøprofil: Snøoverflata er myk etter kantkonrutvikling i tidligere vinpåvirka snøoverflate
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  torehum@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  torehum@svv Kommentar:  Kantkorn (fra midt i profilen)
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torehum@svv Kommentar:  Lenger opp i Moldemarka (Arsdalsheia/Sæterfjellet, 588 moh): Snødekket er tilsynelatende mer vindpåvirka etter dager med vind fra østlig retning (fra høyre i bildet).

Faretegn

Ingen faretegn observert Utover omdanningsprosesser som kan skape problemer på sikt (f.eks. etter neste snøfall), observerte jeg ingen faretegn på denne korte turen.

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig Jeg var på et høydenivå som ligger under de angitte skredproblemene i varselet (600 moh). Turen var for kort/rask til at jeg vil sette en faregrad, men faren er nok mindre her enn for høydene som er lagt til grunn i varselet. Synes likevel varselet beskriver situasjonen totalt sett veldig bra. Det som et litt spesielt er at hele regionen er snødekt, til den ytterste fjørestein.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr Om overflaten: 1) I skjerma områder ligger store rimkrystaller på mjukt underlag. 2) Ellers er overflaten i ferd med å omdannes til kantkorn, dette gjelder både fokksnøsjikt og eldre, løsere nysnø. Det er generelt løst i overflaten på denne høyden (rett over tregrensa). 3) Mer vindpåvirket høyere oppe ser det ut til.

Tester

LBT Ingen brudd i snøpakken, kun mot bakken ved stor belastning.

ECTX God Gunstig oppbygging av snøpakka på dette stedet. Ingen brudd på ETC.

Vær

Ikke nedbør -10 °C fra Ø ← Fint vær, med kaldt trekk fra øst.

Notater

Kort tur før jobb.

Snøprofil

20 cm F+/F+ RG/RGxf 1 mm D, 40 cm 4F+/4F+ FC/RGxf 2 mm D, 10 cm 1F FC 2 mm D 2 tester knyttet til snøprofilen På et annet sted rett i nærheten, var overflaten hardere enn her (mindre omdanna fokksnø). Der var det opphopning av kantkorn under fokksnøen (også der på mykt underlag).

ObsID: 254337

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org