Snøskredvarsel for Romsdal søndag 03.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / Molde

Snø

02.11.2019 kl. 14:30

1510 moh

TorTheBear (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  TorTheBear Kommentar:  Høyde på bruddkanten trapper av mot ryggen.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  TorTheBear Kommentar:  Skredmasser i bunnen av dalen

Skredhendelse

2. nov 12:00 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 1499 moh og sluttet på 1269 moh 40 cm høy og 150 m bred bruddkant Brattheng Avtrappende bruddkant fra ca 40 cm.

Ulykke/hendelse

Ingen observerte skispor in i skredet. Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 197645

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org