Snøskredvarsel for Romsdal lørdag 02.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det er vedvarande svake lag i snødekket. Vær spesielt forsiktig rundt skoggrensa og i lune områder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ligg ferske små og middels store fokksnøflak i leområdene etter vinden fredag som treng tid til stabilisering. Desse flaka kan ligge på nedføyka rim eller lause lag av kantkorn og kan være muleg for ein skiløpar å løyse ut. Mindre vind mot laurdag gjev mindre vindtransport og færre ferske fokksnøflak, og ein avtakande skredfaretendens i fokksnøen. Kantkornutviklinga i snødekket gjer at mjuk snø blir stadig mjukare eller lausare, og det gjev ei generell svekking av det eldre snødekket.
Kaldt og tørt vær med vind frå SØ til SV har dominert siste dagane, og det sett sitt preg på snødekket. Variert og komplekst snødekke med tjukke og tynne flak av fokksnø av ulik alder ligg spredt mellom mjuk og tildels laus kantkornsnø. Snødekket er mest variert i lune områder der kantkornet ligg mest utvikla og er lausast mellom fokksnøflaka. Eldre fokksnø er i hovudsak hard og bærande. Høgare til fjells og meir vindutsatt er snøen hardare og kantkornet mindre framtredande i overflata.
Nedføyka lag av rim er observert, og ligg enkelte stader under flak av fokksnø som i hovudsak er harde eller som hardnar fort. Det er størst sjanse for at dette er eit problem i lune områder og små botnar. Det er stor kantkornutvikling i snødekket og det blir lausare for kvar dag. Fokksnø på dette mjuke kantkornlaget utgjer no eit skredproblem. Der kantkornet ikkje er dekt av fokksnø er det godt skiføre.
Onsdag meldes det om eit lite skiløparutløst flakskred i vestvendt heng i Vestnes.
Kraftig snøfokk på toppane fredag. Observasjon på godt utvikla rim før vinden tok tak fredag.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-17 °C til -10 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-14 °C til -9 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / Molde

Snø

02.02.2019 kl. 15:32

404 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torehum@svv

Snødekke

70 cm totalt 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 5 cm løs nysnø fra natt til lørdag i skoggrensa i Moldemarka

ObsID: 178868

Romsdal / Gravfjellet/ Isfjorden

Snø

02.02.2019 kl. 15:00

989 moh

Frode (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

23 cm P RG 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 34 cm 1F FC/RGxf 1 mm/0 mm D, 5 cm P FC 1 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 50 cm K MFcr 2 mm/0 mm D Lilleblokktest ga brudd på 60 cm etter 3 slag. Overflate var Q3 brudd og kantkorn. Etter mye klasking fikk vi brudd over det nederste laget/ skaren, også Q3 og kantkorn.

ObsID: 178892

Romsdal / Gravfjellet/ Isfjorden

Snø

02.02.2019 kl. 14:15

989 moh

Frode (Ukjent)

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Avblåst og vindherjet alle himmelretninger. Observert kantkorn under hard vindpakket snø, 1mm kornstørrelse i nærheten av stein.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 8 m/s fra S ↑ Sol og klar himmel

Skredfarevurdering

Varslet skredproblem ikke observert i N/ NV heng da det ikke var noe fokksnø. Snøen var for vindpakket til å transporteres.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 178891

Romsdal / RAUMA

Snø

02.02.2019 kl. 13:03

760 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Str 2 skred i n.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Str 2 skred i v

Tester

ECTP4@20cmQ1 Dårlig Harde flak mange steder og kun mulig å påvirke i randsonene til flakene her.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Noen ferske skred i n og v. Str 2

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i snøen ved inngang til ferske flakdannelser. Flakenebegynner å bli ganske harde mange steder. Flakene ligger på kantkorn stort sett små, 1mm. Men også rim noens steder.

ObsID: 178835

Romsdal / Kjøsen

Snø

01.02.2019 kl. 12:30

653 moh

Hans (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Betydelig fokkskavldannelse. Enkelte partier avblåst til det gamle skarelaget. Denne vinden har nok tatt knekken på det meste av overflaterimen i dette området ned mot 500moh.

Snødekke

150 cm totalt Kraftig snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket hard Tørr

Vær

Ikke nedbør -2 °C 15 m/s fra S ↑ 10% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Syd-sydvest frisk bris opp i liten kuling på toppen. Betydelig vindpåvirket snø nedover i øvre del av skogen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 500 moh

ObsID: 178730

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

01.02.2019 kl. 09:43

2 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178659

Romsdal / Molde

Snø

01.02.2019 kl. 09:34

215 moh

solveig@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Bildet viser det ikke så godt men ser kraftig snøfokk på toppene på sørsiden av Romsdalsfjorden

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøfokk på toppene sees tydelig fra Molde. Ikke like kraftig som onsdag men likevel en del.

ObsID: 178657

Romsdal / RAUMA

Snø

01.02.2019 kl. 09:23

8 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Kraftig snøfokk i høyden mange steder.

Snødekke

Moderat snøfokk Det er fortsatt løs snø å flytte på mange steder og god føyk i fjellet. Større og større andel av arealet over tregrensen dekkes av flakdannelser med kraftig vind som tar for seg.

Vær

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye vind i fjellet og overraskende mye snø som blir flyttet på. Det er tidvis kraftig snøfokk på toppene og vinden har satt tydelige spor i snødekket. På utsatte steder er det flakdannelser helt ned i skogen. I områder som er skjermet er det fortsatt mye fin og løs snø, spesielt i lavere områder. Skredproblemet er knyttet til de siste flakdannelsene, enten i form av at flak har lagt seg over overflaterim eller løst lag av kantkorn eller at det er sjiktoverganger innad i de ferskeste flakene. Begge gir mulighet for kred opp til str 2 med liten tilleggsbelastning i noen heng. Mest utsatt mot N-NV-V, men problemet vil også finnes i alle himmelretninger der det har lagt seg inn ferske flak. Holder seg lik med fortsatt kraftig vind i fjellet. Varslet faregrad er riktig fint varsel

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 178655

Romsdal / Hurrungen

Snø

31.01.2019 kl. 11:00

1160 moh

Karin (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Flakskred

Skredaktivitet

31. jan. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Lett å løse ut Få bratte heng. V. Over 1000 moh

Skredhendelse

31. jan 11:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst V-vendt 10 cm høy og 50 m bred bruddkant Leområder

ObsID: 178724

Romsdal / Ørskog

Snø

30.01.2019 kl. 20:00

643 moh

sunnmøreski (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Fokket snø som legger seg i vestvendt side

Skredaktivitet

30. jan. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Lett å løse ut Få bratte heng. V. Ikke mellom 600 moh og 600 moh Tørt falksnøskred. Noe usikker størrelse da det var mørkt

Skredhendelse

30. jan 20:00 (+01:00) Tørt løssnøskred 1 - Små Personutløst V-vendt Skredet startet på 680 moh og sluttet på 621 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Leområder

ObsID: 178436

Romsdal / Brøstkampen

Snø

30.01.2019 kl. 15:58

1050 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Ikke så lett å se på bildet, men det fyker godt ut fra toppen på Skarven og søre Klauva nå i ettermiddag.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  På utsatte plasser opp romsdalen var det snøfokk helt ned i dalen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  5 cm løs kantkorn med godt utviklet overflaterim på toppen. Godt skiføre.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 8 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Her er løst lag med godt utviklet overflaterim (over 20mm) mellom 2 myke flak. Ikke noe stort problem nå. Blir ført et problem når det snør/føyker ned.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 8 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Den gamle fokksnøen hare stabilisert seg godt og bryter først ved stor tilleggsbelastning
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 8 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Godt utviklet overflaterim med stor utbredelse. Også over skoggrensen her i indre.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 7 av 8 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Ikke så godt å se på bildet, men her, på ca 1300 moh er det 5 cm løs kunkorn og overflaterim over et litt hardere lag med fokksnø. En svært dårlig kombinasjon om det kommer ny snø. Dette har nok ikke en stor utbredelse, mer i lommer i terrenget.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Moderat snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøoverflaten her i indre består stort sett av løs kantkorn med overflaterim på toppen. Man formelig vasser i rim. Over tregrensen er snødekket en blanding av fokksnø i varierende hardhet og tykkelse samt løs kantkorn/rim.

Vær

fra SØ ↖ 50% skyer Fyker godt på utsatte plasser i fjellet.

Skredfarevurdering

2 Moderat Overraskende stor utbredelse av vedvarende svake lag i overflaten her i indre del. Det har allerede lagt seg flak over rimet, men dette rimet ligger så mykt og er så tykt at det ikke viser stor evne til bruoddforplantning her. Ferske flak sprekker likevel lett opp. Eldre flakdannelser virker å ha stabilisert seg. Holder seg som i dag og stiger raskt ved pålagring av betydning. Varslet faregrad er riktig fint varsel

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 700 moh Der jeg var er det ikke store nok flakdannelser til å gi str 2 skred, men det finnes helt sikkert noen steder. Flakene blir fort harde i den sterke vinden og ligger på en myk seng av kunkorn/overflaterim.

Snøprofil

15 cm F/1F FC 1 mm/0 mm D, 25 cm 1F/P RGxf 0 mm/0 mm Den gamle fokksnøen her er det sjiktoverganger, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 60 cm K MF 0 mm/0 mm -11,7 °C @ 0 cm, -10,2 °C @ 10 cm, -8,3 °C @ 20 cm, -6,8 °C @ 30 cm, -6,2 °C @ 40 cm, -5,2 °C @ 42 cm, -4,3 °C @ 60 cm

ObsID: 178415

Romsdal / Molde

Snø

30.01.2019 kl. 10:44

215 moh

solveig@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Snøfokk på toppene, litt vanskelig å se på bildet men ser det tydelig med øynene fra Molde
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  solveig@NVE

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ser kraftig snøfokk på toppene på andre siden av fjorden.

ObsID: 178346

Romsdal / VESTNES

Snø

30.01.2019 kl. 10:41

1070 moh

ThomasN (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ThomasN

Vær

fra SØ ↖ Vindtransportert snø

ObsID: 178347

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

30.01.2019 kl. 09:28

2 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). noe vind i fjellet, SØ. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 178320

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org