Snøskredvarsel for Romsdal lørdag 05.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Høyt vanninnhold i snøen gir fare for noen våte skred i lavlandet. I høyfjellet forventes det ferske nysnøflak i noen leområder.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren vil avta når nedbørintensiteten roer seg og temperaturen går litt ned. Over snøgrensa vil det være ferske nysnøflak i leområder, særlig mot Ø og S. Nysnøflakene vil ha begrenset størrelse og omfang og ventes å stabilisere seg fort pga de milde temperaturene. Vann bruker gjerne litt tid på å trenge ned i snødekket etter mildvær og regn, enkelte naturlig utløste våte flakskred kan forekomme.
Fram til torsdag var det svært varierende snødekke i regionen. Mange steder var det avblåst og tynt snødekke. I leområder høyt til fjells, særlig i indre deler av regionen, hadde det samlet seg mye snø etter stormen rundt nyttår. Torsdag steg temperaturen med plussgrder og regn opp til ca 8-900 moh.
Fredag er det plussgrader til 13-1400 moh og kraftig regn.
40 mm i døgnet, opp mot 55 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til frisk bris fra vest om formiddagen.
-3 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra sørvest natt til lørdag.
-3 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

05.01.2019 kl. 17:09

2 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye regn og snøsmelting. Minkende skredfare neste døgn: Nedbøren er ventet og avta.

ObsID: 174195

Romsdal / Tafjord/pyttbua

Snø

05.01.2019 kl. 09:59

1148 moh

Mellera (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Henning mella
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Tatt vestover ved pyttbua
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Tatt vestover ved pyttbua

Snødekke

15 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Våt Meget lite snø i fjellet. Mildværet og vinden har fjernet mye av snøen som kom i forrige uke. Det ligger fokksnø i østlig helning, fra 1300 m høyde

ObsID: 174243

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

04.01.2019 kl. 11:05

2 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 173954

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

03.01.2019 kl. 13:38

2 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør siste 3 døgn. ventes mye nedbør som regn kommende døgn. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt store nedbørsmengder kommende 36timer.

ObsID: 173815

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snø

03.01.2019 kl. 13:30

48 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Generelt ustabile forhold i fjellet. Ikke mulig å se opp i fjellet grunnet dis,tåke og lavt skydekke. FV286 Gaupset - Gaupset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 173813

Romsdal / RAUMA

Snø

03.01.2019 kl. 09:06

849 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Ved tregrensen. 20 cm nysnø som har sunket sammen. Øverste 5 cm er våte, kram lengre ned. Den gamle snøen er Smelte omvandlet. Inn synking cirka 20 cm fot.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Over tregrensen er snødekket mer bærende etter kraftig vind. Innsamling fot ca 5 cm.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Elendig lys, men man kan tydelig se mye Stein stikke opp inne i skarve botnen. Tydelig at vinden har fjernet mye snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Mot Strandafjellet. Avblåst på ryggene.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  I skoggrensen er snødekket allerede utsatt for god varme og har smelteriller. Dette vil nok stige litt høyere utover dagen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er mindre snø i fjellet en de siste dagenes nedbør skulle tilsi. Kraftig vind er årsaken. Over tregrensen er snødekket kraftig vindpåvirket med litt ferskere nysnø over. Rygger og kuler er avblåst og det finnes leheng med fokksnø i alle terrengformasjoner som samler snø. Fokksnøflakene har varierende størrelse, hardhet og tykkelse etter hvordan de ligger i forhold til terreng og vind. Det ser ut som det er mer vindpåvirket jo høyere opp man kommer. Det ligger mest snø rett over tregrensen. Jeg fikk ikke brudd med forplantning på tester i dag, men det er flere tydelige lagdelinger og svakt lag er løsere ny snø. Det er flest heng med mindre snømengder og str 2 skred vil være mest sannsynlig, men også str 3 er mulig noen steder. Økende skredfare i morgen med kraftig regnvær i snø. Snøen er allerede utsatt for mildvær opp til ca 1000 moh og det er noe begrensede snømengder. Ingen vedvarende svake lag med noe særlig utbredelse. Dette er argumenter for at det vil holde seg seg innenfor Fg 3 i morgen. Men det blir en krevende situasjon med skredaktivitet i kjente skredbaner og bratte leområder. Mest utsatt i indre del av regionen. Varslet faregrad er riktig Fint varsel.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Fokksnøflak har begynt å stabilisere seg i det milde været. Det er fortsatt tydelige lagdelinger, men det skal nå mer til for å få brudd. Finnes i alle himmelretninger, men størst i ø og s.

Skredaktivitet

3. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

60 cm totalt Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Ca 20 cm nysnø over gammelt snødekke. Over tregrensen ujevnt fordelt i terrenget med tykkere fokksnølag i definerte leheng. Mildvær opp til 1000 MOH nå.

Snøprofil

6 lagdelinger observert 800 moh, Ø

ObsID: 173743

Romsdal / RAUMA

Snø

02.01.2019 kl. 12:13

703 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Gammelt kantkornag som svikter. Såvidt fuktet her. 0 grader i laget. Finnes der det hamle snødekket var tynt. Typisk på rygger og kuler. Over tregrensen er det i større grad dekket av bærende flak.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mot Skarven og skjevatn i Innfjorden. Kraftig vindpåvirket over tregrensen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Opp til ca 800 mot i Romsdalen. Vinden har tatt kraftig og det er hovedsakelig i leområder at det ligger snø her.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere drønn ut mot rygger og kuler. Gammelt kantkornlag som svikter der det gamle snødekket er tynt.

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Spesielt i indre del er det kommet svært mye snø siste døgn. 40-50 cm løs snø over fuktig/våt gammel snø.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kraftig vind i fjellet og stort snøfall har gitt stor pålagring og ustabile fokksnøflak. Ferske avsetninger i de fleste klassiske skredbanene i Romsdalen i dag. Gikk et skred i renna fra Olaskarstinden i løpet av formiddagen også. Fortsatt snøvær opprettholder problemet. Fokksnøflak vil gradvis stabilisere seg. Der mildværet kommer inn kan vi få en midlertidig svekkelse. Faregraden kan holde seg på 3 i morgen også i i indre del som har fått mest snø siste døgn. Varslet faregrad er riktig Fint varsel som beskriver situasjonen godt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh Fokksnø vil finnes i alle hengretninger i terrengformasjoner som samler snø, men meste utpreget er S og Ø. Skredstørrelse 2mange steder og noen steder str 3.

Vær

Snø fra NV ↘ 100% skyer Bygevær med varierende nedbør og vind. Over tregrensen flytter snøen på seg i bygene.

Snødekke

80 cm totalt Moderat snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Kommet 40-50 cm nysnø siste døgn i indre del av regionen. Moderat til kraftig vindpåviket i over tregrensen.

Snøprofil

5 lagdelinger observert Dette er nok spesielt der det er lite snø. Fant ikke dette laget i formasjoner som i større grad samler snø.

ObsID: 173595

Romsdal / RAUMA

Snø

02.01.2019 kl. 11:26

546 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her i skogen 40 cm nysnø (tørr på toppen og kram lengst nede) over 30 cm fuktig snø (smelteomvandlet i bunn)

Snødekke

70 cm totalt 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 173583
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.