Snøskredvarsel for Romsdal tirsdag 26.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Varmt vær og nedbør som regn vil øke vanninnholdet i snøen og føre til naturlig utløste våte skred og glideskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varmt vær og regn gir snøsmelting og økende mengde vann i snødekket. Med økende mengde vann i snøen øker også faren for naturlig utløste våte skred. Vær ekstra oppmerksom på områder med sigesprekker i snøen. Faren for glideskred øker med økende vanninnhold. Det er mange og store skavler i fjellet. Vær obs på faren for skavlbrudd og at skavler som knekker kan føre til skred i terrenget nedenfor.
Snødekket er preget av mildvær og varme, og er i ferd med å bli smelteomvandlet etter gjentakende nattefrost og varme på dagtid. Det er skiføre fra 500-600 moh avhengig av himmelretning og avstand til kysten. Det er mer snø enn normalt på denne årstiden. Skavler er mange steder svært store.
De siste dagene er det observert mange store våte skred, både løssnøskred og flakskred i regionen.
Mandag er det rapportert om fuktig vær og lavt skydekke på morgenen, men desto varmere utover dagen når skyene forsvant og luften tørket opp.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-1 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-1 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh natt til tirsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

26.05.2020 kl. 08:26

54 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Ferske skred, mildvær, . FV191 Eikesdalsvegen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Kan komme noe regn kommende døgn, dersom det bli rregn av betydning vil skredfaren øke ytterligere.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 236998

Romsdal / RAUMA

Snø

25.05.2020 kl. 15:21

81 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Ferskt skred. Her i nord ca 1000 moh.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Ferske skred på ryggen mellom kaltinden og grøntinden.

Skredaktivitet

25. mai. I løpet av dagen Noen (2-5) N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Det ble veldig varmt utover sagen og ingen vind. Har gått flere løssnøskred og flakskred utover ettermiddagen. Stort sett på utsatte plasser, men i flere heng og himmelretninger. Str 2-3.

ObsID: 236950

Romsdal / RAUMA

Snø

25.05.2020 kl. 11:10

934 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Lavt skydekke nå på morgenen. Oppklarende. Veldig varmt og fuktig når sola tar.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her på 900 moh våt, storkornet snø.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Skydekket har brent ut og luften er tørrere med en gang. Veldig varm i lufta og spesielt der det er vindstille og sola tar.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

15 cm 4F/1F MF 2 mm/2 mm V, 3 cm 4F MF 1 mm V, 10 cm 1F RG V-S, 1 cm P MFcr W, 20 cm P MF 3 mm W, 5 cm 1F MF 4 mm W 1000 moh ø tynt snødekke.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skyet, varmt vær de siste dagene har gitt et stedvis «vassjukt» snødekke. Ingen gjenfrysing om natten. Det er store lokale forskjeller. På rygger og kuler har snøomvandlingen kommet lengst og der er stor grad av storkornet snø. I skjermede formasjoner er det fortsatt mye finkornet, våt snø. Stedvis lagdelinger gir mulighet for opphopning av vann og her slipper snøen lett. Mulighet for både våte løssnøskred og flakskred. Også naturlig utløst. Temperaturen varierer gjennom døgnet og selv uten ig ut vil dåesg odreks tesølt være en liten døgnlinser i skredfaren. Høyest på ettermiddagen. Det er stor forskjell på hvordan snøen drenerer fuktigheten. Våte skred er vanskelig å vurdere når går. Unngå komplekst terreng. Snøomvandlingen fortsetter og gir en gradvis stabiliserende tendens, men fortsatt mye vann i snøen og fg vedvarer. Varslet faregrad er riktig Situasjonen beskrives godt.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Kan også gå store skred i færre heng. Det er også fare for smelting til bakken i dette været og glideskred er aktuelt fortsatt.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Kan også gå enkelt str skred i færre heng.

Vær

Snødekke

Generelt vått snødekke med varierende hardhet i terrenget.

Skredaktivitet

25. mai. I løpet av dagen Mange ferske skred fra de siste dagene i alle himmelretninger. Vanskelig å se om noe er helt ferskt.

ObsID: 236918

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

25.05.2020 kl. 10:05

68 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

25. mai 10:09 - 24. mai 10:09 Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst S. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Ev136 Åndalsnes - Bjorli,

ObsID: 236900

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

25.05.2020 kl. 10:05

2 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Ferske skred

ObsID: 236901

Romsdal / RAUMA

Snø

24.05.2020 kl. 15:15

1264 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding

Skredhendelse

24. mai 13:30 Skiløper utløst. Ambulanse og Sea King på plass.

Notater

Jeg var selv ikke på plassen. Info fra Politiet. Mer info kommer. Obs obs. Varsom beskrive skredproblemet godt.

ObsID: 236836

Romsdal / Gråfonnfjellet

Snø

24.05.2020 kl. 14:00

1464 moh

EspenN (*****)

Ulykke/hendelse

Skikjører omkom i snøskred Snø Personer omkommet Topptur Omtale av ulykken i Fri Flyt

ObsID: 236852

Romsdal / Kirketaket

Snø

24.05.2020 kl. 12:50

1359 moh

TKK9 (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 236825

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

23.05.2020 kl. 23:25

54 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Gjelder Fv191 Eikesdalsvegen - , Har ikke kommet ned på vegen

ObsID: 236755

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

23.05.2020 kl. 23:25

68 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Gjelder Ev136 Åndalsnes - Bjorli, Ikke gått på veg, med unntak av Trollstigen

ObsID: 236756

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

23.05.2020 kl. 23:25

696 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye snø i fjellet, sol og høy temperatur . FV63 Trollstigvegen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Sol og varme.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Rask temperaturstigning

Ferske skred

ObsID: 236757

Romsdal / GJEMNES

Snø

23.05.2020 kl. 19:13

799 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding Kommentar:  Solpåvirkning av sola. Skavel knekk og større sigesprekke som raser ut.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere naturlig utløste skred nå kl. 19.00

ObsID: 236709

Romsdal / GJEMNES

Snø

23.05.2020 kl. 19:07

736 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding Kommentar:  Flere større sigesprekke. Skredvarslingen beskrive dette bra.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding

Notater

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Overraskende sendt ras fra lille Tusten. Stoppet for å ta bilde og skrede gikk lite str 1. Virke som skavel knek fra avstand.

ObsID: 236708

Romsdal / RAUMA

Snø

23.05.2020 kl. 12:28

1572 moh

NilsArne@SkredAS (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  NilsArne@SkredAS Kommentar:  Mot littlevasstinden, østvendt. Vått skred.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  NilsArne@SkredAS Kommentar:  Smelteriller og utsikt mot vest. Har vært skredaktvitet i alle eksposisjoner
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  NilsArne@SkredAS Kommentar:  Glideskred og glidesprekker

Vær

Mer sol enn antatt, god oppvarming idag og.

Notater

Ingen skredaktvitet frem til kl. 1300. Litt kaldere i høyden og noe mer skyer i formiddag. Mye vann i snøen, smelteriller til 1400moh og eldre skred er helt blå grunnet høyt vanninnhold. Store skavler på toppen av Nonstinden-obsobs. Eldre spor virker å gå veldig nær kanten.

Faretegn

Drønn i snøen Noe drønn i snøen siste 200 høydemeterne, som var litt påvirket av kulde og vind som har tørket snøen. Ikke oppsprekking

Skredaktivitet

23. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 236680

Romsdal / SUNNDAL

Snø

23.05.2020 kl. 08:01

1260 moh

hilde@svv (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  hilde@svv Kommentar:  Skavelbrudd/vått flakskred ved Trolltind i natt/morgentimene
ObsID: 236654

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org