Snøskredvarsel for Romsdal tirsdag 02.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Vær obs på at det finnes flere svake lag i snødekket og at det kan være store lokale forskjeller i nysnømengde.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Krevende forhold med mye ny snø i terrenget. Der vinden har tatt og snøen er bunden i flak vil en skiløper kunne løse ut store skred i noen heng. Mest utsatt er heng mot SØ-Ø-NØ, men det kan også ha dannet seg mindre flak i andre retninger. Kaldt og klart vær gjør at stabiliseringen går sakte. I bratte heng med ubunden snø vil en skiløper lett løse ut løssnøskred. Det kan også gå noen naturlig utløste løssnøskred der sola får tak. Det er mulig å påvirke svakt lag av kantkorn, spesielt der snødekket er tynt, for eksempel ut mot rygger og konvekser. NB: Det er meldt rolige vindforhold, men vær oppmerksom på at det er mye løs snø i terrenget og at lokal vindøkning umiddelbart vil øke faren for skred Områder som har lite eller ingen vind de siste dagene vil ha en lavere faregrad.
Det kom opp mot en halv meter nysnø mange steder i helga. Det kan være variasjoner i nysnømengde lokalt. Den nye snøen ligger på en blanding av harde eller mykere flak. Noen steder også på overflatekantkorn. Det har vært relativt lite vind og mange steder ligger snøen ubunden. På kuler og vindutsatte plasser er snøen bundet i myke flak. Det er mange steder fortsatt lite såle i terrenget og stein kan være dekket av lett snø.
Det finnes kantkornlag i snødekket med stor utbredelse. Dette er mest fremtredende rundt skoggrensen opp til ca 800 moh. I lune formasjoner kan kantkorn finnes opp mot fjelltopphøyde. Laget er mange steder tykt og vanskelig å påvirke. Men det kan også være tynt og bryte lett. Vær spesielt oppmerksom ut mot tynt snødekke.
Det ble observert flere løssnøskred søndag og et lite flakskred som løsnet på kantkorn ved bakken.
Søndag ble det meldt om mange drønn i snødekket i Skorgedalen. Lørdag ble det observert drønn i snødekket ved Vassfjellet i Gjemnes, og skiløperutløste og naturlig utløyste skred på Mekknøken i Averøy.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-23 °C til -10 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
-16 °C til -11 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / Hustadvika

Snø

02.02.2021 kl. 12:30

935 moh

Ingrid Innerdal (Ukjent)

Snødekke

Rim på mykt underlag

Notater

Overflaterim på mykt underlag hele vegen fra bunn til topps. Svært mye tørr løssnø (>30cm).

ObsID: 253172

Romsdal / RAUMA

Snø

01.02.2021 kl. 13:00

1098 moh

løkkis (Ukjent)

Snødekke

Mange store oppstikkende stein i området under toppen.

ObsID: 253054

Romsdal / GJEMNES

Snø

01.02.2021 kl. 12:09

793 moh

aen (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  asbjorn_eggebo Kommentar:  Antatt løsnøskred ser ingen kant
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  asbjorn_eggebo Kommentar:  Vindtegn i snø. God å kjøre i.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  asbjorn_eggebo Kommentar:  Tydlig hard pakke av Smelteomvandlet med 7 cm kantkort oppå. Brudd skjedde innad i fokksnø. Kantkornet ligg på hard overflate her, men med fast 10 cm fokk oppå. Himmelretning Sør.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT2@30cmQ2 Gikk på andre slaget / dasket. Så den gikk lett men ikkje glatt. Dårlig. Binding mellom fokksnø laga. Skyldes nok forskellig vind i nedbøren. Snøen treng meir tid for stabiliering

Snødekke

160 cm totalt 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk

Snøprofil

5 cm F DF, 3 cm F PP, 8 cm F DF, 15 cm F DF, 8 cm 1F DF, 7 cm 1F RG, 7 cm F FC 1 mm -10 °C @ 0 cm, -10 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -8 °C @ 30 cm, -6 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm Ingen vits å grave djupere enn 52 cm

Faretegn

Stort snøfall Område: For kommunen

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Notater

Generellt ser eg ikkje så mye terrreng på denne turen. Opplevde at snøen satt fint der ikkje vinden har tatt. Der finden har hanter inn snø er det dårlig binding i fokksnø lagene. Meldt lave temperaturer så det tar tid. Minus 7 i skuggen på 800 meter i dg kl ca 1200. På den snøpakken eg grov i lokalt her og i samme høgde og himmelretnkng ville eg ikkje kjørt bratt på ski. Fjellet er vindutsatt og turen eg gikk i dag har skjeldent godt føre. Godt føre idag. Så det sier vel noe, og samsvarer med forskjellig hardhet på fokksnøen. Fokksnøem er mjuk og kanpåvirkes. Når ein bauter sprekk det opp litt, selv om det er slakt . Kantkornlag er tjukt og ligg på aktuell stad på hard snø/ smelteomvandlet

Vær

Ikke nedbør -10 °C 3 m/s fra SV ↗ 30% skyer Første dag med opplett. Har vært bygete snøvær har vært endel vind mens det har snødd, men avtgene siste døgn. Vindtegn peker mot sørvestlig/ vestlig vind. Hvertfall den siste vinden. Mye snø har kommet. Omlag 70cm på flatmark på 100m . Grovt anslagsvis. Stor variajon. Ubundet snø under 550 m endel vind og tydleig hale på Stortussen i dag kl 0920 sørvestlig . Laster inn noe i øst

Skredaktivitet

1. feb. 6-12 (+01:00) Tørre løssnøskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø

ObsID: 253022

Romsdal / Hustadvika

Snø

01.02.2021 kl. 11:39

934 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  halgeir@svv
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Bilde mot nord. Trolltinden
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Mot Snøtind, østover
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Mot Kvannfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Vestover
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Inntil 80 cm løs snø i skogen.

Tester

LBT Ingen tydelige brudd i LBT, snøen henger godt sammen mellom lagene, også mot "gammelsnøen", selv om det er i denne overgangen snøen bryter lettest.

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye snø i ytre del av regionen nå. Kun få rygger har oppstikkende steiner nå etter helgas snøvær.

Snøprofil

35 cm F PP D, 15 cm 4F DF D, 17 cm 1F RGxf/RGxf 1 mm M, 5 cm K MF D -7 °C @ 0 cm, -3,5 °C @ 20 cm, -2 °C @ 35 cm, -0,7 °C @ 50 cm, -0,5 °C @ 60 cm Tynt snødekke i forhold til gjennomsnittet. 770 moh. Sørvendt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Det blåser fra vest og det føyker i ytre del av regionen

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Utre del av fylket har fått mye snø siste tre dager

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye snø i ytre del av regionen distre tre dager, det ligger inntil 80 cm løs snø i skogen. Over skoggrensa er løssnøsybden generelt ca 60 cm. Ved nok vind vil det være mye snø å flytte på. Hittil er det lite vind og er ikke meldt å øke. Skredproblemet vil dermed kun være tilgjengelig der det er vind pga at snøen falt nesten uten vind. Vedvarende svake lag er lite aktivt der jeg undersøkte, men mulig det er aktivt noen steder, ikke bekreftet. Dersom det ikke kommer vind, vil skredfaren være synkende. Varslet faregrad er for høy I ytre strøk er faregraden for høy. Fint å skille på ytre og indre strøk i varselet, i ytre er det ikke mindre snø enn normalt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 600 moh Skredproblemet er avhengig av vind. Der jeg var i dag var snøen svært lite vindpåvirket, men vinden økte noe i løpet av turen og det føyket lett på noen topper.

Vær

Ikke nedbør -10 °C fra V → 30% skyer Tilskyende

Skredaktivitet

1. feb. 18-24 (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt i dag.

ObsID: 252976

Romsdal / Molde

Snø

01.02.2021 kl. 11:27

534 moh

ThomasN (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  ThomasN Kommentar:  Kolle øverst til høyre

Skredhendelse

31. jan 11:28 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst SV-vendt Skredet startet på 540 moh og sluttet på 530 moh Brattheng Observert fra avstand. Tilsynelatende skjedd søndag. Skispor i området.

ObsID: 252975

Romsdal / VESTNES

Snø

31.01.2021 kl. 14:41

428 moh

Kristoffer (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Snø -1 °C 2 m/s 75% skyer

ObsID: 252860

Romsdal / RAUMA

Snø

31.01.2021 kl. 14:26

633 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Et lite personutløst skred str 1 her ved skisenteret. Gikk på kantkorn ved bakken. Ingen dramatikk. Ellers er det mye oppsprekking i myke flak høyere opp i snødekket.

Skredaktivitet

31. jan. 12-18 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Få bratte heng. N Varierende sikt i dag. Ser en del løssnøskred i bratte sider.

ObsID: 252859

Romsdal / RAUMA

Snø

31.01.2021 kl. 14:09

727 moh

Urpu@Romsdal (****)

Faretegn

Drønn i snøen Flere drønn her oppe på 700-800 også

ObsID: 252848

Romsdal / RAUMA

Snø

31.01.2021 kl. 13:00

507 moh

løkkis (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i snøen. I samme område hørte vi flere drønn nede på flata før stigning oppover begynte mot der observasjon er gitt. Ingen flere drønn oppover selve stigningen enn denne.

ObsID: 252880

Romsdal / RAUMA

Snø

31.01.2021 kl. 12:29

672 moh

RSorte (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  RSorte Kommentar:  Klapptest
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -2 °C

Notater

Endel belastning skulle til for å løsne. Trolig 6-7 klapp. Begge lag. Virker til at forplantningsevnen ikke er så stor.

Snøprofil

15 cm, 50 cm

ObsID: 252821

Romsdal / RAUMA

Snø

31.01.2021 kl. 10:38

367 moh

Urpu@Romsdal (****)

Faretegn

Drønn i snøen Flere ordentlige drønn her .

ObsID: 252796

Romsdal / RAUMA

Snø

31.01.2021 kl. 08:50

79 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Har kommet ca 40 cm her siden i går formiddag.

Snødekke

ObsID: 252774

Romsdal / RAUMA

Snø

30.01.2021 kl. 13:52

438 moh

Urpu@Romsdal (****)

Faretegn

Drønn i snøen Kantkorn mot bakken her som svikter . Gammel P hard fokksnø danner flaket. Tynn snødekke her.

ObsID: 252636

Romsdal / RAUMA

Snø

30.01.2021 kl. 12:59

780 moh

Halvor@NVE (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønner i lett bunden snø over løs nysnø her. Har vært litt mer vind her oppe.

ObsID: 252613

Romsdal / RAUMA

Snø

30.01.2021 kl. 12:31

756 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

10 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Kraftige snøbyger nå. Dårlig sikt. Ser på snøen som kommer ned at den er nedbrutt når bygene står på. Større krystaller mellom bygene. Tenker at det blåser ganske godt i høyden i bygene.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kraftig vind på fredag har gitt flakdannelser mange steder i høyden. I dag kraftige snøbyger som gir problem med ferske nysnøflak i mange heng. Der flakene legger seg over løs nysnø er det lett å løse ut skred. Foreløpig er str 2 mest aktuell skredstørrelse, men dette kan fort stige med økende snømengde og vind. Problemet vedvarer med fortsatt litt ny snø og vind. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 600 moh Foreløpig er str 2 Mest aktuelt, men dette vil fort kunne stige til 3 utover dagen med økende nedbørsmengder og vind.

Snøprofil

5 cm F-4F DF D, 10 cm F PP 2 mm D, 10 cm 4F RG/RGxf, 8 cm 1F/4F RG/RGxf D, 5 cm 4F FC 2 mm D, 20 cm 1F MF/FC, 20 cm P MF D -2 °C @ 0 cm, -3,2 °C @ 10 cm, -2,9 °C @ 20 cm, -2,5 °C @ 30 cm, -1,6 °C @ 40 cm, -0,8 °C @ 50 cm

ObsID: 252607

Romsdal / GJEMNES

Snø

30.01.2021 kl. 11:22

473 moh

Ivarkloven (Ukjent)

Snødekke

Svært mye tørr løssnø (>30cm) Lett og fin pudder.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: To drønn i dette området. Mye nysnø, litt mildere vær.

Vær

Snø 0 °C 8 m/s fra S ↑ 90% skyer Tett snødrev, begrenset sikt

ObsID: 252675

Romsdal / RAUMA

Snø

30.01.2021 kl. 11:21

613 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Kraftig snøvær her no med tette byger.

Snødekke

5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Kom 5 cm nysnø i natt. Lokale forskjeller, Mer i Isfjorden enn her i skorgedalen. Nå snør det kraftig, lite vind her.

ObsID: 252590

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org