Snøskredvarsel for Romsdal torsdag 21.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Stabile forhold de fleste steder, men vær forsiktig der det ligger fokksnø i bratte leformasjoner høyt oppe. Fare for våte løssnøskred der det regner på nysnø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket er stort sett stabilt, men der det regner på nysnø vil det gå noen små eller middels store våte løssnøskred. Det gamle snødekket under nysnøen er utsatt for mildvær før og vil trolig tåle regnet godt. På de høyeste toppene i Rauma og Eikesdalen må man ta hensyn til små ustabile fokksnøflak. Det er noe usikkert om det er mulig å påvirke et svakt lag av kantkornet snø der snødekket er tynt på de aller høyeste toppene. På Romsdalshalvøya og i Vestnes er skredfaren 1-liten.
Tirsdag og natt til onsdag kom det 5-15 cm nysnø fra N/NV. Det gamle snødekket er stabilisert til topps av tidligere mildvær. Snøoverflaten veksler mellom nysnø og fokksnøflak av varierende hardhet i leområder, og skare. I øyeblikket er det kun den sist ankomne nysnøen som er et skredproblem.
Det finnes fortsatt kantkornet snø i snødekket under bærende lag av fokksnø og/eller skare over ca 1000 moh. Det er ikke et skredproblem nå, men på de aller høyeste toppene er det noe usikkert om det er mulig å påvirke det svake laget der snødekket er tynt.
Det ble rapportert om løssnøskred i nysnøen fra Vengedalen på tirsdag. Onsdag formiddag ble det rapportert om et par små flakskred i nysnøen ved Kalbotntind som ligger helt sør i regionen mellom Romsdalen og Eikesdalen.
Onsdag formiddag er det oppholdsvær og et par plussgrader ved havnivå.
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Stille/svak vind., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-9 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om formiddagen.
-5 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

21.02.2019 kl. 14:35

830 moh

ragniko (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  ragniko
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  ragniko Kommentar:  White out fra ca kl14.00 over 800moh. Lett regn på toppen.

Vær

Yr Plussgrader helt opp. Varmt, lite vind.

ObsID: 182372

Romsdal / RAUMA

Snø

21.02.2019 kl. 11:12

1164 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Lang bruddkant under vasstindane. Hele siden under veggen har gått. Sannsynligvis i forbindelse med soloppvarming onsdag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er ligger 5-20 cm ny snø (over 400 moh, stigende snømengde med høyden). Den gamle snøoverflaten er mange steder hard opp mot fjelltopphøyde etter kraftig mildvær før helgen. Skredproblemet er fortrinnsvil i den nye snøen eller mot den gamle. Stedvis er det svakt lag av gammel overflatekant under smelteskaren (over 1100 moh) og glatt glilag som gjør situasjonen mer kompleks. Det kan lokalt være lett å løse ut skred opp til Str 2. Skiføre var generelt bra i dag. Tørr snø over 1000 moh, lavere ligger snøen på hardt underlag og gir bedre glid enn fryktet. Flakdannelser vil gradvis stabiliseres. Nedbør og vind vil i høyden gi noe ny pålagring i leheng. Stedvis kan det også finnes vedvarende svake lag i høyden. Varslet faregrad er riktig Bra varsel!

Snødekke

Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Snøoverflaten er varierende etter terrenget. Der vinden har fått tak er snøen pakket i myke eller hardere flak. I skjermede formasjoner ligger den løs. Nå i formiddag har mildværet gått opp til 1000 moh og snøoverflaten er våt eller fuktig mange steder. Det blåser fra sør og er lett snøfokk på utsatte plasser.

Snøprofil

6 lagdelinger observert 1100 moh. N På 1000 moh var kantkornlaget fuktet og stabilt i denne fjellsiden.

Vær

100% skyer Tidvis lett snøvær i høyden. Vind fra S gir litt ny snøforflytning over 1000 moh.

Tester

Lille blokktest ga svikt i kantkornlag ved bakken på 1000 moh. Ved svært stor tilleggsbelastning. Ingen problem. På 1100 ga den svikt rett under mildværsskare ved liten tilleggsbelastning. Sviktet i blanding av løs snø og gammel overflatekant.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh De ferske flakene vil finnes i N, men det er også flakdannelser fra tirsdagens kraftige vind i de fleste himmelretninger. Det er flakdannelser under 1100 moh også men at disse er stabilisert av mildt vær. Det må kraftig regn OL til for å destabilisere disse.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut Mulig 1 - Små Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 700 moh Hovedsakelig knyttet til områder med ubundne snø.

ObsID: 182308

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

21.02.2019 kl. 09:44

2 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mildvær i fjellet. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 182260

Romsdal / RAUMA

Snø

21.02.2019 kl. 09:03

375 moh

Halvor@NVE (*****)

Skredaktivitet

21. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 1100 moh og 700 moh Mange str 1-2 løssnø skred i mange bratte heng. Ser ut som de har gått i morges ifm stigende temp. Dårlig lys, så ingen bilder. Ser det med kikkert. Mange steder Str 1 og noen steder Str 2.

ObsID: 182255

Romsdal / RAUMA

Snø

20.02.2019 kl. 15:00

1092 moh

Magnus (Ukjent)

Tester

ECTX God Gick inte att välta kolumnen med handkraft. 20 cm lössnö: fist. Under lössnö. Hårdhet knife. Litet is lager på 40 cm.

ObsID: 182191

Romsdal / RAUMA

Snø

20.02.2019 kl. 14:10

1096 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Flott skiføre i lune formasjoner i høyden onsdag. 10-20 cm løst bundet snø over hard smeltesakre.

Snødekke

Nysnøgrense på ca 400 moh. 10-20 cm nysnø over 600 moh. Stort sett vindpåvirket i form av myke flak. Ligger over hard, smelteomvandlet snøoverflate.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 800 moh Snøen er mange steder bundet til flak over løsere nysnø. Mange steder ligger denne over hard, smelteomvandlet gammel snø og stedvis regnskare.

ObsID: 182246

Romsdal / RAUMA

Snø

20.02.2019 kl. 10:31

749 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  knutinge@svv Kommentar:  Mot blånebba

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 60% skyer Klarner opp nå. Noen cm nysnø over bærende skare. Nysnøen er litt vindpåvirka og det er10-20 cm i små leheng

ObsID: 182063

Romsdal / NESSET

Snø

20.02.2019 kl. 09:47

1378 moh

Thomas@SNO (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Thomas@SNO Kommentar:  Snø i går kveld fram til ca 2230. Deretter oppklaring og stille vær. Ca 10 cm nysnø. Et par små flakskred i nysnøen i bratt terreng ved kalbotntind.

Vær

0 m/s 15% skyer

ObsID: 182054

Romsdal / GJEMNES

Snø

20.02.2019 kl. 09:40

421 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torehum@svv Kommentar:  Snødekket på Romsdalshalvøya i formiddag fikk seg en grundig vask i forrige uke. Sørtussen til venstre og Stortusssen/Snøtind til høyre.

Snødekke

ObsID: 182051

Romsdal / RAUMA

Snø

19.02.2019 kl. 12:30

867 moh

IFMGA guide (Ukjent)

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ. Over 1200 moh Såg bara käglan pga tåke, såg ut som lössnö. Tänkbart att den startade uppe i de branta klipporna eller pga ras från skavel. Kramsnö på skare.

ObsID: 181957

Romsdal / RAUMA

Snø

18.02.2019 kl. 14:56

919 moh

Odd Erik (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Odd Erik

Vær

fra SV ↗ Mye vind i ytre strøk med en del snøforflyttning.

ObsID: 181802

Romsdal / RAUMA

Snø

18.02.2019 kl. 12:28

473 moh

MSA@nortind (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  MSA@nortind Kommentar:  Noe snøfokk over 1250
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  MSA@nortind Kommentar:  Ingen snøfokk på 1150

Vær

4 °C 8 m/s fra S ↑ 50% skyer

Notater

Mye har smelta høyt opp i Måndalen

Skredproblem

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 181752

Romsdal / RAUMA

Snø

18.02.2019 kl. 11:36

1119 moh

Thomas@SNO (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas@SNO
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas@SNO

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Over ca 1100 meter.

ObsID: 181807

Romsdal / RAUMA

Snø

18.02.2019 kl. 11:03

874 moh

Thomas@SNO (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Thomas@SNO
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Thomas@SNO
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Thomas@SNO

Skredaktivitet

17. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst N. Over 1500 moh Ett ganske stort og noen mindre skred. Løsnet i bratt ca 40 g terreng.

ObsID: 181808

Romsdal / RAUMA

Snø

18.02.2019 kl. 11:00

995 moh

IFMGA guide (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  IFMGA guide

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

18. feb 11:00 (+01:00) Vått løssnøskred 1 - Små Personutløst SØ-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 10 cm høy og 20 m bred bruddkant Skål Utöst av skidåkare

ObsID: 181820

Romsdal / RAUMA

Snø

18.02.2019 kl. 11:00

880 moh

Thomas@SNO (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Thomas@SNO Kommentar:  Ingen brudd i enkel ct test eller når jeg prøvde med spade bak.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Thomas@SNO Kommentar:  Lite islag ca 2 cm ned. Deretter kornet snø ned til nytt islag på 15 cm. Videre våt fokksnø finger hard og gradvis litt hardere til 62 cm. Her nytt islag med kornet snø under ned til 97 cm. Nytt islag på 97 cm finkornet snø blyant hard under dette.

Snødekke

135 cm totalt 3 cm nysnø Fuktig

ObsID: 181809

Romsdal / RAUMA

Snø

18.02.2019 kl. 10:52

972 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Snøfokk på toppene. Her på 1100 moh. Kraftig snøfokk på de høye toppene.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Fra SØ siden på skarven
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  700 moh. Her er hele snøpakka smelteomvandlet og gjennomfuktig. 5 cm fuktig nysnø på toppen over hard skare.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  1000 moh. Jevnt hard, smelteomvandlet snøpakke med 10 cm nysnø på toppen. Her bryter snøen på et fuktig kantkornlag 60 cm ned i snødekket. med stor tilleggsbelastning. Kornene er helt intakte, ca 1,5 mm, men altså fuktige på denne høyden og dybden i snødekket. Tror ikke dette vil utgjøre noe skredproblem med mindre det kommer masse nedbør som regn høyt til fjells.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Litt snø som i høyden kan flytte seg og kraftig vind i dag gir moderat pålagring i noen bratte heng, fortrinnsvis over 1000moh. I Ø-S-SV gir høy temperatur og solinnstråling fare for våte løssnøskred i bratte heng som får sol i seg. Snø og litt vind i morgen vil gi ferske, ustabile nysnøflak i noen heng. Med et generelt stabilt snødekke fra før og moderate verdier på ny nedbør og vind vil faregraden holde seg på det samme. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Moderat snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) 5-10cm ny snø over smelteomvandlet snøpakke. Den nye snøen er fuktig med snerk av smelteomvandling på toppen fra 300 MOH. Gradvis tørrere og tørr over 1000 moh. Snøfokk langs bakken fra ca 900 mot.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 1000 moh Kraftig snøfokk i høyden i dag gir stedvis stor pålagring i høyden.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V mellom 1200 moh og 600 moh Den nye snøen ligger mange steder på hard skare og kan lett skli ut ved temperaturstigning/ sol.

Skredaktivitet

18. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Lett å løse ut Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Mellom 1100 moh og 600 moh Ny snø fra lørdag som er sklidd ut i forbindelse med temperaturstigning/sol.

ObsID: 181723

Romsdal / RAUMA

Snø

18.02.2019 kl. 10:23

857 moh

Thomas@SNO (Ukjent)

Skredaktivitet

18. feb. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ. Over 0 moh Skred trolig gått for et par dager siden. Løsnet i bratt ca 40 grader nordvendt. Raset mot ulvådalsvatnet.

ObsID: 181805

Romsdal / RAUMA

Snø

18.02.2019 kl. 10:01

844 moh

Thomas@SNO (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Thomas@SNO

Skredaktivitet

18. feb. I løpet av dagen (+01:00) Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S Noen skred i områder med hamrer og bratte.

ObsID: 181806
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.