Snøskredvarsel for Romsdal søndag 10.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold som følgje av nedsnødd rim eller kantkorn. Ver forsiktig i leområder der vinden har lagt igjen nysnøflak.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er krevjande skredtilhøve på fjellet. Skredproblema finns i nysnøen frå fredag og der det kjem nysnø søndag. Der vinden har flytta denne snøen slik at det er danna flak vil det vere lett for ein skiløpar å løyse ut skred. Det er store variasjonar i kor mykje vinden har påverka. Før nysnøen kom var det vêrtilhøve for utvikling av ustabile rim og kantkornlag på eller i nærleiken av overflata. Desse laga ligg no nedsnødd i nokre heng og her vil der vere lett å løyse ut skred. Ver merksam på drønn og skytande sprekker. Der sola kjem fram vil laussnøskred kunne løysas ut naturleg og bli str. 2 (middels store). Skredfarene er venta å gå noko ned søndag.
Nysnø til havnivå fredag har lagt seg på eit varierande snødekke som var solpåverka i heng mot S og i ulik grad av vindpåverking elles på fjellet. Siste vekes snø har gode bindingar til det gamle snødekket som vart kraftig påverka av mildvêr til fjelltopphøgde i slutten av februar. Det finns framleis lagdeling høgt til fjells, men skaren som no ligg under nysnøen er berande opp til omlag 1200 moh.
Overflaterim kan ha snødd ned fredag og i nokre heng er rimen bevart og gjer nysnøfka over ustabile. Det vart danna solskare i heng mot S tidlegare i veka. Rundt dette skarelaget kan det ligge ustabile lag av kantkorn.
Ved Hurrungen i Isfjorden vart det observert eit middels stort naturleg utløyst flakskred fredag. Det har gått mange laussnøskred i nysnøen laurdag morgon da sola kom fram og nokre str.1 flakskred.
Det kom 20-25 cm nysnø både på Romsdalshalvøya og i indre strok fredag-laurdag. Skytande sprekker og drønn vart observert ved Blånebba fredag. Laurdag er det sol og lite vind i regionen. Observasjonar laurdag viser gode bindingar mellom nysnøen frå fredag og underliggande snø. Dette kan tyde på at utbreiinga av vedvarande svake lag er avgrensa.
2 - 6 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til bris fra nord om ettermiddagen.
-16 °C til -9 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Av og til nordlig frisk bris.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 7 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordvest.
-14 °C til -9 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

10.03.2019 kl. 18:34

2 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). En del nysnø siste 3 døgn. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 185433

Romsdal / NESSET

Snø

10.03.2019 kl. 14:00

723 moh

SivK (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Dårlig binding av nysnø til skarelag

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sannsynligvis i forbindelse med gammel solskare. Tynnere og mer porøs skare, mer SV-vendt.

Tester

ECTN5@20cmQ2 Test i S-vendt terreng. Like over tregrensen,lite vind i snøen her. Mer binding i snøen med høyde og vindpåvirkning. To markante solskarelag, et gammelt lengre ned i snødekket og et som antas være fra i går. Brudd under spade men ingen propagering på solskare fra i går. Dårlig binding mellom nysnø og skarelag. Antydning til kantkorn under gammelt skarelag.

ObsID: 185413

Romsdal / RAUMA

Snø

10.03.2019 kl. 13:13

580 moh

ThomasN (Ukjent)

Vær

Snø 0 °C 100% skyer

Faretegn

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Snødekke

Lett snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm)

Tester

CTN God

ObsID: 185363

Romsdal / RAUMA

Snø

10.03.2019 kl. 13:09

773 moh

birgitrustad (****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vind fra SV, frisk bris i kasta. 30 min gamle spor var føyka igjen.

ObsID: 185376

Romsdal / RAUMA

Snø

10.03.2019 kl. 12:22

811 moh

ØyvindD (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Øyvind Dahle

Notater

Bruddforplantning ca 80 cm (ca 120 cm brei blokk) ved 3 slag. Bruddet gikk i nysnøen som har kommet siden i går ettermidag, da avstanden fra bruddet ned til solskaren som ble danner i går var ca 5 cm. Solskare dannet i bratt nok sørvendt i går. Tett snøvær og en del vindtransport.

ObsID: 185393

Romsdal / RAUMA

Snø

10.03.2019 kl. 11:31

1022 moh

Odd Erik (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Odd Erik

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kankorn over gammel glasert smelteskare oppe på ryggen, der det gamle snødekke er tynt. Ser ut til å være dette laget på ca 2 cm som går i drønn. Ellers flere svake lag med ubunden snø som er nedføyket i dette området.

ObsID: 185443

Romsdal / RAUMA

Snø

10.03.2019 kl. 10:23

830 moh

Hakon@nortind (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hakon@nortind

Vær

Ikke nedbør -6 °C 7 m/s fra V → 99% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøen flaket seg veldig, myke flak. Men ingen drønn eller nevneverdige sprekker så det kan se ut til å binde relativt bra til underliggende lag

Snødekke

Moderat snøfokk

ObsID: 185354

Romsdal / RAUMA

Snø

10.03.2019 kl. 09:30

648 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Bygevær og snøfokk på utsatte plasser. Her blåser det godt over nvryggen på st vengetind. Lokal vind fra v-s

Vær

ObsID: 185291

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

09.03.2019 kl. 21:08

2 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nysnø og vind siste 48 timer. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 185239

Romsdal / NESSET

Snø

09.03.2019 kl. 17:22

1372 moh

ØyvindD (Ukjent)

Notater

Ca 40 cm lett tørr nysnø som raskt vil flytte på seg om det kommer vind. Snøen virket til å ha satt seg godt mot den gamle skaren. Ingen oppsprekking. Opplevde lite drønn på ryggformasjon med tynt snødekke. Virket som et lite og avgrenset område. Ca 1100 moh. Opplevde ikke flere drønn på turen

ObsID: 185235

Romsdal / NESSET

Snø

09.03.2019 kl. 15:42

1361 moh

Robert Ulfsnes (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 185202

Romsdal / Grønntinden

Snø

09.03.2019 kl. 15:30

1057 moh

Bjørn (Ukjent)

Skredhendelse

9. mar 15:30 (+01:00) Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø Brattheng Stor skavel, mye nysnø og direkte sollys. Skiløpere i nærheten, men ikke i selve skredet

ObsID: 185224

Romsdal / RAUMA

Snø

09.03.2019 kl. 15:18

938 moh

Thomas@SNO (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Thomas@SNO

Skredhendelse

9. mar 05:19 (+01:00) Tørt løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst SV-vendt Brattheng

ObsID: 185335

Romsdal / Skjervan

Snø

09.03.2019 kl. 14:00

1380 moh

Hans (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Ferskt flakskred i Kvernhusbotnen.

Faretegn

Rimkrystaller

Stort snøfall I siden ned mot Nysetra ligger det 20-40 cm nysnø, mer i leområder.

Ferske skred Observert ferskt flakskred i nord-nordøst hellingen i øvre del av Kvernhusbotnen,ca 2 km vest for Nysetra. Str 2, bruddkant ca 50 m bred, ca 900 moh.

Drønn i snøen Enkelte drønn der snøen har lagt seg opp i nord-nordvest flanken opp mot toppen. Svake bindinger i nysnøen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, NV over 800 moh Nysnøen har ikke vært veldig vinpåvirket og har lite flaktendenser. Men i enkelte leområder der det har lagt seg opp mer snø ble det observert drønn i snøen. Bruddfalten er ujevn og bindingene i flaket er svake. Snøen har lagt seg for det meste i terrengformasjoner som vender mot nord-nordøst.

ObsID: 185199

Romsdal / RAUMA

Snø

09.03.2019 kl. 13:44

971 moh

Pedda (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Pedda

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 185213

Romsdal / Solveig Kosberg

Snø

09.03.2019 kl. 13:00

998 moh

solveig@NVE (*****)

Skredaktivitet

9. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst flere tørre løssnøskred i flere himmelretninger, str 1-2. Ett str 1 flak løsna naturlig fra Vengetind, et str 1 flak løsnet mot gammelsnø fra Blånebba-siden (normalveien) skiløperutløst. Hadde god sikt og så spor på så og si alle topper i Isfjorden. Så ut som det var løs fin snø overalt og så ingen skiløperutløste skred med unntak av det lille på Blånebba.

Faretegn

Stort snøfall I lesider lå det opp mot 40-50 cm tørr løs snø, noe mindre på rygg/losider.

Snødekke

Virker som snøen stor satt godt mot gammelsnøen der vi var. Fin lett ubunden kald snø. Ubunden snø også på toppryggen. Hørte fra noen som var på Skjervan at snøen ikke hang like godt der. Ut fra det de fortalte slapp snøen innad i nysnøen, ikke mot gammelsnøen. Vær obs ved vindøkning, da vil skredfaren raskt øke. så litt snøfokk på de høyeste toppene,

Tester

ECTNQ3 God Kun småbrudd Q3 rett under spaden, fikk ingen bruddforplantning.

ObsID: 185233

Romsdal / FRÆNA

Snø

09.03.2019 kl. 12:45

255 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  torehum@svv

Skredaktivitet

9. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV Løssnøskred i brattheng fra Butippen og Bjørnen. De fleste ser ut til å væte utløst i nærheten av bratte klipper.

ObsID: 185166

Romsdal / RAUMA

Snø

09.03.2019 kl. 12:35

1081 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere flakskred har gått i den nordvendte botnen på nordsiden for galtåtind. Sannsynligvis natt til i dag da det lå litt nysnø oppå. Det har tidligere vært rapportert om kantkorn og rim i nordvendte botner.

ObsID: 185217

Romsdal / RAUMA

Snø

09.03.2019 kl. 12:13

1130 moh

sondrekv (**)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 185182

Romsdal / RAUMA

Snø

09.03.2019 kl. 12:09

450 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Vær

Ikke nedbør -2 °C 1 m/s 1% skyer Pent vær i dag på lørdag. Kan ikke se særlig føyk foreløpig. Sola varmer.

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Komt rundt 30 cm siden torsdag. Løs og fløffi her i skogen, men sola varmer nå

ObsID: 185112

Romsdal / RAUMA

Snø

09.03.2019 kl. 12:04

966 moh

Odd Erik (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Odd Erik

Notater

Skiløperutløst skred. Østlig himmelretning. Størrelse 1-2. Så det fra avstand da det skjedde

ObsID: 185254

Romsdal / RAUMA

Snø

09.03.2019 kl. 12:00

1305 moh

Jonasl (Ukjent)

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Observert rimkrystaller ca 30 cm ned i snødekte under eit firefingerfast fokssnølag (10cm). Observert rim på overflata, men kunn i høgda. Såg ingen rim under 1000 moh

ObsID: 185178

Romsdal / RAUMA

Snø

09.03.2019 kl. 11:49

860 moh

Eirik (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Eirik

Skredaktivitet

9. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SV, V. Over 0 moh Løsnet flere små løsnl og flakskred i vestflanken på kaltind

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Nysnøen binder godt mot skaren. Men får brudd i nysnødekket.

ObsID: 185122

Romsdal / RAUMA

Snø

09.03.2019 kl. 11:43

1039 moh

Bjørg@hemsedal (**)

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 185103

Romsdal / RAUMA

Snø

09.03.2019 kl. 11:11

1113 moh

sondrekv (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  sondrekv
ObsID: 185184

Romsdal / RAUMA

Snø

09.03.2019 kl. 10:57

667 moh

tmeling@nortind.no (**)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Flere ferske skred i nordvendte sider, fra 700moh og oppover

ObsID: 185093

Romsdal / RAUMA

Snø

09.03.2019 kl. 10:17

359 moh

birgitrustad (****)

Skredaktivitet

9. mar. I løpet av dagen (+01:00) Kjørt fra Åndalsnes til Berillstølen. Kun mindre løssnøskred å se, ingen flak. God sikt.

9. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Kjørt fra Åndalsnes til Berillstølen,

ObsID: 185084

Romsdal / RAUMA

Snø

09.03.2019 kl. 07:11

24 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  5 cm nysnø fra i går høvles og i natt. Kaldt og klart vær nå på morgenen.

Vær

ObsID: 185067

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

08.03.2019 kl. 22:22

2 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nysnø siste døgn. Uforandret skredfare neste døgn: Ventet videre snøfall neste 8 timer.

ObsID: 185040

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

08.03.2019 kl. 22:21

2 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 185039

Romsdal / RAUMA

Snø

08.03.2019 kl. 16:21

1088 moh

ØyvindD (Ukjent)

Notater

Observasjon motatt fra kompis: Kommet mye snø sist 36 timer og mye vind i høyden. Problem 1: nysnø og vin Problem 2: tynt skarelag med kantkorndannelse under. Dette er der solen tok på tirsdag i øst og sør mellom ca 600 og 1000 MOH. Problem 3: rim

ObsID: 185022

Romsdal / RAUMA

Snø

08.03.2019 kl. 12:32

1103 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Gikk akkurat et str 2 skred i bratt n. Blåser godt her i høyden og lettsnøfokk langs bakken.

Skredaktivitet

8. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst

ObsID: 184915

Romsdal / VESTNES

Snø

08.03.2019 kl. 08:41

179 moh

torehum@svv (*****)

Snødekke

5 cm nysnø Inntil 5 cm nysnø.

Skredaktivitet

8. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Gjelder Skorgedalen

ObsID: 184844
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.