Snøskredvarsel for Romsdal tirsdag 14.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Skredfaren aukar i solsidene utover dagen når nysnøen blir fuktig. Ver forsiktig i bratte leområde med tørr nysnø i høgfjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnøen frå helga vil bli ustabil ved første oppbløyting når sola får tak. Då kan det gå fleire våte laussnøskred både naturleg og utløyst av skikøyrarar. Overgang til varmare vêr skjer gradvis og skredaktiviteten vil vere styrt av høgde og himmelretning. Det er venta at det er lite spenning i nysnøflaka i høgfjellet, men skikøyrarar kan likevel løyse ut flakskred i nokre få heng.
Det er framleis full vinter i fjellet med tørr snø og temperaturar under 0 °C . Laurdag og søndag kom det 15-30 cm nysnø kombinert med tidvis kraftig vind frå NV i fjellet. Tidlegare i mai kom det opp mot 1 m snø som var i ferd med å bli fuktig før helgas snøfall. Fleire stader er det skiføre frå 400 moh, men utan såle under tregrensa. Der er det opne bekkar og framstikkande stein.
Det finst lagdeling i snødekket i heng som ikkje er direkte solpåverka, men det er ingen indikasjonar på vedvarande svake lag som kan gje større skred.
Observasjonar søndag fortel om rask stabilisering i fokksnøflak, men framleis flyttbar snø for vinden over 700 moh. Måndag er det framleis kaldt med snøbyger over 500 moh.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-3 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen. Stigende temperatur.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

14.05.2019 kl. 10:12

4 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Flere ferske skred i bratt sørside på nyheitinden. Vesentlig varmere i dag.
ObsID: 194607

Romsdal / RAUMA

Snø

12.05.2019 kl. 10:53

972 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Fortsatt byger fra nv nå på formiddagen. Blåser godt i bygene. Ellers rolig. Snø ned til ca 500 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Det ligger fortsatt snø ned til 300-400 moh mange steder. Lite eller ingen såle under tregrensen. Bare 10-40 cm nysnø her fra forrige snøfall. Det kan derfor være krevende å ta seg gjennom skogen mange steder.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Typisk for lavere områder. Ingen såle under den nye snøen. Bekker og elver smelter fort frem. Områder med mye Stein kan være vanskelige å ta seg gjennom.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  I går og i natt snødde det godt i høyden. Nedre grense på ca 500 moh. På 600 moh er det ca 15 cm ny snø over den gamle snøen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  800 moh. Øverste 20 cm er fra i går og i dag. Øverste 5 er fra i morges. All snø er kram eller våt her. Mest fuktighet i toppen av forrige snøfall. Her er det allerede storkornet snø med mye vann. På 1000 moh er det 30 cm ny snø fra i går og i dag.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Sjikt i fokksnøen fra i går løsner med stor tb. Skredproblem i dag er i første rekke nye flakdannelser i den siste snøen samt løssnøskred som følge av soloppvarming.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 900 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 700 moh

Vær

Snødekke

Ny snø fra ca 500 moh. Stort sett kram snø nå etter at sola har stått på, men fortsatt flyttbar for vinden over ca 700 moh. Bra snøtransport langs bakken i bygene.

Skredfarevurdering

2 Moderat Problemer er i hovedsak i den siste snøen i form av ferske flakdannelser i noen heng og som løssnøskred ifm soloppvarming. Eldre flakdannelser virker stabile, men det er flyttbar, tørt snø i høyden og vind danner nye flak fortløpende. Ellers et generelt stabilt snødekke. Det er i ngen skredproblem under 700 moh annet enn utløp fra høytliggende skredbaner. Gradvis stabiliserende med lite ny vind. Fortsatt mulighet for våte løssnøskred om sola får godt tak. Til nå i dag har det vært begrenset pga bygevær. Varslet faregrad er riktig Fint og beskrivende varsel.

ObsID: 194445

Romsdal / Isfjorden

Snø

11.05.2019 kl. 07:43

94 moh

Halvor@NVE (*****)

Vær

Torsdag og fredag formiddag blåste det kraftig, relativt varmt og fredag var snøen fuktig/kram til topps, men det var fortsatt snøtransport på utsatte plasser. Gradvis økende nedbør utover ettermiddagen fredag med synkende snøgrense. I dag, lørdag kraftige regnbyger. Snø over ca 600 moh nå på morgenen.

Snødekke

Det er mye flakdannelser i fjellet etter kraftig vind på trosdag/fredag. Harde, bærende flak på rygger og kuler og mykere flak eller myk snø i skjermede formasjoner. Flakene virker å ha stabilisert seg raskt, men løsnet lett da de var helt ferske.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har vært mildvær til topps og eldre fokksnøflak er stabiliserte. Den gamle løssnøen har også fått godt med varme i seg og bærer godt. Skredproblemet er i hovedsak dagens nedbør og vind. Det er regnbyger med snø over ca 600 mot nå på morgenen. Dette vil gi noen ferske flakdannelser og også mye ubunden snø i skjermede formasjoner. Faregraden vil holde seg også i morgen med økt fare for løssnøskred i den nye snøen nå som sola vil ta. Varslet faregrad er riktig Godt og beskrivende varsel

ObsID: 194344

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org