Snøskredvarsel for Romsdal fredag 01.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes områder med svake lag av rim under den vindtransporterte snøen. Vær forsiktig i leområder, særlig i eller nært terrengfeller.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vær spesielt oppmerksom på at fokksnøen enkelte steder kan ha lagt seg over et vedvarende svakt lag av overflaterim. I områder hvor det er løs snø tilgjengelig vil det dannes ferske fokksnøflak i leheng, mest utsatt er heng mot N-NV, vær også oppmerksom på at lave temperaturer gjør at fokksnøflak stabiliserer seg langsommere. Det finnes også vedvarende svakt lag av kantkorn som stedvis kan påvirkes.
De siste dagene har det vært kaldt og tørt med vind av varierende styrke fra SØ-SV. Dette har ført til at det i områder lite påvirka av vinden har blitt dannet rim og kantkorn i overflata. Fokksnødannelsen den siste tida har i hovedsak vært i N og V, snøen er ujevnt fordelt i terrenget, vindutsatte formasjoner har mindre snø.
Nedføyket lag av rim er observert i enkelte områder. Kuldeperioden har også ført til dannelse av kantkornet snø i snødekket, både i overflaten, i fokksnøen og i bunnen av snødekket. Temperaturene i området tyder på at kantkorn høyt i snødekket vil kunne utvikle seg videre (ikke tatt med som skredproblem i øyeblikket).
Onsdag meldes det om et lite skiløperutløst flakskred i vestvendt heng i Vestnes. Tirsdag ble det observert tørre flakskred i østvendte heng i Eikesdalen.
Observasjoner onsdag tyder på at eldre fokksnøflak har stabilisert seg noe, men der hvor fokksnø ligger på rim eller kant vil det være enklere å løse flak. Det er observert en del overflaterim og kantkorn i snøoverflaten siste uke. Værstasjonen på Reinsfjellet i Gjemnes viser torsdag formiddag at det i hovedsak har vært vind opp i kuling fra SØ siste døgn.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-15 °C til -9 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-17 °C til -10 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / Kjøsen

Snø

01.02.2019 kl. 12:30

653 moh

Hans (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Betydelig fokkskavldannelse. Enkelte partier avblåst til det gamle skarelaget. Denne vinden har nok tatt knekken på det meste av overflaterimen i dette området ned mot 500moh.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Syd-sydvest frisk bris opp i liten kuling på toppen. Betydelig vindpåvirket snø nedover i øvre del av skogen.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 15 m/s fra S ↑ 10% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 500 moh

Snødekke

150 cm totalt Kraftig snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket hard Tørr

ObsID: 178730

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

01.02.2019 kl. 09:43

2 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178659

Romsdal / Molde

Snø

01.02.2019 kl. 09:34

215 moh

solveig@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Bildet viser det ikke så godt men ser kraftig snøfokk på toppene på sørsiden av Romsdalsfjorden

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøfokk på toppene sees tydelig fra Molde. Ikke like kraftig som onsdag men likevel en del.

ObsID: 178657

Romsdal / RAUMA

Snø

01.02.2019 kl. 09:23

8 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Kraftig snøfokk i høyden mange steder.

Vær

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye vind i fjellet og overraskende mye snø som blir flyttet på. Det er tidvis kraftig snøfokk på toppene og vinden har satt tydelige spor i snødekket. På utsatte steder er det flakdannelser helt ned i skogen. I områder som er skjermet er det fortsatt mye fin og løs snø, spesielt i lavere områder. Skredproblemet er knyttet til de siste flakdannelsene, enten i form av at flak har lagt seg over overflaterim eller løst lag av kantkorn eller at det er sjiktoverganger innad i de ferskeste flakene. Begge gir mulighet for kred opp til str 2 med liten tilleggsbelastning i noen heng. Mest utsatt mot N-NV-V, men problemet vil også finnes i alle himmelretninger der det har lagt seg inn ferske flak. Holder seg lik med fortsatt kraftig vind i fjellet. Varslet faregrad er riktig fint varsel

Snødekke

Moderat snøfokk Det er fortsatt løs snø å flytte på mange steder og god føyk i fjellet. Større og større andel av arealet over tregrensen dekkes av flakdannelser med kraftig vind som tar for seg.

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 178655

Romsdal / Hurrungen

Snø

31.01.2019 kl. 11:00

1160 moh

Karin (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Flakskred

Skredaktivitet

31. jan. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Lett å løse ut Få bratte heng. V. Over 1000 moh

Skredhendelse

31. jan 11:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst V-vendt 10 cm høy og 50 m bred bruddkant Leområder

ObsID: 178724

Romsdal / Ørskog

Snø

30.01.2019 kl. 20:00

643 moh

sunnmøreski (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Fokket snø som legger seg i vestvendt side

Skredaktivitet

30. jan. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Lett å løse ut Få bratte heng. V. Ikke mellom 600 moh og 600 moh Tørt falksnøskred. Noe usikker størrelse da det var mørkt

Skredhendelse

30. jan 20:00 (+01:00) Tørt løssnøskred 1 - Små Personutløst V-vendt Skredet startet på 680 moh og sluttet på 621 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Leområder

ObsID: 178436

Romsdal / Brøstkampen

Snø

30.01.2019 kl. 15:58

1050 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Ikke så lett å se på bildet, men det fyker godt ut fra toppen på Skarven og søre Klauva nå i ettermiddag.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  På utsatte plasser opp romsdalen var det snøfokk helt ned i dalen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  5 cm løs kantkorn med godt utviklet overflaterim på toppen. Godt skiføre.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 8 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Her er løst lag med godt utviklet overflaterim (over 20mm) mellom 2 myke flak. Ikke noe stort problem nå. Blir ført et problem når det snør/føyker ned.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 8 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Den gamle fokksnøen hare stabilisert seg godt og bryter først ved stor tilleggsbelastning
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 8 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Godt utviklet overflaterim med stor utbredelse. Også over skoggrensen her i indre.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 7 av 8 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Ikke så godt å se på bildet, men her, på ca 1300 moh er det 5 cm løs kunkorn og overflaterim over et litt hardere lag med fokksnø. En svært dårlig kombinasjon om det kommer ny snø. Dette har nok ikke en stor utbredelse, mer i lommer i terrenget.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

fra SØ ↖ 50% skyer Fyker godt på utsatte plasser i fjellet.

Skredfarevurdering

2 Moderat Overraskende stor utbredelse av vedvarende svake lag i overflaten her i indre del. Det har allerede lagt seg flak over rimet, men dette rimet ligger så mykt og er så tykt at det ikke viser stor evne til bruoddforplantning her. Ferske flak sprekker likevel lett opp. Eldre flakdannelser virker å ha stabilisert seg. Holder seg som i dag og stiger raskt ved pålagring av betydning. Varslet faregrad er riktig fint varsel

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 700 moh Der jeg var er det ikke store nok flakdannelser til å gi str 2 skred, men det finnes helt sikkert noen steder. Flakene blir fort harde i den sterke vinden og ligger på en myk seng av kunkorn/overflaterim.

Snødekke

Moderat snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøoverflaten her i indre består stort sett av løs kantkorn med overflaterim på toppen. Man formelig vasser i rim. Over tregrensen er snødekket en blanding av fokksnø i varierende hardhet og tykkelse samt løs kantkorn/rim.

Snøprofil

15 cm F/1F FC 1 mm/0 mm D, 25 cm 1F/P RGxf 0 mm/0 mm Den gamle fokksnøen her er det sjiktoverganger, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 60 cm K MF 0 mm/0 mm -11,7 °C @ 0 cm, -10,2 °C @ 10 cm, -8,3 °C @ 20 cm, -6,8 °C @ 30 cm, -6,2 °C @ 40 cm, -5,2 °C @ 42 cm, -4,3 °C @ 60 cm

ObsID: 178415

Romsdal / Molde

Snø

30.01.2019 kl. 10:44

215 moh

solveig@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Snøfokk på toppene, litt vanskelig å se på bildet men ser det tydelig med øynene fra Molde
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  solveig@NVE

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ser kraftig snøfokk på toppene på andre siden av fjorden.

ObsID: 178346

Romsdal / VESTNES

Snø

30.01.2019 kl. 10:41

1070 moh

ThomasN (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ThomasN

Vær

fra SØ ↖ Vindtransportert snø

ObsID: 178347

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

30.01.2019 kl. 09:28

2 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). noe vind i fjellet, SØ. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 178320

Romsdal / Molde

Snø

29.01.2019 kl. 17:00

426 moh

ThomasN (Ukjent)

Skredfarevurdering

Løssnø tilgjengelig for transport kan gi økt skredfare om vinden øker. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mer vind i snøen i høyden. Antydninger til myke flakdannelser, men løst enn så lenge. Godt feste til underlaget her, men varierende

ObsID: 178274

Romsdal / Molde

Snø

29.01.2019 kl. 11:18

747 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Vekslende snøoverflate over skoggrensen. Vindpakket myk og hard eller løs og fin i skjermede formasjoner.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Lett snøfokk i morges mot sjøvdøla.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Flakdannelser over løs snø. Her er det som mange steder overflatekantkorn som er underlaget for flaket. Kornene er små, under 1mm. Flak sprekker lett opp, men det er begrenset bruddfoplantning.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket er generelt preget av mye vind siste tiden, men også mye løs og fin snø i lune formasjoner. Skredproblemet er flakdannelser fra de siste dagene. Disse ligger ofte over løs snø (overflatekant) og sprekker lett opp, men jeg har fått lite tegn til god bruddforplanting. Problemet kan finnes i mange himmelretninger etter varierende vind, men N-NV-V er mest fremtredende. Jeg har ikke funnet flakdannelser som har lagt seg over overflaterim, men dette kan godt finnes, spesielt der flak har lagt seg inn mot skjermede formasjoner. Det er oppbyggende omvandling i snødekket. Det mest utpregede laget er kantkorn under smelteskaren fra 1.juledag. Det er stort sett bærende lag over dette svake laget fortsatt. Litt ny snø å flytte på noen steder kan gi noen nye fokksnøflak. Ellers går stabiliseringen av eldre fokksnøflak gradvis. Varslet faregrad er riktig Fint varsel.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig Få bratte heng N, NØ, SV, V, NV over 700 moh I ytre, der det har kommet litt ny snø vil det nok være lett å løse ut små løssnøskred i noen bratte heng intill vinden kommer.

Snødekke

Lett snøfokk Ingen ny snø siste døgn her i indre del. Litt snøfokk i høyden på utsatte plasser. Har generelt vært mye vind også i åpne parti i skogen, men snøen er likevel fin og godt skiføre mange steder.

Skredaktivitet

29. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Over 700 moh Noen små/ middels skre fra vesleskåla

ObsID: 178238

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

29.01.2019 kl. 08:18

2 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø i fjellet, kombinert med endret vind retning og nysnø siste 12 timer. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 178184

Romsdal / Nordbyen, Molde

Snø

29.01.2019 kl. 08:04

245 moh

halgeir@svv (****)

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 12 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 178183

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org