Snøskredvarsel for Romsdal torsdag 21.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Varme på dagtid vil auke vassmetting i snø og gi skredfare i mange heng. Skred kan bli store. Unngå skredterreng!

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varme på dagtid vil auke sig og vassmetting i snødekket og gi sjanse for våte flakskred i alle hengretningar i høgda. Størst sjanse på ettermiddag og kveld. Skred kan bli store og i kjente skredbaner kan skred gå langt. Våte laussnøskred er aktuelt i i solvarmen også i lågare deler av fjellet. Ved sigesprekker er det forhold for glideskred heile døgnet. Det er mykje og store skavlar i fjellet, desse får no varme og kan knekke og dra med seg snø i henga under.
Sist store snøfall gav store mengder snø, mest i midtre del av regionen der det kom over 70 cm nysnø med låg snøgrense. I leheng kan det ha blåst inn flere meter med snø. Snøen er fortsatt kald over ca. 1000 moh. Gammelt snødekke er generelt smelteomvandla og stabilt. Det er nå veldig mykje snø i terrenget og skavlar er mange stader svært store.
Det er observert kantkorndanning over gammelt snødekke nokre stader dei siste dagane. Dette kan være eit problem i nordvendte heng over 1000 moh.
I løpet av mandagen gikk det fleire middels store flakskred i brattheng som følge av oppvarming. Onsdag melder observatør om uventa mange bruddkanter etter skredaktivitet siste dagane.
Mannen målestasjon (1294 moh.) registrerte 452 cm snødybde i løpet av helgen, hvilket er ny (uoffisiell) rekord.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-7 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om kvelden.
Klarvær.
Natteforst flere steder i fjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-2 °C til 5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost enkelte steder i fjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

21.05.2020 kl. 17:18

7 moh

TorTheBear (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  TorTheBear

Skredhendelse

21. mai 17:18 Vått løssnøskred 3 - Store Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 1114 moh og sluttet på 25 moh Brattheng

ObsID: 236465

Romsdal / RAUMA

Snø

21.05.2020 kl. 13:38

631 moh

NilsArne@SkredAS (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  NilsArne@SkredAS
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  NilsArne@SkredAS

Vær

Lett skydekke hvor solen bryter gjennom og tar godt. Smelter bra på 1200 moh

Faretegn

Ferske skred Hørt 5 større skred fra min posisjon på Mjølvafjellet nå siste 15 min. Ingenting siste 3 t. Ett observert på obspunkt. Startet som glideskred i botnform og gikk ned på øvre del av viften.

Skredhendelse

21. mai 13:43 Glideskred Naturlig utløst Skredet startet på 848 moh og sluttet på 70 moh

ObsID: 236437

Romsdal / RAUMA

Snø

21.05.2020 kl. 13:33

1137 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Finn@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Vått snødekke i overflaten til o med i nord sider opptil 1300 meter. Har ikke vært høyre en dette i dag

Ulykke/hendelse

Personutløst der utløser ble tart med i overflaten av skredet. Mistet ski og knekt stav men Ingen person skader. Politiet kontaktet og redningsaksjon avbrutt. Skikjører kom ut av område på egen hånd. Snø Person skredtatt, uten skader Topptur

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig Bør ta med våte løssnøskred også i nordsidene

Faretegn

Ferske skred

Skredhendelse

21. mai 11:33 Vått løssnøskred 2 - Middels Personutløst Skredet startet på 1151 moh og sluttet på 866 moh Ubunden snø Brattheng

Skredaktivitet

21. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 3 - Store. Naturlig utløst Mange bratte heng. NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 700 moh Observert mange naturlig utløst løssnøskred i flere himmelretninger. Også personutløst løssnøskred i nordvendte heng

ObsID: 236436

Romsdal / Molde

Snø

21.05.2020 kl. 13:00

1148 moh

kristofferkrogh@forsvaret (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  kristofferkrogh@forsvaret

Skredhendelse

21. mai 13:05 Vått flakskred 2 - Middels Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 1138 moh og sluttet på 887 moh Brattheng

ObsID: 236432

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

21.05.2020 kl. 09:47

54 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snøskredfaren er ganske stor, men faren for at disse går over vegen anses som noe lavere, og settes derfor til faregrad 3, Betydelig. FV191 Eikesdalsvegen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Mildvær og sol.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Rask temperaturstigning

ObsID: 236393

Romsdal / RAUMA

Snø

20.05.2020 kl. 22:11

79 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Mange str 2-3 skred i sørvestsiden på nyheitinden. Flere fra i ettermiddag.
ObsID: 236361

Romsdal / Molde

Snø

20.05.2020 kl. 13:24

963 moh

BjørnM (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Skred under Uglehaugen mot Sela, austside
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Austside under Sela mot Sjøvdøla
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Store områder med flakskred i austside under Sjøvdøla
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Skred i nordsida under topp 1127 oppunder Sjøvdøla. Sannsynlegvis utløst 19/5-20

Skredaktivitet

20. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5) Over 900 moh Mange snøskred i området Uglehaugen, Sela mot Kvitfjellet samt Sjøvdøla i Eresfjord.

ObsID: 236343

Romsdal / RAUMA

Snø

20.05.2020 kl. 09:54

997 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Vindstille. Klar og kald luft.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Stort sett bærende snødekke nå før sola får skikkelig tak.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  To store skred på mjølvafjellet, nø og ø. Det venstre er ca 200 m bredt. Antagelig fra mandag. Det høyre er ca 100 m bredt og ser litt ferskere ut. Begge har gått ut i dalen under. Det er ellers svært mange løssnøskred str 1-2 i bratte heng, fortrinnsvis som har fått sol.

Vær

Flott vær. Kald og skarp luft foreløpig

Snødekke

2 cm nysnø Bærende snødekke så høyt jeg var. 1000 moh. Gjenfrosset opp til ca 900. Tørr snø over dette. Klarvær har tørket ut noe fukt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Problemet er stigende utover dagen med økende temperatur og sol. Varmen vil nå høyere opp og trenge dypere ned i snødekket. Det er mest snø i øst og nord og følgelig størst fare for store skred her.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Problemet er økende med stigende temperatur utover dagen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Gjenfrosset snødekke på morgenen har virket stabiliserende og fg nå er 2. Økende utover dagen med stigende temperatur. Det er overraskende mange bruddkanter å se. Alle jeg har sett har vært i n-ø og på utsatte plasser. Typisk for nedføyket nysnø uten å avskrive kantkorn.. Det har allerede begynt å bilder godt i brattsidene mot romsdalen, så definitivt økende skredaktivitet i dag. Skredfaren vil variere med temperatur gjennom dagen. Timing er viktig. God varslingstekst.

ObsID: 236297

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

20.05.2020 kl. 09:35

54 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Rask temperaturstigning

Skredaktivitet

20. mai 09:41 - 19. mai 09:41 Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst S. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv191 Eikesdalsvegen - ,

ObsID: 236290

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

19.05.2020 kl. 16:15

696 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

19. mai 16:17 - 18. mai 16:17 Tørre løssnøskred 3 - Store. Naturlig utløst NØ. Mellom 700 moh og 600 moh Gjelder Fv63 Trollstigvegen - ,

ObsID: 236240

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

19.05.2020 kl. 16:15

2 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye snø og overgang til mildere vær. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 236241

Romsdal / RAUMA

Snø

19.05.2020 kl. 15:00

78 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Gikk akkurat et str 2-3 skred i renna her. Stigende temperatur nå etter en kald formiddag.
ObsID: 236232

Romsdal / RAUMA

Snø

18.05.2020 kl. 18:01

982 moh

ragniko (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ragniko Kommentar:  Bruddkant starter helt i høyrekant av bildet og nesten helt til venstre kant av bildet. Fra Mjelvafjellet hele veien forbi Halsaskaret har hele siden rast ut. Tydelig bruddkant, så har sikkert gått naturlig ila siste døgn med økende temperatur.
ObsID: 236126

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

18.05.2020 kl. 15:19

2 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mildvær og regn. Uforandret skredfare neste døgn: Mildvær.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 236100

Romsdal / RAUMA

Snø

18.05.2020 kl. 11:01

1164 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Flere naturlig utløste skred i bratte faresoner. Her str 2 under ryggen til blånebba.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Et større skred i nø ca 1000 moh ved setnesfjellet.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 11 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her bryter det lett i nysnø mellom lag med fokksnø
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 11 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her i en stor nordvendt side med lite vind. Jevnt faster snødekke nedover, men bryter her på ca 1 m på tynt lag med sprøhagl over hardeee fokksnø ved middels belastning. Har ikke sett dette før i en slik stor side.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 11 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Rent bruddplan med svakt lag av sprøhagl.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 11 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Sprøhagl ca 1 mm. Ligger her 1 m nede i snødekket og er Mange dager gammelt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Snøen bærer overraskende godt. Ca 10 cm innsynkning på ski. Uten ski opp til livet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Det har blåst en del og vestsiden på lillehesten har lite snø. Store sider har mye nysnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Lokal vind har gitt snøforflytni g fra s til n her i Vengedalen.
Bilde Av Vær
Bilde 10 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Skiftende vær. Varmt når sola tar.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Skiftene vær nå i formiddag. Noen få byger, men opplarnende tendens. Veldig varmt i sola. Varmegrader til va 1000 moh kl 12.

Snødekke

Det har kommet svært mye snø siste uken. Ved tregrensen her ligger det 70 cm nysnø. Overflaten var våt opp til ca 700 moh, fuktig opp til 1000 moh og tørr over dette. I sider med innelåst kan det ha lagt seg inn flere meter. Ut mot rygger og kuler er det mye lagdelinger i snøen. I store sider er snøen mer jevnt fastere nedover.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Det er mye myk snø i skjermede sider og nå som temperaturen stiger vil det være lett å løse ut løssnøskred. Det kan også gå skred av seg selv på utsatte plasser. Det er like aktuelt med str 3 i få heng.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 800 moh Like aktuelt med str 3 skred i færre heng.

Skredfarevurdering

2 Moderat Svært mye ny snø i fjellet og stigende temperatur gjør at det fortsatt går skred av seg selv i bratt utsatt terreng. Det er en stabiliserende tendens, men over 1000 moh vil snøen nå for første gang bli oppvarmet og bidra til ustabilitet. Vurderer det som en høy fg 2 i dag med mulighet naturlig utløste skred på utsatte plasser. Fortsatt lurt å inngå komplekst terreng i romsdalsfjella. Gradvis stabiliserende, men høy dagtemperatur kan gi midlertidig svekkelse.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ser flere naturlig utløst skred fra i går kveld eller natt.

Snøprofil

5 cm 1F DF M, 10 cm 4F PP M, 70 cm 4F/1F DF D-M, 0,5 cm 4F PPgp 0 mm D, 70 cm P DF D 1000 moh nø

ObsID: 236087

Romsdal / RAUMA

Snø

18.05.2020 kl. 09:39

697 moh

OAM (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OAM Kommentar:  2 store naturlig utløste. Sannsynligvis med en dags eller noen timers mellomrom.
ObsID: 236053

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org