Snøskredvarsel for Romsdal fredag 10.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i terreng som har samla fokksnø. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rolige vindforhold og kaldare luft gir den ferskaste fokksnøen tid til stabilisering. Eldre fokksnø har stabilisert seg mykje etter gunstige temperaturar siste døgna. Vindauke mot kvelden vil flytte snø og fornye skredproblemet med fersk fokksnø i leomåder.
Det er varierande snødekke. Kraftig vind og snø har har lagt opp store fonner med fokksnø i leområder. Ryggar og ope terreng er blåst ned til gammalt snødekke. Snøen ligg ujamnt fordelt i austvendt terreng.
Tidlegare observerte svake lag av kantkorn er dekt av bærande lag også på dei høgaste toppane, så dei er lite aktuelle som skredproblem.
Torsdag har det lagt seg tildels mykje nysnø over regionen.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra vest., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-9 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-11 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

09.01.2020 kl. 13:00

1254 moh

ragniko (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  ragniko Kommentar:  Mot Lesja
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  ragniko Kommentar:  Mot Romsdalen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ragniko Kommentar:  Flere sjiktoverganger i nysnøen på øverste 15 cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ragniko Kommentar:  Markeringen viser et skarelag ca 40cm ned i snødekket på dette stedet. Leside. Fokksnø med flere sjiktovergamger over skarelag. Ingen brudd rundt skarelag, det sitter godt til laget over.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  ragniko
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  ragniko

Vær

1 m/s 50% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut

Snøprofil

ObsID: 206260

Romsdal / RAUMA

Snø

09.01.2020 kl. 09:40

890 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Pent, klart vær. Rolig vind.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Kun fokksnø i forsenkninger. Ellers avblåst ned på hard og glatt regnskare.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Det blir mer og mer avblåst med høyden. Her på 900 moh er det kun flekkvis fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  I markerte leformasjoner og bekkedaler kan det ha lagt seg tynne fokksnøflak som gir fint skiføre. Ellers mye hard og glatt skare.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

10% skyer

Skredfarevurdering

1 Liten Få skredproblem under 1000 moh her. For der meste avblåst og hardt. De flak som var har gode bindinger til skare, men kan ha svakt lag med nysnø innad. Omfanget er begrenset her. Ser ut som det har kommet mer nedbør som snø lenger inn i regionen og omfanget kan være større der. De nye flakene stabiliserer seg gradvis her er fg 1 , men lengre inn, der det er kommet mer nedbør som snø vil fg være høyere.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 600 moh

Snødekke

Nysnøgrense på 300 moh Vindpakket hard Tørr Noen få cm nysnø fra ca 300 moh. Snødekket er preget av mye vind og har flakdannelser også i skogen. Over tregrensen blid den nye snøen gradvis mer fraværende ved å være blåst bort. Ligger kun fokksnøflak i forsenkinger. Ellers hard og glatt mildvær/regnskare. Skaren går opp til over 1000 moh her. På blånebba var den slutt på ca 1050 moh.

Snøprofil

10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 8 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 10 cm P MF 0 mm/0 mm M

ObsID: 206201

Romsdal / RAUMA

Snø

08.01.2020 kl. 10:00

79 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Kraftig snøfokk fra sv i høyden. Her på ca 1000 moh.

Snødekke

Kraftig snøfokk Bygevær med kraftige byger. Mellom bygene vises betydelig snøfokk i høyden.

ObsID: 206077

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

08.01.2020 kl. 08:21

2 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mildvær, mye vind. Uforandret skredfare neste døgn: Ventet storm kommende døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 206060

Romsdal / RAUMA

Snø

07.01.2020 kl. 10:53

763 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Avsetninger på blånebba. Ser ur som det har vært både våt og tørr snø her.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Løssnøskred i skjermet nø. Mange slike.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Kuler er avblåst ned på gammel is. Lite snø igjen i vestsiden på hurrungen. Ligger værutsatt til..
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Mot blånebba. Avblåst på kuler og bærende skare. godt med snø i forsenkninger med vekslende tykkelse på skarelag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  På 1000 moh er de øverste 70 cm fuktige. Tørr fokksnø under. Leheng.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@70cmQ2 Går lett på nedre kantkornlag, men flere skarelag og fuktig snø over bærer godt her. Evt gir utslag og propagerer på øvre kantkornlag ved stor belastning.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabilt i dag under ca 1000 Moh pga mildvær. Høyere opp kan det finnes ferske flakdannelser etter kitt snø og vind. Blåser godt på toppene nå og litt snøfokk over 1100 moh. Det er ikke uteliukket at Kantkornlag kan påvirkes i høyden noensteder. Økende i høyden med ny nedbør i morgen. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Lett snøfokk Ujevn snøfordeling over tregrensen etter kraftig vind. Mest snø i store skjermede formasjoner. Det er smelteriller i snøen opp til ca 1000 moh og snødekkket er generelt isotermt opp til denne høyden. Unntak er tykkere flakdannelser der det fortsatt er tørt litt nedi. Klarvær og utstråling i natt har gitt gjenfrosset overflate over ca 700 moh. Fra bare en snerk nederst til bærende høyere opp. Over1000 moh er skaren avtagende og gir etter hvert fint skiføre. Tørr snø og kun antydning til at det har vært mildt på 1170.

Skredaktivitet

5. jan. I løpet av dagen (+01:00) Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 1200 moh og 500 moh Ligger avsetninger fra små og middels store skred i mange bratte fjellsider. Sannsynligvis fra søndagens omslag.

Snøprofil

5 cm 4F PPgp/RGsr D, 3 cm P MFcr D, 2 cm 4F RG D, 10 cm P RG M, 10 cm P MFcr D, 10 cm 4F/1F FC 1 mm D-M, 25 cm P MF, 15 cm 4F/1F FC 2 mm/2 mm M, 10 cm P MF -2 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, -0,3 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 80 cm 1150 moh nø.

ObsID: 205956

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

07.01.2020 kl. 09:49

2 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). vind og regn. Økende skredfare neste døgn: Ventes mye vind kommende døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 205930

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org