Snøskredvarsel for Romsdal lørdag 30.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevande forhold, ferdsel i bratt terreng krev erfaring og kunnskap. I tillegg til ustabile nysnøflak finns det vedvarende svake lag i snødekket nokre stadar.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mykje nysnø og moderat vind kan danne mjuke nysnøflak der ein skikøyrar lett kan løyse ut skred mange stadar. Det har vore rimdanning i overflata, men det er usikkert i kor stor grad rimet er øydelagt av vind. Nysnøflak kan derfor ligge på nedføyka rim enkelte stadar. Eldre fokksnøflak ligg på svake lag av kantkorn. Desse flaka kan løysast ut av ein skikøyrar på stadar med tynt eller mjukt snødekke. Snøen som har komme dei siste dagane gjer det vanskelegare å kjenne att disse flaka. Vêr merksam på at laussnøen kan skjule oppstikkande stein i det generelt tynne snødekket.
I høgda er det eit variert snødekke med laussnø over fokksnø av ulik hardheit. Det er lite snø for årstida og mykje oppstikkande stein som er delvis skjult av lett nysnø.
Kantkornlag i snødekket er som oftast tjukt med lite potensiale, men enkelte stadar kan det vere tynt og lett å påvirke. Ver spesielt obs ut mot tynt snødekke.
Nokre små naturleg utløyste skred vart observert torsdag i austvendte heng i Isfjorden.
Snøfokk vart observert rundt toppane i Innfjorden midt på dagen torsdag. Det vart observert rim i overflata på Romsdalshalvøya på onsdag.
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-19 °C til -9 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Periodevis opp til liten kuling i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
18 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest.
-13 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Skyet.
Ustabil bygesituasjon kan gi store variasjoner lokalt.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

30.01.2021 kl. 13:52

438 moh

Urpu@Romsdal (****)

Faretegn

Drønn i snøen Kantkorn mot bakken her som svikter . Gammel P hard fokksnø danner flaket. Tynn snødekke her.

ObsID: 252636

Romsdal / RAUMA

Snø

30.01.2021 kl. 12:59

780 moh

Halvor@NVE (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønner i lett bunden snø over løs nysnø her. Har vært litt mer vind her oppe.

ObsID: 252613

Romsdal / RAUMA

Snø

30.01.2021 kl. 12:31

756 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm F-4F DF D, 10 cm F PP 2 mm D, 10 cm 4F RG/RGxf, 8 cm 1F/4F RG/RGxf D, 5 cm 4F FC 2 mm D, 20 cm 1F MF/FC, 20 cm P MF D -2 °C @ 0 cm, -3,2 °C @ 10 cm, -2,9 °C @ 20 cm, -2,5 °C @ 30 cm, -1,6 °C @ 40 cm, -0,8 °C @ 50 cm

Snødekke

10 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Kraftige snøbyger nå. Dårlig sikt. Ser på snøen som kommer ned at den er nedbrutt når bygene står på. Større krystaller mellom bygene. Tenker at det blåser ganske godt i høyden i bygene.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kraftig vind på fredag har gitt flakdannelser mange steder i høyden. I dag kraftige snøbyger som gir problem med ferske nysnøflak i mange heng. Der flakene legger seg over løs nysnø er det lett å løse ut skred. Foreløpig er str 2 mest aktuell skredstørrelse, men dette kan fort stige med økende snømengde og vind. Problemet vedvarer med fortsatt litt ny snø og vind. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 600 moh Foreløpig er str 2 Mest aktuelt, men dette vil fort kunne stige til 3 utover dagen med økende nedbørsmengder og vind.

ObsID: 252607

Romsdal / GJEMNES

Snø

30.01.2021 kl. 11:22

473 moh

Ivarkloven (Ukjent)

Snødekke

Svært mye tørr løssnø (>30cm) Lett og fin pudder.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: To drønn i dette området. Mye nysnø, litt mildere vær.

Vær

Snø 0 °C 8 m/s fra S ↑ 90% skyer Tett snødrev, begrenset sikt

ObsID: 252675

Romsdal / RAUMA

Snø

30.01.2021 kl. 11:21

613 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Kraftig snøvær her no med tette byger.

Snødekke

5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Kom 5 cm nysnø i natt. Lokale forskjeller, Mer i Isfjorden enn her i skorgedalen. Nå snør det kraftig, lite vind her.

ObsID: 252590

Romsdal / RAUMA

Snø

28.01.2021 kl. 13:00

79 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Økende vind gir stor snøtransport på utsatte plasser over tregrensen. Her mot. innfjorden. Skjervan til Høyre.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 252335

Romsdal / RAUMA

Snø

28.01.2021 kl. 10:04

738 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Foreløpig pent og klart vær. Mørkere skyer i nv.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Det begynner å fyke godt rundt de bratte toppene langs romsdalen. Ser også snøfokk i høyden i Innfjorden.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her noen mindre løssnøskred fra i morges og spor fra i går.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her er kantkornlaget mer fremtredende, ca 2mm. overliggende snø er 1f fast og vanskelig å påvirke gjennom her.

Snøprofil

25 cm F/4F PP/DF D, 1 cm P RG, 30 cm 4F/4F RGxf/FC 1 mm/2 mm, 20 cm K MF -8,5 °C @ 0 cm, -6,6 °C @ 10 cm, -4,2 °C @ 20 cm, -2,8 °C @ 30 cm, -1,5 °C @ 40 cm, -1,3 °C @ 50 cm

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 25 cm lett nysnø fra de to siste dagene her ved tregrensen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Flott dag med mye løs, ubunden snø her i Isfjorden. På utsatte plasser kan snøen ha bundet seg i flak og vil være lett å løse ut. Ellers er løssnøskred et aktuelt problem i bratte heng. Flere streder ligger den lye, lette snøen over harde fokksnøflak og glir lett ut i mindre løssnøskred. Svakt lag av kantkorn er generelt vanskelig å påvirke, men kan aktualiseres med store tilleggslaster. Mye kald, løs snø i terrenget. Vindøkning vil gi raskt økende skredfare og fare for naturlig utløste skred. Foreløpig riktig med fg 2, men denne vil raskt stige om vinden tar seg opp. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Mest utsatt bak rygger ved renner og andre utsatte plasser.

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ over 800 moh

Vær

Skredaktivitet

28. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø, SØ Noen mindre Str 1 og opp mot str 2 i bratt, østvendt leside.

ObsID: 252319

Romsdal / RAUMA

Snø

28.01.2021 kl. 09:57

1190 moh

AWenk@nortind (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  AWenk@nortind

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ikke snøfokk før kl 1030. 10 cm nysnø løs/lett bundet kom i natt og ligger over gårsdagens snø. Snø tilgjengelig for transport.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Vind i ettermiddag vil kunne danne fokksnøflakk i le områder, bak rygger og slike formasjoner.

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra SV ↗ Vinden blåste opp like etter observasjonen ble tatt. Fom. Kl 1030 føkket det godt ved utsatt rygger og topper i området.

ObsID: 252355

Romsdal / RAUMA

Snø

28.01.2021 kl. 08:51

190 moh

Halvor@NVE (*****)

Snødekke

Nye 5-10 cm kald nysnø i natt her i Isfjorden. Sannsynlig at det kom mer lengre vest.

ObsID: 252295

Romsdal / Hustadvika

Snø

27.01.2021 kl. 13:18

935 moh

hilde@svv (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  hilde@svv
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  hilde@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  hilde@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  hilde@svv

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det ligger Ca 60 cm snø i skogen, 10-15cm nysnø over gammelt dekke. Fra tregrensa og videre opp er snøen bare lett pakket, lite vindpåvirket, mye oppstikkende stein på ryggformasjoner, men nysnøen er ikke avblåst.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold der vi har vært i dag. Det kom 10-20 cm nysnø i går. Denne ligger kun lett bundet i overflaten, og er tilgjengelig for transport. På stabilitetstester får vi brudd i sjiktoverganger i fokksnøen og i overgangen til gammel snøpakke, men det kreves stor tilleggsbelastning for å få brudd. Det er mye snø tilgjengelig for transport, og det ligger rim i snøoverflaten. Snøoverflaten der vi gikk i dag var løs. Hvis ny snø kommer med vind vil skredfaren øke. Varslet faregrad er riktig Stemmer bra

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 600 moh Det var noe rim i det svake laget

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Vær

Ikke nedbør -7 °C 3 m/s fra SV ↗ 20% skyer Rolig fint vær

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 252127

Romsdal / Hustadvika

Snø

27.01.2021 kl. 12:06

912 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  siri@SVV

Tester

LBT@10cmQ3 Brudd i sjiktoverganger i den ferske fokksnøen ved middels tilleggsbelastning. Fikk Q2 brudd i løst kantkornlag @24 cm ved handpit og middels klapping fra 2 sider. Se snøprofil for kantkornlag.

Snøprofil

0,5 cm F SH 5 mm, 10 cm F PP 1 mm, 10 cm 4F RG 1 mm, 3 cm F FC 2 mm, 1 cm P FC, 5 cm 1F FC 2 mm, K MFcr Gravde ned til knallhard skare. Klarte ikke å grave gjennom den så tykkelsen på skarelaget er ukjent.

ObsID: 252108

Romsdal / Hustadvika

Snø

27.01.2021 kl. 11:01

699 moh

hilde@svv (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  hilde@svv

Tester

LBT@21cmQ2 Q2 brudd i blanding av rim (2mm store) og nedføyka nysnø m stor belastning

Snøprofil

10 cm F PP 3 mm D, 13 cm 4F DF 1 mm D, 8 cm P RG/RGxf 1 mm D, 12 cm 1F RG/RGxf 2 mm D, 17 cm 4F RGxf 2 mm D, 4 cm K MFcr D, 10 cm F DH

ObsID: 252087

Romsdal / RAUMA

Snø

27.01.2021 kl. 08:26

84 moh

Halvor@NVE (*****)

Snødekke

10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Kom ca 10 cm kald nysnø her i lavlandet rundt Isfjorden i går kveld.

ObsID: 252053

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org