Snøskredvarsel for Romsdal søndag 24.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Ver forsiktig i leområder med mjuk fokksnø. Det finst også områder med vedvarande svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak danna i vind frå søraust kan løysast ut, med størst sjanse for det der flaka er mjuke. Enkelte stader kan fokksnøflaka ligge på svake lag av kantkorn. Sjansen for å løyse ut skred i desse flaka er størst der flaka er tynne.
Snøoverflata over skoggrensa er prega av landvinden frå søraust. I skjerma terrengformasjonar og i skogen kan det vere mjukare flak og laus snø. Ryggformasjonar er avblåst. Det er snø ned til fjorden, og brukbart skiføre frå 2-300 moh.
Kantkorn og rim i overflata danna rett etter nyttår er mange stadar dekka av fokksnø. I tillegg finst det kantkorn kring skarelag djupt i snødekket.
5 - 9 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-9 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Skyet.
Lavere temperatur mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-13 °C til -8 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

24.01.2021 kl. 13:59

807 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Mulig å påvirket svakt lag av kantkorn i noen heng. Spesielt ut mot tynt snødekke. Vedvarer med samme vær. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Problemet finnes i alle himmelretninger og er størst der overliggende lag er ferskt innblåst og der kantkornlaget er tynt.

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Kom et ørlite dryss her i måndalen i går (lørdag). Litt vind har flyttet på dette.

Vær

Fin dag med kaldt klart vær. Rolige vindforhold.

Snøprofil

3 cm 4F RG D, 30 cm 4F/1F RGxf D, 10 cm 4F FC 2 mm D, 40 cm K MF D

ObsID: 251682

Romsdal / SUNNDAL

Snø

24.01.2021 kl. 13:20

1142 moh

Kasper.E (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kasper.E
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kasper.E

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Fersk flakskred/utgliding observert i fjellsiden på vestsiden av Ryssdalsnebba. (Skredet er sett fra Glennfjellet). Kan se ut som skredet har gått helt ned til grunnen/berget

Skredhendelse

24. jan 13:20 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Skredet startet på 1015 moh og sluttet på 876 moh

ObsID: 251806

Romsdal / RAUMA

Snø

23.01.2021 kl. 13:40

628 moh

Halvor@NVE (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Lokalt ustabile forhold Kraftig vind har gitt flakdannelser av varierende hardhet mange steder tidligere i uka. Skredproblemet er flak som ligger over vedvarende svakt lag av kantkorn. Stedvis kan disse påvirkes av en skiløper, spesielt der flakene er tynne. Vær oppmerksom på drønn og skytende sprekker. Vedvarer med samme vær Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Problemet finnes i alle himmelretninger og er størst der det har lagt seg ferske flak. Mange steder er kantkornlaget så tykt at det gir dårlig forplanting, men her var det tynt over skare og ga god forplanting. Problemet er å finne mange steder, men ofte skal det mye til å påvirke under tykkere lag med fokksnø. Lokalt, der flakene er tynnere er det også mulig med liten tilleggsbelastning.

Tester

LBT@30cmQ2 Bryter lett og glatt her. Ect gir også full forplantning ved 11 slag.

Snødekke

Fin og myk snø i skogen. Over skoggrensen preget av vind med flak av varierende hardhet. Fortatt fin snø RGxf i skjermede formasjoner.

Vær

100% skyer Overskyet, pent vær i dag. Kom lite eller ingen av meldt nedbør her inne. Sannsynligvis mer mot Sunnmøre.

Snøprofil

30 cm 4F/1F RG/RGxf, 1 cm F FC 2 mm, 2 cm K MFcr, 2 cm 4F FC 1 mm, 40 cm K MF Formasjon med fokksnø fra de siste dagene med mindre fokksnøflak.

ObsID: 251489

Romsdal / RAUMA

Snø

21.01.2021 kl. 10:21

789 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Tett skydekke med høye skyer foreløpig. Blåser friskt fra sø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her mot smørbottn. Vinden har tatt godt og det er avblåst på rygger og kuler.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Variabel hardhet på snødekket i høyden.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Bryter mot gammel, hard smelteomvandlet snø her.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye vind har gitt flakdannelser av varierende hardhet i høyden. Flakene er nå generelt bærende og det skal mer til å påvirke vvsl. På utsatte plasser vil likevel ny pålagring gi ustabilitet og mulighet for å løse ut skred mel liten tilleggsbelastning. Samme situasjon Vedvarer. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 800 moh Vind gir ferske flakdannelser på utsatte plasser kan det være lett å løse ut skred.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Overliggende snø er i stor grad bærende og det skal mer til å påvirke svakt lag nå.

Tester

LBT@60cmQ3 Stor tilleggslast her på tykkere snødekke.

Snødekke

Lett snøfokk Sterk vind gir snøfokk også i skogen. I høyden er flakene generelt hardere, men det fins fortsatt fin snø i skjermede formasjoner.

Vær

8 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Snøprofil

30 cm 4F/P RGxf D, 3 cm 1F FC/FCxr 1 mm D, 25 cm 1F/P FCxr 1 mm/1 mm Gammelt mf som er i ferd med å fasetteres. Kommet lengst øverst, men henger fortsatt sammen., 2 cm 4F FC 2 mm D Bryter her ved stor tilleggslast., 20 cm K MF -3,4 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -3,9 °C @ 20 cm, -3,1 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm, -1,2 °C @ 60 cm 800 moh østlig leformasjon.

ObsID: 251117

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org