Snøskredvarsel for Romsdal tirsdag 29.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengformasjoner som har samlet fokksnø. Noen få steder kan fokksnøen ha lagt seg over et svakt lag av overflaterim.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vindøkning fra SV ventes stedvis å ha godt med snø å flytte på og vil danne ferske fokksnøflak i leheng mot Ø-NØ-N. Det ventes at det vil være mulig å løse ut skred opp til middels størrelse i noen bratte heng. Fokksnøen kan noen steder også legge seg over overflaterim og gi ekstra ustabilitet. Fokksnøflak fra tidligere ventes å ha stabilisert seg i stor grad, men stabilisering går sakte når det er så kaldt og det vil fortsatt være mulig å løse ut skred i enkelte eldre fokksnøflak.
Det er snø helt til havnivå. Snøen er ujevnt fordelt i terrenget, det ligger mye snø mot S og Ø, mens rygger og vindutsatte formasjoner har mindre snø. Den siste uka har det vært kaldt og tørt med vind av varierende styrke fra SØ-SV. Det har ført til fokksnødannelse særlig mot N og V. Det ligger fortsatt en god del løs snø i formasjoner som har vært skjermet for vinden, det varierer i regionen hvor mye vinden har tatt.
Kuldeperioden har ført til dannelse av kantkornet snø i snødekket. De fleste steder ligger dette under bærende skare og mot bakken og er vanskelig å påvirke men utviklingen må følges med på. Det er også observert en del overflaterim og kantkorn i snøoverflaten, dette kan skape et farlig svakt lag ved endret vind og/eller nedbør. Enkelte steder kan dette også ligge under fokksnø.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-17 °C til -11 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til liten kuling fra sør om ettermiddagen.
-14 °C til -9 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Sterkest SV vind på kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / MOLDE

Snø

29.01.2019 kl. 17:00

426 moh

ThomasN (Ukjent)

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mer vind i snøen i høyden. Antydninger til myke flakdannelser, men løst enn så lenge. Godt feste til underlaget her, men varierende

Skredfarevurdering

Løssnø tilgjengelig for transport kan gi økt skredfare om vinden øker. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 178274

Romsdal / NESSET

Snø

29.01.2019 kl. 11:18

747 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Vekslende snøoverflate over skoggrensen. Vindpakket myk og hard eller løs og fin i skjermede formasjoner.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Lett snøfokk i morges mot sjøvdøla.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Flakdannelser over løs snø. Her er det som mange steder overflatekantkorn som er underlaget for flaket. Kornene er små, under 1mm. Flak sprekker lett opp, men det er begrenset bruddfoplantning.

Snødekke

Lett snøfokk Ingen ny snø siste døgn her i indre del. Litt snøfokk i høyden på utsatte plasser. Har generelt vært mye vind også i åpne parti i skogen, men snøen er likevel fin og godt skiføre mange steder.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig Få bratte heng N, NØ, SV, V, NV over 700 moh I ytre, der det har kommet litt ny snø vil det nok være lett å løse ut små løssnøskred i noen bratte heng intill vinden kommer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket er generelt preget av mye vind siste tiden, men også mye løs og fin snø i lune formasjoner. Skredproblemet er flakdannelser fra de siste dagene. Disse ligger ofte over løs snø (overflatekant) og sprekker lett opp, men jeg har fått lite tegn til god bruddforplanting. Problemet kan finnes i mange himmelretninger etter varierende vind, men N-NV-V er mest fremtredende. Jeg har ikke funnet flakdannelser som har lagt seg over overflaterim, men dette kan godt finnes, spesielt der flak har lagt seg inn mot skjermede formasjoner. Det er oppbyggende omvandling i snødekket. Det mest utpregede laget er kantkorn under smelteskaren fra 1.juledag. Det er stort sett bærende lag over dette svake laget fortsatt. Litt ny snø å flytte på noen steder kan gi noen nye fokksnøflak. Ellers går stabiliseringen av eldre fokksnøflak gradvis. Varslet faregrad er riktig Fint varsel.

Skredaktivitet

29. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Over 700 moh Noen små/ middels skre fra vesleskåla

ObsID: 178238

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

29.01.2019 kl. 08:18

2 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø i fjellet, kombinert med endret vind retning og nysnø siste 12 timer. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 178184

Romsdal / Nordbyen, Molde

Snø

29.01.2019 kl. 08:04

245 moh

halgeir@svv (****)

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 12 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 178183

Romsdal / Slettsvaet

Snø

28.01.2019 kl. 11:05

1349 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Kartutsnitt som viser plassering av kamera og retning på bildet (som dekker motsatt side av dalen).
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Mandag 28.1.2019 kl 11.05 (se sammenligning med før helga på annet bilde).

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Sammenstilling av foto fra 25.1 og 28.1 viser at vinden har virket godt i snøoverflata ila. helga.

Notater

Sammenligning av forholdene fredag 25.1 og mandag 28.1 Animasjon fredag 25.1 - mandag 28.1

ObsID: 178092

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

28.01.2019 kl. 08:03

2 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). vind i fjellet. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 178036

Romsdal / RAUMA

Snø

27.01.2019 kl. 13:25

935 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  En god del 1F vindpakket og så riffelschnee innimellom
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Her er rundt halvmeter snø som er blåst bort.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra ca . 960 SørØstlig. Over halvmeter løssnø fra forrige uke er blåst bort. Ingenting gikk i brudd i den hvite snøen men der sagen er , sviktet det med middels i kantkorn og gammel smelteomvandlet mellom skarelag. Q3. En god del kantkorn i hele snøpakka, mest små.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  All fokksnø jeg fant idag var egentlig ganske tørrt, stivt og dødt uten spenninger, men det kan være mykere andre steder og ev. høgare oppe.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot Molde.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket hard Tørr En del vindpakket mykt også. Løsest i skogen. Vinden de siste dagene har jobbet godt der jeg gikk i dag og mye snø er flyttet. Nå er det ikke så mye snø i overflate som vinden kan ta tak i med mindre veldig sterk vind. Kan dok være mer tilgjengelig snø i andre deler og daler i regionen.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø, V, NV over 600 moh Fokksnøproblem nå. En kan muligens også finne nedføyket kantkorn da det øverste løse snøen hadde begynnende kant før vinden, men jeg fant det egentlig ikke tydelig i dag , så spekulerer bare.

Skredfarevurdering

1 Liten Fin vinterdag til fjells igjen, men ganske kaldt i høyden . En del vind også men lite føyk ift igår og dagen før. Lite eller ingen faretegn , bare litt lett sprekking i fokksnøen. Snøen holder på å omvandle til kantkorn men ikke særlig store krystaller enda. Nå fant jeg dok ikke lenge fuktighet i snødekke så mest utvikling der tynn snødekke. Inntrykk av fg 1 der jeg gikk i dag (mest himmelretninger utenom skredproblemet) men kan kanskje være 2 generelt for regionen. Synkende . Men vi må følge med kantkornutviklinga. Bra beskrivelse.

Tester

@50cmQ3 God Kantkorn og gammel smelteomvandlet mellom skarelag svikter med middels tilleggslast.

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen dagsferske skred å se.

ObsID: 177968

Romsdal / RAUMA

Snø

27.01.2019 kl. 13:01

482 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s fra SØ ↖ 10% skyer Flott vintervær igjen. Sola varmer litt. Mindre vind i dag enn de siste dagene.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Ser det føyker på noen høge topper, men ikke her.

ObsID: 177925

Romsdal / FRÆNA

Snø

27.01.2019 kl. 12:00

514 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torehum@svv Kommentar:  Julskaret sett fra Julskartinden. Noe løssnø i lesiden nærmest. Avblåst på lesiden til Urfjellet (til høyre).
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torehum@svv

Snødekke

Fortsatt intakt overflaterim i og under skoggrensa, men ikke observert som skredproblem ennå. Mindre tilstede høyere oppe i fjellet, pga. vindpåvirkning. Har ikke gravd profil.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Nysnødekket som lå så fint og urørt flere steder før i forrige uke, ser nå ut til å være mer omfordelt. Mest løssnø i skogen og i øst- og sørvendte heng i fjellet nå. I losider og på topper/rygger har løssnøen blåst bort, og stedvis har gammel smelteskare kommet fram.

ObsID: 178064

Romsdal / RAUMA

Snø

26.01.2019 kl. 15:19

571 moh

stian@nortind (**)

Tester

CTM13@20cmQ3 God

ObsID: 177830

Romsdal / jamtetind

Snø

26.01.2019 kl. 13:02

651 moh

Martin Haugland (Ukjent)

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små

Vær

Ikke nedbør -8 °C 3 m/s fra SV ↗ 25% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Der vi var i dag er det flakdannelse i høyden, men generelt god oppbygning med en progresivt hardere snøpakk. Det er gode bindinger mellom lagene i snøen enda.

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 177787

Romsdal / NESSET

Snø

26.01.2019 kl. 10:17

332 moh

ThomasN (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ThomasN

Vær

Ikke nedbør -3 °C

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 177716

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org