Snøskredvarsel for Romsdal søndag 03.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det er vedvarande svake lag i snødekket. Vær varsam rundt skoggrensa og i andre lune områder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ligg fokksnøflak av ulik storleik og alder i leområder, hovudsakleg mot V- NA. Desse flaka ligg stadvis på nedføyka rim eller lause lag av kantkorn og kan være muleg for ein skiløpar å løyse ut. Litt nysnø og deretter litt vind utpå dagen gjev nokre små ferske nysnøflak i leområder mot A og SA. Kantkornutviklinga i snødekket gjer at eldre mjuk snø blir stadig lausare og meir tilgjengeleg for eventuell vindauke, og under harde fokksnøflak skjer det ei generell svekking av det eldre snødekket.
Kaldt og tørt vær med vind frå SØ til SV har dominert siste dagane, og det sett sitt preg på snødekket. Variert og komplekst snødekke med tjukke og tynne flak av fokksnø av ulik alder ligg spredt mellom mjuk og tildels laus kantkornsnø. Snødekket er mest variert i lune områder der kantkornet ligg mest utvikla og er lausast mellom fokksnøflaka. Eldre fokksnø er i hovudsak hard og bærande. Høgare til fjells og meir vindutsatt er snøen hardare og kantkornet mindre framtredande i overflata.
Nedføyka lag av rim er observert, og ligg enkelte stader under flak av fokksnø som i hovudsak er harde eller som hardnar fort. Det er størst sjanse for at dette er eit problem i lune områder og små botnar. Det er stor kantkornutvikling i snødekket og det blir lausare for kvar dag. Fokksnø på dette mjuke kantkornlaget utgjer no eit skredproblem. Der kantkornet ikkje er dekt av fokksnø er det godt skiføre.
Torsdag var det eit skiløparutløyst flakskred ved Hurrungen i Vengedalen. Laurdag er det observert nokre ferske skred av middels storleik i N og NV
Kraftig snøfokk på toppane fredag. Observasjon på godt utvikla rim før vinden tok tak fredag.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-14 °C til -9 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-14 °C til -7 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / Molde

Snø

02.02.2019 kl. 15:32

404 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torehum@svv

Snødekke

70 cm totalt 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 5 cm løs nysnø fra natt til lørdag i skoggrensa i Moldemarka

ObsID: 178868

Romsdal / Gravfjellet/ Isfjorden

Snø

02.02.2019 kl. 15:00

989 moh

Frode (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr

Snøprofil

23 cm P RG 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 34 cm 1F FC/RGxf 1 mm/0 mm D, 5 cm P FC 1 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 50 cm K MFcr 2 mm/0 mm D Lilleblokktest ga brudd på 60 cm etter 3 slag. Overflate var Q3 brudd og kantkorn. Etter mye klasking fikk vi brudd over det nederste laget/ skaren, også Q3 og kantkorn.

ObsID: 178892

Romsdal / Gravfjellet/ Isfjorden

Snø

02.02.2019 kl. 14:15

989 moh

Frode (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -10 °C 8 m/s fra S ↑ Sol og klar himmel

Skredfarevurdering

Varslet skredproblem ikke observert i N/ NV heng da det ikke var noe fokksnø. Snøen var for vindpakket til å transporteres.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Avblåst og vindherjet alle himmelretninger. Observert kantkorn under hard vindpakket snø, 1mm kornstørrelse i nærheten av stein.

ObsID: 178891

Romsdal / RAUMA

Snø

02.02.2019 kl. 13:03

760 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Str 2 skred i n.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Str 2 skred i v

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Noen ferske skred i n og v. Str 2

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i snøen ved inngang til ferske flakdannelser. Flakenebegynner å bli ganske harde mange steder. Flakene ligger på kantkorn stort sett små, 1mm. Men også rim noens steder.

Tester

ECTP4@20cmQ1 Dårlig Harde flak mange steder og kun mulig å påvirke i randsonene til flakene her.

ObsID: 178835

Romsdal / Kjøsen

Snø

01.02.2019 kl. 12:30

653 moh

Hans (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Betydelig fokkskavldannelse. Enkelte partier avblåst til det gamle skarelaget. Denne vinden har nok tatt knekken på det meste av overflaterimen i dette området ned mot 500moh.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Syd-sydvest frisk bris opp i liten kuling på toppen. Betydelig vindpåvirket snø nedover i øvre del av skogen.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 15 m/s fra S ↑ 10% skyer

Snødekke

150 cm totalt Kraftig snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket hard Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 500 moh

ObsID: 178730

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

01.02.2019 kl. 09:43

2 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178659

Romsdal / Molde

Snø

01.02.2019 kl. 09:34

215 moh

solveig@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Bildet viser det ikke så godt men ser kraftig snøfokk på toppene på sørsiden av Romsdalsfjorden

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøfokk på toppene sees tydelig fra Molde. Ikke like kraftig som onsdag men likevel en del.

ObsID: 178657

Romsdal / RAUMA

Snø

01.02.2019 kl. 09:23

8 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Kraftig snøfokk i høyden mange steder.

Vær

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye vind i fjellet og overraskende mye snø som blir flyttet på. Det er tidvis kraftig snøfokk på toppene og vinden har satt tydelige spor i snødekket. På utsatte steder er det flakdannelser helt ned i skogen. I områder som er skjermet er det fortsatt mye fin og løs snø, spesielt i lavere områder. Skredproblemet er knyttet til de siste flakdannelsene, enten i form av at flak har lagt seg over overflaterim eller løst lag av kantkorn eller at det er sjiktoverganger innad i de ferskeste flakene. Begge gir mulighet for kred opp til str 2 med liten tilleggsbelastning i noen heng. Mest utsatt mot N-NV-V, men problemet vil også finnes i alle himmelretninger der det har lagt seg inn ferske flak. Holder seg lik med fortsatt kraftig vind i fjellet. Varslet faregrad er riktig fint varsel

Snødekke

Moderat snøfokk Det er fortsatt løs snø å flytte på mange steder og god føyk i fjellet. Større og større andel av arealet over tregrensen dekkes av flakdannelser med kraftig vind som tar for seg.

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 178655

Romsdal / Hurrungen

Snø

31.01.2019 kl. 11:00

1160 moh

Karin (Ukjent)

Skredaktivitet

31. jan. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Lett å løse ut Få bratte heng. V. Over 1000 moh

Skredhendelse

31. jan 11:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst V-vendt 10 cm høy og 50 m bred bruddkant Leområder

Faretegn

Ferske skred Flakskred

ObsID: 178724

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org