Snøskredvarsel for Romsdal torsdag 18.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med mjuk våt snø. Hald avstand til skavlar og fjellsider med glidesprekkar.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stigande temperatur vil svekke bindingar i snødekket og tilskying vil dempe utstråling og nattefrost høgt i fjellet. Ein kan forvente fleire våte laussnøskred i alle himmelretningar, spesielt i sørvendte fjellsider. Glideskred kan førekomme på bratte og glatte fjellsider. Hald avstand om det er glidesprekkar. I høgda kan det vere mindre fokksnøflak som stadvis ligg på svakt lag kantkorn. Ver merksam på faren for skavlbrot på toppar og ryggar.
Snøoverflata består i hovudsak av skare etter tidlegare mildvêr og påfølgjande tilfrysning, nokre stadar i kombinasjon med hard fokksnø. Skaren er for det meste hard og bærande, men enkelte stadar bryt ein igjenom. I solvendte sider tiner den utover dagen og vert mjukare. I skyggeområder finst det noko tørr laussnø. Over 1100 moh er det framleis mogleg å finne tørr fokksnø, då i mindre tynne ujamne flak.
Det har lokalt vore observert kantkornutvikling høgt i snødekket grunna låga nattetemperaturar. Det finst blant anna under spreidde fokksnøflak, men påvirkar skredfaren i liten grad. Det finst òg kantkorn djupare i snødekket høgt til fjells.
Det er observert store overhengande skavlar frå ein del toppar og ryggar.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-6 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om formiddagen.
Klarvær.
Nattefrost.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-5 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lokal nattefrost. Skyet fra om formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

18.04.2019 kl. 14:17

1224 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Synes det har løsnet noen nye klumper her nylig.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 11 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Hørte litt buldring her og i ettermiddag , men ikke noe stort
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Vestvendt side.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Østvendt side
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Kanskje det værste , eller mest spennende j fant i dag . Ikke sikkert representativ som helhet, men kanskje som "få bratte heng". Fra ca.1240 veldig Skyggevendt N . Kan jo skje en del når disse laga blir varme .
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  1240 N
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Sklei ved isolering her , men fokksnøen er stiv og spenningsløs nå.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Vår i Isfjorden
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Isfjordsfjella
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  5-10 cm 1F fokksnø sklir på kantkorn i skyggevendte lommer over ca.8-900
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 11 av 11 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Gjør du selvstendige vegvalg , eller følger du ukritisk etter gamle spor og andre folk ?

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 200 moh Våt løssnø Fuktig I Skyggevendt over ca.8-900 kan en fortsatt finne vindpakket hardt eller mykt, som er tørr øverst. Ellers varme- og/eller solbehandlet. Snøgrense kryper oppover, spesielt solvendt. OK med snø her i indre, men lite i ytre .

Skredfarevurdering

1 Liten Det var nok en varm dag i fjellet , men kanskje ikke helt så varm som det har vært . Varmere mot ettermiddag/kveld. Mindre utstråling pga høge skyer og slør. All solvendt er smelteomvandlet og følger sol&temperaturer ift hvor hardt eller mykt det er. Fortsatt mulig å finne lagdelt tørrsnø i nord-og skyggevendte sider over ca.8-900. En del vindpakket hardt eller mykt. Lett å finne kantkorn i slike sider og heng. Problem i dag var nok våte skred og ev glideskred -/klumper pga sol&varme i solvendte sider. Blir spennende å se hvordan nordsidene reagerer på varmen hvis det nå blir varmere framover og spesielt hvis det blir varme netter i høyden også. Generelt sett inntrykk av str 2 skred i noen heng. Var nok Fg 1 i dag formiddag og midt på dagen , men stigende nå i ettermiddag og kveld. Det er lurt å være obs på skavler som blir varme og myke også, så ikke gå på skavler og hold avstand. Stigende med varme og varme netter . Utstråling og skydekke spiller også en rolle . Varslet faregrad er riktig Bra beskrivelse .

Faretegn

Ferske skred Det har gått noen mindre skred solvendt det siste døgnet.

Tester

@93cmQ2 Gammelt kantkorn svikter med stor tilleggslast . Ligger stort sett dypt . Vær obs når lagene over blir myke !

@8cmQ1 Stiv og spenningsløs vindpakket 1F sklir på kantkorn. Vær obs når fokksnøen blir myk .

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 500 moh Våte skred pga sol , og varme . Litt usikker på hvordan det blir i nordvendte /skyggevendte når eller hvis det blir varme netter og plussgrader der også . Men tenker str 2 skred i noen heng som generelt nå .

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst

ObsID: 191767

Romsdal / RAUMA

Snø

18.04.2019 kl. 11:18

45 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Vær

Ikke nedbør 12 °C 1 m/s Nok en varm dag, men ikke helt så varm som det har vært. Det er dok ikke blå himmel, men høye skyer / slør slik at det har nok ikke vært så mye uttørking .

ObsID: 191678

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

18.04.2019 kl. 10:25

2 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mildvær og sol. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 191669

Romsdal / SUNNDAL

Snø

17.04.2019 kl. 16:00

1281 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket sett fra Blåfjellet (1306 moh) i Nesset/Sunndal
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Tørrsnø på ca. 1100 i NØ-vendt heng ved Vardfjellet. 5-10 cm nedtrenging,
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Myk, våt snø i solvendt terreng på ca. 800 moh ved Sandviksskardet. Her er det skare om natta og god tining på dagtid. Ca. 10 cm nedtrenging på ettermiddagen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Solvendt terreng: Våte løssnøskred fra tidligere i uka. Snø som glir på glatt, bratt sva.

Snødekke

Våt Sammenlignet med tidligere i uka, var det i dag mer vind. Det gjorde at snøtiningen på dagtid avtok litt der på vindutsatte steder. På toppen av Blåfjellet var det dermed litt hardere enn jeg hadde forventet, også i solvendt side. Men nedover i mer skjermede formasjoner var det mjuk, våt snøoverflate og gode skiforhold, spesielt i solvendte sider. Lufttemperaturen hadde steget siden i går, og dermed bles det økt tining her. I NØ-vent terreng på ca. 1100 fantes fortsatt tørr, løs snø, antagelig fokksnø som var utsatt for kantkorndannelse i overflata. Mye vått ellers. Smelteskare vedvarte i skyggesider under ca. 1100 moh.

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet ila. døgnet så vidt jeg kunne se. Men en del skred fra forrige uke ble observert. Også snø som glir på glatte og bratte sva (som er en forløper til mulig glideskred).

ObsID: 191617

Romsdal / RAUMA

Snø

17.04.2019 kl. 14:58

1152 moh

Halvor@NVE (*****)

Snødekke

Der sola har tatt er snødekket gjenfrosset på morgenen og tiner opp med sol og stigende temperatur. I skyggesider er det fortsatt mulig å finne noe tørr løssnø, eller vindpakket myk eller hard. I dag blåste det litt fra sø, noe som senket temperaturen på snøen i høyden. I lavere områder og steder uten vind ble snøen mykere og våtere enn før pga høy temperatur.

Skredfarevurdering

1 Liten Varmere vær gir mindre gjenfrysing om natten og dypere varme i snødekket om dagen der sola får tak. Det var vesentlig varmere i dag enn det har vært tidligere. Og snøen påfølgende bløt i s. Dagens varsel beskriver situasjonen godt. Ved fravær av nattefrost vil utbredelsen på skredproblemet raskt øke til noen bratte heng. Varslet faregrad er riktig Fint varsel.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

8 °C Vesentlig varmere i natt. 8 grader her nede ved fjorden i morges. Klarvær har gitt gjenfrysing av snødekket, men ikke så dypt som tidligere.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V mellom 1200 moh og 700 moh Vinden senket temperaturen i høyden og tørket ut snødekket litt. Ved fravær av nattefrost vil. Utbredelsen raskt øke til noen bratte. heng.

ObsID: 191585

Romsdal / NESSET

Snø

15.04.2019 kl. 20:39

1021 moh

Halvor@NVE (*****)

Snødekke

100 cm totalt Tørr Snøoverflaten består hovedsakelig av smelteskare i alle sider der sola har fått tak. Denne tiner utover dagen og blir fint skiføre. I nord er det harde eller myke fokksnøflak som oppleves som stabile alle steder jeg har vært. Det dannes kantkorn i snødekket, men i s smelter dette om dagen og i n er overliggende flak uten spenninger og oppleves ikke som noe aktuelt problem. Det er gradvis varmere, men fortsatt kaldt i høyden og snødekket er hardt og gjenfrosset der sola ikke får tak.

Skredfarevurdering

1 Liten Klarvær og relativt kaldt vær gir gjenfrysning av snødekket om natten og et hardt snødekke. Utover dagen varmes snøen opp der sola får tak og gir mulighet for fin skikjøring, men også fare for våte løssnøskred i bratte heng. Mest utsatt er sørlig sektor utover dagen. Faregead og skredproblem holder seg med det samme været. Varslet faregrad er riktig Fint varsel som beskriver situasjone godt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Klart og kaldt vær. Varmt i sola der vinden ikke får tak.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV over 700 moh Følg med når snøoverflaten blir våt eller snødekket råttent i bratte solsider.

ObsID: 191351

Romsdal / Sunnmørslauparen

Snø

15.04.2019 kl. 12:00

1245 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bærende skare i NV-vendt terreng mandag formiddag. Sporene fra i går er frosne. Glasert overflate.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Skavl i østvendt heng
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Rimdannelse om natta. Smelter i solvendte sider på dagen. Dette er vestvendt helning.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sola tiner snøoverflate, her i vestvendt heng. Effekten er vesentlig større i direkte sørvendte heng.
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Skavl i østvendt heng

Snødekke

Skare

Skredfarevurdering

1 Liten For det meste bærende skare/snøoverflate der det er vanskelig å påvirke snøpakken i særlig grad. Men sola virker og gir løsere og våtere snø i toppen, særlig i solvendt terreng. Forholdene vil holde seg så lenge været er noenlunde likt. Spennende å se om det blir mer ustabilt om nattefrosten gir seg. Varslet faregrad er riktig Varselet stemte bra.

Faretegn

Mye vann i snøen Gjelder der sola får tak.

Notater

Store skavler. I seg selv ikke så spesielt, men med mange fok i fjellet er det viktig å være ekstra oppmerksom.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV over 700 moh Gjelder mest i solvendt terreng, altså bratt sørvendt.

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Jeg så noen våte løssnøskred i sørvendt terreng, men jeg er usikker på om de hadde gått i dag.

ObsID: 191349
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.