Snøskredvarsel for Romsdal mandag 01.06.2020

3
Betydelig
Publisert:

Våte skred og glideskred er spesielt vanskelig å forutse, unngå derfor løsne- og utløpsområder. Hold avstand til fjellsider med skavler.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i bratt terreng med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vedvarende høye temperaturer fører til fortsatt kraftig snøsmelting og vanninnholdet i snøen øker. Ved fravær av nattefrost og der vannet ikke blir drenert godt vil snødekket gradvis bli ustabilt. Glideskred og spesielt løsnetidspunkt er svært vanskelig å forutse og faren er fortsatt til stede, spesielt der det allerede er synlige glidesprekker. Obs! Det kan ligge svært mye snø i enkelte skredbaner som kan føre til at store skredmasser når helt ned til ellers snøfrie dalbunner, hvis fjellsiden er bratt nok. Det vil være stor fare for våte løssnøskred og skavlbrudd er sannsynlig. Det er også mulig med naturlig utløste våte flakskred høyt til fjells, der det fortsatt finnes lagdelt snø. Opphopning av vann i snødekket kan også føre til blå laguner. Dette kan være et faretegn for sørpeskred. Unngå terreng som leder vann og utløpsområder for eventuelle sørpeskred.
Under skoggrensa (1200 moh) er snøen smelteomvandlet og drenerer smeltevann tilsynelatende godt. Over skoggrensa er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan ha hopet seg opp innad i snøen, spesielt der snødekket er tykt. Det finnes skiføre fra ca. 600-700 moh i skyggesider i indre strøk, mens du må opp til skoggrensen ved kysten og i solsider. Det er mer snø enn normalt på denne årstiden i fjella. Mange steder er det svært store skavler.
Det ble observert ferske glidesprekker i helgen flere steder. Lørdag gikk det et stort flakskred i østvendt side på Skjervan. Søndag brakk flere skavler bl.a. på Blånebba og Adelsbreen, som igjen utløste skred under.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
4 °C til 9 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
4 °C til 13 °C på 1400 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

31.05.2020 kl. 16:52

1453 moh

Halvor@NVE (*****)

Vær

Svært varmt utover dagen. Lite vind.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ over 800 moh Glideskred er også aktuelt i alle himmelretninger.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Kan også gå noen naturlig utløste i noen heng. Høyest fare utpå dagen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Dagens varsel stemmer godt. Hovedproblem er våte løssnøskred i mange bratte heng. Store flakskred og glideskred er også mulig i noen heng. Det er fortsatt lagdelinger og hardhetsforskjeller i snøen i høyden som gir fare for flakskred når snødekket varmes opp. Synkende skredfaretendens mandag med litt lavere temperatur og vind. Fortsatt fare for glideskred, men løssnøskred bare i noen heng. Varslet faregrad er riktig Skredfaren varierer noe gjennom døgnet. Lavere fare for skred på morgenen.

Snødekke

Kart vær i natt, men høy døgntemperatur har gitt begrenset gjenfrysing. På rygger og kuler var snøen relativt fast i morges, men i lune områder, der vinden ikke fikk noe tak var det mye vann i snøen, selv tidlig i morges. Utover dagen kraftig oppvarming og mye vann i snøen.

ObsID: 237648

Romsdal / RAUMA

Snø

31.05.2020 kl. 14:33

1163 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Den i midten gikk nå nettopp

Faretegn

Ferske skred Denne gikk nå nettopp nede til Adelsbreen , start trolig som skavlbrudd . Ellers to stk små skavlbrudd fra Blånebba tidligere i dag enn så lenge .

ObsID: 237638

Romsdal / RAUMA

Snø

30.05.2020 kl. 16:09

1280 moh

ragniko (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ragniko Kommentar:  Harmløst. Skiløperutløst med hensikt. Ingen hendelser. Lett å løse ut.
ObsID: 237524

Romsdal / RAUMA

Snø

30.05.2020 kl. 14:49

1111 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding Kommentar:  Gammelt skred men også flere små naturlig i dag.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding Kommentar:  Flere småras fra skavlene.
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding Kommentar:  Overtakende lite aktivitet fra Venjetinden.

Skredaktivitet

30. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. NØ, Ø Lett å løse ut overlate snøen 5-20 cm grovkornet som ligg middels festa til underlaget. Flere skiløper utløst og naturlige utløst rund heng med Stein og sigesprekke. Varsom beskrive dette meget bra. Bare synd turvaner er vanskelig å endre. Folk starte på tur 13-14 i den varmeste tiden. Alpin start anbefales og ikke sugeføre.

Notater

ObsID: 237522

Romsdal / RAUMA

Snø

30.05.2020 kl. 13:50

79 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Et stort flakskred og flere mindre i østsiden på skjervan nå i formiddag. Lang bruddkant.
ObsID: 237514

Romsdal / RAUMA

Snø

30.05.2020 kl. 13:12

861 moh

Urpu@Romsdal (****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: 2 stk, ca.20 meters , myke drønn . Gravde ikke nøye men kanskje er det et gammelt lag under et skarelag fra tidligere i vinter som svikter da her var det nokså tynn snødekke. Mesteparten av siste snøen er smeltet bort og nå er det mulig å påvirke noe gammelt dypere nede i snødekke .

ObsID: 237525

Romsdal / RAUMA

Snø

30.05.2020 kl. 13:06

1333 moh

danielt (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Kraftig drønn, men ingen synlig riss i snødekke. Terreng på rygg med slak helning ca 15-20 grader (ikke søkformasjon). Misstenkes at det finnes fremdeles lokalt noe kantkorn nede i snøen. Observerte 3 flere drønn på vei videre inn mot Dønntinden men ikke like utpreget. Samtlige drønnlyder var på 1300 moh og oppover.

ObsID: 237565

Romsdal / RAUMA

Snø

30.05.2020 kl. 12:48

981 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding

Skredaktivitet

30. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Svært lett å løse ut N, NØ, Ø

Notater

Stor endring i temperaturen fra 11-12. Lett å løse ut overflate ras i heng. Obs obs.

ObsID: 237521

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

29.05.2020 kl. 14:28

2 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sol og varmt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 237402

Romsdal / RAUMA

Snø

29.05.2020 kl. 14:21

1249 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Store bruddkanter og godt gliplan i østsiden på store vengetind. Vanskelig å anslå når disse har gått, men noen ser ganske ferske ut. Flere mindre bruddkanter til høyre k bildet.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Stor bruddkant i nord på kvandalstind.

Skredfarevurdering

2 Moderat Dagens skredvarsel stemmer bra og beskriver situasjone godt. Det høres jevnlig buldring fra skred i de bratte sidene i romsdalen og Vengedalen i dag. Varmere vær i morgen vil gi en økning i skredfaren. Tydelige gliplan og lagdelinger høyt til fjells vil bidra til økte fare for våte flakskred når denne snøen varmes opp. Med forventet varme vil fg komme opp i 3 de neste dagene. Fare for store flakskred i noen heng og våte løssnøskred i mange heng -str 2. Glideskred er også aktuelt. Unngå komplekst terreng når dagen er på det varmeste. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

På morgenen var snøoverflaten tørket ut og delvis gjenfrosset, myknet fort utover formiddagen. Snøen ble veldig bløt utover dagen i dag og på det varmeste lett å løse ut våte løssnøskred i bratt terreng. Snødekket er stort smelteomvandlet opp til ca 1200 moh, men det er flere hardhetsforskjeller som gir godt gliplan og hindrer drenering. I høyden vil det fortsatt finnes lag med finkornet snø.

ObsID: 237404

Romsdal / Alnestind

Snø

29.05.2020 kl. 13:02

1300 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske sprekker Det er ferske glidesprekker som er et faretegn for snøskred mot normalruta til Alnestind!!

ObsID: 237382

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org