Snøskredvarsel for Romsdal onsdag 27.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Enkelte steder vil det fremdeles være forhold for naturlig utløste skred. Vær oppmerksom der det kommer mye nedbør som regn.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Noe nedbør som regn vil øke vanninnholdet i allerede våt snø. Der nedbøren kommer som regn kan det antas at snødekket er grovkornet og vil drenere regnvannet godt. Enkelte naturlig utløste skred kan likevel forekomme. I høyden vil det fryse til og noe nysnø antas å ikke føre til skredproblem. Vær oppmerksom på at det store og massive skavler i fjellet. Det er vanskelig å forutsi skavlbrudd, og selv om det blir kaldere kan det løsne både glideskred og skavler.
Snødekket er preget av mildvær og varme. Øverste del av snødekket var vått, mens det var mindre fuktet lenger ned i snødekket. Omslag til kaldere vær tirsdag kan ha gjort at snødekket har frosset til. Over tregrensa i områder med mye snø finnes det fremdeles finkornet snø i snøpakka, på tynnere snødekke og lavere er det smelteomvandlet snø. Det er skiføre fra 500-600 moh avhengig av himmelretning og avstand til kysten. Mer snø enn normalt på denne årstiden. Skavler er mange steder svært store.
De siste dagene er det observert mange store våte skred, både løssnøskred og flakskred i regionen.
2 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-1 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh natt til tirsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 7 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-3 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh natt til onsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

27.05.2020 kl. 09:46

1067 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Delvis bærende (eller bristende) fra 900 moh.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Lettskyet og litt regn.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Glir lett ut på våt mf over hardere gjenfrosset skare.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Glideskred er fortsatt aktuelt der det ligger mye snø på glatt underlag. Her 900 moh nv. Høyden i dagens varsel stemmer bra for dette problemet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Det Jar vært stor snøsmelting siste uken og det begynner å minke på snøen under skoggrensen. Spesielt der det er bratt. Her mot storhesten og oppgangen til blånebba. Masse snø i høyden.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 800 moh I dag er det litt kaldere. Aktuelle skredproblem er våte løssnøskred i bratte lavere områder og glideskred.

Vær

Litt nedbør, foreløpig ubetydelig fra sv. Vesentlig tettere vær mot Sunnmøre.

Snøprofil

10 cm K/1F MF M, 5 cm 4F MF 2 mm V, 5 cm K MFcr M, 70 cm 1F MF M

Snødekke

Fortsatt våttsnødekke som gjelder. Under 800 moh løs, våt snøoverflate (storkornet) og høyere gradvis fastere etter litt kaldere vær. Lite lagdelinger under 800 moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kaldere vær har virket stabiliserende. Det er fortsatt fare for glideskred og løssnøskred i lavere områder med liten tilleggsbelastning eller om sola får tak. I høyden er overflaten gjenfrosset og det må varme til for å gi fare for våte flakskred. Varmere vær Utover dagen i morgen vil igjen gi økt fare får våte skred. Sannsynlig med døgnlinser variasjoner og timing er viktig. Enda varmer vær mot helga vil kunne ginytterligere økning mot fg 3 på ettermiddagen. Varslet faregrad er riktig God beskrivelse av situasjonen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

27. mai. I løpet av dagen Ingen ny skredaktivitet Observert fra siste døgn. Kaldere vær har virket stabiliserende på snødekket.

ObsID: 237126

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

27.05.2020 kl. 09:35

54 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Ferske skred

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 237114

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

26.05.2020 kl. 08:26

54 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Ferske skred, mildvær, . FV191 Eikesdalsvegen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Kan komme noe regn kommende døgn, dersom det bli rregn av betydning vil skredfaren øke ytterligere.

ObsID: 236998

Romsdal / RAUMA

Snø

25.05.2020 kl. 15:21

81 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Ferskt skred. Her i nord ca 1000 moh.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Ferske skred på ryggen mellom kaltinden og grøntinden.

Skredaktivitet

25. mai. I løpet av dagen Noen (2-5) N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Det ble veldig varmt utover sagen og ingen vind. Har gått flere løssnøskred og flakskred utover ettermiddagen. Stort sett på utsatte plasser, men i flere heng og himmelretninger. Str 2-3.

ObsID: 236950

Romsdal / RAUMA

Snø

25.05.2020 kl. 11:10

934 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Lavt skydekke nå på morgenen. Oppklarende. Veldig varmt og fuktig når sola tar.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her på 900 moh våt, storkornet snø.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Skydekket har brent ut og luften er tørrere med en gang. Veldig varm i lufta og spesielt der det er vindstille og sola tar.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Kan også gå store skred i færre heng. Det er også fare for smelting til bakken i dette været og glideskred er aktuelt fortsatt.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Kan også gå enkelt str skred i færre heng.

Vær

Snøprofil

15 cm 4F/1F MF 2 mm/2 mm V, 3 cm 4F MF 1 mm V, 10 cm 1F RG V-S, 1 cm P MFcr W, 20 cm P MF 3 mm W, 5 cm 1F MF 4 mm W 1000 moh ø tynt snødekke.

Snødekke

Generelt vått snødekke med varierende hardhet i terrenget.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skyet, varmt vær de siste dagene har gitt et stedvis «vassjukt» snødekke. Ingen gjenfrysing om natten. Det er store lokale forskjeller. På rygger og kuler har snøomvandlingen kommet lengst og der er stor grad av storkornet snø. I skjermede formasjoner er det fortsatt mye finkornet, våt snø. Stedvis lagdelinger gir mulighet for opphopning av vann og her slipper snøen lett. Mulighet for både våte løssnøskred og flakskred. Også naturlig utløst. Temperaturen varierer gjennom døgnet og selv uten ig ut vil dåesg odreks tesølt være en liten døgnlinser i skredfaren. Høyest på ettermiddagen. Det er stor forskjell på hvordan snøen drenerer fuktigheten. Våte skred er vanskelig å vurdere når går. Unngå komplekst terreng. Snøomvandlingen fortsetter og gir en gradvis stabiliserende tendens, men fortsatt mye vann i snøen og fg vedvarer. Varslet faregrad er riktig Situasjonen beskrives godt.

Skredaktivitet

25. mai. I løpet av dagen Mange ferske skred fra de siste dagene i alle himmelretninger. Vanskelig å se om noe er helt ferskt.

ObsID: 236918

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

25.05.2020 kl. 10:05

68 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

25. mai 10:09 - 24. mai 10:09 Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst S. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Ev136 Åndalsnes - Bjorli,

ObsID: 236900

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

25.05.2020 kl. 10:05

2 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Ferske skred

ObsID: 236901

Romsdal / RAUMA

Snø

24.05.2020 kl. 15:15

1264 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding

Skredhendelse

24. mai 13:30 Skiløper utløst. Ambulanse og Sea King på plass.

Notater

Jeg var selv ikke på plassen. Info fra Politiet. Mer info kommer. Obs obs. Varsom beskrive skredproblemet godt.

ObsID: 236836

Romsdal / Gråfonnfjellet

Snø

24.05.2020 kl. 14:00

1464 moh

EspenN (*****)

Ulykke/hendelse

Skikjører omkom i snøskred Snø Personer omkommet Topptur Omtale av ulykken i Fri Flyt

ObsID: 236852

Romsdal / Kirketaket

Snø

24.05.2020 kl. 12:50

1359 moh

TKK9 (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 236825

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org