Snøskredvarsel for Romsdal mandag 08.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finst også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredproblemet endres ikke i det kalde været og er knyttet til ferske fokksnøflak. Den ustabile fokksnøen vil være lett å påvirke og kan gi middels store skred (str. 2). I noen få heng kan skredene bli store (str. 3). Fjernutløsning kan ikke utelukkes hvis fokksnøen ligger på rim eller kantkorn. Det er mulig å påvirke svakt lag av kantkorn i det gamle snødekket, spesielt der snødekket er tynt, for eksempel ut mot rygger og konvekser. Skredfaren er i stor grad knyttet til vind de siste dagene, og i områder som ikke har fått vind av betydning vil problemet være mindre.
Sist helg kom det over en halv meter nysnø med lite vind. Det snødde til havnivå med like store nysnømengder på kysten som lengre inn i regionen. Den nye snøen ligger på en blanding av harde eller mykere flak. Noen steder også på overflatekantkorn. Vinden på torsdag har bundet snøen i flak av ulik hardhet, men det antas fortsatt å være ubunden snø i skjermede formasjoner. Det er mange steder fortsatt lite såle i terrenget og stein kan være dekket av lett snø.
Det finnes kantkornlag i snødekket med stor utbredelse. Dette er mest fremtredende rundt skoggrensen opp til ca 800 moh. I lune formasjoner kan kantkorn finnes opp mot fjelltopphøyde. Laget er mange steder tykt og vanskelig å påvirke. Men det kan også være tynt og bryte lett. Vær spesielt oppmerksom ut mot tynt snødekke.
Stedvis vind og snøfokk i fjellet søndag, men store lokale forskjeller. Rim og kantkorn ligger i overflata over store områder og noen steder kan dette ha føyket ned de siste dagene.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-18 °C til -12 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-19 °C til -13 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

07.02.2021 kl. 14:14

1057 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Typisk vindpåvirket men løs vaffelsnø over tregrensa.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Vestover
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Sør/sørøstover
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Nordover
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Stavene peker på 2 ulike kantkornlag
Bilde Av Skredproblem
Bilde 8 av 10 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Her var det rim og løssnø som det svake laget .
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 9 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Føyk i høyden .
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 10 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 600 moh Fokksnø problemet. Flakene virker å være stive og kalde , men lite spenninger her. Også kantkorn problem som før (str 2 i noen heng med stor tilleggslast).

Skredfarevurdering

2 Moderat Det tørre, kalde været fortsetter . En del vind i høyden og føyk på noen store fjell . Sola varmer litt , og påvirker snøen litt der bratt nok vinkel. Snøoverflate er rundt 5 grader kaldare enn lufta så kantkorning går sin gang . Prøvde se veldig etter skred men så bare noen få nedsnødde som har da gått under snøværet forrige helg. Lite respons i kantkornlaget nede i snødekket her i området , men trur det kan våkne til liv ved neste væromslag / mildvær , og når lagene over blir mjuke. Nå er de litt stive og spenningsløse. Lite faretegn bortsett fra føyk i høyden . Inntrykk av fg 2 med mulig med str 2 skred. Holder seg . Hvis vind fra ny retning så fokksnøproblem flytter seg . Varslet faregrad er riktig Bra.

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Her var det mye løs vaffel-riffel-snø og litt 4F og 1F fokksnø der vinden har tatt mest. Hvis mer vind så er det løssnø tilgjengelig , spesielt hvis vind fra en ny retning. Stort sett under 1 m med snø , og lett å finne kantkorn der tynn snødekke.

Tester

LBT@11cmQ2 Nedføyket rim og løssnø svikter lett under 1F fokksnø.

LBT@32cmQ3 Kantkorn svikter med stor tilleggslast

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen dagsferske skred å se , eventuelt bare små løssnø skred i bratta .

Snøprofil

15 cm F FC/RGxf 2 mm D, 15 cm 1F RG/RGxf D, 10 cm 4F FC 3 mm D Øvre del Svikter med stor tilleggslast, gir Q3 brudd her., 1 cm P MFcr D, 5 cm 4F FC 2 mm D, 20 cm 1F MF/FC D Blanding, 5 cm 4F+ FC 3 mm D -9 °C @ 0 cm, -15 °C @ 1 cm Fra ca 960 Vestvendt

ObsID: 254101

Romsdal / RAUMA

Snø

07.02.2021 kl. 13:04

995 moh

Eira (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Eira

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vinden har tatt seg opp utover dagen

Notater

Blåste godt i SV siden. Så ut som at SØ var mindre vindpåvirket.

ObsID: 254087

Romsdal / RAUMA

Snø

07.02.2021 kl. 12:58

4 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her fra st trolltind og Romsdalshorn.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Fra finnan.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Kraftig snøfokk observert på de høyeste toppene langs romsdalen.

ObsID: 254044

Romsdal / RAUMA

Snø

07.02.2021 kl. 12:30

1226 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Fin løssnø i skjermede onråder. Der sola tar tak er snøoverflaten litt fuktig helt i toppen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Der føyker godt over enkelte topper.

Faretegn

Ferske sprekker Enkelte skytende sprekker der fokksnøen har dannet flak.

Fersk vindtransportert snø Kun lett snøfokk på utsatte områder her, men det føyker godt over topper lenger mot sørvest.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 600 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er tydelig dannelse av flak med fokksnø der vinden tar tak, og det kan være lett å løse ut skred i disse. Det finnes også svakt lag med kantkorn lenger ned i snødekket, men jeg har ikke god oversikt over dette laget. Stabilisering av fokksnøen går sakte i det kalde været, og det vil også være gode forhold for fortsatt dannelse av kantkorn. Lite endring i skredfare de neste dagene. Varslet faregrad er riktig Varslet stemmer bra med det som er observert.

Snødekke

0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Skiftende snødekke. Fin løssnø i områder som har vært skjermet for vind de siste dagene. På utsatte områder er det tydelige flak med fokksnø av varierende hardhet og tykkelse. Mer vindpåvirket snø på gårsdagens tur i Innfjordenområdet enn her på Kjøvskartind. Der sola tar tak er snøen litt fuktig helt i toppen.

Vær

Ikke nedbør Der har de siste dagene virket som det har vært betydelig kaldere i dalbunnene enn på toppene (inversjon).

Notater

Har vært på ski i området de siste fem dagene. Virker som det gikk noen flakskred i forbindelse med snøfallet sist helg, men har ikke sett ferske flakskred. Selv om det har blåst litt i det siste er det fortsatt mye løssnø tilgjengelig for vindtransport i terrenget.

Skredaktivitet

7. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 254195

Romsdal / VESTNES

Snø

07.02.2021 kl. 12:00

778 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig Varsom beskrive godt problema

ObsID: 254029

Romsdal / VESTNES

Snø

07.02.2021 kl. 11:55

777 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding

Vær

Tester

ECTN11@18cmQ2 Middels

LBT@10cmQ2

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Nedføyket rim og kantkorn vekst under finkornet bundet fokksnø.

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 254028

Romsdal / RAUMA

Snø

07.02.2021 kl. 11:08

1049 moh

HkSorum (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HkSorum

Skredhendelse

7. feb 11:10 (+01:00) Skredet startet på 1038 moh og sluttet på 1038 moh

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Svært lite flakskred, men snøen er tydelig vindpåvirka

ObsID: 254021

Romsdal / RAUMA

Snø

07.02.2021 kl. 11:03

450 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Vær

Ikke nedbør -10 °C 1 m/s 1% skyer Kaldt og pent i dag på søndag. Så en del føyk under bilturen, men ikkje akkurat nå.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Så føyk på høye topper sør for Isfjorden og sørover (Reinheimen etc.) under bilturen.

ObsID: 254020

Romsdal / GJEMNES

Snø

06.02.2021 kl. 12:39

680 moh

inka (Ukjent)

Snødekke

145 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Annet Tørr Varierende snødekke mellom harde fokksnøflak og litt vindøåvirkrt nysnø ( vaffelsnø,)

Vær

Ikke nedbør 1 m/s fra V → Strålande sol fra skyfri himmel,et lite trekk i luften

Tester

LBT@25cmQ3 brudd v skikt i nysnøen 1F RG v 25 cm. Vanskelig å løse ut Brudd i kantkornlaget over skarelag over 1 m dyp. Vanskelig å løse ut

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

6. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

25 cm F DF D, 5 cm 1F RG D, 110 cm P RG D, 2 cm 4F FC 1 mm D, 3 cm I MFcr D

ObsID: 253843

Romsdal / RAUMA

Snø

06.02.2021 kl. 11:41

629 moh

DagF@RKH-skredgruppe (***)

Snødekke

65 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr

Tester

LBT@3cmQ2 Tynt lag med nedføyka nysnø under fokksnø. Stor tilleggsbelastning. Lite forplantning. Små korn, ca 1 mm. Mykere lag under med delvis nedbrutt nysnø, knyttneve hardt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 253822

Romsdal / RAUMA

Snø

05.02.2021 kl. 14:48

647 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Kraftig snøfokk fra store trolltind og i vengetindene.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@50cmQ2 Bryter ikke lett i tykt lag med kantkorn. Laget finnes mange steder.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøfokk på utsattte plasser i høyden.

Snøprofil

15 cm F/4F DF D, 15 cm 1F RG, 20 cm P/1F RG/FC, 10 cm F-4F FC 2 mm Hele laget, 20 cm K MF -10 °C @ 0 cm, -7,5 °C @ 10 cm, -3,4 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -0,8 °C @ 40 cm

ObsID: 253690

Romsdal / RAUMA

Snø

05.02.2021 kl. 14:45

937 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Tydelige vindtegn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot Molde
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 10 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fokksnø fra i går . Virker spenningsløst allerede.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 7 av 10 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Kantkorn .
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 9 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Kantkorn problemet som før . Det virker som at det nå må større belastning til å påvirke laget. Snøen over va spenningsløs her. Også fokksnøproblem i vestlige og nordlige sektor

Skredfarevurdering

2 Moderat Kaldt og pent i dag på fredag. Vind og føyk i høyden , mest sør og vestover , og mindre mot Isfjorden. Lite faretegn ellers . Kantkorningsprosess i overflaten nå. Prøvde lete etter drønn , men fikk ingen i dag . Snødekke virker generelt sett ganske spenningsløs her. Det er lett å finne kantkorn nede i snødekke , men overraskende lite action i LBT. Kanskje hissigere hvis en finner tynnere lag. Inntrykk av fg2 nå med str 2 skred i noen heng , eventuelt str 3 i få isolerte heng. Holder seg likt med meldt vær. Varslet faregrad er riktig Bra beskrivelse.

Snødekke

80 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Snøen fra forrige helg har sunket enda mer sammen. Over tregrensa er snøoverflate varierende ift hvor mye vinden har tatt. Rygger og kuler har ofte 4F og 1F vindpakket flak av ulik tykkelse og størrelse. Helt øverst er gammel skare blåst fram. Men fortsatt mye løsere snø igjen for vinden å ta tak i , spesielt hvis vind fra en litt annen vinkel.

Tester

LBT@2cmQ2 Nedføyket rim og nysnø svikter lett.

LBT@35cmQ3 Kantkorn svikter med stor tilleggslast .

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5) Noen små løssnø skred i bratta. Kan være noen dager gamle.

Snøprofil

1 cm 4F RG D, 32 cm F/1F- RGxf/SH D, 10 cm F FC 3 mm D, 15 cm P MFcr D -11 °C @ 0 cm, -16 °C @ 1 cm, -10 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -2,7 °C @ 35 cm, -0,7 °C @ 50 cm Ca.960 øst , tynn snødekke .

ObsID: 253715

Romsdal / RAUMA

Snø

05.02.2021 kl. 13:35

478 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Vær

Ikke nedbør -5 °C 2 m/s fra S ↑ 1% skyer Kaldt og pent vær fortsetter men mer vind i høyden nå. Leter etter drønn , men ikke fått noe enda. Eventuelt så må det nå stor tilleggslast til at det skjer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Ser det føyker i høyden.

ObsID: 253660

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org