Snøskredvarsel for Romsdal torsdag 12.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Det fins fersk fokksnø i leformasjoner i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt kraftig vind fra sør vil gi enkelte ferske fokksnøflak i leområder. På grunn av mild luft på tirsdag, og langvarig vind vil det trolig være lite løs snø tilgjengelig for vinden, og skredfaren er derfor synkende.
Mildværet 4 des. gjennomfuktet snødekket opp til 1000 moh. Nysnø og vind har siden gitt fokksnøflak av varierende hardhet og mengde i store deler av området.
Svake lag av kantkorn ventes mange steder å være ødelagt av mildvær eller ligger under bærende skare.
Tirsdag ettermiddag og natt til onsdag blåste det svært kraftig fra sørvest med mildvær opp til 800 moh.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sør., endring til liten kuling fra sørvest om formiddagen.
-9 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh natt til onsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra sør., endring til liten kuling fra sør om ettermiddagen.
-10 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til torsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

12.12.2019 kl. 09:07

2 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye vind. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 201735

Romsdal / RAUMA

Snø

10.12.2019 kl. 13:41

896 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mer og mer vindtrasport ila dagen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot Smørbott og Ljøsådalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot toppen på Skarven
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra 900 S
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 10 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Sprekking i siste føyka snøen, men ikke lange sprekker
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Øverste skare er porøst med begynnende kantkorn under.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 9 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Vinden tar seg opp
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SV, V, NV over 500 moh Skiftende vindretning gir nye utsatte himmelretninger. Blir nok fokksnø problem og harde flak nå etterhvert pga den sterke vinden.

Skredaktivitet

10. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred å se.

Snødekke

100 cm totalt Kraftig snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket myk Tørr Fra 300 og opp til ca 500 var det 30-40 cm løs og tørr snø øverst, med cirka like mye fuktig storkornet snø mot bakken. Over 500 /tregrensa har vinden påvirket snøen på ulik vis: over rygger og kuler er skare blåst fram, den var porøs og smuldrete (holder på å bli omdannet til kantkorn ) . I skjerma formasjoner kan en finne rundt en halvmeter lett bunden tørr snø med skarelag og gammelsnø under. Ellers er det 4F til 1F vindpakket i ulike tykkelser, og blir nok hardare nå når vinden får jobbe.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det ble en vindfull dag i fjellet i dag på tirsdag. Først moderat føyk men nå mot kvelden ser det heftig ut i høyden. Fant bare problem med nedføyket nysnø, men når vinden står på, blir det nok hardare flak og fokksnø problem. Det er mye løs snø tilgjengelig for vinden, men det har blåst i høyden noen dager allerede, så litt varierende med henteområdene og snømengdene der. Det virket som at myke flak fra i går har stabilisert nokså greit og fort, og det var lite respons i de. Det kan kanskje gå str 3 skred nå i natt der store henteområder. Stigende i natt Varslet faregrad er riktig Bra. Kanskje få med at når va mildværet? Har jo skjedd mye siden det.

Snøprofil

10 cm 4F+/4F- DFbk/DF 0 mm/0 mm D Svikter lett nederst, 1 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F RGxf/MF 0 mm/0 mm D, 25 cm 4F/1F RGxf/RG 0 mm/0 mm D, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 40 cm 1F MF 0 mm/0 mm D-M, 20 cm F/4F FCxr/MF 0 mm/0 mm M -5 °C @ 0 cm, -3 °C @ 10 cm, -0,5 °C @ 40 cm, 0 °C @ 45 cm, 0 °C @ 80 cm

ObsID: 201504

Romsdal / RAUMA

Snø

10.12.2019 kl. 10:51

41 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Sørover
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Vestover

Vær

Ikke nedbør -4 °C 2 m/s fra S ↑ 80% skyer Kald natt over hele fjøla. Ser det har allerede begynt å blåse i høyden og temps kryper sakte oppover. Ligger ca.15cm snø fra siste døgn her ved fjorden. Tar en obstur snart.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ser det har allerede begynt å føyke i høyden.

ObsID: 201458

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org