Snøskredvarsel for Romsdal fredag 22.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Stigende temperatur fører til økende skredfare. Det er en mulighet for at gamle svake lag kan vekkes til live og øke faren for naturlig utløste skred.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Enda varmere vær og plussgrader helt til topps gjør at det er fare for enkelte naturlig utløste små eller middels store våte flakskred i fokksnøen som ligger i leområder over ca 1000 moh. Når det blir så varmt er det også en liten mulighet for at det kan løsne enkelte skred helt ned i vedvarende svake lag, særlig over 1000 moh. Slike skred vil i så fall kunne bli store, men sannsynligheten er ikke veldig stor. Under ca 1000 moh vil snødekket oppleves som mer stabilt og snøoverflaten vil stort sett være fast, men det kan gå enkelte små våte løssnøskred i bratt terreng der snøoverflaten blir våt og myk. Enkelte glideskred kan forekomme.
Snøoverflaten veksler i høyden mellom nysnø og fokksnøflak av varierende hardhet i leområder, og skare. Det lå onsdag 5-20 cm tørr snø i terrenget. Over ca 1000 moh bryter skaren under nysnøen mange steder og snødekket er mer komplekst enn i lavere høydenivå. Under ca 1000 moh er det gamle snødekket stabilisert av tidligere mildvær.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkornet snø i snødekket under bærende lag av fokksnø og/eller i forbindelse med skare over ca 1000 moh. Det er mulig å påvirke svake lag der snødekket er tynt eller mykt.
Torsdag morgen ble det observert mange små løssnøsskred i Vengedalen i forbindelse med temperaturstigning. Onsdag ble det observert flakskred i sørvendt heng under Vasstindane i indre Romsdal, trolig hadde det løsnet i fokksnø rett over skaren fra forrige mildvær. Det ble også observert et par små flakskred i nysnøen ved Kalbotntind som ligger helt sør i regionen mellom Romsdalen og Eikesdalen.
Torsdag formiddag er temperaturen på vei opp med plussgrader til ca 1000 moh og regnbyger fra V.
5 - 10 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om formiddagen.
-5 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 5 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-1 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1900 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Romsdal / Veslefjellet

Snø

22.02.2019 kl. 15:10

1050 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde tatt 15:05. Glidesprekk litt til venstre for midten av bildet. Se referanse til tidligere bilder og kameraposisjon under notat.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Temperaturutvikling i snødekket på Slettsvaet (på motsatt side av dalen) siste måbed, i følge SM4-sensor.

Faretegn

Ferske sprekker Glidesprekk ved Slettsvafonna er observert å være i utvikling siste døgn. Med helgens mildvær kan det bli økt gliding mot underlaget ila. helga.

Snødekke

Fuktig Snødekket ble på nytt isotermt på 1030 moh midt på dagen fredag 22.2.2019 (se animasjon under 'notater')

Skredaktivitet

22. feb. 12-18 (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst V. Mellom 1500 moh og 600 moh

ObsID: 182496

Romsdal / RAUMA

Snø

22.02.2019 kl. 13:12

1145 moh

MSA@nortind (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MSA@nortind Kommentar:  Øverste lag som fôr, tok i hardt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MSA@nortind Kommentar:  Rundt skarelag

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket er fuktig ned 1,5 m. Rester av skarelag dypere i snødekket. Kjennes stabilt ut her. Stabiliserer seg ytterligere med varme og gjennomfukting - kaldere + utstråling Akkurat her oppleves FG som liten. Mulig 2 høyere til fjells.

Vær

Ikke nedbør 6 °C 5 m/s fra S ↑ 50% skyer Slør av skyer. Sol som varmer.

Faretegn

Ingen faretegn observert Varmt. Mer opphoping av vann i snødekket utover etttermiddagen. Spesielt bratt og solvendt

Snødekke

155 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Meget våt Gravde ned 1,5 m. Vått helt ned. Rester av lagdeling. Kantkornbi forbindelse med skare 1 m ned. Fikk ut liten blokk høyere oppe - gikk sannsynligvis på siste helgs mildvær. Nysnølag svakt lag.

Skredaktivitet

22. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 182512

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

22.02.2019 kl. 08:13

2 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mildvær og regn i fjellet. Uforandret skredfare neste døgn: ventet mildvær i fjellet.

ObsID: 182436

Romsdal / RAUMA

Snø

21.02.2019 kl. 14:35

830 moh

ragniko (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  ragniko
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  ragniko Kommentar:  White out fra ca kl14.00 over 800moh. Lett regn på toppen.

Vær

Yr Plussgrader helt opp. Varmt, lite vind.

ObsID: 182372

Romsdal / RAUMA

Snø

21.02.2019 kl. 11:12

1164 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Lang bruddkant under vasstindane. Hele siden under veggen har gått. Sannsynligvis i forbindelse med soloppvarming onsdag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er ligger 5-20 cm ny snø (over 400 moh, stigende snømengde med høyden). Den gamle snøoverflaten er mange steder hard opp mot fjelltopphøyde etter kraftig mildvær før helgen. Skredproblemet er fortrinnsvil i den nye snøen eller mot den gamle. Stedvis er det svakt lag av gammel overflatekant under smelteskaren (over 1100 moh) og glatt glilag som gjør situasjonen mer kompleks. Det kan lokalt være lett å løse ut skred opp til Str 2. Skiføre var generelt bra i dag. Tørr snø over 1000 moh, lavere ligger snøen på hardt underlag og gir bedre glid enn fryktet. Flakdannelser vil gradvis stabiliseres. Nedbør og vind vil i høyden gi noe ny pålagring i leheng. Stedvis kan det også finnes vedvarende svake lag i høyden. Varslet faregrad er riktig Bra varsel!

Vær

100% skyer Tidvis lett snøvær i høyden. Vind fra S gir litt ny snøforflytning over 1000 moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh De ferske flakene vil finnes i N, men det er også flakdannelser fra tirsdagens kraftige vind i de fleste himmelretninger. Det er flakdannelser under 1100 moh også men at disse er stabilisert av mildt vær. Det må kraftig regn OL til for å destabilisere disse.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut Mulig 1 - Små Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 700 moh Hovedsakelig knyttet til områder med ubundne snø.

Tester

Lille blokktest ga svikt i kantkornlag ved bakken på 1000 moh. Ved svært stor tilleggsbelastning. Ingen problem. På 1100 ga den svikt rett under mildværsskare ved liten tilleggsbelastning. Sviktet i blanding av løs snø og gammel overflatekant.

Snødekke

Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Snøoverflaten er varierende etter terrenget. Der vinden har fått tak er snøen pakket i myke eller hardere flak. I skjermede formasjoner ligger den løs. Nå i formiddag har mildværet gått opp til 1000 moh og snøoverflaten er våt eller fuktig mange steder. Det blåser fra sør og er lett snøfokk på utsatte plasser.

Snøprofil

6 lagdelinger observert 1100 moh. N På 1000 moh var kantkornlaget fuktet og stabilt i denne fjellsiden.

ObsID: 182308

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

21.02.2019 kl. 09:44

2 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mildvær i fjellet. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 182260

Romsdal / RAUMA

Snø

21.02.2019 kl. 09:03

375 moh

Halvor@NVE (*****)

Skredaktivitet

21. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 1100 moh og 700 moh Mange str 1-2 løssnø skred i mange bratte heng. Ser ut som de har gått i morges ifm stigende temp. Dårlig lys, så ingen bilder. Ser det med kikkert. Mange steder Str 1 og noen steder Str 2.

ObsID: 182255

Romsdal / RAUMA

Snø

20.02.2019 kl. 15:00

1092 moh

Magnus (Ukjent)

Tester

ECTX God Gick inte att välta kolumnen med handkraft. 20 cm lössnö: fist. Under lössnö. Hårdhet knife. Litet is lager på 40 cm.

ObsID: 182191

Romsdal / RAUMA

Snø

20.02.2019 kl. 14:10

1096 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Flott skiføre i lune formasjoner i høyden onsdag. 10-20 cm løst bundet snø over hard smeltesakre.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 800 moh Snøen er mange steder bundet til flak over løsere nysnø. Mange steder ligger denne over hard, smelteomvandlet gammel snø og stedvis regnskare.

Snødekke

Nysnøgrense på ca 400 moh. 10-20 cm nysnø over 600 moh. Stort sett vindpåvirket i form av myke flak. Ligger over hard, smelteomvandlet snøoverflate.

ObsID: 182246

Romsdal / RAUMA

Snø

20.02.2019 kl. 10:31

749 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  knutinge@svv Kommentar:  Mot blånebba

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 60% skyer Klarner opp nå. Noen cm nysnø over bærende skare. Nysnøen er litt vindpåvirka og det er10-20 cm i små leheng

ObsID: 182063

Romsdal / NESSET

Snø

20.02.2019 kl. 09:47

1378 moh

Thomas@SNO (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Thomas@SNO Kommentar:  Snø i går kveld fram til ca 2230. Deretter oppklaring og stille vær. Ca 10 cm nysnø. Et par små flakskred i nysnøen i bratt terreng ved kalbotntind.

Vær

0 m/s 15% skyer

ObsID: 182054

Romsdal / GJEMNES

Snø

20.02.2019 kl. 09:40

421 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torehum@svv Kommentar:  Snødekket på Romsdalshalvøya i formiddag fikk seg en grundig vask i forrige uke. Sørtussen til venstre og Stortusssen/Snøtind til høyre.

Snødekke

ObsID: 182051

Romsdal / RAUMA

Snø

19.02.2019 kl. 12:30

867 moh

IFMGA guide (Ukjent)

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ. Over 1200 moh Såg bara käglan pga tåke, såg ut som lössnö. Tänkbart att den startade uppe i de branta klipporna eller pga ras från skavel. Kramsnö på skare.

ObsID: 181957
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.