Snøskredvarsel for Romsdal tirsdag 26.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Fokksnø kan ligge på svakt lag av kantkorn. Lett nysnø kan skjule framstikkande stein.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lokale snøbyger med lite vind kan enkelte stader legge opp små nysnøflak som er lett å løyse ut. Enkelte stader er det fokksnøflak som kan bli løyst ut av skiløpar. Fokksnøflaka kan ligge på svakare lag av kantkorn som gjer dei lettare å løyse ut, spesielt på stader med tynt eller mjukt snødekke. Vêr merksam på at laussnøen og det generelt tynne snødekket skjuler mykje framstikkande stein.
I høgda er det eit variert snødekke med fokksnø av ulik hardheit. Mange stader er den mjukare etter uttørking siste tida. Snøbyger med lite vind for ei tid tilbake har lagt lett laussnø over regionen. Det er lite snø for årstida og mykje oppstikkande stein som er delvis skjult av lett nysnø.
Det er kantkornlag i snødekket som kan løysast ut. Det er i hovudsak tjukke kantkornlag med lite potensiale i, men enkelte stader også tynnare og svakare lag.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-18 °C til -8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Nedbør bare ut mot kysten på kysten

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørvest.
-20 °C til -9 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Mest nedbør langs kysten

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

26.01.2021 kl. 10:15

885 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Foreløpig delvis sol og pent vær.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  2 cm nysnø her..
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Vær på vei inn fra vest.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her er kantkornlaget mer fremtredende, men overliggende lag er 1f og vanskelig å påvirke gjennom nå.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Store kantkorn ca 2mm

Snøprofil

3 cm F DF D, 20 cm P/1F RG/RGxf D, 10 cm 4F FC 2 mm D, 40 cm K MF D

Snødekke

Noen få cm lett nysnø her i vengedalen. Ligger på varierende underlag etter hvordan vinden har preget eldre snødekke.

Skredfarevurdering

2 Moderat Noen få cm nysnø, men foreløpig ikke nok til å utgjøre et skredproblem. Vedvarende svakt lag av kantkorn er generelt tykt og vanskelig å påvirke, men noen steder er laget tynt og er lett å påvirke. Vær spesielt obs ut mot tynt snødekke. Litt økende med ventet nedbør og vind. Dette vil legge seg på et stedvis svakt snødekke. Varslet faregrad er riktig

Vær

50% skyer Foreløpig opphold og lettskyet. Tettere skyer i vest på veg innover.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Noen steder er kantkornlaget tynt og bryter glatt og vil kunne påvirkes av en skiløper.

ObsID: 251908

Romsdal / RAUMA

Snø

24.01.2021 kl. 13:59

807 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

3 cm 4F RG D, 30 cm 4F/1F RGxf D, 10 cm 4F FC 2 mm D, 40 cm K MF D

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Kom et ørlite dryss her i måndalen i går (lørdag). Litt vind har flyttet på dette.

Skredfarevurdering

2 Moderat Mulig å påvirket svakt lag av kantkorn i noen heng. Spesielt ut mot tynt snødekke. Vedvarer med samme vær. Varslet faregrad er riktig

Vær

Fin dag med kaldt klart vær. Rolige vindforhold.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Problemet finnes i alle himmelretninger og er størst der overliggende lag er ferskt innblåst og der kantkornlaget er tynt.

ObsID: 251682

Romsdal / SUNNDAL

Snø

24.01.2021 kl. 13:20

1142 moh

Kasper.E (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kasper.E
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kasper.E

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Fersk flakskred/utgliding observert i fjellsiden på vestsiden av Ryssdalsnebba. (Skredet er sett fra Glennfjellet). Kan se ut som skredet har gått helt ned til grunnen/berget

Skredhendelse

24. jan 13:20 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Skredet startet på 1015 moh og sluttet på 876 moh

ObsID: 251806

Romsdal / RAUMA

Snø

23.01.2021 kl. 13:40

628 moh

Halvor@NVE (*****)

Snøprofil

30 cm 4F/1F RG/RGxf, 1 cm F FC 2 mm, 2 cm K MFcr, 2 cm 4F FC 1 mm, 40 cm K MF Formasjon med fokksnø fra de siste dagene med mindre fokksnøflak.

Snødekke

Fin og myk snø i skogen. Over skoggrensen preget av vind med flak av varierende hardhet. Fortatt fin snø RGxf i skjermede formasjoner.

Tester

LBT@30cmQ2 Bryter lett og glatt her. Ect gir også full forplantning ved 11 slag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Lokalt ustabile forhold Kraftig vind har gitt flakdannelser av varierende hardhet mange steder tidligere i uka. Skredproblemet er flak som ligger over vedvarende svakt lag av kantkorn. Stedvis kan disse påvirkes av en skiløper, spesielt der flakene er tynne. Vær oppmerksom på drønn og skytende sprekker. Vedvarer med samme vær Varslet faregrad er riktig

Vær

100% skyer Overskyet, pent vær i dag. Kom lite eller ingen av meldt nedbør her inne. Sannsynligvis mer mot Sunnmøre.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Problemet finnes i alle himmelretninger og er størst der det har lagt seg ferske flak. Mange steder er kantkornlaget så tykt at det gir dårlig forplanting, men her var det tynt over skare og ga god forplanting. Problemet er å finne mange steder, men ofte skal det mye til å påvirke under tykkere lag med fokksnø. Lokalt, der flakene er tynnere er det også mulig med liten tilleggsbelastning.

ObsID: 251489

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org