Snøskredvarsel for Romsdal tirsdag 19.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Eit vedvarande svakt lag ligg under fokksnøen. Oppsprekking og drønn er tydelege teikn på ustabilitet. Ein oppmodnar til konservative vegval.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er vedvarande svake lag i snødekket, og det kan vere vanskeleg å forutsjå kvar desse er. Skredproblemet er hovedsakleg i sør- og austvendte heng. Der det ligg mykje fokksnø er det mogleg å løyse ut store skred, str 3. Ein lyt vere merksam fareteikn som drønn og skytande sprekkar og ein anbefalar konservative vegval. Vind frå søraust vil legge opp mindre fokksnøflak i nordvestlege leheng. Tynt snødekke og mykje oppstikkande stein gjer at sjølv mindre skred kan gjere stor fysisk skade.
Snøoverflata varierer frå vindpåvirka fokksnø til tørr laussnø og rim. Ryggar og konvekse formasjonar er blåst av. Under tregrensa ligg det mykje laussnø. Det er snø frå fjorden, men brukbart skiføre frå om lag 2-300 moh.
Klårvêr med stor utstråling frå snødekket etter nyttår utvikla kantkorn og rim i overflata. Kantkorn er no dekka av nysnø og fokksnø, i tillegg finst det kantkorn kring skarelag djupare i snødekket.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør.
-19 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til mandag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-18 °C til -8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

19.01.2021 kl. 11:31

1168 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her mot kirketaket og kjøvskardtinden. Greit med snø i store konkave formasjoner. Spesielt mot s og ø. Ellers generelt lite snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Skiføre, men Generelt lite snø mot hurrungen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Vinden har tatt godt også i skogen og gitt mindre flak.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Typisk ut mot tynt snødekke der vinden har fått tak. Godt utviklet kantkorn 2mm på hardt underlag. Overliggende snø er her fasettert og uten spenning. Her 800 moh NØ.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Lettskyet pent vær. -10 oh vind her på toppen.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Lbt bryter ved middels belastning i kantkorn ved termometer. Glatt brudd.

Vær

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 1000 moh På utsatte plasser i høyden er det bra snøtranport og ferske flakdannelser.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Der flakene er harde er det generelt vanskeligere å påvirke, men vind gir lokalt ferske flak som kan være lett å påvirke på utsatte plasser.

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Tørr Her i vengedalen har sørøsten tatt godt og det er ferske flakdannelser også i skogen såvel som i høyden. Ellers er det mye fin snø i skjermede formasjoner. Det er generelt lite snø for årstiden og det er Str 2 skred som er mest aktuell skredstørrelse. På utsatte plasser kan det også samle seg nok snø til å gi Str 3 skred.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønner i helt ferske, myke flak i skogen. Høyere opp er flakene hardere og vanskeligere å påvirke.

Snøprofil

10 cm P RG D, 2 cm 4F RGxf 1 mm D, 20 cm 4F/1F RG/RGxf, 2 cm F FC 2 mm D, 50 cm 1F MF -10 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -3,2 °C @ 30 cm, -2,5 °C @ 40 cm 1100 moh N

Skredfarevurdering

2 Moderat Lokalt ferske flakdannelser i et snødekke som har store områder med svake lag av kantkorn er hovedproblemet. Det er mange steder lite spenninger i overliggende lag, men vind gir stedvis pålagring og nye flakdannesler. Det er stor grad av oppbyggende omvandling i snødekket og løs snø fasetteres gradvis. Vedvarer med samme værtype Varslet faregrad er riktig

ObsID: 250833

Romsdal / RAUMA

Snø

19.01.2021 kl. 11:31

1168 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her mot kirketaket og kjøvskardtinden. Greit med snø i store konkave formasjoner. Spesielt mot s og ø. Ellers generelt lite snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Skiføre, men Generelt lite snø mot hurrungen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Vinden har tatt godt også i skogen og gitt mindre flak.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Typisk ut mot tynt snødekke der vinden har fått tak. Godt utviklet kantkorn 2mm på hardt underlag. Overliggende snø er her uttørket og fasettert og uten spenning. Her 800 moh NØ.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Lettskyet pent vær. -10 oh vind her på toppen.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Lbt bryter ved middels belastning i kantkorn ved termometer. Glatt brudd.

Vær

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 1000 moh På utsatte plasser i høyden er det bra snøtranport og ferske flakdannelser.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Der flakene er harde er det generelt vanskeligere å påvirke, men vind gir lokalt ferske flak som kan være lett å påvirke.

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Tørr Her i vengedalen har sørøsten tatt godt og det er ferske flakdannelser også i skogen såvel som i høyden.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønner i helt ferske, myke flak i skogen. Høyere opp er flakene hardere og vanskeligere å påvirke.

Snøprofil

10 cm P RG D, 2 cm 4F RGxf 1 mm D, 20 cm 4F/1F RG/RGxf, 2 cm F FC 2 mm D, 50 cm 1F MF -10 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -3,2 °C @ 30 cm, -2,5 °C @ 40 cm 1100 moh N

Skredfarevurdering

2 Moderat Lokalt ferske flakdannelser i et snødekke som har store områder med svake lag av kantkorn er hovedproblemet. Vedvarer med samme værtype Varslet faregrad er riktig

ObsID: 250834

Romsdal / RAUMA

Snø

17.01.2021 kl. 14:30

947 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Lokalt sprekking i kantkorn der tynn snødekke , her fra ca.800.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Fra ca.950 , Nord / nordøstlig , over 2 m snø totalt .

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 600 moh Nytt fokksnø problem . Kantkorn problemet vedvarer også .

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket myk Tørr Under tregrensa er det stort sett mye tørr løssnø med rim eller kantkorning på toppen . Rundt en halvmeter med snø. I høyden er det her stort sett vindpakket mjukt, som ligger på vindpakket hardt. Rygger, kuler og rabber er avblåst . En god del snø tilgjengelig for vinden her. Over en meter eller 2 , snø i terrengformasjoner som har samlet snø .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Bra med føyk innimellom.

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred å se.

Tester

LBT@6cmQ2 Nedføyket løssnø svikter med middels tilleggslast.

LBT@60cmQ3 Kantkorn svikter med stor tilleggslast, ikke ferdig utviklet her i tykk snødekke.

Snøprofil

5 cm 4F RG 0 mm/0 mm D Ferske flak, 30 cm F-/4F- DFbk/RGxf 0 mm/0 mm D Rimlag Svikter øverst med middels tilleggslast, Q2, 20 cm P RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F- FC 1 mm/0 mm D Rimlag Svikter med Q3 brudd ved stor tilleggslast., 10 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F/4F FC/RGxf 1 mm/0 mm, 5 cm P MFcr 0 mm/0 mm D Gravde ikke mer Fra ca.950 , Nord / nordøstlig , over 2 m snø totalt .

Skredfarevurdering

2 Moderat Litt mildere værtype i dag på søndag , med vind fra sørlige retninger. Tidvis bra med føyk i høyden . Ellers lite faretegn her , og klarte ikke finne / få drønn der jeg gikk i dag . Men det er lett å finne ferdig utviklet kantkorn , spesielt ved tregrensa der litt tynnere snødekke . Lite spenninger i snøen , og kantkorning har gått sin gang . Ikke så kaldt nå , så det virker som at prosessen har stoppet litt opp . Inntrykk av fg2 med lett mulig med str 2 skred i noen heng . Fortsetter med fokksnøproblem og kantkornproblem. Varslet faregrad er riktig Bra beskrivelse.

ObsID: 249680

Romsdal / RAUMA

Snø

17.01.2021 kl. 12:15

860 moh

Kjetil@nortind (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kjetil@nortind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

0 °C 2,5 m/s fra S ↑ 75% skyer Høyt skydekke, solen bryter såvidt gjennom av og til.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr I denne siden var det ganske mjuk snø og godt skiføre, vinden har ikke fått påvirke i stor grad.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Såvidt litt snøfokk her. Ser det er mer på utsatte steder.

Tester

ECTN12@10cm Brudd i sjikte i den øverste snøpakka. Ikke brudd i kantkorn lengre ned i snøpakka som kanskje forventet.

Snøprofil

35 cm 4F/4F-1F RGxf/DF 0 mm D, 2 cm P RG/RGxf D, 10 cm 4F FC 0 mm D, 50 cm K/P-K MFcr D -2,9 °C @ 0 cm, -5,4 °C @ 10 cm, -4,9 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -2,9 °C @ 40 cm, -2,2 °C @ 50 cm, -1,9 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 70 cm, -1,2 °C @ 80 cm, -1 °C @ 90 cm, -0,2 °C @ 97 cm

ObsID: 249665

Romsdal / RAUMA

Snø

17.01.2021 kl. 11:06

456 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Vær

Ikke nedbør -2 °C 1 m/s fra S ↑ 80% skyer Såvidt litt snø i lufta innimellom. Mildere vær i dag på søndag . Ser det føyker på kanter , mest på høgare toppene. Store rimkrystaller i skogen , men ligger på mjukt. Mer seinere.

ObsID: 249603

Romsdal / RAUMA

Snø

16.01.2021 kl. 14:44

787 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Typisk overflate
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Svikt i både kantkorn og fokksnø .
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Nytt rim og kant i overflaten , her fra 800. Ligger mest på vindpakket mjukt men også vindpakket hardt .
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 600 moh Inntrykk av lett mulig med str 2 skred i noen heng på dette problemet , eventuelt str 3 i få heng. Også nysnø/fokksnø problem med str 2 skred i noen heng.

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Mest snøfokk mot Reinheimen /Døntinden. Snøoverflate varierende fra vindpåvirket til mye tørr løssnø og rim , og ny overflate kantkorn. Gammel , smuldrete og porøs skare er blåst fram der vinden har tatt mest på rygger, kuler og rabber. Det er nå snø helt ned til fjorden ca.20-30 cm , men skiføre err det verdt fra ca.2-300 og oppover. Det er en god del snø tilgjengelig for vinden .

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred å se her i området.

Tester

LBT@36cmQ2 Kantkorn svikter med middels tilleggslast.

LBT@20cmQ3 Nedføyket nysnø / sjikt svikter med liten + tilleggslast.

Snøprofil

1 cm F- SH 3 mm/0 mm D, 19 cm 4F-/F- DF/RGxf 0 mm/0 mm D Skiktovergang Svikter nederst med liten tilleggslast, Q3, 15 cm 4F-/4F+ DF/RG 0 mm/0 mm D Mengde varierer i nærheten., 8 cm F-/F FC 3 mm/0 mm D Skarelag Svikter med middels, Q2., 20 cm P/K MFcr 0 mm/0 mm D Gravde ikke -6 °C @ 0 cm, -9 °C @ 2 cm, -7 °C @ 10 cm

Skredfarevurdering

2 Moderat Nok en pen og kald dag i fjellet i dag på lørdag . Litt vind og trekk , men lite føyk å se . Her i området mest langs bakken bare . De øverste 10 cm snø er betydelig kaldare (3-5grader) enn lufta og omvandling der er igjen godt i gang . Dette mjukner den vindpåvirkete snøen en god del allerede . Lett å finne rim og kantkorn i overflaten der den ikke er ødelagt av vinden . Sola varmer også litt der riktig vinkel. Mestt drønn opp til tregrensa . Inntrykk av fg 2 nå egentlig . Svakt avtagende . Varslet faregrad er for høy Det er nok forskjeller i regionen men mitt inntrykk er str 2 skred i noen heng og eventuelt str 3 i få heng .

ObsID: 249537

Romsdal / Hustadvika

Snø

16.01.2021 kl. 12:46

905 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  siri@SVV
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Brudd @10cm blanding av løsere snø og små overflaterim 1mm
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  siri@SVV
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  siri@SVV
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  siri@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2 m/s fra SØ ↖ Fint vær. -15 ved parkeringen. Sola varmer i høyden, men tror det er for kaldt til at den klarer å varme snøen.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Vindpakket myk snø lenger nede og i skjermede formasjoner. Varierende snødybe og en del oppstikkende stein. Snøen virker seigere (mindre spenninger) enn tidligere denne uka, så den har nok satt seg litt.

Tester

LBT@80cmQ3 Brudd i lag med beger ved bakken ved stor tilleggsbelastning.

LBT@10cmQ2 Brudd i lag med nedføyket løssnø iblandet rim ved middels/stor tilleggsbelastning.

Snøprofil

10 cm P RG 1 mm, 2 cm 1F RG/SHsu 1 mm, 14 cm P RG 1 mm, 2 cm 1F RG, 30 cm P RG, 10 cm 1F RG, 2 cm K MFcr, 2 cm 4F DH

ObsID: 249474

Romsdal / RAUMA

Snø

16.01.2021 kl. 12:05

519 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  2 ulike brudd her : nedføyket nysnø/ fokksnø og kantkorn over skare .

Vær

Ikke nedbør -6 °C 4 m/s fra V → 1% skyer Pent og kaldt i dag på lørdag . Litt vind her ved tregrensa men ser ikke særlig føyk enda . Rim og kantkorning i overflaten igjen .

Faretegn

Drønn i snøen Myke drønn opp hit.

ObsID: 249460

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org