Snøskredvarsel for Romsdal mandag 25.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Varme vil auke vassmetting i snø og gi skredfare. Størst sjanse for skred på ettermiddag og kveld.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varmt vær gir snøsmelting og vassmetting i snødekket. Dette gir sjanse for våte skred. Størst sjanse på ettermiddag og kveld når vassmettinga i snødekket er størst. Siste tida har snødekket fått betre drenering, og smeltevatnet renn lettare ut. Det er mykje og store skavlar i fjellet, desse får varme og kan knekke og dra med seg snø i henga under. Kaldare netter kjøler ned øvre del av snødekket, men tjukt snødekke kan fortsatt ha sig og høg vassmetting også om natta og kan lausne som glideskred. Typisk ved sigesprekker.
Snødekket har no fått varme og er i ferd med å bli smelteomdanna etter gjentakande nattefrost og dagvarme. Det er skiføre fra 500-600 moh avhengig av himmelretning og avstand til kysten. Det er meir snø enn normalt på denne årstida. Skavler er mange stader svært store.
Laurdag ettermiddag er det registrert skredaktivitet i regionen med små til middels store naturlig utløste skred på ettermiddag/ kveld
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør., endring til bris fra vest om kvelden.
-2 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-1 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

25.05.2020 kl. 15:21

81 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Ferskt skred. Her i nord ca 1000 moh.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Ferske skred på ryggen mellom kaltinden og grøntinden.

Skredaktivitet

25. mai. I løpet av dagen Noen (2-5) N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Det ble veldig varmt utover sagen og ingen vind. Har gått flere løssnøskred og flakskred utover ettermiddagen. Stort sett på utsatte plasser, men i flere heng og himmelretninger. Str 2-3.

ObsID: 236950

Romsdal / RAUMA

Snø

25.05.2020 kl. 11:10

934 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Lavt skydekke nå på morgenen. Oppklarende. Veldig varmt og fuktig når sola tar.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her på 900 moh våt, storkornet snø.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Skydekket har brent ut og luften er tørrere med en gang. Veldig varm i lufta og spesielt der det er vindstille og sola tar.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Skyet, varmt vær de siste dagene har gitt et stedvis «vassjukt» snødekke. Ingen gjenfrysing om natten. Det er store lokale forskjeller. På rygger og kuler har snøomvandlingen kommet lengst og der er stor grad av storkornet snø. I skjermede formasjoner er det fortsatt mye finkornet, våt snø. Stedvis lagdelinger gir mulighet for opphopning av vann og her slipper snøen lett. Mulighet for både våte løssnøskred og flakskred. Også naturlig utløst. Temperaturen varierer gjennom døgnet og selv uten ig ut vil dåesg odreks tesølt være en liten døgnlinser i skredfaren. Høyest på ettermiddagen. Det er stor forskjell på hvordan snøen drenerer fuktigheten. Våte skred er vanskelig å vurdere når går. Unngå komplekst terreng. Snøomvandlingen fortsetter og gir en gradvis stabiliserende tendens, men fortsatt mye vann i snøen og fg vedvarer. Varslet faregrad er riktig Situasjonen beskrives godt.

Snødekke

Generelt vått snødekke med varierende hardhet i terrenget.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Kan også gå store skred i færre heng. Det er også fare for smelting til bakken i dette været og glideskred er aktuelt fortsatt.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Kan også gå enkelt str skred i færre heng.

Vær

Skredaktivitet

25. mai. I løpet av dagen Mange ferske skred fra de siste dagene i alle himmelretninger. Vanskelig å se om noe er helt ferskt.

Snøprofil

15 cm 4F/1F MF 2 mm/2 mm V, 3 cm 4F MF 1 mm V, 10 cm 1F RG V-S, 1 cm P MFcr W, 20 cm P MF 3 mm W, 5 cm 1F MF 4 mm W 1000 moh ø tynt snødekke.

ObsID: 236918

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

25.05.2020 kl. 10:05

68 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

25. mai 10:09 - 24. mai 10:09 Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst S. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Ev136 Åndalsnes - Bjorli,

ObsID: 236900

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

25.05.2020 kl. 10:05

2 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Ferske skred

ObsID: 236901

Romsdal / RAUMA

Snø

24.05.2020 kl. 15:15

1264 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding

Skredhendelse

24. mai 13:30 Skiløper utløst. Ambulanse og Sea King på plass.

Notater

Jeg var selv ikke på plassen. Info fra Politiet. Mer info kommer. Obs obs. Varsom beskrive skredproblemet godt.

ObsID: 236836

Romsdal / Gråfonnfjellet

Snø

24.05.2020 kl. 14:00

1464 moh

EspenN (*****)

Ulykke/hendelse

Skikjører omkom i snøskred Snø Personer omkommet Topptur Omtale av ulykken i Fri Flyt

ObsID: 236852

Romsdal / Kirketaket

Snø

24.05.2020 kl. 12:50

1359 moh

TKK9 (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 236825

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

23.05.2020 kl. 23:25

54 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Gjelder Fv191 Eikesdalsvegen - , Har ikke kommet ned på vegen

ObsID: 236755

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

23.05.2020 kl. 23:25

68 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Gjelder Ev136 Åndalsnes - Bjorli, Ikke gått på veg, med unntak av Trollstigen

ObsID: 236756

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

23.05.2020 kl. 23:25

696 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye snø i fjellet, sol og høy temperatur . FV63 Trollstigvegen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Sol og varme.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Rask temperaturstigning

Ferske skred

ObsID: 236757

Romsdal / GJEMNES

Snø

23.05.2020 kl. 19:13

799 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding Kommentar:  Solpåvirkning av sola. Skavel knekk og større sigesprekke som raser ut.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere naturlig utløste skred nå kl. 19.00

ObsID: 236709

Romsdal / GJEMNES

Snø

23.05.2020 kl. 19:07

736 moh

Hestetun@skikursguiding (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding Kommentar:  Flere større sigesprekke. Skredvarslingen beskrive dette bra.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Hestetun@skikursguiding

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Overraskende sendt ras fra lille Tusten. Stoppet for å ta bilde og skrede gikk lite str 1. Virke som skavel knek fra avstand.

Notater

ObsID: 236708

Romsdal / RAUMA

Snø

23.05.2020 kl. 12:28

1572 moh

NilsArne@SkredAS (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  NilsArne@SkredAS Kommentar:  Mot littlevasstinden, østvendt. Vått skred.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  NilsArne@SkredAS Kommentar:  Smelteriller og utsikt mot vest. Har vært skredaktvitet i alle eksposisjoner
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  NilsArne@SkredAS Kommentar:  Glideskred og glidesprekker

Vær

Mer sol enn antatt, god oppvarming idag og.

Faretegn

Drønn i snøen Noe drønn i snøen siste 200 høydemeterne, som var litt påvirket av kulde og vind som har tørket snøen. Ikke oppsprekking

Notater

Ingen skredaktvitet frem til kl. 1300. Litt kaldere i høyden og noe mer skyer i formiddag. Mye vann i snøen, smelteriller til 1400moh og eldre skred er helt blå grunnet høyt vanninnhold. Store skavler på toppen av Nonstinden-obsobs. Eldre spor virker å gå veldig nær kanten.

Skredaktivitet

23. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 236680

Romsdal / SUNNDAL

Snø

23.05.2020 kl. 08:01

1260 moh

hilde@svv (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  hilde@svv Kommentar:  Skavelbrudd/vått flakskred ved Trolltind i natt/morgentimene
ObsID: 236654

Romsdal / RAUMA

Snø

22.05.2020 kl. 17:25

79 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Nordvestside mot isterdalen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Stor aktivitet fra glideskred også. Mange slike rundt um.

Skredaktivitet

22. mai. I løpet av dagen Våte flakskred Mange (10 eller mer). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 800 moh Har gått mange store skred i hele dag i de bratte fjellsidene i Romsdal og isterdalen.

ObsID: 236600

Romsdal / RAUMA

Snø

22.05.2020 kl. 13:24

1220 moh

NilsArne@SkredAS (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  NilsArne@SkredAS
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

22. mai 13:01 Vått løssnøskred Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1036 moh og sluttet på 596 moh Løsnet i et lite punkt som lite skavlnedfall , spredte seg og økte i hastighet. Gikk ned i bjørkeskog og dro med seg et par trær. Løsnet kl 1300

ObsID: 236570

Romsdal / RAUMA

Snø

22.05.2020 kl. 13:00

988 moh

Anders (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Anders
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Anders

Vær

Mye sol tidlig på dagen. Sterk vind mot toppen av skarven.

Skredhendelse

22. mai 13:34 Vått løssnøskred Naturlig utløst Skredet startet på 1004 moh og sluttet på 589 moh Brattheng Skred utløst fra/av/ved skavel. Skredet har gått ned gjennom det første skogbeltet.

ObsID: 236579

Romsdal / RAUMA

Snø

22.05.2020 kl. 10:31

826 moh

havard (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  havard
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

22. mai 10:25 Vått løssnøskred 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 826 moh og sluttet på 578 moh 30 m bred bruddkant Brattheng Utløst i toppen ved Galtåtind. Økte fort i bredden og har glidd gjennom slakt område helt ned til elva.

ObsID: 236546

Romsdal / RAUMA

Snø

22.05.2020 kl. 09:48

632 moh

Permb (Ukjent)

Ulykke/hendelse

Ingen personer i nærheten av skredet. Snø

Skredhendelse

22. mai 09:48 Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Opphopning av vann i/over lag i snødekket Brattheng Østsiden av galtåtind

ObsID: 236609

Romsdal / RAUMA

Snø

22.05.2020 kl. 08:37

580 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  knutinge@svv Kommentar:  Skredet startet høyt oppi Stigbotnhornet og krysset vegen 3 ganger

Ulykke/hendelse

Veg fortsatt vinterstengt. Sannsynligvis skader på betongrekkverk Snø Kun materielle skader Vei

Skredhendelse

22. mai 08:37 Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1231 moh og sluttet på 378 moh Brattheng Kjeldstadlinja Kun sett på webkamera foreløpig. Usikkert hva det har løsnet som. I løpet av 36 siste timer

ObsID: 236519

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

22.05.2020 kl. 06:57

54 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Ferske skred, mye snø i fjellet, sol og varmegrader. FV191 Eikesdalsvegen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Ferske skred

Rask temperaturstigning

ObsID: 236515

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org