Snøskredvarsel for Romsdal fredag 05.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i områder der vinden har tatt og dannet fokksnøflak. Det finnes også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredproblemet er hovedsakelig knyttet til vind og ferske fokksnøflak. I utsatte heng som har samlet mye snø kan det være mulig å løse ut store skred og flere heng vil kunne ha mindre, ustabile flakdannelser. Stabiliseringen går sakte i det kalde været. Problemet er størst i heng mot SV-V-NV-N. Det er mulig å påvirke svakt lag av kantkorn, spesielt der snødekket er tynt, for eksempel ut mot rygger og konvekser. Skredfaren er i stor grad knyttet til vind de siste dagene og i områder som ikke har fått vind av betydning vil problemet være mindre.
Det kom over en halv meter nysnø mange steder sist helg. Det kan være lokale variasjoner i nysnømengde. Den nye snøen ligger på en blanding av harde eller mykere flak. Noen steder også på overflatekantkorn. Det har vært relativt lite vind og mange steder ligger snøen ubunden. På kuler og vindutsatte plasser er snøen bundet i myke flak. Det er mange steder fortsatt lite såle i terrenget og stein kan være dekket av lett snø.
Det finnes kantkornlag i snødekket med stor utbredelse. Dette er mest fremtredende rundt skoggrensen opp til ca 800 moh. I lune formasjoner kan kantkorn finnes opp mot fjelltopphøyde. Laget er mange steder tykt og vanskelig å påvirke. Men det kan også være tynt og bryte lett. Vær spesielt oppmerksom ut mot tynt snødekke.
Onsdag ble det meldt om drønn i skogen i Isfjorden. Torsdag formiddag blåste det lokalt kraftig i høyden. Fra både Fræna og Innfjorden ble det meldt om kraftig snøfokk i fjellet.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-20 °C til -14 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-18 °C til -12 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

05.02.2021 kl. 14:48

647 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Kraftig snøfokk fra store trolltind og i vengetindene.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@50cmQ2 Bryter ikke lett i tykt lag med kantkorn. Laget finnes mange steder.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøfokk på utsattte plasser i høyden.

Snøprofil

15 cm F/4F DF D, 15 cm 1F RG, 20 cm P/1F RG/FC, 10 cm F-4F FC 2 mm Hele laget, 20 cm K MF -10 °C @ 0 cm, -7,5 °C @ 10 cm, -3,4 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -0,8 °C @ 40 cm

ObsID: 253690

Romsdal / RAUMA

Snø

05.02.2021 kl. 14:45

937 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Tydelige vindtegn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot Molde
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 10 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fokksnø fra i går . Virker spenningsløst allerede.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 7 av 10 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Kantkorn .
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 9 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@2cmQ2 Nedføyket rim og nysnø svikter lett.

LBT@35cmQ3 Kantkorn svikter med stor tilleggslast .

Snødekke

80 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Snøen fra forrige helg har sunket enda mer sammen. Over tregrensa er snøoverflate varierende ift hvor mye vinden har tatt. Rygger og kuler har ofte 4F og 1F vindpakket flak av ulik tykkelse og størrelse. Helt øverst er gammel skare blåst fram. Men fortsatt mye løsere snø igjen for vinden å ta tak i , spesielt hvis vind fra en litt annen vinkel.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kaldt og pent i dag på fredag. Vind og føyk i høyden , mest sør og vestover , og mindre mot Isfjorden. Lite faretegn ellers . Kantkorningsprosess i overflaten nå. Prøvde lete etter drønn , men fikk ingen i dag . Snødekke virker generelt sett ganske spenningsløs her. Det er lett å finne kantkorn nede i snødekke , men overraskende lite action i LBT. Kanskje hissigere hvis en finner tynnere lag. Inntrykk av fg2 nå med str 2 skred i noen heng , eventuelt str 3 i få isolerte heng. Holder seg likt med meldt vær. Varslet faregrad er riktig Bra beskrivelse.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Kantkorn problemet som før . Det virker som at det nå må større belastning til å påvirke laget. Snøen over va spenningsløs her. Også fokksnøproblem i vestlige og nordlige sektor

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5) Noen små løssnø skred i bratta. Kan være noen dager gamle.

Snøprofil

1 cm 4F RG D, 32 cm F/1F- RGxf/SH D, 10 cm F FC 3 mm D, 15 cm P MFcr D -11 °C @ 0 cm, -16 °C @ 1 cm, -10 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -2,7 °C @ 35 cm, -0,7 °C @ 50 cm Ca.960 øst , tynn snødekke .

ObsID: 253715

Romsdal / RAUMA

Snø

05.02.2021 kl. 13:35

478 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Ser det føyker i høyden.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 2 m/s fra S ↑ 1% skyer Kaldt og pent vær fortsetter men mer vind i høyden nå. Leter etter drønn , men ikke fått noe enda. Eventuelt så må det nå stor tilleggslast til at det skjer.

ObsID: 253660

Romsdal / Molde

Snø

04.02.2021 kl. 16:18

504 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Sett mot vest. Lett snøfokk. Vanskelig å se på bilde.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Vindpåvirket snøoverflate
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Små skavlformasjoner sprekker opp når går over dem. Denne smalt da den gikk i brudd.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  siri@SVV
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Del av skavlformasjon som sprakk opp og gikk i brudd.
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Underside av skavl som gikk i brudd. Løs nysnø iblandet rim under 4F flak. Q3 brudd

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ligger små myke flak (tykkelse 5-15cm) med fersk fokksnø i le for SØ vind. Flakene er tykkest der det er skavlformasjoner og sprekker opp når går på ski over dem. Handpit ved skavlformasjon: Går i brudd Q2@15cm ved isolering av "søyle". 4F flak popper ut. Bruddet går i lag med nedføyket løs nysnø iblandet rim. Snøoverflate: Mer vindpåvirket enn samme sted for 2 dager siden da det var ubundet snø i overflaten. Vær: Lett snøfokk, 6m/s fra SØ. Ser nå at Halgeir la inn obs ca samtidig. Vi var ikke på samme tur og så ikke hverandre.

ObsID: 253530

Romsdal / Hustadvika

Snø

04.02.2021 kl. 16:10

467 moh

hendelse@nve (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Anonym Kommentar:  Ferskt flakskred, skiløperutløst, ingen skadd.

Skredhendelse

4. feb 16:10 (+01:00) Tørt flakskred Personutløst

ObsID: 253566

Romsdal / Molde

Snø

04.02.2021 kl. 16:00

505 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Fjernutløst svært lite skred i testkant. NV-vendt.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Flaket ligger på løs snø og rim, også innføyka rim.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ferske flak sprekker lett opp. Flere svært små skred ble fjernutløst når jeg tråkket inn i flakene.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut N, V, NV Ikke vurdert hvor stort omfang dette skredproblemet har eller hvor store skredene kan bli pga. kun observert i ett område. Her var flakene små.

ObsID: 253531

Romsdal / Snøtinden

Snø

04.02.2021 kl. 12:45

878 moh

Tiberg (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Tiberg Kommentar:  Flakskred gått fra ryggen opp mot Snøtinden, nord-vestlig retning. Usikkerhet rundt hvorvidt det er fjernutløst eller skiløperutløst.

Skredhendelse

4. feb 12:45 (+01:00)

ObsID: 253539

Romsdal / RAUMA

Snø

04.02.2021 kl. 12:37

79 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Kraftig snøfokk på utsatte plasser i høyden. Her i innfjorden.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden

ObsID: 253490

Romsdal / Hustadvika

Snø

04.02.2021 kl. 09:02

954 moh

Jonasl (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jonasl Kommentar:  Mykje laussnø i fjellet som er i bevegelse

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindtransport i fjellet, står kvitt ut av fjellet

ObsID: 253459

Romsdal / RAUMA

Snø

03.02.2021 kl. 14:08

1076 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Østvendt side
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Vestvendt .
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Innsynking
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 8 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Nordover
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@33cmQ3 Kantkorn under gammel fokksnø svikter med stor tilleggslast her . Kantkorn-laget er 15 cm tykk og 1-1,5mm her.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Store rimkrystaller til topps her , så obs hvis de bli nedføyket . Men ligger på mjukt.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøen fra helgen har sunket en del sammen, men er lite eller ikke vindpåvirket. Det kom noen få cm snø natt til tirsdag også her i Isfjorden. Innsynking med ski stort sett ca.20 cm , med foten /sko ca.40cm (opp til kne). Det er ganske mye snø for vinden å ta tak i hvis det begynner å blåse. Fortsatt tynnt med snø i skogen og mot toppene i høyden.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det var en kald og pen vinterdag i dag på onsdag. Ingen føyk å se , og øverste snøen er lite eller ikke vindpåvirket. Lite faretegn , bortsett fra noen drønn i skogen . Kantkorning har også begynt i den siste , øverste snøen. Rimkrystaller til topps . Inntrykk av faregrad 2 med mulig str 2 skred i noen heng . Vanskelig å si noe sikkert om kantkornlaget og utbredelse, men sikkert lurt å være ekstra obs feks . der tynnere snødekke fra før. Økende med vind , men ikke sikkert det blir fg3. Varslet faregrad er for høy Ble ikke vind her.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Eventuelt str.3 skred i få heng. Virket ikke særlig potent der jeg gikk i dag . I tillegg til kantkorn-problemet så kan en også finne 2 problem i den siste snøen : flakskred i fokksnø og løssnø skred. Bra beskrevet i varselet. Mitt inntrykk maks. str 2 skred.

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen dagsferske , men flere noen dager gamle. Stort sett løssnøskred.

Snøprofil

1 cm F SH 4 mm D, 15 cm F/F+ DF/RGxf D, 14 cm 4F DF/RG D, 2 cm 1F-P RG D, 15 cm F/F+ FC 2 mm D Øvre del, 10 cm K MFcr Gravde ikke Fra ca 1000 , SØ

ObsID: 253379

Romsdal / RAUMA

Snø

03.02.2021 kl. 12:26

888 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mange spor

Notater

Bare kjapt kommentar at inntrykk er faregrad 2 i dag . Mer seinere.

ObsID: 253321

Romsdal / RAUMA

Snø

03.02.2021 kl. 10:32

384 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Snømåler på 300. Rundt 50-60 cm snø her.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Pent og kaldt.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Også rim på mjukt.

Faretegn

Drønn i snøen Små drønn der ingen spor fra før

Vær

Ikke nedbør -12 °C 1 m/s 1% skyer Kaldt og pent vintervær idag på onsdag. Kan ikke se føyk enda. Snøen fra helgen har sunket en del sammen. Rim på mjukt i skogen og myr. Noen drønn der ingen spor fra før. Mer seinere.

ObsID: 253291

Romsdal / Hustadvika

Snø

02.02.2021 kl. 12:30

935 moh

Ingrid Innerdal (Ukjent)

Snødekke

Rim på mykt underlag

Notater

Overflaterim på mykt underlag hele vegen fra bunn til topps. Svært mye tørr løssnø (>30cm).

ObsID: 253172

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org