Snøskredvarsel for Romsdal fredag 08.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vind og nysnø kan gi ustabile forhold i noen bratte heng. Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og vindøkning vil igjen gi mer krevende forhold i fjellet. Vær forsiktig der nysnøen er flyttet av vinden og har dannet myke flak. Disse vil være lette å påvirke for en skiløper. I høyfjellet kan nysnøen legge seg på et ustabilt gammelt snødekke. Under nysnøgrensa kan enkelte våte løssnøskred løses ut, men problemet er begrenset. Det er fortsatt mulig at glideskred løsner naturlig, men det kalde været de siste dagene har redusert faren. Unngå likevel områder under glidesprekker.
Snøoverflaten preges av nysnø som har lagt seg på eldre snødekke de siste dagene. Under nysnøen er snødekket smelteomdannet og isotermt opp til ca. 1000 moh, høyere i bratt solvendt terreng. Høyt til fjells og i skyggefulle områder finnes det fremdeles finkornet og lagdelt snø i den eldre snødekket. Det er skiføre fra 300-500 moh og fortsatt mye snø for årstiden i fjellet. Det er store skavler flere steder.
Over 1000 moh. er det observert kantkorn under skare som ble dannet i helga.
Onsdag observert skred ved Setnesfjellet, str 1-2, samt flere små løssnøskred i den siste nysnøen.
Kald natt til torsdag i regionen med gjenfrysing av snødekket. Observasjoner fra onsdag forteller at tørre nysnøflak kan være ustabile over 1200 moh.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-8 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nedbør om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest.
-5 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om formiddagen.
Skyet.
Av og til sørvest liten kuling i utsatte områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

06.05.2020 kl. 16:39

1247 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Føyker godt i høyden .
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Våt nysnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Bra med snø , føyk i høyden.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 9 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Laget på ca. 20 cm svikter ekstra lett.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

300 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 1100 moh Vindpakket myk Fuktig Det har vært en del snøsmelting i lavlandet den siste tiden . Regnbygevær i dag på onsdag , som snø over ca. 800. Snøoverflate er storkornet vått opp til ca 800, så våt og kram nysnø og vindpåvirket kram helt opp til 1200. Fra ca . 1100 finner en tørre sjikt men overflaten va altså kram helt til ca.1200 når jeg var ute . En god del vind og føyk i dag . Bra med snø i fjellet og store skavler .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Føyker over ca.900, men kram overflate opp til ca.1200 .

Skredfarevurdering

2 Moderat Det var litt av hvert i fjellet i dag: regnbyger under ca . 800 og snødekke der var myk og våt men drenere ok , men stedvis på grensen til råtten . Over 800 va det snøbyger og vind , og opp til 1100 va det gode bindinger da de øverste lagene va fuktige . Deretter tørre sjikt i fokksnøen , men overflate va en anelse fuktig til ca.1200. Fra 1200 var det mer spenn i lagene . Er nok mulig med str 2 skred , og lurt å være ekstra forsiktig i høyden der det er vindtransportert snø og flak . Fikk ikke brudd i kantkornlaget under skare i dag , men det er noe nytt over skare som sviktet ekstra lett og hadde blanke krystaller men det var så vind&føyk at det var umulig å studere de nærmere . Kan jo også være et lokalt fenomen . Blir nok en fg 2 til i morgen på torsdag også , og så er det vel stigende hvis det blir varme og regn høgt oppe . Varslet faregrad er riktig Bra beskrivelse

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 1100 moh Lett å finne nedføyket nysnø eller lagdeling i fokksnøen over ca. 1100. Under den høyden er det mulig med våte skred . Over 1200 va det mer spenn i lagene , og jeg fant også ett lag med noe blank-aktig men det var så vind&føyk at en ikke fikk sett nærmere på det .

Tester

LBT@22cmQ2 Nesten Q1 . Antydning til noe blankt, men fikk ikke sett nærmere pga snøføyken og sterke vinden. Sviktet ekstra lett.

LBT@11cmQ2 Nedføyket nysnø svikter lett

Skredaktivitet

6. mai. I løpet av dagen Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Ser det har gått små løssnø skred i alle himmelretninger i siste snøen . Er vel stort sett under null/mildværsgrensen

Snøprofil

10 cm 1F DFbk 0 mm/0 mm D-M Anelse fuktig ., 11 cm 4F-/1F DFbk/PP 0 mm/0 mm D Svikter øverst m liten tilleggslast, 1 cm F DF/RGxf 0 mm/0 mm D Svikter ekstra lett, og det var noe blank-aktig her. Begynnende kant?, 2 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F/1F MFcr/FC 0 mm/0 mm D Svikter ikke her, 20 cm P RG 0 mm/0 mm D Tett og hardt, gravde ikke. Fra ca. 1250 NØ . Totalt ca.3 m snø her .

ObsID: 233855

Romsdal / RAUMA

Snø

06.05.2020 kl. 11:46

39 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Regnvær.

Faretegn

Ferske skred Ser d har gått 1 str2 skred på bratt N fra Setnesfjellet.

Vær

Regn 5 °C 100% skyer Regnet ganske godt her ved fjorden hele formiddagen. Snøgrensen nå på ca. 8-900 ser ut som . Tar n tur seinere i dag .

ObsID: 233831

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org