Snøskredvarsel for Romsdal onsdag 17.04.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Men vær oppmerksom på våt snø i solvendte brattheng. Høyt til fjells og i utsatt terreng er det mulig å påvirke enkelte fokksnøflak.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Klarvær gir solinnstråling og varme på dagtid og utstråling med lave temperaturer på nattestid. Snødekket vil stort sett være hardt og stabilt, særlig tidlig på dagen. Utover dagen vil overflaten bli mykere og litt våtere i solvendt terreng. Muligheten for å løse ut små våte løssnøskred øker litt i sola. I større og brattere solvendte sider som blir særlig oppvarmet kan det forekomme enkelte middels store skred. I enkelte utsatte områder, der våt snø ligger på glatte og bratte sva, kan glideskred forekomme. Disse kan omgås med å holde god avstand til oppsprukket snødekke. Det finnes små flak av fokksnø med ulik hardhet. Under disse flakene kan det ha utviklet seg et svakt lag av kantkornet snø, særlig i skyggesider. Vær oppmerksom på store skavler ut fra flere rygger og topper!
De siste dagene har regionen hatt solinnstråling og temperaturøkning på dagtid og utstråling med tilfrysing på natta. Dette har gitt en snøoverflate som i hovedsak består av bærende skare. I solvendte sider er døgnvariasjonen størst, ettersom sola får tak og gjør snøen mykere på dagtid før den fryser til igjen på natta. Høyt til fjells og generelt i skyggeområder, finnes tørrere og løsere snø.
Det har lokalt vært observert kantkornutvikling høyt i snødekket de siste dagene pga. temperatursvingninger gjennom døgnet. Dette skjer stedvis både i overflaten, under skare og under det som finnes av fokksnø. Dette påvirker snøskredfaren i liten grad slik situasjonen er nå, men ved et ev. nytt snøfall kan dette bli et større skredproblem. Det finnes også kantkorn dypere i snødekket høyt til fjells, men det er ikke et vesentlig skredproblem i øyeblikket siden snødekket generelt er bærende.
Søndag ble det rapportert om et fersk glideskred fra Litlevasstind mellom Overøye i Stordal og Bøstølen i Rauma.
Tirsdag morgen var det sol og rolige vindforhold i regionen. Det er fortsatt nattefrost, selv om temperaturen har økt gradvis. Det har vært minimalt med nedbør den siste uka. Snøgrensen ligger på 300-700 moh. Det er observert rim på overflaten en del steder. Det er også observert store overhengende skavler fra en del topper og rygger.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
-5 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-6 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om formiddagen.
Klarvær.
Nattefrost.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Romsdal / SUNNDAL

Snø

17.04.2019 kl. 16:00

1281 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket sett fra Blåfjellet (1306 moh) i Nesset/Sunndal
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Tørrsnø på ca. 1100 i NØ-vendt heng ved Vardfjellet. 5-10 cm nedtrenging,
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Myk, våt snø i solvendt terreng på ca. 800 moh ved Sandviksskardet. Her er det skare om natta og god tining på dagtid. Ca. 10 cm nedtrenging på ettermiddagen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Solvendt terreng: Våte løssnøskred fra tidligere i uka. Snø som glir på glatt, bratt sva.

Snødekke

Våt Sammenlignet med tidligere i uka, var det i dag mer vind. Det gjorde at snøtiningen på dagtid avtok litt der på vindutsatte steder. På toppen av Blåfjellet var det dermed litt hardere enn jeg hadde forventet, også i solvendt side. Men nedover i mer skjermede formasjoner var det mjuk, våt snøoverflate og gode skiforhold, spesielt i solvendte sider. Lufttemperaturen hadde steget siden i går, og dermed bles det økt tining her. I NØ-vent terreng på ca. 1100 fantes fortsatt tørr, løs snø, antagelig fokksnø som var utsatt for kantkorndannelse i overflata. Mye vått ellers. Smelteskare vedvarte i skyggesider under ca. 1100 moh.

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet ila. døgnet så vidt jeg kunne se. Men en del skred fra forrige uke ble observert. Også snø som glir på glatte og bratte sva (som er en forløper til mulig glideskred).

ObsID: 191617

Romsdal / RAUMA

Snø

17.04.2019 kl. 14:58

1152 moh

Halvor@NVE (*****)

Vær

8 °C Vesentlig varmere i natt. 8 grader her nede ved fjorden i morges. Klarvær har gitt gjenfrysing av snødekket, men ikke så dypt som tidligere.

Snødekke

Der sola har tatt er snødekket gjenfrosset på morgenen og tiner opp med sol og stigende temperatur. I skyggesider er det fortsatt mulig å finne noe tørr løssnø, eller vindpakket myk eller hard. I dag blåste det litt fra sø, noe som senket temperaturen på snøen i høyden. I lavere områder og steder uten vind ble snøen mykere og våtere enn før pga høy temperatur.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Varmere vær gir mindre gjenfrysing om natten og dypere varme i snødekket om dagen der sola får tak. Det var vesentlig varmere i dag enn det har vært tidligere. Og snøen påfølgende bløt i s. Dagens varsel beskriver situasjonen godt. Ved fravær av nattefrost vil utbredelsen på skredproblemet raskt øke til noen bratte heng. Varslet faregrad er riktig Fint varsel.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V mellom 1200 moh og 700 moh Vinden senket temperaturen i høyden og tørket ut snødekket litt. Ved fravær av nattefrost vil. Utbredelsen raskt øke til noen bratte. heng.

ObsID: 191585

Romsdal / NESSET

Snø

15.04.2019 kl. 20:39

1021 moh

Halvor@NVE (*****)

Vær

Klart og kaldt vær. Varmt i sola der vinden ikke får tak.

Snødekke

100 cm totalt Tørr Snøoverflaten består hovedsakelig av smelteskare i alle sider der sola har fått tak. Denne tiner utover dagen og blir fint skiføre. I nord er det harde eller myke fokksnøflak som oppleves som stabile alle steder jeg har vært. Det dannes kantkorn i snødekket, men i s smelter dette om dagen og i n er overliggende flak uten spenninger og oppleves ikke som noe aktuelt problem. Det er gradvis varmere, men fortsatt kaldt i høyden og snødekket er hardt og gjenfrosset der sola ikke får tak.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Klarvær og relativt kaldt vær gir gjenfrysning av snødekket om natten og et hardt snødekke. Utover dagen varmes snøen opp der sola får tak og gir mulighet for fin skikjøring, men også fare for våte løssnøskred i bratte heng. Mest utsatt er sørlig sektor utover dagen. Faregead og skredproblem holder seg med det samme været. Varslet faregrad er riktig Fint varsel som beskriver situasjone godt.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV over 700 moh Følg med når snøoverflaten blir våt eller snødekket råttent i bratte solsider.

ObsID: 191351

Romsdal / Sunnmørslauparen

Snø

15.04.2019 kl. 12:00

1245 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bærende skare i NV-vendt terreng mandag formiddag. Sporene fra i går er frosne. Glasert overflate.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Skavl i østvendt heng
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Rimdannelse om natta. Smelter i solvendte sider på dagen. Dette er vestvendt helning.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sola tiner snøoverflate, her i vestvendt heng. Effekten er vesentlig større i direkte sørvendte heng.
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Skavl i østvendt heng

Snødekke

Skare

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV over 700 moh Gjelder mest i solvendt terreng, altså bratt sørvendt.

Notater

Store skavler. I seg selv ikke så spesielt, men med mange fok i fjellet er det viktig å være ekstra oppmerksom.

Faretegn

Mye vann i snøen Gjelder der sola får tak.

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Jeg så noen våte løssnøskred i sørvendt terreng, men jeg er usikker på om de hadde gått i dag.

Skredfarevurdering

1 Liten For det meste bærende skare/snøoverflate der det er vanskelig å påvirke snøpakken i særlig grad. Men sola virker og gir løsere og våtere snø i toppen, særlig i solvendt terreng. Forholdene vil holde seg så lenge været er noenlunde likt. Spennende å se om det blir mer ustabilt om nattefrosten gir seg. Varslet faregrad er riktig Varselet stemte bra.

ObsID: 191349

Romsdal / Veslefjellet

Snø

14.04.2019 kl. 15:05

1050 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Temperaturmålinger gjennom snødekket sør for løsneområdet, på 1030 moh (til høyre på bildet under 'faretegn').
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Snødekke

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Snø som glir på bakken ved Slettsvaet i Romsdalen (på motsatt sida av dalen ift. kameraplassering). Se under 'notater' for timelapse. Usikkert når et ev. skred vil gå. Avhengig av værforholdene, muligens ila. noen dager.

ObsID: 191219

Romsdal / RAUMA

Snø

14.04.2019 kl. 14:13

1125 moh

solveig@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  solveig@NVE
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  solveig@NVE

Skredaktivitet

14. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ser endel løssnøskred som trolig gikk for flere dager siden. Tror ikke noe av det er nytt.

ObsID: 191185

Romsdal / STORDAL

Snø

14.04.2019 kl. 13:37

1232 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Glideskred fra Litlevasstind

Skredhendelse

14. apr 13:11 Glideskred 3 - Store Naturlig utløst S-vendt Vann ved bakken/smelting fra bakken Svaberg

ObsID: 191182
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.