Snøskredvarsel for Romsdal søndag 01.12.2019

3
Betydelig
Publisert:

Bygevær fører til lokalt ustabile forhold. I tillegg til ustabile nysnøflak finnes vedvarende svake lag under nysnøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd UNNGÅ terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Økende bygeaktivitet søndag gjør at flere områder kan få ustabile nysnøflak. I tillegg ligger det nå mer snø i fjellet slik at skredene kan bli større. Det vil være krevende som skiløper å gjøre trygge rutevalg. Noen skred kan også løses ut naturlig, typisk under skavler og i skjermede formasjoner som samler mye snø. Observasjoner fra Sunnmøre forteller at vedvarende svake lag av rim er svært lett å påvirke. Både rim/overflatekant høyt i snødekket og kantkorn ved bakken kan derfor ikke utelukkes som skredproblem i regionen. Vær oppmerksom på faretegn som drønn og skytende sprekker.
Snøoverflata er prega av mye løs nysnø som er vindpåvirka over skoggrensa. Tidligere i november har tynt snødekke og kaldt vær gitt gode forhold for dannelse av kantkorn. Både langs bakken der snødekket var tynt og i løsere lag lengre oppe i snødekket. Det er lite såle under skoggrensa med skare under nysnøen. I fjellet er det fortsatt tynt snødekke.
Det ligger kantkorn i det gamle snødekket, men det er stor usikkerhet knyttet til hvor potent lagene blir ved pålagring.
Lørdag har det kommet nysnø til havnivå i regionen. I Rauma og Nesset har flere målestasjoner målt over 40 cm nysnø siste døgn.
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-11 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om formiddagen.
Skyet.
Bygevær vil gi store lokale forskjeller i nedbørmengde.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

01.12.2019 kl. 19:28

2 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø siste 3 døgn, mye byggeaktivitet som vil kunne gi svært ustabile partier.. Uforandret skredfare neste døgn: Vil kunne ta noe tid før lagene vil kunne stabilisere seg..

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 200165

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

30.11.2019 kl. 16:34

54 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). En del nye snø siste 2 døgn.. FV191 Eikesdalsvegen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

ObsID: 200021

Romsdal / RAUMA

Snø

30.11.2019 kl. 13:41

734 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Opp mot 50cm snø rett under tregrensa.Lite såle her.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Snømåler på 300moh .
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot Galtåtind.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot Storhesten
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra ca.700.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mye vær i dag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

80 cm totalt Moderat snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Det er komt mye snø de siste døgnene. 20 cm kram/våt ved fjorden, 40 cm nokså tørr på 300, og gradvis mer høgare oppe. Det er ingen eller lite såle i skogen så busker, kratt og steiner stikker fram. Det har vært en god del vind så snøen er litt ujevnt fordelt over tregrensa.Noen steder er den porøse skaren blåst fram, og i terrengformasjoner som samler snø kan det være over 1m nysnø. Nysnøen er oftest lett bunden 4F der vindpåvirkrt, men kan nok være løsere eller fastere andre steder enn der jeg gikk idag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skikkelig snøbygevær i dag på lørdag. Det ligger rundt 30-50 cm nysnø i terrenget , og mer der vinden har lastet, og mindre der vinden har flyttet. Gikk bare til ca.700 idag,(pga. sikt og vind) så litt begrensa med informasjon. Begynner å bli nok snø til å bli str 3 skred. På ca. 700 moh Fikk j Q2 brudd i nysnøen på ca.20 cm med middels, og Q2 med veldig lite tilleggslast på 40-50 cm (se profil) , og med stor tilleggslast i kantkornlaget på ca.70 , men Q3 der. Fikk overraskende nok ikke drønn der jeg gikk, men det begynner å bli mye snø så vanskeligere å påvirke de svake lagene som ligger dypt. Kantkornproblemet krever mer observasjoner og graving for å kartlegge ordentlig. Inntrykk av Høg fg 2 idag, og fortsatt stigende med meldt vær. Stigende . Varslet faregrad er riktig Bra .

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Begynner å bli en del snø over så dette laget blir vanskeligere å påvirke. Også ev. kantkorn mot bakken.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh Eventuelt også str 3 i få heng i dag, men pga mer snø i vente så kan også bli str 3 i noen heng ->fg3. Også løssnøskred.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

30. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet For dårlig sikt og flatt lys til å se om det har gått skred i siste snøen.

Snøprofil

10 cm F PP/PPgp 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 30 cm F-/F+ PP/PPgp 0 mm/0 mm Svikter øverst m middels, Q2, 5 cm F PP/PPgp 0 mm/0 mm D Rimlag Svikter øverst med veldig lite tilleggslast, Q2, 5 cm F-4F DF 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F MFcr/RGxf 0 mm/0 mm Porøs skare, 10 cm F FC 2 mm/0 mm Svikter m stor tilleggslast, Q3, 5 cm 4F FC/MFcr 0 mm/0 mm D-M Fra ca.700 . Mye myk snø, innsynking med fot helt ned til bakken. På ski opp til ca.kne eller midt på leggen.

ObsID: 200018

Romsdal / RAUMA

Snø

30.11.2019 kl. 11:30

505 moh

ThomasN (Ukjent)

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Kantkorn observert under gammelt snødekke. Hardt snødekke. Problem med nysnø og tillegsbelastning.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen

ObsID: 200005

Romsdal / RAUMA

Snø

30.11.2019 kl. 11:12

796 moh

ØyvindD (Ukjent)

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Brudd innad i fersk nysnø. Brudd i svake lag ned mot gammelt snødekke. Rim? Kantkorn?

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Ferske sprekker

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 200007

Romsdal / RAUMA

Snø

30.11.2019 kl. 11:03

41 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Byger på veg.

Vær

Snø 0 °C 2 m/s fra NV ↘ 98% skyer Snøbygevær. Snø helt ned til fjorden. Ser det føyker i høyden. Skal se om jeg kommer på tur snart.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ser det føyker i høyden.

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Komt rundt 20-30 cm kram snø siste 2 døgn her ved fjorden , kanskje dobbelt så mye i fjellet.

ObsID: 199962

Romsdal / RAUMA

Snø

28.11.2019 kl. 13:37

1004 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Storhesten og nordover
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Nordvendt fjellside
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  En halv åpen bekk på ca 800
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Østvendt fjellside
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Typisk snøoverflate over tregrensa: skare som knekker, under er det kantkorn.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra ca. 1000 NØ
Bilde Av Skredproblem
Bilde 7 av 10 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredproblem
Bilde 8 av 10 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Bare såvidt J klarte å provosere fram sprekking i snøen i dag. Her fra ca.1000. Porøs skare/ gammel vindtrasport(?) Som er flaket, og sklir på 1mm kantkorn. Se profil.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 9 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Skare Tørr Krevende skiføre idag. Mildværet har gjennomsmeltet snøen i skogen den siste uken, og nå er den fryst , så den er også blitt til kantkorn under skare. Skare er bærende på ski opp til ca.6-700, men aldri bærende til fots. Forholdsvis lite snø i skogen (10-30cm) og ikke sammenhengende skiføre før over tregrensa egentlig. Over tregrensa er det rundt en halvmeter med snø, litt mer i formasjoner som har samlet snø, og høgare oppe. Det er likevel store forskjeller i regionen og fjellsider med ulike himmelretning. Det er generelt sett mye kantkorn i snøen, og flere porøse skarelag. Men idag var snødekke tam uten spenninger.

Skredfarevurdering

1 Liten Idag stille og rolig, men krevende skiføre pga brytende skare, og stedvis lite og ujevnt med snø. Steiner og kratt stikker fram. Ganske flatt lys også. Med meldt vær og nysnø så Forventer J nokså gode bindinger til skare, men rett under skare(ne) er det kantkorn. Alle skarelag over tregrensa var også nokså porøse og smuldrete. Idag muligens mulig med str 1 skred i få bratte renner og lommer der kantkornlagene er nok utviklet og svikter under mykere skare. Men meldt vær med mye snø så blir det nok større skred og det blir fort fg 2, også avhengig av vindforhold. Gikk bare til ca.1000 idag. Uvisst hvordan det er høgare oppe. Les over. Kjekt å være i gang igjen !

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Idag på torsdag var det nok bare mulig eventuelt å løse ut noe smått i bratte renner etc , men til helgen blir det nok problem med nysnøen. Usikkert på om kantkornlagene er nok utvikle til å bli aktive med nysnø over seg.

Faretegn

Ingen faretegn observert Still og rolig idag.

Skredaktivitet

28. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F PP 0 mm/0 mm D, 6 cm 1F RG/MFcr 0 mm/0 mm D Tykkelsen og styrken varierer i nærheten.Litt porøs her og danner flak., 5 cm F/4F FC/RGxf 1 mm/0 mm D Rimlag , 20 cm 1F/1F+ RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 2 mm/0 mm D Svikter m stor tilleggsskatt,Q3, 30 cm 1F RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F-/F+ FC/RGxf 0 mm/0 mm Forskjellig hardhet i nærheten ift hulrom/bakken under Nokså tykk snødekke her ! Der tynn snødekke i nærheten er det : dryss m nysnø, så skare, så kantkorn og så et hardere isete lag og bakken, eller bare bakken.

ObsID: 199779

Romsdal / RAUMA

Snø

28.11.2019 kl. 12:20

673 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra tregrensa
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -2 °C 1 m/s 90% skyer Kom et dryss snø i morgen timene, nå klarere vær, men fortsatt snø i lufta. Kan ikke se noe føyk.

Snøprofil

1 cm F PP D, 2 cm P MFcr D, 2 cm F FC 1 mm D, 5 cm 1F MFcr D, 3 cm F FC 2 mm D, 5 cm 1F MFcr D, 10 cm F/F+ FC 1 mm Øvre del Svikter nesten øverst i dette laget ved isolering, 5 cm 4F FC M Bakken e fuktig her så d trekker seg i nærmeste lag

ObsID: 199760

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org